Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

VI.sjezd ČRK - informace a aktuality

Zprávy jsou řazeny podle data zveřejnění od nejnovější k nejstarší - stránka začíná zprávou, která byla vystavena naposledy.


15.březen 2009

  Usnesení VI.sjezdu Českého radioklubu

VI.sjezd Českého radioklubu se sešel dne 14.března 2009 v budově Adalbertina v Hradci Králové.

I.

Sjezd projednal a schválil zprávu předsedy ČRK o činnosti Rady ČRK v uplynulém období, zprávu hospodáře ČRK o hospodaření Rady ČRK v uplynulém období a zprávu předsedy Revizní komise ČRK o činnosti komise v uplynulém období.

 II.

Sjezd uctil minutou ticha památku radioamatérů zesnulých v období uplynulém od posledního sjezdu, jmenovitě též dřívějších členů Rady ČRK, Františka Duška, OK1WC a Antonína Kříže, OK1MG.

III.

 Sjezd zvolil předsedou ČRK ing.Jiřího Němce, OK1AOZ.

 IV.

Sjezd zvolil členy Rady ČRK:

 • ing.Jaroslav Bažant, OK1WF,
 • ing.Miloslav Hakr, OK1VUM,
 • Zdeněk Hofbauer, OK3RM,
 • mgr.Vojtěch Horák, OK1ZHV,
 • Ondřej Koloničný, OK1CDJ,
 • ing.Karel Košťál,, OK1SQK,
 • Jan Litomiský, OK1XU,
 • František Lupač, OK2LF,
 • Karel Matoušek, OK1CF,
 • mgr.Karel Odehnal, OK2ZI,
 • ing.Miloš Prostecký, OK1MP,
 • ing.Jiří Šanda, OK1RI,
 • ing.Jiří Škácha, OK7DM,
 • ing.Jaromír Voleš, OK1VJV.

 V.

Sjezd zvolil členy Revizní komise ČRK:

 • Stanislav Hladký, OK1AGE,
 • ing.Milan Mazanec, OK1UDN,
 • Jiří Štícha, OK1JST.

VI.

 Sjezd schválil změny Stanov ČRK a Organizačního řádu ČRK.

 VII.

Sjezd ukládá nově zvolené Radě ČRK:

 1. více propagovat diplomový program ČRK, podmínky diplomů provázat s podmínkami závodů ČRK,
 2.  pomáhat radioklubům ČRK ekonomickými, organizačními a právními informacemi,
 3. zkvalitnit propagaci radioamatérství na veřejnosti s vynaložením přiměřených finančních prostředků,
 4.  při činnosti rady více využívat odborných profesionálních znalostí členů k řešení specifických úloh,
 5. v časopisu Radioamatér neomezit publikaci výsledků závodů,
 6.  do práce odborných pracovních skupin rady vyhledat spolupráci erudovaných radioamatérů – i nečlenů ČRK,
 7. zachovat činnost QSL služby dle stávajících pravidel,
 8. vyřešit otázku další publikace časopisu Radioamatér v mezích ekonomických možností a s posílením zpětné vazby mezi čtenáři a redakcí, a to do 31.12.2009.

 


10.březen 2009

 

Vyšel poslední předsjezdový Bulletin ČRK.

Přehled došlých přihlášek
dle stavu k 9.březnu 2009 dopoledne

Pokud jste zaslali přihlášku a v seznamu nejste, případně je-li v seznamu jiná chyba, kontaktujte laskavě bez prodlení tajemníka ČRK, Josefa, OK1ES: crk@crk.cz.

Call RK
OK1ABV OK1OSA
OK1ACF OK1KKS
OK1AGE OK1KHI
OK1ALM OK1KUL
OK1AMX OK1KSO
OK1AMY OK1RAR
OK1AOZ OK1KAE
OK1ARN  
OK1ARO  
OK1AWH OK1KIR
OK1AXG OK1KHA
OK1AY OK1KQJ
OK1AYB OK1KRE
OK1BZ  
OK1CDJ OK1KCI
OK1CF  
OK1CPU OK1KCI
OK1CTK OK1KZD
OK1DCF OK1KNA
OK1DCI OK1KIR
OK1DLX OK1KNA
OK1DN  
OK1DOM OK1KLV
OK1DOZ OK1KPA
OK1DPX  
OK1DRQ OK1OFM
OK1DSD OK1KVW
OK1KJD
OK1DXO  
OK1ES  
OK1EY  
OK1FBX OK1KKD
OK1FCS OK1KRJ
OK1FFU OK1KPW
OK1FIV OK1KBC
OK1FMJ OK1KOK
OK1FMS OK1OHK
OK1FRD  
OK1FUA  
OK1FWO OK1KJA
OK1FXX  
OK1FZM OK1KFX
OK1GI OK1KUO
OK1GLB  
OK1HH OK1KYU
OK1HPX OK1KRJ
OK1HRA  
OK1HWS OK1KCU
OK1IEC OK1ONA
OK1IF OK1KFQ
OK1IPV  
OK1IVU  
OK1IVZ OK1OHK
OK1JAX OK1KPU
OK1JDR  
OK1JK  
OK1JKV  
OK1JPO OK1KUL
OK1JST  
OK1KT OK1KKS
OK1MCS OK1OFM
OK1MKD OK1KOB
OK1MNC  
OK1MNI OK1KPA
OK1MO OK1KWN
OK1MOW  
OK1MP  
OK1MPX OK1KNR
OK1OCL
OK1MR OK1KQJ
OK1MWW OK1KUO
OK1MZO OK1OMZ
OK1NMP OK1KHL
OK1NP  
OK1NY OK1KFQ
OK1NZJ  
OK1NZV  
OK1OL OK1KHL
OK1PD  
OK1PHX  
OK1PI  
OK1RI  
OK1RS  
OK1SAT  
OK1SJ  
OK1SNR OK1KUL
OK1SQK  
OK1SVF OK1KHL
OK1TC  
OK1TO OK1KZD
OK1UDJ OK1KMG
OK1UDN  
OK1UGA  
OK1ULE OK1KMG
OK1UXT OK1KBC
OK1VAO OK1KIR
OK1VBS OK1KNF
OK1VEY  
OK1VJV OK1KJA
OK1VSL OK1KDG
OK1VVC OK1KFB
OK1VYC OK1OWA
OK1WDR  
OK1WF OK1KSO
OK1XC OK1KAK
OK1XPB OK1KFX
OK1XU  
OK1ZAJ OK1KDO
OK1ZAT  
OK1ZE OK1KKS
OK1ZHV OK1OHK
OK2BDS OK2KAJ
OK2BV OK2KYJ
OK2BX  
OK2DPE OK2KJU
OK2IBS OK2KAN
OK2IMH  
OK2JNM OK2KVM
OK2LF OK2RGA
OK2MBN OK2KJU
OK2PBL OK2OLD
OK2PDN  
OK2PE OK2KQQ
OK2QX  
OK2SWD  
OK2TPS OK2KJU
OK2UQQ  
OK2VNJ OK2KWX
OK2VNQ OK2KFM
OK2XIK OK2KUM
OK2ZB OK2KQQ
OK2ZI OK2KVM
OK3RM OK1KUW
OK4AS OK1KUO
OK4BX  
OK4DX OK1OFM
OK4PZ  
OK5MK  
OK5TR OK1KZD
OK7DM  
OK1-35549  
OK1-13188 OK1KCF

