Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Archiv zpráv ze světa 1998 - 2005

Zprávy jsou řazeny podle data zveřejnění od nejnovější k nejstarší - stránka začíná zprávou, která byla vystavena naposledy. Aktuální zprávy jsou uloženy v rubrice Aktuality z ciziny.

Archiv zpráv ze světa z let 1998 - 2005

28.prosinec 2005

 EUROCOM Newsletter
27.12.2005

 1. JWG drafts Standards

  As reported repeatedly, August 2001 the European Commission issued Mandate M313, charging the CENELEC/ETSI Joint Working Group with drafting a standard for telecommunications networks.

  In June 2005 the joint working group of the two bodies concerned - ETSI, the European Telecommunications Standards Institute and CENELEC, the Comité European de Normalisation Electronique - produced a pair of (almost) identical drafts (prEN302262 and prEN50471 respectively) for the consideration of their national members.

  The responses of eleven member-countries to ETSI show a general feeling that the area is still too immature to be standardised, a feeling that radiated field limits should have been included for frequencies below 30MHz, and an inability to agree on appropriate limits.

  The drafts provide radiated field limits above 30MHz, but below 30MHz they contain only conducted limits. The radiated limits that had been included in earlier drafts have been removed at the last minute - apparently in the hope that this would aid consensus. It also appeared that common-mode conducted current would be much easier to measure than radiated field. However, discussion revealed many difficulties in making and interpreting common-mode current measurements and in the future radiated field limits will have to be reconsidered.

  The conversion factor between conducted and radiated emission from network cables - that is the antenna factor - is a matter of considerable uncertainty for many reasons - some theoretical and some practical. These uncertainties are so large, so difficult to assess, so dependent on network structure and implementation, and so crucial to the magnitude of interference effects that absolute values should be put on one side and these uncertainties considered in their own right.

  If a network emission Standard defines common-mode current then all these uncertainties fall upon the victim. If the Standard were to specify radiated field then the uncertainties would fall upon the network owner.

  CENELEC has addressed an enquiry to their national members about the draft Telecommunications Network Standard prEN50471. 16 out of the 28 countries consulted supported the document - so there is a real chance of approval in the next round. Of the 16 countries who said YES, 11 made no comments - almost certainly they did not consider the issues at all, and just assumed that the JWG was doing the right thing. These countries are:

  BE, Belgium
  CY, Cyprus
  HU, Hungary
  IE, Ireland
  IS, Iceland
  LT, Lithuania
  LV, Latvia
  MT, Malta
  PT, Portugal
  SE, Sweden
  SI, Slovenia

  The draft prEN50471 will be finalized and again submitted to national voting mid-2006. Therefore we urge the IARU/EUROCOM member societies to lobby their national CENELEC members and make them aware of the shortcomings of the draft standard. Radiated field limits shall be included also below 30MHz. THIS IS ESPECIALLY IMPORTANT FOR POWERLINE TELECOMMUNICATION NETWORKS (broadband PLT).

  A balanced survey of the EMC problems related to broadband PLT can be found at: http://www.elmac.co.uk/pdfs/whyPLTisbadforemc.pdf

  This contribution can be used as a reference when approaching national CENELEC members.

  Many thanks to Richard Marshall G3SBA, member of the UK Institution of Electrical Engineers (IEE) and EMC expert, for providing information on these issues.

   

 2. Amateur Radio Service Exhibition in the European Parliament

  The IARU Region 1 General Conference, Davos 2005, decided to undertake steps for the setting up of an Exhibition in the European Parliament, Brussels. The purpose is to present the Amateur Radio Service to the Members of the European Parliament and promote the image of our service as a valuable European resource.

  Members of the European Parliament have the possibility to set up exhibitions in the Brussels EU Parliament. We have good connections with several MEP who are willing to help us.

  The EUROCOM WG is in charge of organizing this undertaking. We are presently collecting suggestions for the contents of such an exhibition. Your contributions are welcome.

  The Ham Radio Exhibition would be scheduled end 2006 or early 2007.

   

 3. EUROCOM WG Vice-Chairman

  The Davos General Conference adopted a recommendation to introduce the appointment of a Vice-Chairman to Working Groups and Committees. The Vice-Chairman will be appointed by the Working Group or Committee.

  The EUROCOM WG nominated Peter Kirby, G0TWW as Vice-Chairman. Peter, who is RSGB's General Manager, has a long standing experience of IARU affairs. We welcome Peter who's assistance will be a precious asset to EUROCOM.

   

 4. Action points

  National Societies are invited to urgently consider:

  • To lobby their national CENELEC members and make them aware of the shortcomings of the draft prEN50471 standard. Radiated field limits shall be included below 30MHz. The present draft is immature.
  • To submit suggestions for the Ham Exhibition in the European Parliament.

Happy New Year !

73

Gaston Bertels, ON4WF
EUROCOM WG chairman

 


12.říjen 2005

Mediterraneo DX Club připravuje 2.vydání diplomu Members Trophy 2006 za spojení se členy klubu a speciálními stanicemi ve dnech aktivity, jimiž budou 3.-5.únor 2006.

Spojení s MDXC platí 1 bod, spojení s příležitostnými stanicemi 3 body, spojení s IR8M (MDXC H.Q.) 5 bodů. S každou stanicí lze týž den navázat na každém pásmu jen jedno spojení. Platí spojení všemi druhy provozu a na všech KV pásmech včetně WARC. Deník musí být manažeru diplomu doručen do 15.3.2006 emailem na it9daa@mdxc.org nebo poštou.

Další podrobnosti na http://www.mdxc.org/memberstrophy.asp.

Members Trophy 2006

 


12.říjen 2005

O zveřejnění podmínek dvou nových zahraničních diplomů nás požádali jejich vydavatelé:

SSA Activity Award 2005 - A-2005

Diplom je určen všem radioamatérům i SWL s cílem povzbudit jejich provozní aktivity v radioamatérských pásmech.
Úkolem je navázání 365 spojení (nebo jejich odposlech) v období 1.1.2005 - 31.12.2005. Platí spojení na všech pásmech a všemi druhy provozu. Spojení s toutéž stanicí lze opakovat.
Poplatky činí $5 nebo 5€. Žádejte jednoduchou formou, např. "I have made at least 365 radio contacts during 2005."
Žádosti zasílejte na adresu: SSA Awards Manager, Bengt Hogkvist, SM6DEC, Ostbygatan 24 C, SE-53137 Lidkoping Sweden.
V příštích letech bude diplom vydáván s aktualisovaným názvem (např. A-2006) a novým obrázkem z dalších švédských okresů.

A-2005

Republic of Kazakhstan 15th Anniversary

Vydává UN1II (Sergey N. Borissov) a radioamatéři z Aktobe (Kazachstán).

Podmínky:

Diplom oslavuje 15.výročí Kazachstánu dne 25.října 2005. Vydává se za spojení s radioamatéry Kazachstánu v období 22. - 25.10.2005.
5 bodů za každé spojení z 22., 23. a 24.10.,
10 bodů za každé spojení z 25.10.
Zvláštní stanice UO15I:
10 bodů za každé spojení s UO15I z 22., 23. a 24.10.,
15 bodů za každé spojení s with UO15I z 25.10..
Celkem je třeba získat nejméně 15 bodů.
Opakovaná spojení jdou započtena, jsou-li navázána na jiném pásmu či jiným druhem provozu.
Za stejných podmínek je diplom vydáván i posluchačům.
Pro OK činí poplatek $3.
Žádost doplněná výpisem z deníku se zasílá managerovi: 030000, Kazakhstan, Aktobe, PO Box 113, to Sergey N. Borissov. Přijaty budou žádosti zaslané e-mailem: un1ii@qrz.ru. Potvrzení žádosti se nevyžaduje. Diplom je vydáván v anglické a ruské mutaci. Doba pro podání žádosti je omezena do 31.12.2005! Při zájmu o rychlé dodání via DHL nebo FedEx lze podmínky dohodnout e-mailem.

Sergey N. Borissov, UN1II, ex. UN7IKK, e-mail: un1ii@qrz.ru,

Diplom v ruské mutaci

 


25.září 2005

Konference IARU Region 1
Davos, 11. - 16. září 2005

20.řádná konference IARU Region 1 se konala 11. až 16. září v Davosu. Výsledky, které přijalo závěrečné plenární zasedání, jsou zveřejněny v 44 stránkovém dokumentu DV05_Final Plenary.pdf, který zájemci naleznou na webu ČRK na adrese http://www.crk.cz/FILES/PLEN_2005_RES.ZIP.

Po schválení agendy zasedání představili zástupci chorvatské a libanonské organizace kandidátská místa na uspořádání příští konference. Poté volební komise vybrala volební lístky.

Následovalo prověření a schválení doporučení jednotlivých komisí. V tomto dokumentu uvádím jen některá doporučení.

Doporučení Komise C2 - finanční a pověřovací

DV05_C2_Rec 01
Že organizace, které jsou vyjmenovány v dodatku (příloha: Annex to Recommendation DV05_C2_Rec_01), obsahujícím 47 organizací plus devět organizací zastoupených proxy, mohou volit na Konferenci IARU Region 1 2005 v Davosu.

Tím bylo potvrzeno, že konference není schopna schvalovat změny "IARU Region 1 Constitution " a "By-Laws".

Doporučení Komise C3 - administrativní a organizační

Všechna doporučení komise C3 v češtině jsou na webu ČRK http://www.crk.cz/FILES/C3_2005_RES.ZIP.

Poznámka: Doporučení, která se týkala schválení vedoucích pracovních skupin a koordinátorů, byla projednána v příslušné části programu.

DV05_C3_Rec_17
Že Konference pověřuje EC zřídit v duchu dokumentu DV05_C3_50 projekt, a požádat Boba Whelana, G3PJT, aby se stal jeho vedoucím.