 


Kandidátky do Rady ČRK

OK1RI, ing.Jiří Šanda

Narozen v roce 1953 v Praze, Morseovku se naučil v OK1KUC, v roce 1971 získal vlastní značku OL1APA, později OK1DWA a v roce 1986 OK1RI a před několika lety do závodů OK5R. Vždy se věnoval závodnímu provozu ať již pod značkami vlastními tak na KV v jako OK1KRG respektive OK5R a spolu s ní se podílel na zisku EU trofeje v prestižní M/S kategorii v CQWW, tak na VKV v 70 a 80 letech s OK1KNH, později OK1KRG tak v posledních deseti letech s OK1KIM, respektive OL4A. Zůčastnil se několika expedic. Za život získal řadu Evropských a i pár světových trofejí v různých závodech. Je držitelem 2 Evropských rekordů v závodech CQ. Během života udělal kolem 1 milionu spojení. Během let se významnou měrou spolupodílel na vybudování největší antenní "farmy" v OK na KV spolu s OK1RF i na VKV spolu s partou z OK1KIM.

Před minulým sjezdem jej řada lidí přesvědčovala aby kandidoval do rady, ale řekl si že bude raději stavět antény než "bafuňařit". Po smrti Franty OK1WC byl osloven a s tím, že by bylo dobré kdyby se nechal kooptovat do rady, zprvu to striktně odmítl, následně opět na působení řady lidí si dal "říct".

Po asi jeden a půl roce působení v radě získal pocit, že snad může pomoci. Je přesvědčen o tom, že ČRK má být zejména servisní organizací, že každý má důsledně vysílat za "své". Je přesvědčen, že by bylo dobré ukončit všemožné rozbroje které v OK mezi lidem radioamatérským panují a v uplynulém roce se snažil působit tak, aby se pokud možno omezili - jak dalece je to reálné ??? a co se podařilo ??? Něco snad.

OK1SQK, ing.Karel Košťál

Narozen 1948. S amatérským vysíláním jsem se seznámil ve svých 14 letech v OK2KRO v Ostravě. Vystudoval jsem SPŠE v Pardubicích, obor sdělovací technika a Ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě, obor ekonomika průmyslu.

Zkoušku RO jsem složil v roce 1965 v OK1KPA, PO po týdenním kurzu v roce 1966 v Holicích. Koncesi vlastním od r. 1970, v té době jsem byl členem OK2KVD. Od roku 1981 bydlím a pracuji v Praze, posledních ca 20let je mou profesní náplní zahraniční obchod, hovořím anglicky, rusky a polsky.

Jsem členem kolektivů OK1OAZ a OK1KHL, přitahuje mne OK1KZE, kterou mám "za kopcem", ale obávám se, že tempu jejich činnosti nebudu stačit dříve než v důchodu.

Za člena Rady ČRK mne na výroční členské schůzi v únoru tr. navrhnul radioklub OK1KHL. V případě zvolení bych se rád věnoval komunikaci s členskou základnou a dvoustranným mezinárodním vztahům.

OK1VJV, ing.Jaromír Voleš

Narozen 1942 ve Zlíně, ale od svých 5 let žiji v Jablonci n.N. Vždy mně zajímaly elektronické konstrukce, s prvními pokusy jsem začal v 50-tých letech v OK1KEL. Přirozeným vyústěním tohoto zájmu bylo studium na fakultě radiotechniky ČVUT v Poděbradech a činnost v kolektivce OK1KUR. Studia jsem dokončil v Praze.

Bohužel, po r. 68 jsem se nemohl věnovat svému koníčku, a až teprve až koncem 80-tých let, po jistém uvolnění, jsem získal radioamatérskou koncesi a značku OK1VJV. Věnoval jsem se konstruktérské činnosti zejména v oblasti VKV techniky.

Po změně poměrů jsem se angažoval při utváření nové organizace českých amatérů a snažil jsem se jako místopředseda ČRK zajistit ekonomickou soběstačnost naší organizace. Byl jsem dlouholetý zástupce ČRK ve Sdružení technických sportů a činností - nyní Sdružení sportovních svazů ČR, kde jsem se snažil zajistit co nejlepší podmínky pro ČRK při dělení majetku po bývalém Svazarmu.

Na posledním sjezdu ČRK jsem byl zvolen předsedou naší organizace. Snažil jsem se v tomto nelehkém období, poznamenaném zásadními změnami, o to, aby ČRK byl silnou a konsolidovanou organizací hájící zájmy nejen svých členů, ale i ostatních radioamatérů v ČR. Myslím, že se to přes všechna protivenství z větší části podařilo.

Rozhodl jsem se, že již na předsedu kandidovat nebudu, ale chtěl bych ještě, pokud mi to bude umožněno, jako člen Rady ČRK dokončit některé aktivity, na které mi jako předsedovi nezbývalo mnoho času, zejména v oblasti prezentace a archivní činnosti Českého radioklubu.

OK1ZHV, Vojtěch Horák

Narodil jsem se v roce 1960 v Opočně, krásném městě pod Orlickými horami. Do města Votroků, Hradce Králové, jsem byl přesídlen rodiči záhy po mém narození. Tomuto městu jsem věrný do dnes. Navštěvoval jsem celou spoustu škol. Poslední byla tehdy Pedagogická fakulta Hradec Králové. Stal jsem se učitelem s aprobací fyzika - základy techniky. Po základní vojenské službě jsem působil jako učitel v Třebechovicích pod Orebem. Společně s Vláďou OK1IVZ jsem se začal motat kolem soutěží v programování a radioelektroniky. Od roku 1991 pracuji na Domě dětí a mládeže Hradec Králové. Nejdříve na oddělení elektroniky a nyní, již drahnou řádku let, ve funkci ředitele. Jsem zakládajícím členem radioklubu OK1OHK.

OK1HH, ing. František Janda

Narodil jsem se v roce 1944 v Baťově nemocnici ve Zlíně, od roku 1978 QTH Ondřejov, LOC JN79JV, 500 m.n.m., městečko na jižním svahu kopce Manda, neboli Žalov, na němž stojí Astronomický ústav AV ČR. Ve spolupráci s jeho pracovníky jsem před 31 lety inicioval vydávání pravidelných předpovědí sluneční a geomagnetické aktivity. Na ně navazují týdenní a měsíční předpovědi ionosférického šíření rádiových vln pro radioamatéry a vše trvá dosud.

Rádio mne přitahuje od dětství, radioamatérem jsem od roku 1957 (OK1-6732, OK1AOJ, Y29BM, OM6HH, OK1HH). Vždy mne fascinovaly vlastnosti ionosféry a zajímaly příčiny změn podmínek šíření krátkých vln a možnost jejich předpovědí.

Ze všech radioamatérských aktivit mne nejvíce přitahují ty, které mohou být prospěšné ostatním. Což jsou vedle předpovědí šíření zejména sítě radioamatérských majáků a Packet Radio. Jako Y29BM jsem si PR vyzkoušel v roce 1987, jako OK1HH až v roce 1990, jako sysop od roku 1992 dosud. Od roku 1996 jsem členem vedení Rady SysOpů a od roku 2003 jejím předsedou. Podporu si podle mne zaslouží ještě další dvě sítě - převaděčů a APRS, též v souvislosti s projektem TRASA, resp. ARES, který by bylo nanejvýše vhodné konečně uvést v život a veřejně prezentovat.

V Radě ČRK by mne nejvíce potěšila spolupráce s těmi radioamatéry, kteří za sebou mají dlouholetou a úspěšnou aktivitu ve prospěch ostatních.

Kandidátky do Revizní komise ČRK

OK1UDN, ing.Milan Mazanec

Prakticky od založení Českého radioklubu působím v revizní komisi, až do V. sjezdu jsem jí předsedal. Myslím si, že jsem v té kontrolní činnosti získal jistou praxi. A taky jisté znalosti té účetní agendy a evidence majetku. Proto jsem také mohl v mezičase po odchodu ekonomky v minulém roce a nástupem nového ekonoma po dobu 4 měsíců zajistit aspoň základní provoz pokladny našeho sekretariátu. Nabízím členům ČRK, že se budu na činnosti revizní komise podle svých sil i nadále podílet - aspoň pokud mi to moje zdraví dovolí.

OK1JST, Jiří Štícha

Narozen 12.10.1948 v Teplicích. Na SPŠ elektro v Ústí n. L. jsem byl spolužáky, kteří "už v tom jeli" vtažen do tajů amatérského vysílání, a to prostřednictvím RK OK1KCU. Na vojně jsem vyměnil pohodlný život radiomechanika za řeholi radiového operátora s cílem nadřít telegrafii, protože co kdyby to s tou koncesí někdy vyšlo. A ono to vyšlo záhy po vojně - byl podzim r. 1969 - a já získal značku, kterou mám dosud, a třídu C, kterou jsem vyměnil za B a posléze za A. Když mě v r. 1971 život znovu zavál do Ústí n. L., byl to vlastně přestup ze svobody do manželství a z RK OK1ONA opět do OK1KCU.

S uvedenými RK jsem se zúčastňoval závodů na VKV i na KV. Úspěchy značky OK1KCU na KV však definitivně nasměrovaly můj zájem právě do této oblasti.

Do Rady ČRK jsem byl prvně zvolen v r. 1992 a pak znovu v r. 1996. Na sjezdu v roce 2000 jsem do Rady nekandidoval, neboť jsem cítil, že by Radě bylo ku prospěchu několik "nových košťat". Zvolení kolegové prominou ten výraz, ale používám jej v tom nejlepším slova smyslu. Sám jsem chtěl být ČRK i nadále něco platný a o to jsem se chtěl pokusit v revizní komisi. Po dvou funkčních obdobích si myslím, že mám v této práci dost zkušeností, abych ji mohl úspěšně vykonávat i nadále.

 


27.únor 2009

Snímky hradeckého Adalbertina pro snazší orientaci:

 


25.únor 2009

Vyšel druhý předsjezdový Bulletin ČRK.