DV05_C3_Rec_19
Konference doporučuje vytvoření "IARU Region 1 Spectrum Defence Fund ", který bude sloužit k případným akcím v rámci amatérského spektra. Fond bude sloužit především na podporu prácí specielních komisí Regionu a národních organizací, schválených EC nebo IARU Region 1 Konferencí. Příspěvky do tohoto fondu jsou dobrovolné a doplněné přepracovaným rozpočtem tak, aby fungoval. Rozpočet fondu bude každý rok upravován a bude součástí navrhovaného ročního rozpočtu.

DV05_C3_Rec_20
Aby úzká alokace alespoň na sdílené bázi byla hledána v oblasti 5 MHz, s cílem získat v této oblasti úsek 100 kHz.

DV05_C3_Rec_21
Komise doporučuje národním organizacím, aby podnikly akce, aby byly zahrnuty do národních přípravných orgánů pro WRC07.

DV05_C3_Rec_22
Konference doporučuje, aby principy pro akce doporučené v dokumentu DV05_C3_48 byly postoupeny EMC WG a Eurocom WG, a aby byly zahrnuty do jejich práce v příštích třech letech.

DV05_C3_Rec_24 (paper DV05_C3_26)
Že Konference schvaluje pracovní program RRWG směrem k CEPT TR 6101 a 6102, programu "Entry Level Licence" a vydávání generální radioamatérské licence.

Doporučení Komise C4 - KV komise

DV05_C4_Rec_03
Je doporučováno, aby následující kmitočty byly používány jako centra aktivity při nouzovém provozu:
Celosvětová centra aktivity:
15m 21,360kHz
17m 18,160kHz
20m 14,300kHz
Region 1 centra aktivity:
40m 7,060kHz
80m 3,760kHz
A následně doporučuje, aby komise C4 přijala pro tyto kmitočty název "Emergency Centre-of-Activity".

DV05_C4_Rec_04
Doporučuje se, aby IARU Region 1 se usnesla požádat IARU, aby na základě dat IARU Monitoringu ze všech regionů zvýšilo tlak na národní a vojenské orgány a aliance, které provozují KV radary " HF Over-The-Horizon (OTH) radars", s cílem nastavit jejich programy tak, aby tak moc nezasahovaly do exkluzivních radioamatérských pásem.

DV05_C4_Rec_07
>Radioamatérům, kteří nezávodí se doporučuje během velkých závodů využívat KV pásma bez závodů (30, 17 a 12 m).

DV05_C4_Rec_08
Aby konference bránila provozu neobsluhovaných stanic v pásmech 7 a 10MHz.

DV05_C4_Rec_10
Doporučuje se, aby u digitálních provozů na kmitočtech nižších než 30 MHz byl používán systém reportů RSQ.

Viz dokument DV05_C4_28

DV05_C4_Rec_13
Je doporučeno, aby byly přijaty následující principy při tvorbě nového IARU Region 1 KV bandplánu a tyto principy byly zahrnuty do IARU Region 1 HF Manager's Handbook:
- CW provoz je přípustný v celých pásmech, s výjimkou úseků pro majáky.
- Telefonie (včetně AM je omezena na příslušné telefonní úseky.
- Digitální datové provozy jsou omezeny na příslušné digitální úseky.
- Digitalizovaná řeč je z hlediska bandplánu považována za digitální datový provoz.
Současný IARU Region 1 bandplán je velmi dobře znám a má velký respekt a dodržování v IARU Region 1; proto zásadní změny v současné době nejsou potřebné.

DV05_C4_Rec_14
Aby bandplán vypracovaný "Bandplan Working Group" byl schválen. (Viz dodatek k doporučení DV05_C4_Rec_14)

Diskuse se zaměřila na uskutečněné změny a zda odpovídají přijatým principům v doporučení DV05_C4_Rec_13. Island poukázal na to, že dokument DV05_C4_13 není zcela shodný s dokumentem DV05_C4_11. Bylo však dohodnuto, že bandplán může být považován za navrhovaný.
Jako DX okno v pásmu 14 MHz nechť je upřednostněn úsek 14195 +/- 5 kHz.
Bylo poznamenáno, že stále existuje několik bodů, které vyžadují upřesnění, i když v podstatě jsou kompletní. Toto bylo předáno KV komisi, která pomocí e-mailů dané věci upřesní v co nejkratší době.
Originální znění bandplánu je na webu ČRK http://www.crk.cz/FILES/HFBP2005.ZIP.

DV05_C4_Rec_17
Nový KV bandplán (jak byl diskutován a schválen KV komisí) je schválen a je doporučeno jeho používání od 1.ledna 2006.

Doporučení Komise C5 - VKV/UKV/Mikrovlnná

DV05_C5_Rec_01
Aby následující doporučení zasedání VIENNA 2004 VKV/UKV/Mikrovlnné komise IARU Region 1, již schválená EC, byla potvrzena:
a. Doplnit 435 MHz bandplán zavedením FM převaděčů s odstupem vstup-výstup 2 MHz ( podrobnosti jsou v příloze k doporučení DV05_C5_Rec_01(A)).
b. Změnit kmitočty digitálních kanálů v pásmu 435 MHz band v souladu s návrhem EDR v příloze k doporučení DV05_C5_Rec_01(B).
c. Doplnit 433.800 MHz jako kmitočet pro APRS ( s poznámkou, že platí pouze v těch případech, kdy se nedá použít 144.800 MHz).
d. Doplnit v rubrice použití v 1.3 GHz bandplánu 1272-1291 MHz pro DATV kromě ATV.
e. Doplnit v 47 GHz bandplánu, že NB segment se nachází mezi 47088 a 47090 MHz s 47088.200 MHz jako centrem aktivity.
f. Doplnit v podmínkách pro všechny VKV výše IARU Region 1 závody podmínku: "Všechna zařízení stanice (vysílače, přijímač, antény atd.) se musí nacházet v kruhu o průměru ne větším, než je 500 m. "
g. Rozšířit kmitočty, pro které platí, že úroveň S9 je -93 dBm z 144 MHz dolů na 30 MHz v IARU technických doporučeních R1.

DV05_C5_Rec_07
V 145 MHz bandplánu úsek pro MGM 144.135 - 144.165 MHz nechť je rozšířen na 144.110 - 144.180 MHz. Příslušná část 145 MHz bandplánu je v příloze Rec 07-A.

DV05_C5_Rec_09
Text [uvedený v příloze k doporučení DV05_C5_Rec09] nahradí současný text v podmínkách závodů IARU Region 1 VKV, UKV/Mikrovlnných a 50 MHz.

DV05_C5_Rec_11
Region 1 posluchačský závod na VKV/UKV/Mikrovlnnách se přerušuje.

V následující části plenárního zasedání byly schváleni navržení vedoucí pracovních skupin a koordinátoři.

DV05_C3_Rec_01
Aby Wolfgang Hadel, DK2OM, byl jmenován koordinátoremf IARU MS.

DV05_C3_Rec_03
Aby Christian Verholt, OZ8CY, byl jmenován vedoucím EMC WG na dobu příštích tří let.

DV05_C3_Rec_05
Aby Gaston Bertels, ON4WF, byl jmenován vedoucím EUROCOM WG na dobu příštích tří let.

DV05_C3_Rec_07
Aby Rizkallah Azrak, OD5RI, byl jmenován koordinátorem IPHA.

DV05_C3_Rec_23
Aby Rainer Floesser, DL5NBZ, byl jmenován vedoucím ARDF WG na dobu příštích tří let.

DV05_C3_Rec_26
Aby G3PJT byl jmenován vedoucím RRWG na příští tříleté období.

DV05_C3_Rec_29
Aby Oliver Tabakovski byl jmenován vedoucím HST WG na dobu příštích tří let.

DV05_C3_Rec_30 (part)
Aby Hans Welens, ON6WQ, byl jmenován vedoucím STARS WG na dobu příštích tří let.

DV05_C3_Rec_34
Aby Dr.Seppo Sisatto, OH1VR, byl jmenován IARU Region 1 Emergency Communications Coordinator.

DV05_C4_Rec_40
Aby Colin Thomas, G3PSM. byl jmenovám vedoucím KV komise.

Ostatní doporučení (nečíslovaná v závěrečném reportu komise)

Aby Michael Kastelic, OE1MCU, byl jmenován vedoucím VHF/UHF/Microwave komise.
Aby Hans Blondeel Timmerman, PB2T, byl jmenován vedoucím ERC.
Aby Martin Harrison, G3USF, byl jmenován koordinátorem KV majáků.

Výsledky voleb

EC na příští tříleté období tvoří:

Ole Garpetsdad, LA2RR, President
Tafa Diop, 6W1KI, Vice-President
Don Beattie, G3BJ, Secretary
Andreas Thiemann, HB9JOE, Treasurer

Členové:
Hans Blondeel Timmerman, PB2T
Panayot Danev, LZ1US
Hans-H Ehlers, DF5UG
Nicola Percin, 9A5W
DR (Max) Raicha, 5Z4MR

Do EC dále kandidovali: Faisal Nahar Al Ajmi, 9K2RR, Hamed Nassar, SU1HN, Graham Hartlett, ZS6GJH.

V průběhu jednání udělil President IARU Region 1 "Region 1 Medal" a pamětní diplom Arie Dogteromi, PA0EZ, který ukončil dlouholetou činnost jako vedoucí komise VHF/UHF/Microwave.

V závěru plenárního zasedání vedoucí volební komise oznámil, že příští regionální konference se bude konat v roce 2008 v Cavtatu, v Chorvatsku, které 39 hlasy zvítězilo nad Beirutem (získal 15 hlasů). Přesné datum bude potvrzeno později (říjen 2008).