Došlé kandidátky do Rady ČRK:

OK1AOZ, ing. Jiří Němec

Narozen v roce 1942 v Kněževsi u Prahy. Průmyslovou školu hornickou jsem vystudoval v Duchově a následně dálkově Vysokou školu báňskou v Ostravě. O radiotechniku jsem se začal zajímat již v dětství a s radioamatérským vysíláním jsem začal v roce 1957 v OK1KAE v Duchově, jako OK1-4406. Vlastní koncesi jsem obdržel v roce 1964 se značkou OK1AOZ. Práci v klubu se věnuji dodnes, vychoval jsem tam řadu mladých radioamatérů, včetně mého mladšího syna Davida, OK1ZOZ, a zastávám funkci VO. Aktivně se stále zajímám o DX provoz.

Na minulém sjezdu ČRK jsem byl zvolen do jeho rady a následně jako místopředseda. Byl jsem pověřen vedením pracovní skupiny pro provozní předpisy a v polovině funkčního období předsedou redakční rady našeho časopisu Radioamatér. Tam také vedu rubriku DX-expedice.

Kandiduji na funkci předsedy ČRK, vědom si toho, co to obnáší. Čtyřletou prací v Radě ČRK a ve funkci místopředsedy jsem si o tom udělal patřičný obrázek a v práci pro radioamatérskou komunitu získal řadu cenných zkušeností.

V novém volebním období si s pomocí nových členů rady představuji ČRK především jako servisní organizaci respektující ve všech oblastech potřeby jeho členů a ostatních radioamatérů, majících o tuto službu opravdový zájem. Zdůrazňuji, že bez aktivní spolupráce všech členů rady s jejich a mým plným nasazením tuto představu lze jen těžko uskutečnit.

Jsem připraven toto předsevzetí v následujícím volebním období plnit, vědom si toho, že to nebude v žádném případě v daných podmínkách jednoduché! Chci k tomu využít všech svých předchozích manažerských zkušeností.

OK1MP, ing.Miloš Prostecký

Narozen 1938. S amatérským vysíláním se seznamuje v roce 1948 na výstavě k 25. výročí rozhlasového vysílání MEVRO a vstupuje do ČAV (RP 4921). Se základy amatérského vysílání ho seznamují Karel Hodač OK1HO a Vilém Klán OK1CK. Prvé své spojení navazuje ze stanice pražské odbočky ČAV, OK1OPR s holandskou stanicí PA0LV v roce 1950. V roce 1951 po zavedení kvalifikace RO skládá zkoušky u Jiřího Mrázka, OK1GM. Stává se členem radioklubu OK1OPZ, později OK1KPZ, který vzniká na základní škole, kterou navštěvoval. Po dobu studií na fakultě radiotechniky ČVUT v Poděbradech v letech 1956 až 1961 je členem a po získání vlastního povolení s volací značkou OK1MP v roce 1957, vedoucím operátorem radioklubu OK1KKJ. Věnuje se převážně DX provozu a již v roce 1959 je aktivní i SSB. V roce 1967, jako jeden z prvních OK, začíná pracovat RTTY a stává se propagátorem tohoto druhu provozu. Z jeho dílny pochází řada konstrukcí, které zveřejňuje nejen v Amatérském rádiu, ale i na řadě seminářů radiotechniky. V roce 1970, po úmrtí Karla Kamínka, OK1CX, přebírá diplomovou službu Ústředního radioklubu. Činnost diplomového manažéra vykonává dodnes. V roce 2004 získává akreditaci ARRL jako "check point" Českého radioklubu pro diplomy DXCC. Je též garantem vyhodnocování OK DX RTTY Contest. V roce 1990 je zvolen do rady ČRK, který zastupuje též v radě Československého radioklubu. V roce 1991 je zvolen poprvé předsedou ČRK a místopředsedou Československého radioklubu. V té době též iniciuje vydání příručky "Požadavky ke zkouškám operátorů amatérských rádiových stanic", jejímž je spoluautorem. Tato publikace ČRK vyšla v pěti vydáních ve více než 10 000 výtiscích. 6. přepracované vydání pak v roce 2008 vyšlo na webu ČRK v elektronické formě. Od roku 1993, kdy se ČRK stává členem IARU, působí jako "IARU liason". Je držitelem řady diplomů a plaket, mezi nimi 10B-DXCC; DXCC - Honor Roll #1 - MIXED, PHONE, CW; DXCC Challenge 2500; 5B-WAZ; WPX - Excellent; WAZ 6 Meters a dalších.

OK2ZI, Mgr. Karel Odehnal

Narodil jsem se v roce 1970. V roce 1993 jsem absolovoval MU Brno v oboru fyzika - informatika. Po škole jsem nastoupil do zaměstnání v JE Dukovany, kde pracuji dodnes jako specialista bezpečnostních systémů.

Koncesi jsem získal v roce 1993 a začal se věnovat provozu pod značkou OK2XTE. Věnoval jsem se zejména provozu na VKV (v roce 1997 2. místo v MČR VKV v kategorii single). V roce 1996 jsem složil zkoušky na třídu B a začal se věnovat taktéž závodnímu a DX provozu na KV. V roce 1998 jsem získal třídu A a značku OK2ZI. Založil jsem VKV kontestovou stanici OL5Z a OK5Z s nimiž jsme získali několik titulů MČR v práci na VKV.

Od roku 2000 vyhodnocuji v rámci radioklubu OK2KVM Polní den na VKV. Aktivně se účatním také KV závodů, kde jsem dosáhltaktéž několik velmi dobrých umístění. Za 16 let radioamatérské činnosti jsem navázal více než 80.000 spojení a mám potvrzeno 322 zemí DXCC.

V Radě ČRK pracuji od roku 1996 ve funkci VKV manažera. Rád bych v této práci pokračoval i nadále, zejména v oblasti VKV závodění, vyhodnocování závodů a zavedení evropského portálu pro vyhodnocování VKV závodů.

OK1FUA/OL5Y, Martin Huml

Je mi skoro 40 let, jsem rozvedený a mám dvě děti - 17-letou dceru Hanku, OK7FOX a 14-letého syna Jirku (vysílající pod značkou OK5JDC). Studoval jsem FEL ČVUT, obory Radioelektronika a Elektronické počítače, předtím SPŠ Sdělovací techniky. V současné době se živím finančním řízením a controllingem. Mým nejoblíbenějším pracovním (nejen) nástrojem je MS Excel.

S amatérským vysíláním jsem začínal ve svých 12 letech v RK OK1OAZ. Má první značka byla OL1BLN, nyní OK1FUA, v závodech OL5Y, IS0N či IH9N. Mým oborem zájmu je závodění (v posledních letech výhradně na KV) a technika.

V roce 1999 jsem byl kooptován do Rady ČRK a zvolen v letech 2000 a 2004. Od roku 2000 vedu časopis Radioamatér. Mou hlavní činností pro ČRK je vše, co se týká OK-OM DX Contestu.

V Radě ČRK se snažím přispívat k tomu, aby ČRK byl moderní zájmovou organizací s otevřenou strukturou. Snažím se prosazovat následující myšlenky:

 

 • ČRK musí být (a podle mého názoru je) zcela otevřený všem zájemcům o amatérské vysílání, jeho ekonomika zcela průhledná a organizační struktura demokratická.
 • ČRK by měl maximálně podporovat začínající radioamatéry, ukazovat jim "správnou cestu" a být jim podporou. Měl by usilovat o to, aby o "amatérském vysílání" jako hodnotném a neuvěřitelně mnohostranném hobby vědělo co nejvíce lidí. Aby, obrazně řečeno, každý pedagog věděl, kam odkázat děti projevující zájem o něco skutečně mimořádného.
 • ČRK by měl oceňovat ty radioamatéry, kteří jsou vzorem pro ostatní, kteří dělají něco pro druhé a kteří svým chováním a výkony dělají čest značce OK.
 • Sekretariát a vedení ČRK by mělo svou činnost dělat co nejefektivněji, s maximálním využitím informačních technologií a se zaměřením "na zákazníka" - v tomto případě na člena ČRK resp. na jakéhokoli radioamatéra.
 • Vedení ČRK by mělo všemi svými prostředky prosazovat slušné a čestné jednání mezi lidmi a bojovat proti zlobě, pomluvám a nenávisti.

Díky práci v Radě ČRK jsem získal řadu zkušeností. Tyto zkušenosti, ve spojení se znalostmi a zkušenostmi pracovními, mi vytvářejí zázemí, díky kterému mohu být pro Radu ČRK i nadále užitečný.

OK1XU, Jan Litomiský

Narozen 1955 v Praze, kde žije dosud. Držitel RP čísla OK1-19219, značky OK1DJF od roku 1974, od roku 1984 OK1XU. Člen radioklubu OK1KZD, pod jehož značkou účast v mnoha KV a VKV závodech, DX provoz, provoz RTTY. Rozhodčí a organizátor sportovní telegrafie (HST), několikerá publikace pravidel a tréninkových materiálů HST. Dlouholetá zkušenost s vedením základních radioamatérských kurzů včetně tréninku telegrafie. Publikace kurzu telegrafní abecedy doprovázená 24 hodinovou mgf. nahrávkou textů, ve druhém vydání tréninkovými programy pro osmibitové počítače. Organizátor dvou pražských radioamatérských setkání.

V současnosti při práci pod vlastní značkou zaměřen na KV DX provoz.

Po roce 1990 členem přípravných výborů ČSRK a ČRK, byl členem rady ČRK po čtyři volební období, z toho ve dvou jako místopředseda ČRK, dvě období spravoval nemovitosti ČRK, založil a po tři období redigoval WWW stránky ČRK, v posledním období založil edici elektronických publikací ČRK. Nadále by se rád věnoval publikační a propagační práci a pomáhal s ekonomickou a legislativní agendou. Osobní radioamatérská stránka: http://www.ok1xu.net.

Cíl: Český radioklub - moderní, demokratická, všestranná, stabilní a nezávislá radioamatérská organizace IARU.

 


23.únor 2009

Vyšel první předsjezdový Bulletin ČRK.

 


18.únor 2009

Místo konání VI.sjezdu ČRK a dopravní informace

Sjezd se uskuteční v sálu Adalbertinum, Československé armády 300/22, 500 03 Hradec Králové, loc: 50°12'40.347"N, 15°49'52.129"E. K orientaci poslouží mapka.

Doporučené parkování: Velké náměstí, loc: 50°12'33.15"N, 15°49'56.09"E, cena: 30,- Kč za den (So 8 - 18 hodin). Parkování je v tomto prostoru o víkendu cenově nejvýhodnější. K Adalbertinu je vzdálenost pěšky ulicí V Kopečku cca 300 m.

Příjezd na náměstí je ulicí Mýtskou od Krajského soudu - jednosměrná ulice, výjezd poté ulicí V Kopečku.

Příjezdem na místo ze všech směrů do centra okolo historického centra je silnice, vjezd na náměstí je proti evangelickému kostelíku stojícímu vedle budovy krajského soudu.

Spojení z autobusového terminálu či Hlavního nádraží je nejlépe trolejbusy č 2, 6 nebo autobusy č. 5, 11, 17, výstup na zastávce Adalbertinum (orientační bod - zastávka je první za mostem přes řeku Labe, z terminálu 4.zastávka, z hlavního nádraží 3.zastávka). Jízdenku zakupte v trafice nebo automatu, cena je 14,- Kč, případně u řidiče vozidla za 15,- Kč. Papírová jízdenka pro důchodce nad 65 let věku stojí 8,- Kč.

Účastníkům bude poskytnuto menší občerstvení (nikoli oběd). Do budovy a sálu je i vjezd pro vozíčkáře. V suterénu je restaurace, v předsálí bude v provozu bar, je tam i kuřácký salonek. Bude k disposici šatna zdarma.

 


29.prosinec 2008

Výsledky ankety Českého radioklubu

Vyhodnocení ankety Českého radioklubu, kterou v souvislosti s přípravami VI.sjezdu ČRK vyhlásila Rada ČRK, bylo dokončeno.