Ing. Miloš Prostecký, OK1MP
vedoucí delegace ČRK

V Praze 25.září 2005

 


25.září 2005

Ostatní výsledky jednání konference IARU Reg.1 v Davosu:

Závěrečná doporučení komise C2 (150 kB),
závěrečná doporučení komise C4,
závěrečná doporučení komise C5 (350 kB),
závěrečné usnesení plenárního zasedání (530 kB).

V krátké době přineseme v češtině souhrn nejpodstatnějších výsledků konference, které se týkají radioamatérů v OK.

 


23.září 2005

První výsledky jednání konference IARU Reg.1 v Davosu:

V příloze najdete závěry z jednání komise C3 tak, jak byly předány plenárnímu zasedání. Tam již nedošlo k podstatným úpravám. Řadu věcí je nutno řešit poštovním hlasováním, neboť když se přijímala Konstituce, nepočítalo se s problémy s dostatečnou účastí a mandátem volit!

Představiteli IARU R1 jsou:

President: LA2RR
Vice President: 6W1KI
Secretary: G3BJ
Treasurer: HB9JOE
Členové EC: PB2T, LZ1US, DF5UG, 9A5W, 5Z4MR

Konference v roce 2008 se uskuteční v Chorvatsku.

V další příloze je KV band plán, který byl přijat na plenárním zasedání.

K tomuto plánu několik poznámek. Tento dokument byl schválen po dlouhé diskusi, neboť nejdříve byly schváleny zásady pro tvorbu bandplánu, které hned v předloženém a nakonec schváleném dokumentu nejsou dodrženy. Nikdo ho však nechtěl zamítnout a odložit na další konferenci. Nakonec byl schválen s dodatkem, jehož přesné znění zatím nemám.

Stálá KV komise IARU Region 1 má upřesnit některé podrobnosti. Pravděpodobně bude formulace "all modes" nahrazena výrazem "general modes", který lépe vyhovuje. Viz např. vysvětlení, které druhy provozu "all modes" zahrnují.

Miloš, OK1MP

 


19.září 2005

NEWS RELEASE
International Amateur Radio Union
P.O. Box 310905
Newington, CT 06131-0905 USA
FAX: +1 860 594 0259
E-Mail: iaru@iaru.org

18 September 2005

For immediate release

IARU Administrative Council Plans for WRC-07 and Beyond

The Administrative Council of the International Amateur Radio Union (IARU) held its annual meeting on 17-18 September 2005 in Zurich, Switzerland, following the IARU Region 1 Conference held in Davos. The Council took the following actions:

 1. A discussion paper was received from the officers describing the anticipated future environment and a vision of the long-term future role and structure of the IARU. To continue this work, the President announced the appointment of an ad hoc committee chaired by Vice President Ellam and comprised of Secretary Sumner and the presidents/chairmen of the three regional organizations. The committee will work primarily by correspondence including electronic means and is to provide a preliminary report next year.
 2. Prompted mainly by concerns about interference from broadband power line communications (PLC/BPL), the International Secretariat, in conjunction with the EMC Adviser, was requested to undertake a study to improve coordination of amateur radio representation on electromagnetic compatibility (EMC) matters at national, regional and global forums, to be completed by the end of 2005. The objective is to put in place such measures as may be agreed by the Council to improve such coordination and maintain a favorable EMC environment for radio services.
 3. Continuing the strategic planning initiative begun in 2003, progress on a three-year plan for the development of support for amateur radio frequency allocations was reviewed. The plan includes maintaining and increasing contact with regional telecommunications organizations by the IARU through its regional organizations.
 4. The International Telecommunication Union (ITU) meetings at which IARU representation will be required for the coming year were identified, and plans for representation were reviewed. The principal focus is on preparations for the 2007 World Radiocommunication Conference (WRC-07). IARU positions on agenda items for WRC-07 were affirmed.
 5. A small working group was established to develop an international emergency communications handbook for radio amateurs based on existing texts. The International Secretariat was requested to produce a brochure on amateur radio response to emergencies.
 6. It was agreed to establish a suitable Web site honoring radio amateurs who have died while providing humanitarian service. IARU regional executive committees may propose those to be included in the memorial.
 7. The Council heard a report from IARU Region 2 on planned participation on behalf of the IARU in an ITU regional telecommunications exhibition, Telecom Americas 2005, to be held in Salvador da Bahia, Brazil, 3-6 October. Region 2 President Rod Stafford, W6ROD, has been invited to participate in a panel discussion on "The Changing Face of Spectrum Management" at the Forum held in conjunction with Telecom Americas 2005.
 8. The budget for 2006-2008 was approved as presented by the International Secretariat (ARRL). The budget includes provision for financial contributions from the three regional organizations to defray a portion of the expenses, in accordance with previously adopted policy.
 9. Themes were adopted for the next two World Amateur Radio Days, an annual event observed on April 18, the anniversary of the founding of the IARU in 1925. The themes are (2006) "Amateur Radio: A gateway to information and communications technologies (ICT) for today's youth" and (2007) "Amateur Radio: Allowing youth to connect the world."
 10. The Council thanked Bob Knowles, ZL1BAD, for his more than 20 years of volunteer service as IARU Monitoring System International Coordinator on the occasion of his stepping down from the position that he has occupied since its inception. The International Secretariat (ARRL) was asked to designate an appropriate staff member to fulfill, as a temporary measure, the responsibilities of the position until a qualified volunteer replacement can be found.
 11. Reports of the IARU international coordinators and advisers were received. In addition to Mr. Knowles they are International Beacon Project Coordinator Peter Jennings, AB6WM/VE3SUN; Satellite Adviser Hans van de Groenendaal, ZS6AKV; EMC Adviser ChristianVerholt, OZ8CY; and International Coordinator for Emergency Communications Hans Zimmermann, F5VKP/HB9AQS.
 12. A working document describing the requirements for radio spectrum allocations to the amateur and amateur-satellite services was reviewed and updated.

The next scheduled meeting of the Council will be held in or near Bangalore, India immediately after the IARU Region 3 Conference to be held there in August 2006.

Attending the Zurich meeting were IARU President Larry Price, W4RA; Vice President Tim Ellam, VE6SH/G4HUA; Secretary David Sumner, K1ZZ; regional representatives Ole Garpestad, LA2RR, Don Beattie, G3BJ, Hans Blondeel Timmerman, PB2T, Rod Stafford, W6ROD, Dario Jurado, HP1DJ, Y. S. Park, HL1IFM, Chandru Ramchandra, VU2RCR, and Yoshi Sekido, JJ1OEY; and recording secretary Paul Rinaldo, W4RI.

 


6.září 2005

Diplom "THE FATHERS OF THE RADIO"

Sekce Sala Consilina (SA) italské radioamatérské organisace ARI vydává diplom "THE FATHERS OF THE RADIO". Posláním diplomu je připomenout jména a práci těch, kdo jako předchůdci, současníci a následovníci Guglielma Marconiho přispěli objevu a rozvoji radia.

Základní podmínky: Diplom mohou získat všichni radioamatéři a SWL, kteří navázali (odposlechli) spojení se všemi jedenácti zeměmi dle následujícího seznamu, kde se narodili vědci/vynálezci, kteří přispěli objevu a rozvoji radia. Pro diplom lze započíst spojení navázaná počínaje rokem 1970.

Pásma a druhy provozu: Lze započíst spojení ze všech pásem povolených pro amatérskou službu a všechny druhy provozu, včetně spojení přes družice a v pásmech WARC.

Kategorie:

 1. HF (je nutno navázat spojení se všemi 11 zeměmi),
 2. 50MHZ/VHF/UHF (stačí spojení se 6 zeměmi),
 3. SATELLITE (stačí spojení se 6 zeměmi).

Seznam zemí:

Canada VE (Reginald Fessenden)
Croazia 9A (Nikola Tesla)
Denmark OZ (Hans Christian Orsted)
France F (Edouard Branly)
Germany DF-DK-DL-DM (Heinrich Rudolf Hertz - Karl Ferdinand Braun - Adolf Slaby)
India VU (Jagdish Chandra Bose)
England G-M (Michael Faraday - Oliver Lodge)
Italy I (Guglielmo Marconi - Augusto Righi - Temistocle Calzecchi Onesti - Luigi Galvani)
Russia RA-RZ UA-UZ (Aleksandr Popov)
Scotland GM (James Clerk Maxwell)
USA A-K-N-W (Samuel Morse - David E. Hughes - Lee De Forest - Nathan Stubblefield)

K žádosti o diplom není třeba přikládat QSL lístky, ty však musí být v držení žadatele, který může být kdykoli požádán o jejich předložení ke kontrole.

Pravidla a formuláře žádosti lze najít na http://iz8ajq.altervista.org/padriradio.htm, další informace lze získat u manažera diplomu, Erminia, IZ8AJQ: iz8ajq@amsat.org.

Poplatek za diplom je 10 € nebo 12 $. Za příplatek 3 € nebo 4 $ lze požádat o zaslání diplomu jako doporučené zásilky.

Žádost se posílá na adresu:

ARI SEZIONE SALA CONSILINA
CASELLA POSTALE N.11
CAP 84036 SALA CONSILINA (SA)
ITALY

Diplom THE FATHERS OF THE RADIO

Diplom "POPE JEAN PAUL II - DXPEDITIONER OF PEACE"

Sekce Sala Consilina (SA) italské radioamatérské organisace ARI s cílem připomenout a oslavit Karola Wojtylu - papeže Jana Pavla II. - založila diplom "JEAN PAUL II - DXPEDITIONER OF PEACE".