Zipovaný soubor, který si můžete stáhnout zde, obsahuje jednak textový komentář ve formátu PDF, jednak soubor MS Excel (XLS), který obsahuje vlastní numerické údaje uspořádané do tabulek a vyjádřené i graficky, a konečně, pro připomenutí, i anketní formulář.

Shrnout výsledky jednou větou je samozřejmě nemožné, na to zabíraly anketní otázky příliš velký okruh témat. Obrázek si nejsnáze uděláte sami.

 


22.prosinec 2008

 

Vážení přátelé - členové ČRK ,

po čtyřech letech nás opět čeká význačný předěl v životě naší organizace - VI. řádný sjezd Českého radioklubu, který byl svolán na sobotu 14.března 2009 od 10:00 hodin do Adalbertina v Hradci Králové.

Účastnit se sjezdu může každý člen ČRK bez ohledu na to zda se jedná o individuálního člena nebo člena radioklubu. Záleží jen na jeho rozhodnutí. V případě členů ČRK organizovaných v RK lze však využít možnost zastupování delegátem. Rada schválila klíč pro zastupování: 1 delegát může zastupovat max. 8 členů ČRK organizačně evidovaných v členském radioklubu. Toto zastupování se uplatní ve vyjmenovaných volbách - viz volební pravidla. K plnoprávné účasti na sjezdu je oprávněn každý řádný člen ČRK, který v den sjezdu dovrší 18 let a který se k účasti přihlásí do 28.2.2009. /Řádný člen musí mít ke dni sjezdu řádně zaplaceny čl. příspěvky na rok 2009/.

Může se sice zdát, že do března je času dost, nicméně je potřeba se přípravě sjezdu ČRK věnovat s dostatečným předstihem. Stále jsme očekávali, že parlament ČR pokročí v přijetí nového občanského zákoníku, jímž má být podstatně změněno i fungování občanských sdružení, a termín sjezdu jsme proto i posunuli, ale ke změně dosud nedošlo. Proto si dovolujeme doporučit sledovat články, které ke sjezdu ČRK v našem klubovém časopisu Radioamatér, na WEBu ČRK"(http://www.crk.cz/CZ/AKT6SJEZDC.HTM)" popř. ve zprávách i bulletinech zatím vyšly a postupně budou vycházet. I Vy nesete svůj díl odpovědnosti za to, jakým směrem se bude Český radioklub v budoucnu ubírat.

K tomu by měly zaznít především hlasy individuálních členů i členských radioklubů. Jde zejména o volbu delegátů a o návrhy na kandidátku členů rady a předsedy ČRK. Mějte, prosím, na paměti, že při výběru kandidátů do jakýchkoli funkcí je zapotřebí postupovat vskutku odpovědně. Hlavně sám kandidát by si měl být vědom toho, co vše je od něj očekáváno, a bude-li moci funkci věnovat potřebný čas. Sezení rady ČRK a výkonného výboru rady ČRK se často konají v pracovních dnech, někdy i o víkendu.

Všem nám prospěje, jestliže od členů i klubů přijde v písemné či elektronické podobě co nejvíce nápadů na zlepšení chodu ČRK. Neměla by být přehlédnuta existence nových územně správních celků a tím i nezbytná nutnost kooperace radioklubů v jednotlivých krajích. Myslete tedy i na to, že s blížícím se sjezdem končí také funkční období stávajících krajských managerů ČRK, kteří jednali s krajskými orgány státní správy a více či méně úspěšně získávali potřebné finance na klubovou činnost ze státních prostředků.

Prosíme, věnujte pozornost všem přípravným materiálům ke sjezdu, a se všemi členy klubů se zamyslete nejen nad nimi, ale i nad vším ostatním, co Vás v ČRK trápí nebo co postrádáte, a na sjezd ČRK vyšlete delegáty nabité novými náměty i ochotou ke spolupráci. Bez toho se ničeho nového nedočkáte. ČRK tímto zve k hojné účasti všechny členy.

Volební pravidla - sjezd ČRK 14.3. 2009

 1. Sjezdu se může zúčastnit každý člen ČRK. Platí to pro individuální členy i pro členy radioklubů.
 2. Delegáti z klubů mohou zastupovat i další členy klubu (členů ČRK), přičemž jeden delegát může zastupovat maximálně 8 členů klubu (členů ČRK). Tyto hlasy budou započteny ve vyjmenovaných volbách - viz dále. Nezúčastní-li se sjezdu další člen klubu, další hlasy propadnou. Např. když klub má 14 členů ČRK, pak 1. delegát hlasuje jménem 8 členů a event. 2. další delegát jménem 6 členů. Při účasti jen jednoho delegáta se ale uplatní jen 8 hlasů. Důvodem tohoto opatření je zvýšit počet zástupců radioklubů a jejich vliv na jednání sjezdu.
 3. Volby probíhají podle následujícího schematu:

   

  1. Rozhoduje nadpoloviční většina delegátů sjezdu - volby veřejné
   • schválení programu
   • schválení komisí
   • schválení jednacího řádu
   • hlasování při procedurálních otázkách
   • schválení usnesení
  2. Rozhodují i hlasy mandátní (platí pro delegáta radioklubu) - volby tajné

    

   • volba předsedy
   • volba členů Rady ČRK
   • volba členů revizní komise
   • schválení změn stanov
   • schválení organizačního řádu
 4. Účast na sjezdu je přípustná jen pro ty delegáty, kteří potvrdí svou účast nejpozději do 28.2.2009.
 5. Delegáti musí splňovat podmínky členství dle stanov ČRK a musí mít zaplaceny příspěvky na r. 2009

 