Základní podmínky: Diplom mohou získat všichni radioamatéři a SWL, kteří navázali (odposlechli) spojení: pro třídu BASE s nejméně 40 zeměmi ze 131 zemí navštívěných Janem Pavlem II. během jeho pontifikátu, pro třídu SILVER s 80 zeměmi a pro třídu GOLD se 131 zeměmi. Lze započíst spojení ze všech pásem povolených pro amatérskou službu a všechny druhy provozu, včetně spojení přes družice.

Diplom je vydáván ve čtyřech versích:

1) MIXED
2) PHONE
3) CW
4) DIGITAL MODES

K žádosti o diplom není třeba přikládat QSL lístky, ty však musí být v držení žadatele, který může být kdykoli požádán o jejich předložení ke kontrole.

Formuláře žádosti a podmínky diplomu lze najít na http://iz8ajq.altervista.org/padriradio.htm, formuláře žádostí, seznam všech 131 zemí navštívěných Janem Pavlem II. a další informace lze získat u manažera diplomu, Erminia, IZ8AJQ: iz8ajq@amsat.org.

Poplatek za diplom je 10 € nebo 12 $. Za příplatek 3 € nebo 4 $ lze požádat o zaslání diplomu jako doporučené zásilky.

Žádost se posílá na adresu:

ARI SEZIONE SALA CONSILINA
CASELLA POSTALE N.11
CAP 84036 SALA CONSILINA (SA)
ITALY

Diplom POPE JEAN PAUL II - DXPEDITIONER OF PEACE

 


31.srpen 2005

Patrně poslední aktualisace balíku dokumentů pro Davos, a to v agendě C3:

C3 (13 MB)

 


13.srpen 2005

Ke konferenci IARU Reg.1 v Davosu přišly některé další návrhy do balíku agendy komise C3. Nejaktuálnější soubory (včetně adminsitrátorů, kteří je v ČRK spravují) jsou tedy tyto:

C3 (13 MB) - OK1MP - ok1mp@volny.cz,
C4 (3,7 MB) - OK1AU - ok1au@crk.cz,
C5 (4,7 MB) - OK2ZI - ok2zi@atlas.cz.

Pro úplnost i zde přinášíme stručný český přehled agend, který vyšel také v Bulletinu ČRK č.7/2005:

Konference IARU Region I.
Davos 11. až 16.září 2005

Zástupcem radioamatérů na mezinárodní úrovni je Mezinárodní radioamatérská unie (IARU). Unie jako celek ovlivňuje dění celosvětové, především při příležitosti mezinárodních radiokomunikačních konferencí pořádaných Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) - poslední takovou konferencí byla WRC 2003 v Ženevě.

IARU je rozdělena do tří regionů (stejně, jako ITU). Právě regionům IARU příslušejí rozhodnutí, která každodenní život radioamatérů ovlivňují velmi bezprostředně, neboť regiony jsou blízko jejich problémům i vlivu, a také blíže regionálním a národním telekomunikačním administrativám. Proto je úkolem regionálních orgánů IARU koordinovat největší objem mezinárodních radioamatérských agend. Pro příklad uveďme bandplány v rámci mezinárodních přídělů kmitočtů, alokaci a ochranu kmitočtů speciálních druhů provozu, kmitočtovou koordinaci neobsluhovaných zařízení, podmínky mezinárodních závodů, politiku vůči EU a CEPT atp.

Informace o IARU najde zájemce na WWW stránkách ČRK (http://www.crk.cz/CZ/VIARUC.HTM).

Česká republika spadá jako člen ITU i IARU do I. Regionu. Spolu s ní tam náleží země Evropy, Afriky, blízkého Východu, asijská část Ruské federace i asijské země bývalého SSSR a Mongolsko. Místem přijímání vrcholných rozhodnutí jsou konference I. Regionu IARU, které se scházejí obvykle jednou za tři roky. Poslední konference se konala v roce 2002 v San Marinu, aktuálně se připravuje konference svolaná na letošní září do švýcarského Davosu. Rozhodnutí přijímají plenární zasedání konferencí.

Radioamatéři z OK mají často mnoho námětů, jak změnit nebo obohatit mezinárodní radioamatérské dění. Typicky třeba v oblasti VKV/UKV závodů a dalších aktivit, kde patří značka OK k těm s nejdelší a nejsilnější tradicí v Evropě. V převážné většině případů takové náměty spadají právě do kompetence regionálních konferencí IARU.

Správná cesta pro takový návrh by měla začít tím, že ho autor předá příslušnému odbornému manažerovi ČRK (typicky: KV či VKV manažerovi). Manažer věc projedná v odpovídající odborné pracovní skupině ČRK, a v případě souhlasného stanoviska dále postoupí radě ČRK. Rada pak návrh vtělí (nebo nevtělí) do konečného souboru návrhů a stanovisek, která bude ČRK na konferenci obhajovat. Se svými návrhy pro konference ovšem přicházejí také radioamatéři jiných zemí. A jejich návrhy našim amatérům vyhovovat mohou, ale také třeba vůbec nemusejí. Proto je neméně podstatné sledovat i návrhy vzcházející z jiných národních organizací a z regionálních pracovních skupin IARU.

ČRK již před poslední konferencí vystavil připravené agendy a návrhy k veřejné diskusi na svých internetových stránkách. Stalo se tak i letos. Dokumenty byly zpřístupněny, jakmile je ČRK obdržel, a zájemce je najde v třech obsáhlých souborech (roztříděné do agend C3, C4 a C5 tak, jak budou projednávány) na adrese http://www.crk.cz/CZ/AKTZC.HTM spolu s adresami manažerů, jimž lze k agendám zaslat podnět. Výkonný výbor ČRK dne 26.7. také rozhodl, že jako další prostor pro uplatnění názorů radioamatérské veřejnosti uspořádá ke konferenci v Davosu panelovou diskusi na celostátním setkání radioamatérů v Holicích v sobotu 27.8. od 10.00 hod.

Český radioklub se na práci konferencí (i orgánů a pracovních skupin I. Reg.IARU) podílí na velmi solidní úrovni, máme-li na mysli tradiční radioamatérské agendy - KV, VKV, ARDF či HST. O dost horší je situace v agendách speciálnějších či aktuálnějších. Typickým příkladem je monitoring - monitorovací služba IARU. Služba má za úkol sledovat, dokumentovat a oznamovat zneužívání amatérských pásem profesionálními službami i neautorizovanými uživateli, a je tedy pro radioamatérskou komunitu nesmírně potřebná. Najít vhodného manažera v OK se však radám ČRK posledních několika volebních období - vzdor dost intenzivní snaze - nezdařilo. Neméně naléhavé jsou otázky elektromagnetické slučitelnosti, která má pro nás v poslední době zejména podobu celosvětového souboje s prosazováním datových přenosů po energetických sítích (PLC). Ani zde jsme zatím s nalezením funkčního koordinátora neuspěli.

Že se u nás nedaří najít manažery těchto agend, není až tak překvapivé. Předpokládají důkladnou orientaci v oboru, která přesahuje kvalifikaci jen amatérskou, solidní aktivní znalost angličtiny slovem i písmem, zkušenosti se zápasem s tuzemskou byrokratickou hydrou, strategickou obratnost odpovídající reálné sile jednací pozice zájmového spolku i potřebnou míru loajality vůči tomuto spolku. Po lidech takových kvalit je v naší - stále ještě se transformující - společnosti největší poptávka, a tak se nelze divit, že i ti z nich, o jejichž silném vztahu k radioamatérskému koníčku nelze pochybovat, dají nakonec přednost profesionálnímu nasazení. Přesto v hledání nesmíme ustat, a i tento bulletin je výzvou a prosbou o spolupráci.

Právě pracovní skupina I.Reg.IARU pro elektromagnetickou slučitelnost, EUROCOM, je příkladem dobré a efektivní práce IARU pro radioamatéry. S bulletiny EUROCOM naše čtenáře ostatně pravidelně seznamujeme na WWW stránkách ČRK (http://www.crk.cz/CZ/AKTZC.HTM). Daří se jí navazovat kontakty v Evropském parlamentu i v Evropské komisi, a pozici národních organizaci IARU při vyvíjení tlaku na národní telekomunikační administrativy velmi usnadňuje tím, že paralelně podněcuje srovnatelné přístupy unijních orgánů. Bylo by skvělé, kdyby se radioamatérské komunitě v OK podařilo demonstrovat svou hrdost a ambice tím, že se doma i na mezinárodním poli dokáže na této práci podílet.

 


Komise C3 - Administrativní a organizační

Přehled projednávané agendy je uveden v dokumentu DV05_C3_01. Jde především o zprávy o činnosti jednotlivých pracovních skupin a návrhy jejich nových vedoucích. Dále bude projednávat některé drobné úpravy stanov, včetně výše příspěvků. Dokumenty označené "I" mají informativní charakter. V následujícím jsou uvedeny některé z těchto dokumentů.