Návrh jednacího řádu
šestého řádného sjezdu Českého radioklubu

 1. Podle Stanov ČRK na návrh rady ČRK sjezd:
  1. schvaluje jednací řád sjezdu,
  2. schvaluje program jednání,
  3. volí čtyřčlenné pracovní předsednictvo,
  4. volí pracovní komise:
   • mandátovou a volební,
   • návrhovou,
   • jednoho zapisovatele a dva ověřovatele zápisu jednání sjezdu,
  5. projednává a schvaluje zprávu rady ČRK o činnosti, plnění usnesení předchozího sjezdu a o hospodaření za období od minulého sjezdu včetně zprávy revizní komise,
  6. volí předsedu ČRK, radu ČRK a revizní komisi ČRK,
  7. projednává a schvaluje:
   • případné změny Stanov ČRK,
   • případné změny Organizačního řádu ČRK,
   • výši členských příspěvků,
  8. přijímá závěrečné usnesení.
 2. Kandidáty do orgánů sjezdu je oprávněn navrhovat každý delegát včetně kandidatury vlastní. Kandidáty do orgánů ČRK je oprávněn navrhovat každý člen ČRK včetně kandidatury vlastní. Kandidát musí před volbou vyslovit se svou kandidaturou písemný souhlas osobně nebo písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem.
 3. Při volbě orgánů sjezdu a při hlasování o procedurálních postupech a dokumentech sjezdu má každý delegát jeden hlas. O návrzích se hlasuje veřejně. Ke schválení návrhu je třeba prosté většiny hlasů přítomných delegátů.
 4. Při volbách orgánů ČRK - předsedy, členů rady a revizní komise - mají přítomní delegáti zvolení členskou schůzí každého z radioklubů ČRK společně počet celkový hlasů odpovídající počtu členů příslušného klubu sníženému o počet členů klubu, kteří se případně sjezdu zúčastní osobně. Ostatní přítomní delegáti mají po jednom hlasu.
 5. Volba předsedy, rady a revizní komise ČRK je tajná.
 6. Do rady a revizní komise jsou zvoleni kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů až do naplnění celkového počtu, tj. 14 do rady a 3 do revizní komise. Při volbě předsedy je zvolen kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů, nejméně však nadpoloviční většinu přítomných hlasů. Není-li předseda zvolen, proběhne bezprostředně druhé kolo volby, v němž je zvolen kandidát, který získal prostou většinu hlasů.
 7. Každý delegát má právo v čase vyhrazeném pro diskusi přednést příspěvek v délce nepřekračující pět minut. Předsednictvo má právo tuto dobu dle okolností změnit.
 8. Každý delegát má v průběhu sjezdu právo na faktickou připomínku v rozsahu jedné minuty.
 9. Není-li přijat návrh, zachovává se původní stav.
 10. Zdaří-li se volbou dle stanov a organizačního řádu obsadit orgán ČRK neúplně,
  1. avšak alespoň z jedné poloviny, doplní se takto zvolený orgán vlastním rozhodnutím koopcí z členů orgánu, kteří byli jeho členy na konci předchozího funkčního období,
  2. a méně, než z jedné poloviny, je volba neplatná a orgán pokračuje v činnosti ve složení, v němž ukončil předchozí funkční období.
 11. O průběhu jednání sjezdu je zvoleným zapisovatelem pořizován zápis, který je bezprostředně po sjezdu ověřen dvěma ověřovateli. Volbu orgánů ČRK ověřuje přítomný notář.

 


 

Návrh programu jednání
šestého řádného sjezdu Českého radioklubu

08.30 - 09.50 - registrace delegátů
10.00 - zahájení sjezdu
schválení jednacího řádu sjezdu a programu jednání
volba pracovního předsednictva
volba mandátové a volební komise
volba návrhové komise
volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu sjezdu
10.20 - zpráva předsedy ČRK
10.40 - zpráva hospodáře ČRK
10.55 - zpráva předsedy revizní komise
11.00 - zpráva mandátové komise
11.10 - představení kandidátů
11.30 - diskuse
12.00 - oběd
13.00 - uzávěrka kandidátky
13.00 - diskuse
13.30 - představení kandidátů - druhá část
13.50 - informace volební komise
14.05 - tajná volba členů rady, předsedy a revizní komise
14.30 - diskuse - obecná rozprava
15.30 - vyhlášení výsledků voleb
15.40 - projednání a schválení základních materiálů a usnesení sjezdu
16.30 - závěr

Po skončení sjezdu bude 1. zasedání nově zvolené rady a revizní komise.

 


 

Rada předloží sjezdu úpravy Stanov ČRK a Organizačího řádu ČRK. Text návrhu si můžete stáhnout zde.

Rada Českého radioklubu

 


15.říjen 2008

 

Vážení přátelé,

Český radioklub vyslovuje poděkování těm z vás, kteří si již našli čas a vyplněním anketního lístku napomáhají v přípravě činnosti našeho radioklubu pro další období. Řada z vás využila i možnosti vyjádřit své názory a postřehy nad rámec omezeného okruhu anketních otázek, což je pro tuto přípravu rovněž velmi přínosné a patří jim zvláštní poděkování.

Poděkování je nutné vyslovit i těm z vás, kteří z různých důvodů nejsou členy ČRK a přesto anketní lístek vyplnili. Jejich názory v žádném případě nezapadnou a jsou zdrojem neméně cenných informací pro naši činnost.

Vyplněné anketní lístky jsou nám stále doručovány, anketa je průběžně vyhodnocována a již teď lze říci, že předpokládaný účel plní.

Rádi bychom připomněli, že anketní lístky je možné odevzdávat až do 10. listopadu tr. Velmi proto prosíme ty z vás, kteří se ankety dosud nezúčastnili, aby si pro její vyplnění našli chvilku času a svými názory napomohli připravit další program Českého radioklubu tak, aby vyhovoval co nejvíce radioamatérům České republiky.

Anketní lístek byl k dispozici na setkání v Holicích, byl přílohou 5. čísla členského časopisu Radioamatér a naleznete jej i na webových stránkách Českého radioklubu http://www.crk.cz/CZ/AKT6SJEZDC.HTM.