 • Zpráva o aktivitách a činnosti IARU R1 jako celku je obsažena v dokumentu DV05_C3_02.
 • Zpráva o činnosti IARUMS WG je obsažena v dokumentu DV05_C3_15. Bohužel do činnosti této pracovní skupiny je zapojeno jen 6 organizací z 87, které v regionu 1 jsou. ČRK pak, v mnohých případech pro zcela negativní postoj k této činnosti, se nepodařilo do její práce zapojit.
 • Zpráva o činnosti pracovní skupiny EMC je obsažena v dokumentu DV05_C3_04. Činnost této skupiny je důležitá pro ochranu amatérských kmitočtů. Činnost směřovala především do standardizace EMC, ochrany před PLT a revize směrnic EMC. Práce probíhaly především v CISPR, kde je IARU přidruženým členem. IARU se též stala členem ETSI. V tomto směru je nutná i spolupráce na národních úrovních. Je nutno najít cesty, jak ukázat praktické EMC problémy povolovacím orgánům, výrobcům i ostatním. Dokument obsahuje i předběžnou agendu pro zasedání této pracovní skupiny během konference.
 • Zpráva o činnosti pracovní skupiny EUROCOM je obsažena v dokumentu DV05_C3_06. Činnost této pracovní skupiny se v uplynulých třech letech zaměřila na dvě věci: komunikaci po elektrovodní síti (PLT) a novou směrnici EMC a je směrována především k Evropské komisi. Dokument uvádí historii činností v těchto oblastech. Je nutno si uvědomit, že z PLT se stala ryze politicko obchodní záležitost, kterou podporuje Evropská komise. Dále jsou uvedeny texty dokumentů, které se podařilo do různých norem či dokumentů prosadit. Další činnost pak směřovala k WRC-07, k harmonizaci 300 kHz úseku pro amatérskou službu v pásmu 40 m.
 • K stěžejním dokumentům patří návrh USKA - dokument DV05_C3_48. USKA navrhuje ustavení 5 - 7 členné skupiny, která by sledovala vývoj širokopásmových systémů, jako je PLT a navrhovala účinné postupy pro jednotlivé členské organizace IARU R1, které by přispívaly k účinné obraně amatérských pásem.

Komise bude též doporučovat, kde se bude konat konference v roce 2008. Jsou dvě pozvání:

 1. od chorvatské organizace - dokument DV05_C3_39, a
 2. od libanonské organizace - dokument DV05_C3_46.

 


Komise C4 - HF

Přehled projednávané agendy je uveden v dokumentu DV05_C4_01. Jde především o zprávu současného vedoucího pracovní skupiny a úpravu současného bandplánu.

Základem je zpráva prozatímního vedoucího KV komise DV05_C4_04. Tato zpráva se především opírá o zprávu ze zasedání KV komise ve Friedrichshafenu v červnu 2004. Stěžejním bodem je přijetí nové verze KV bandplánu, založeného na šíři spektra. Tato problematika se vleče již řadu let. Konference v San Marinu v roce 2002 pak přijala tyto nové principy. Na zasedání ve Friedrichshafenu skupina, která na nové variantě pracovala, předložila nový návrh. Bylo konstatováno, že nebylo splněno základní zadání a byly stanoveny základní principy:

 • CW spojení jsou možná v celém pásmu s výjimkou IPB segmentů.
 • Telefonie je omezena na konkrétní fone úseky.
 • Digitální módy jsou omezeny na konkrétní úseky pro digitální módy.

V bodě 6 zápisu z Friedrichshafenu je pak uvedeno, proč to tak má být. Z tohoto pohledu je pak nutno posuzovat návrhy, které bude komise posuzovat. Tyto a další principy jsou obsaženy v dokumentu, který předkládá NRRL, DV05_C4_11, a měl by být výchozí pro případné schválení úpravy bandplánu!

Z výše uvedeného pohledu opět neobstojí bandplán, který předkládá pracovní skupina pro bandplán v dokumentu DV05_C4_13.

Základní principy pak splňuje návrh, který předkládá NRRL v dokumentu DV05_C4_12.

K výhledovým plánům patří dokument DV05_C4_19 syrské organizace. Jde o rozšíření kmitočtového přídělu v pásmu 10 MHz a získání přídělu v pásmu 5 MHz. (V některých zemích je v této kmitočtové oblasti povoleno několik kanálů.)

Ochrany amatérských pásem se týká dokument DV05_C4_10 norské organizace. V dokumentu se poukazuje na to, že vojenské organizace a seskupení používají tzv. "Over The horizont Radars", které pracují i v exkluzivních radioamatérských pásmech. Je zapotřebí, aby IARU na tyto organizace působilo, aby se amatérským pásmům vyhnuly.

Ostatní dokumenty KV komise již nejsou tak zásadní.

 


Komise C5 - VHF-UHF-Microwave

Většinu dokumentů lze zařadit do tří skupin: závody a soutěže, kmitočtové plány, ochrana amatérských pásem.

Závody a soutěže

V dokumentu DV05_C5_03 navrhuje EDR, aby u VKV závodů platilo pravidlo, že deníky je nutno zaslat ve formátu EDI, nebo, pokud jsou v papírové formě, pak pouze psané ručně.

V dokumentu DV05_C5_08 navrhuje EDR, aby při vyhodnocování závodů na VKV nebylo hodnoceno za chybu, pokud u protistanice není /p, neboť není jisté, zda to stanice skutečně dávala, Dále navrhuje, aby bylo možno zasílat deníky v elektronické formě přímo vyhodnocovateli.

V dokumentu DV05_C5_11 navrhuje EDR sjednocení podmínek pro závody ve 2 a 6 m a doplnění všeobecných podmínek např. o pravidlo, že pokud bude stanice udávat reporty pouze 59(9), bude diskvalifikována.

Zde je nutno poukázat na skutečnost, že návrhy ohledně deníků předkládal ČRK na minulé konferenci, a i delegátem EDR byly zamítnuty.

V dokumentu DV05_C5_37 navrhuje ZSR drobné úpravy pravidel závodů IARU R1 a způsobu jejich vyhodnocování. Doporučuje bodové zvýhodnění za spojení v pásmech 47 GHz a vyšších.

Kmitočtové plány

Pokud jde o kmitočtové plány, jde většinou o drobné úpravy (alokace) pro jednotlivé druhy činností.

V dokumentu DV05_C5_38 doporučuje DARC, aby nebyly činěny žádné změny v úsecích pro aktivitu v pásmech 76 a 242 GHz, neboť současní uživatelé nemají žádné problémy.

Naproti tomu vedoucí komise, PA0EZ, v dokumentu DV05_C5_25 navrhuje změnu v pásmu 76 GHz.

Ochrana amatérských pásem

V dokumentu DV05_C5_06 RSGB uvádí, že ve většině mikrovlnných pásem má amatérská služba příděl na sekundární bázi. A i tam, kde je na tom lépe, musí trpět rušení od prostředků ISM. To vede k nebezpečí omezení amatérského vysílání v pásmech 420 MHz až 10 GHz. V poslední době je pak tlak i na pásma 24 nebo 76 GHz. RSGB navrhuje postupy, které by vedly k vzájemné informovanosti v rámci IARU a společné obraně radioamatérských pásem.

V dokumentu DV05_C5_13 RSGB podává obsáhlou informaci o potenciálním nebezpečí od chystaného evropského radionavigačního systému Galileo, který má pracovat v pásmu 1,2 GHz. Uvádí se historie celého projektu.

 


Zájemci, kteří mají problémy se stahováním velkých souborů ze stránek ČRK, mohou se s některými dokumenty seznámit v ČRK Fóru (http://forum.crk.cz/viewforum.php?f=1), kam je uložil Jára, OK8YD.

 


2.srpen 2005

Z dokumentů připravených pro jednání konference IARU Reg.1 v Davosu přinášíme předklad jednoho z nejdůležitějších, dokumentu DV05_3_48 - návrhu USKA, švýcarské organisace IARU, k tématice PLC a BBC:

Dokument DV05_3_48
PLC a BBC

 1. Úvod

  PLC a širokopásmová komunikace, které jsou nyní vyvíjeny a navrhovány v mnoha zemích, jsou jednou z největších záležitostí a nebezpečím pro amatérské rádio. Je proto důležité, aby amatérské organizace učinily vše, co mohou, aby potíraly tyto potenciální rušící služby.

   

 2. Pozadí

  IARU Region 1 pořádá každý rok schůzky EUROCOMu a EC a probírá postupy, jak ochránit amatérskou službu před negativními vlivy komunikace po silových vedeních a širokopásmové komunikace. Bohužel, mnoho členů nenachází podporu pro své aktivity ve vlastní zemi.

   

 3. Klíčové body a návrhy

  IARU Region 1 nechť ustaví stálou komisi sestávající z pěti až sedmi členů, která bude studovat vývoj těchto služeb a navrhovat příslušná opatření, která se ve členských zemích budou uplatňovat vůči autoritám.

   

 4. Doporučení

  USKA doporučuje:

  • ustavit komisi o 5 až 7 členech,
  • zřídit fond pro eventuelní procesy a experimenty IARU a/nebo členských organizací proti širokopásmovým komunikačním službám.

  Cíle komise jsou:

  • monitorovat a studovat vývoj širokopásmových komunikací v IARU Region 1,
  • připravovat doporučení pro členské organizace jak jednat se svými autoritami k zajištění svých zákonných práv,
  • v rámci rozpočtu uskutečňovat všechny akce na obranu HAM RADIA proti reálným a možným škodlivým vlivům širokopásmových komunikací.

 


19.červenec 2005

Byly updatovány soubory dokumentů C3, C4 a C5 pro konferenci Regionu I. IARU v Davosu. Náměty k těmto návrhům laskavě sdělte dále uvedeným kolegům:

C3 (12,6 MB) - OK1MP - ok1mp@volny.cz,
C4 (3,7 MB) - OK1AU - ok1au@crk.cz,
C5 (4,7 MB) - OK2ZI - ok2zi@atlas.cz.

 


13.červenec 2005

Pohlednice z Friedrichshafenu

Ve dnech 24.-26.června se uskutečnilo jubilejní, již 30.Mezinárodní setkání radioamatérů v německém Friedrichshafenu, kterého se každoročně zúčastní vystavovatelé z přibližně 40 zemí světa a okolo 17000 návštěvníků.

Na setkání se tradičně se svým stánkem reprezentoval i Český radioklub, který byl spolu s dalšími zástupci národních radioamatérských organizací umístěn v hale A1.

Velké pozornosti návštěvníků se samozřejmě těšil i "Ham Flea Market" neboli bleší trh, který se tento rok rozprostíral na ploše tří velkých hal. Součástí setkání byly ovšem i různé přednášky zabírající široké spektrum radioamatérské činnosti a jednání pracovních skupin IARU Region I. Za pozornost určitě stála účast Devulapalli Bharathi Prasad VU2RBI, která zde potvrzovala QSL lístky z expedice na Andamanské ostrovy.

73, Petr, OK1CMU

Jménem ČRK chci poděkovat za materiály a pomoc poskytnuté pro modernizaci prezentace českých HAMS a ČRK ve světě, jmenovitě pak zejména OK1JB, OK1DDV, OK1AUP, OK1DOZ, OK1SAT, OK1DUO, OK1FUA, OK2ZI a OK1CDJ. Pokud jestě někdo může a chce se pochlubit a přispět, ozvěte se!

73, Beda, OK1FXX

 


12.červenec 2005

EUROCOM Newsletter
02.07.2005
Informal EUROCOM meeting 24 June 2005 Friedrichshafen
Report

1. Informal EUROCOM meeting

Seventeen representatives from member societies participated to the informal EUROCOM WG meeting in Friedrichshafen during Ham Radio 2005.

This was an informal meeting, for the IARU ByeLaws have no provision for official workinggroup meetings during the year of a triennial conference.

2. Agenda

 • Koen Vermeersch, ON4CCP accepted to act as secretary to the meeting. Thank you Koen for taking the minutes.
 • EUROCOM activity review (action points - see meeting 2004):
  • Notches in PLC systems (Comments by OE3MZC):
   • A standard cannot include notches because they are not technically neutral.
   • Technical issue : notches always activated or only in case of problems?
  • Fund raising by IARU Region 1 for defence against PLC (Comment by ON4WF):
   • To be discussed at Davos Conference.
  • Contacts with MEP - DARC delegation (Comments by DL9KCE):
   • Problem for Amateur Radio : no ITU level of defense against PLC. Only solution are notches.
   • Erika Mann (MEP) accepted to submit a Parliamentary Question; no feedback so far.
   • MEP asked why not a European Amateur Radio Society.
 • EMC Directive - Guidelines (see EUROCOM Newsletter 06.06.2005 and Annex)
  • German authorities allready published categorized lists of products
  • ETSI edited a standard for commercial Amateur Radio equipment
  • EMC directive : concept has been changed, i.e. describes only what to do in case of interference.
  • No need of Competent Bodies involves more relaxed EMC testing. However, in case of a technical court, there will be a need to have a clear evaluation by a Competent Body.
 • PLC - political issues
  • European Commission is supporting research on PLC (Opera).
  • Presentation by ON4UN on inhouse PLC trials. Major Belgian telephony provider could use inhouse PLC for transport of Digital TV signals (presentation available on CD).
  • General presentation by DJ1BD on the PLC issue in Germany.

73

Gaston Bertels, ON4WF
EUROCOM WG chairman

 


30.červen 2005

Worked HQ Stations Award

- diplom pro účastníky IARU HF Championship Contest

 1. Vydavatel: Polish Telegraphy Club (SP-CW-C); sponsor - polský radioamatérský časopis QTC.
 2. Mezi 9. a 10.červencem 2005 navažte spojení (odposlechněte) HQ stanice representující národní radioamatérské organisace, stanici sekretariátu IARU a/nebo činovníky IARU podle pravidel IARU HF Championship Contest.
 3. Žadatelé o diplom musí odeslat deník ze závodu. Deníky pro kontrolu neopravňují k žádosti o diplom.
 4. Základní W-HQ-S lze získat za 10 spojení/poslechů s HQ stanicemi ze všech tří regionů IARU. Na diplomu bude zvlášť uvedeno každých dalších 10 spojení/poslechů.
 5. Žádosti o diplom spolu s výpisem ze soutěžního deníku, který zachycuje spojení/poslechy HQ stanic, odešlete do 31.čevence 2005 na adresu: The Polish Radio Amateur's Journal QTC, Suchacz-Zamek, ul. Wielmozy 5b, 82-340 Tolkmicko; e-mail: qtc@post.pl
 6. Poplatek za vydání diplomu je 5 €, $5 nebo 7 IRC.

http://WHQS2005Award.prv.pl

W-HQ-S

 


29.červen 2005

GAREC 2005

Ve finském Tampere se ve dnech 13.-14.června uskutečnila první Global Amateur Radio Emergency Communications Conference, GAREC-2005. Účastníci ze 17 zemí a představitelé všech tří regionů IARU si vyměnili a prodebatovali informace o roli radioamatérů v tísňové komunikaci.

Hlavními body debaty byla spolupráce mezi radioamatéry a institucionalisovanými poskytovateli záchranných služeb na národní úrovni, a výměna zkušeností nabytých při posledních událostech. Presentace předložené na těchto jednáních budou zpřístupněny na WEBu SRAL, finské národní organisace IARU. Presentace doložily, jak radioamatéři přispívají záchranným službám, buď jako zkušení dobrovolní operátoři komunikačních sítí oficiálních záchranných systémů, nebo využitím svých vlastních celosvětových sítí.

Konference také diskutovala možnosti zlepšení a usnadnění práce tísňových telekomunikačních sítí. To vyústilo v závěr, že je žádoucí definovat kmitočtový "střed aktivity" pro tísňový provoz. Bandplány IARU již nyní zahrnují podobné kmitočty pro řadu jiných aktivit. Vycházeje ze skutečnosti, že dynamické přerozdělování a využívání kmitočtů uvnitř amatérských pásem je klíčovým prvkem přizpůsobivosti amatérské služby a tím i její hodnoty pro tísňovou komunikaci, jeví se takové opatření i pro tísňový provoz jako nejvíce přiměřené a nejsnáze proveditelné. Proto byl zformulován odpovídající návrh, a SRAL jako hostitel GAREC 2005 ho předloží IARU k projednání nejbližšími regionálními konferencemi, z nichž první bude konference Regionu I ve švýcarském Davosu v září 2005.

Samotná konference GAREC 2005 konkrétní kmitočty středu aktivity nenavrhla, neboť takový návrh předpokládá pečlivé zvážení odborníky pro plánování kmitočtových přídělů. Mají-li být kmitočty využitelné pro celosvětové tísňové sítě, musí být přijatelné pro všechny tři regiony IARU. Kmitočty zvažované již tento rok v Regionu I budou proto posouzeny ve všech třech regionech, avšak konference regionů II. a III., které návrh posoudí, se uskuteční až během následujících dvou let.

Konference shrnula ve zvláštním prohlášení význam radioamatérských služeb pro tísňovou komunikaci. Prohlášení bude předloženo jako vstupní dokument pro World Summit of the Information Society (WSIS), který se uskuteční v listopadu 2005 v Tunisu.

Účastníci GAREC 2005 ocenili pohostinnost finských radioamatérů i města Tampere, jehož jméno se během let stalo pro tísňové komunikace synonymem. Tampere bylo místem přijetí nejzásadnějších rozhodnutí v tomto oboru, počínaje odbornou konferencí v roce 1991, která přijala Tampere Declaration, až po mezivládní konferenci ICET-98, která v roce 1998 přijala Tampere Convention, a stejně tak i místem konání řady dalších konferencí na toto téma. Konference v roce 2006 je plánována jak v návaznosti na tyto události, tak i na GAREC-2005.

Další informace na http://www.iaru.org/emergency/.

 


3.červen 2005

Pracovní skupina IARU Reg.I pro elektromagnetickou slučitelnost, EUROCOM, vydala souhrn dokumentů zpracovaných za deset roků své činnosti, EUROCOM Booklet. I když jde především o ohlédnutí za deseti roky pilné a úspěšné práce, je dokument současně i dobrým námětem k úvahám o společném řešení radioamatérských problémů v prostoru Evropské unie.

Soubor PDF lze stáhnout zde (8,6 MB).

 


30.duben 2005

DARC Delegation meets European Commission representatives
and Members of the European Parliament in Brussels

1. Venue

Mechtild Rothe, SPD representative at the European Parliament, has invited a delegation of the Deutscher Amateur Radio Club (DARC) to visit the European Parliament in Brussels. The venue was on 26.04.2005 and offered the opportunity for interesting discussions and exchanges of vues on Amateur Radio, the EMC Directive and Powerline Telecommunications (PLC).

The DARC delegation comprised board members Dr. Walter Schlink, DL3OAP, Heinz-Günter Böttcher, DK2NH and Hans-Jürgen Bartels, DL1YFF as well as technical counsellor Thilo Kootz, DL9KCE, and legal adviser Christina Hildebrandt, DO1JUR. The delegation was assisted by EUROCOM chairman Gaston Bertels, ON4WF.

2. Discussion with Commission representatives

The PLC issue has been discussed with Mark Bogers and Thierry Bréfort, rpresentatives of Directorate Enterprise and Industry of the European Commission.

When questioned on the recent Commission Recommendation of 06.04.2005 on broadband electronic communications through powerlines, Bogers and Brefort first of all insisted that they are nor supporters nor opponents of PLC. But new technologies shall be given fair chances to develop in Europe for the benefit of the economy. Therefore the European Union has to warrant that new technologies develop in Europe also and not only abroad.

DARC objected that the Recommendation clearly advantages the economic aspects to the detriment of the spectrum users and that in interference cases the latter will be the losers. The EMC Directive does not offer satisfactory protection to the radio services against PLC either. On the other hand, the protection of the radio services is guaranteed by the International Telecommunications Treaty which is compulsory for the ITU Member States.

Bogers and Brefort rejected DARC's position that the EMC Directive does not provide proper treatment of PLC interference cases. Article 4 of the new EMC Directive can be used by the Member States for taking special measures to solve an existing or expected issue related to electromagnetic compatibility in a given location. These measures shall be declared to the Commission.