Neváhejte, a vy, kdož jste tak dosud neučinili, využijte této možnosti bezprostředně ovlivnit zaměření činnosti ČRK v dalším období!

OK1ES tajemník ČRK.

 


9.září 2008

 

Anketa Českého radioklubu

Rada Českého radioklubu se obrací na členy ČRK i ostatní radioamatéry s prosbou o spolupráci při zjištění aktuálních priorit, které v radioamatérské komunitě v OK převládají. Připravila proto anketu, jejíž anketní lístky byly rozdány na Mezinárodním setkání radioamatérů v Holicích. Vítány budou samozřejmě i názory těch, kdo v Holicích nebyli.

Anketní lístek si můžete stáhnout zde (200 kB) v zipovaném souboru obsahujícím formulář ve formátech DOC a PDF.

Vyplněný lístek laskavě zašlete Radě ČRK do 10.listopadu 2008.

 


9.září 2008

 

ČRK – organizace českých radioamatérů pro 21.století

Výzva Rady ČRK

Počátkem r. 2009 se bude v Hradci Králové konat 6. sjezd Českého radioklubu – největší organizace českých radioamatérů. Jde o velmi důležitý mezník, který musí určit směry a priority naší organizace na další období. Rada ČRK se proto obrací na všechny členy naší organizace, ale i na ty, kteří uvažují o možném budoucím členství, se žádostí, aby vyjádřili, jaké mají požadavky, přání a představy o organizaci radioamatérů v ČR.

Navrhujeme zaměřit se zejména na následující tématické okruhy:

 1. Význam členství

  Naše činnost je ze zákona usměrňována státními orgány (ČTÚ). Kmitočtové spektrum – prostor, ve kterém působíme, je využívané nejen námi, ale i dalšími zájmovými skupinami, které zde mnohdy působí komerčně. Proto musíme bedlivě sledovat snahy o omezení našich pásem. To je bez silné organizace nemožné.

 2. Členské služby

  Oblast, která se bezprostředně dotýká každého člena ČRK. Pro další období je nutné závazně rozhodnout, jakou úroveň a rozsah těchto služeb by měla naše organizace zabezpečovat pro své členy. QSL je základní, protože přímo souvisí s naší činností, ale co dál? Jak by měl vypadat členský časopis a možné další servisní služby? Zde je prostor pro to, jak bude ČRK vnímán členy, ale možná i nečleny.

 3. Přímá pomoc klubům

  Očekáváme reálné návrhy na to, jakým způsobem by při zajišťování aktivit souvisejícími s naší činností mohla a měla naše organizace pomáhat aktivním klubům, ale i jednotlivcům. Jedná se o sponzorování činnosti mládeže, zapůjčování zařízení z majetku ČRK, grantovou pomoc na předkládané projekty a mnoho dalších. Pro vyjádření členům necháváme, které by to měly být.

 4. IARU

  Jako největší radioamatérská organizace v ČR jsme členy IARU – Mezinárodní radioamatérské unie. Z toho vyplývají práva, ale i povinnosti. Musíme být více aktivní a účastnit se práce v orgánech a komisích IARU. Proto vítáme každý návrh, jak tyto aktivity zabezpečit.

 5. Koordinace národních a mezinárodních závodů

  Závody a účast v nich jsou nedílnou součástí naší činnosti. Proto je nutné zabezpečit podmínky pro činnost týmů, které zajišťují tyto aktivity. Uvítáme tedy další podněty, jak tuto oblast vylepšit.

Je zřejmé, že každá organizace, která chce být akceschopná, musí pro svou činnost zabezpečit odpovídající finanční prostředky. Rozsah prostředků, kterými disponuje ČRK, je zřejmý z publikovaných rozpočtů, přesto zrekapitulujme:

Příjmy

 1. Členské příspěvky,
 2. Výnosy z majetku – nájmy, úroky z finančních rezerv,
 3. Dotace ze Sazky – příjmy, které plynou díky našemu členství ve Sdružení sportovních svazů (akcionář Sazky),
 4. Dotace od MŠMT na předkládané projekty – omezený objem, ale díky tomuto zdroji příjmů lze nakupovat zařízení, které následně zapůjčujeme aktivním klubům.

Pro přehlednou informaci uvádíme orientační váhový podíl příjmů v procentech v r. 2007: a) 32%, b) 39%, c) 25%, d) 4%. Z toho je naprosto zřejmé, že zatím máme největší výnos z našeho majetku.

Výdaje

 1. Největší část výdajů tvoří zabezpečení provozu naší organizace a výdaje na stávající členské služby. Je to i správa majetku a zajišťování mezinárodní spolupráce (mandatorní výdaje).
 2. Formou široké diskuze chceme najít shodu v tom, jak nejlépe a nejúčinněji využít zbylé prostředky. Může se např. uvažovat o omezení výdajů na již překonané formy provozu (PR versus internet), omezení dotací – platba nájemného za umístění převáděčů PR a FM apod.

Zabezpečení našich aktivit je limitováno finančními prostředky, které má ČRK k dispozici. Jedním z mála příjmů, které lze bezprostředně ovlivnit, je výše členských příspěvků, které mohou být navíc různě strukturované podle úrovně členských služeb. Vzhledem k tomu, co vše musí a měla by naše organizace zabezpečovat, by právě využívání členských příspěvků mělo být předmětem širokého konsensu.

Rada ČRK očekává vaše připomínky a názory formou dopisů, emailů, příspěvků do časopisu atd. Připravujeme k tématu sjezdu a všech souvisejících otázek panelovou diskuzi na Mezinárodním setkání radioamatérů v Holicích. Navíc chceme prostřednictvím anketních lístků, které budou k dispozici pro všechny členy ČRK, zjistit vaše konkrétní představy o budoucím směřování naší organizace.

ing.Jaromír Voleš, OK1VJV
předseda ČRK

© OK1XU, 2008