Interestingly no such declarations have been submitted so far to the Commission. Instead of following this way, Germany has chosen for the NB 30 solution. To Bogers and Brefort's opinion, NB 30 is a problem, for interference shall be harmonized at the European level.

PLC solutions in other countries have also been reviewed. The DARC delegation declared that the german radioamateurs could live with a solution consisting of "notching" their frequencies, the way it is done in the USA (Homeplug-Standard). They put forward the role of amateur radio as a tool for technical education and as emergency support. Amateur radio needs special care because it has no guaranteed minimum signal levels whereas all other radio services do.

The DARC delegates agreed that limiting PLC regulation to cases of interference is acceptable in principle. But the danger is great, that in practice the control authorities will not be able to guarantee protection of the radio services since the provisions in the EMC Directive and in the national regulations are so vague that the regulator cannot provide rapid and adequate interference treatment.

3. Conversations with Members of the Parliament

The DARC delegates had the opportunity to appreciate the parliamentary work when discussing with Mechtild Rothe and with other Members of the European Parliament: Dr Peter Liese (PPE/CDU) and Erika Mann (PSE/SPD). Notably interesting was the hint to create a European amateur radio society for the defence of the amateur radio service.

The issues related to amateur radio, EMC and PLC were also submitted to the parliamentarian. The point was made that the EMC Directive does not compel the Member States to regulate interference cases related to incompatibility. In Germany there are no efficient interference regulations, and no regulations at all to protect radio services against harmful interference from PLC devices.

On the recommendation of the parliamentarian DARC will, in cooperation with the Amateur Radio Round Table, urge the Federal Ministry of Economy and Labour to take up a position in the implementation of the EMC Directive, the protection of radio services and the Commission Recommendation on PLC.

On the European level, Mrs Erika Mann, who is a member of the parliamentary committee for Industry, External Trade, Research and Energy (ITRE), has promised to look for solutions to the issues we will submit in written form. Moreover the parliamentarian have accepted to address a letter to the Commisioner for Information Society and Media Viviane Reding, signitory of the Commission Recommendation on broadband electronic communications through powerlines of 06.04.2005, and to prepare a parliamentary question on this subject in cooperation with us.

Report prepared by DARC

73

Gaston Bertels
EUROCOM WG chairman

 


28.duben 2005

Ve dnech 11. až 16.září se v Davosu sejde konference Regionu I. IARU. K profilovým předmětům jednání přinášíme soubory podstatných dokumentů a současně uvádíme, které členy rady ČRK lze oslovit s podněty a náměty k těmto dokumentům:

C3 (4,9 MB) - OK1MP - ok1mp@volny.cz,
C4 (2,7 MB) - OK1AU - ok1au@crk.cz,
C5 (4,3 MB) - OK2ZI - ok2zi@atlas.cz.

 


20.duben 2005

EUROCOM Newsletter
15.04.2005
Guide on the application of Directive 2004/108/EC
(the "new" EMC Directive)

1. Introduction

The European Commission has developed in the past a document to clarify the content of "Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility ", amended by Directives 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC and 93/97/EEC.

This explanatory document is called: "Guidelines on the Application of Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility".

These Guidelines remain valid till 20 July 2007 when the new Directive will come into force.

Meanwhile the European Commission has drafted new Guidelines accordingly to the new EMC Directive 2004/108/EC. These Guidelines will become applicable 20 July 2007.

I have offered to EMC Directive Manager Thierry Brefort the contribution of IARU Region 1 to finalise the new Guidelines, which he has accepted.

2. Draft Guidelines - Comments

The draft Guidelines and an accompanying note are appended to this Newsletter. See pdf file Annex 1.

The European Commission accepts comments till 30/06/2005.

I feel the amateur radio service should prepare comments - if needed - and present their contribution in one document.

73
Gaston Bertels, ON4WF

EUROCOM Chairman

Dokument je ke stažení zde (375 kB).

 


7.duben 2005

EUCW/FISTS QRS PARTY

K povzbuzení zájmu radioamatérských nováčků o CW provoz a jako příspěvek k aktivitám EUCW zve FISTS CW klub všechny koncesované radioamatéry, zejména členy EUCW klubu, k účasti na výroční EUCW/ FISTS QSO Party.

Party je pro členy i nečleny EUCW příležitostí se neuspěchaně potkat a vyměnit pozdravy na pásmu. Současně je příležitostí navázat spojení do renomovaného diplomu "Worked EUCW". Ač se nejedná o závod v pravém slova smyslu, dostanou ti, kdo získají nejvíce bodů, diplomy. Navíc bude na základě hlasování účastníků vydána zvláštní cena za "Most Readable Morse Heard" (volně: "Nejlépe znějící CW provoz").

Zúčastnit se je důležitější, než vyhrát. Cílem je nabídnout začátečníkům možnost si bez stresu "přivonět" k závodění, a těm zkušenějším dát možnost pomoci a podpořit méně zkušené CW operátory.

Odezvu je možné získat jenom na základě vašich zpráv o účasti. Bez ohledu na vaší úroveň a lhostejno, zda jste měli čas udělat jenom pár spojení, prosíme, v každém případě pošlete svůj deník.

Datum / čas: Od 00.01 UTC každou čtvrtou neděli v dubnu, po dobu jednoho týdne do následující soboty 23.59 UTC. V roce 2005 to bude od neděle 24.dubna do soboty 30.dubna 2005.

Druh provozu: pouze CW

Kmitočty: Všechna KV pásma mimo WARC. Žádáme, aby stanice, které nejsou QRP, nevolaly CQ na QRP kmitočtech.

Klíče / rychlost: Je povoleno použít jakýkoli druh klíče s výjimkou klíčováni z PC přes klávesnici. Používání naprogramovaných textů z PC nebo z paměti klíče je zakázáno. Maximální rychlost 70 zn./min. (14 WPM). Rychlost při spojení se řídí podle rychlosti pomalejší stanice.

Vyzva: CQ QRS/EUCW. Se stanicí lze pracovat (odposlechnout) jednou za den na každém z používaných pásem.

EUCW kluby: Hledejte členy následujících klubů účastnících se "EUCW/ FISTS QRS Party":

AGCW-DL (Germany); Benelux-QRPC; BTC (Belgium); CFT (Belgium); CTC (Croatia); CT-CWC (Portugal); EACW (Spain); EA-QRPC (Spain); EHSC (Extremely High Speed Club); FISTS; FOC (First Class Operators Club); G-QRPC; GTC (Greece); HACWG (Hungary); HCC (Spain); HSC (High Speed Club); HTC (Switzerland); INORC (Italy); I-QRPC (Italy); ITC (Italy); LZCWC (Bulgaria); MCWG (Macedonia); OE-CWG (Austria); OHTC (Finland); OK-QRPC (Czech Republic); RTC (Germany); RU-QRP (Russia); SCAG (Scandinavia); SHSC (Super High Speed Club); SP-CWC (Poland); UCWC (C.I.S.); UFT (France); U-QRQC (C.I.S.); VHSC (Very High Speed Club); YL-CW-GP (Germany); 3A-CW-G (Monaco); 9A-CWG (Croatia).

Členové klubu: Účastníci, kteří jsou členy ve více než jednom z EUCW klubu, by se měli "QRS Party"zúčastnit pouze za jeden z těchto klubů.

Třídy:

 1. členové EUCW klubu s příkonem nad 10 W nebo výstupním výkonem nad 5 W,
 2. členové EUCW klubu s QRP (max 10 W input / max 5 W output, nebo méně),
 3. nečlenové EUCW klubu s jakýmkoli výkonem,
 4. posluchači.

Vyměňuje se:

Třída A a B: RST/QTH/NAME/KLUB/členské číslo,
Třída C: RST/QTH/NAME/NM (NM = not member),
Třída D: údaje obou stanic.

Bodování:

Třídy A, B, C - 1 bod za každé spojení s vlastní zemí, 3 body za spojení s ostatními evropskými zeměmi, 2 body za neevropské země,
Třída D: 3 body za každé kompletní spojení v deníku.

Násobiče (všechny třídy): 1 násobič za každý EUCW klub, s nímž bylo pracováno (byl přijat) za den a pásmo.

Deníky: Datum, UTC, pásmo, značka protistanice, vyslaná informace, přijatá informace, body za spojení.

Shrnutí: Plné jméno účastníka, značka, adresa, EUCW klub, třída, počet násobičů, celkový počet bodů, údaje o zařízení s popisem použitého klíče, použitý výkon, připomínky/poznámky ke "QRS Party", maximálně tři doporučení do soutěže o "Most Readable Morse Heard" (jen jeden hlas pro jednu značku).

Deník a shrnutí se zasílají poštou na:

FISTS/EUCW Contest Manager,
R. Kimpton, M5AGL,
15a Buckden Road,
Brampton, Huntingdon,
Cambs. PE28 4PR. England.

nebo via e-mail na: bobm5agl@btopenworld.com

Deníky musí být doručeny nejpozději do 31.05.2005.

Diplomy:

A/ Za první tři místa v každé kategorii,

B/ Čestný diplom obdrží účastník, který dostal nejvyšší počet hlasů jako " Most Readable Morse Heard" za předpokladu, že zaslal deník ze závodu, jinak bude diplom udělen dalšímu v pořadí. Jestliže více stanic získá stejný počet hlasů, bude tento diplom vydán každé z těchto stanic jako "Shared Award". Rozhodnutí vyhodnocovatele závodu při vydávání všech diplomů je konečné.

http://www.agcw.de/eucw/euqrs.html

 


4.duben 2005

World Amateur Radio Day 2005 Award

Motto: Radio Amateurs Expanding the World of Wireless Communications.

Diplom WARD 2005 Award byl vyhlášen k oslavě Mezinárodního dne amatérského radia (World Amateur Radio Day), který slaví IARU 18.dubna každého roku.

Je vydáván MK QTC, polským radioamatérským časopisem s podporou PZK, polské organisace IARU.

WARD 2005 bude udělen za nejméně 10 QSO v pásmech KV nebo nejméně 5 QSO v pásmech VKV, všechna spojení musí být navázána mezi 00:00 a 24:00 UTC dne 18.dubna 2005.

WARD 2005

Standardní žádost s výpisem z deníku obsahujícím seznam spojení zašlete na adresu:

MK QTC, The Radio Amateurs' Journal
Suchacz-Zamek, Wielmozy 5b
82-340 Tolkmicko, Poland

do 31.května 2005. Cena WARD 2005 Award je 5 USD nebo 5 EURO. WARD 2005 Award je vydáván i posluchačům za shodný počet odposlechů.

qtc@post.pl

 


13.březen 2005

 

EUROCOM Newsletter
12.03.2005

Consultation meeting on WRC-07
ECC (CEPT) and the European Commission

 1. Venue

  In the same way it had been done for WRC-03, a joint meeting was convened by CEPT and the European Commission to prepare WRC-07. The venue was in Brussels, 11 March 2005. It was co-chaired by:

  - Anders Frederich, CEPT/CPG Chairman
  - Ruprecht Niepold, Head of Unit, Radio Spectrum Policy, DG Information Society and Media, EC

  The objective of the consultation meeting was to gather inputs that will be used to formulate the policy objectives of the Community in the context of WRC-07. IARU/EUROCOM was invited to participate.

   

 2. Participants

  140 representatives of all concerned parties participated to the meeting:

  - administrations
  - military (including NATO)
  - aeronautical (including Eurocontrol)
  - maritime
  - satellites
  - broadcast
  - industry
  - operators
  - consultants
  - amateur radio service

   

 3. Agenda

  Four sessions were on the one day agenda:
  - Session 1 : Information society:
  o Discussion on IMT-2000 and beyond, Broadcasting, Satellite
  (note: International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) is the global standard for third generation (3G) wireless communications)
  - Session 2 : Science Services and Environmental Issues:
  o Discussion on Meteorological Services, Earth Exploration Satellite Services, Space Research Services
  - Session 3 : Transport:
  o Discussion on Aviation and Maritime issues
  - Session 4 : Other Matters:
  o Discussion on Security & Defence aspects including HF bands

   

 4. Presentation

  EUROCOM chairman had asked DG (Directorate General) Information Society permission to present a written document to the meeting, presenting the Amateur Radio Service's action points for WRC-07.

  This was granted and Hans Blondeel-Timmerman, PB2T, IARU R1 EC member, prepared an Information paper on the Amateur Radio Service, highlighting the main agenda point on the WRC-07 agenda relative to amateur radio : the still unsatisfied requirement for a globally harmonised allocation of 300 kHz around 7 MHz.

  The IARU R1 paper was included in the binder for the meeting.

  When the HF bands came under discussion in Session 4, EUROCOM chairman was invited to introduce the paper.

  In my brief presentation, I recalled the fact that Region 1 has not yet completely recovered the frequency segment lost in the 7 MHz band seventy years ago. I thanked CEPT and the European Commission for their support which has led to the recovery of 100 kHz at WRC-03. I aknowledged the difficulty to achieve the recovery of the remaining 100 kHz but stated, in French, that "Nul n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer", which I translated as "No hope is needed to undertake, nor is success to persevere".

  This introduction was received extremely well. ERO representative Fatih Mehmet Yurdal took the floor to support our request, insisting on the importance of the Amateur Radio Service in many aspects.

  We won a lot of sympathy today which is what we need most to support our case.

73

Gaston Bertels, ON4WF
EUROCOM Chairman

 


26.únor 2005

ČRK obdržel následující dopis:

Dear Colleagues,

ECC (CEPT) is considering the regulatory issues surrounding Short Range Devices in the frequency range below 30 MHz. These issues include emission limits. The proposal is to establish a new generic limit of -5dBuA/m at 10 metres in a 10 kHz bandwidth. As users of the frequencies below 30 MHz, IARU objects to such a limit.

IARU Region 1 Member Societies are therefore encouraged to contact their national administrations to support the Swedish Administration proposal that:

In the band 1.6 - 30 Mhz, the PSD given in 10 kHz should not exceed -25 dBµA/m as a generic limit

You will also note on page 16 of the enclosed document that additional measures may be needed in military, NATO and Broadcast bands on a national basis. IARU believes that the Amateur Service should also be included in this list.

ACTION NEEDED:

 1. Please read the attached document (960 kB)
 2. Please contact your national administration and ask it to support the Swedish Administration proposal on emission limits
 3. Please suggest the inclusion of the Amateur Service in the section relating to additional measures

73

Christian Verholt, OZ8CY
Chairman, EMC WG

 


15.leden 2005

Diplom 800 let Heidenreichsteinu

K oslavě výročí 800 let založení Heidenreichsteinu vydávají radioamatéři z tohoto města pamětní diplom.

O diplom mohou požádat všichni radioamatéři a krátkovlnní posluchači. Potřebné body získají za spojení se stanicemi zapojenými do diplomu v době mezi 1.lednem 2005 a 31.prosincem 2005. Podmínkou pro získání diplomu je, aby seznam navázaných spojení obsahoval alespoň jedno spojení se stanicí z města Heidenreichstein.

Stanice v městě Heidenreichstein: OE3BHB, OE3FPA, OE3HIU, OE3RGB, OE3PGW: 300 bodů za každého.
Stanice při městě Heidenreichstein: OE3EOW, OE3FRU, OE3GOS, OE3SOA, OE3PLW, OE3SER: 200 bodů za každého
Všechny shora uvedené stanice budou mít suffix /H800 za svým volacím znakem; každá stanice může být v žádosti o diplom započtena pouze jednou. Platí spojení na všech pásmech a všemi druhy provozu s vyjímkou spojení via Internet (Echolink).
Spojení s následujícími stanicemi z Waldviertelu se počítají za 20 bodů: OE3ABA, OE3ACA, OE3AJC, OE3ARW, OE3BJM, OE3BSS, OE3CT, OE3CRB, OE3DBB, OE3DFW, OE3DJB, OE3DMA, OE3DPA, OE3DSB, OE3DZW, OE3ECU, OE3EHC, OE3EMC, OE3ERS, OE3EZU, OE3FJB, OE3FPW, OE3FZA, OE3GRB, OE3HIA, OE3HIS, OE3HQB, OE3IGW, OE3IWS, OE3JRA, OE3JKA, OE3JLC, OE3JSC, OE3JZA, OE3JZW, OE3KMA, OE3KMW, OE3KUS, OE3KZW, OE3MWA, OE3NCW, OE3NHA, OE3NMW, OE3NOA, OE3OU, OE3PRC, OE3PU, OE1PMC/3, OE3RUA, OE3SHW, OE3TFU, OE3TRW, OE3WAW, OE3WBB, OE3WKS, OE3WXC, OE3YTM.

Body potřebné k získání diplomu:

Rakouské stanice: 800 bodů.
Ostatní evropské stanice: 500 bodů.
Stanice mimo Evropu: 300 bodů.

Žádost o diplom zašlete spolu s výpisem staničního deníku a poplatkem 10 Euro.

Případný zbytek peněz po ukončení termínu vydání diplomu bude předán do Denního centra v Heidenreichsteinu, které pomáhá lidem vyžadujícím zvláštní péči.

Diplomový manažer:

OE3RGB
Rainer GANGL
Anton Ullrich - Gasse 4
A-3860 HEIDENREICHSTEIN
Austria

Bankovní spojení: Raiffeisenbank Oberes Waldviertel, BLZ:32415, číslo účtu: 115.808

Pořadatel: OE3RGB, Rainer, e-mail: rainer.gangl@aon.at

 


3.leden 2005

Velmi zajímavý materiál, návrh koncepce novických tříd v I.regionu IARU, si můžete stáhnout zde.

 


3.leden 2005

EUROCOM Newsletter
31.12.2004
EMC Directive 2004/108/EC

1. Publication

The new EMC Directive 2004/108/EC has been published in the Official Journal of the European Union of 31.12.2004.

The Directive will enter into force on 20 January 2005.

The text of the Directive is hereto appended. See Annex in pdf format (580 kB).

2. Comments

The IARU/EUROCOM working group has suggested several amendments to the original text proposed by the Commission. These amendments have been submitted to the Parliamentary Committee on Industry, External Trade, Research and Energy (ITRE) by several Members of the European Parliament.

Most of these amendments have been adopted by ITRE as well as by the plenum of the European Parliament. See EUROCOM Newsletter of 17.03.2004.

The text of the new EMC Directive, adopted by the European Council and published today in the Official Journal, maintains these amendments which are now European Law.

Here are these important texts:

Recital (2)

Member States are responsible for ensuring that radiocommunications,including radio broadcast reception and the amateur radio service operating in accordance with International Telecommunication Union (ITU) radio regulations, electrical supply networks and telecommunications networks, as well as equipment connected thereto, are protected against electromagnetic disturbance.

Article 1.2

This Directive shall not apply to:

.

(c) radio equipment used by radio amateurs within the meaning of the Radio Regulations adopted in the framework of the Constitution and Convention of the ITU, unless the equipment is available commercially. Kits of components to be assembled by radio amateurs and commercial equipment modified by and for the use of radio amateurs are not regarded as commercially available equipment.

Article 2

For the purposes of the Directive, the following definitions shall apply:

.

(c) 'fixed installation' means a particular combination ofseveral types of apparatus and, where applicable, other devices, which are assembled, installed and intended to be used permanently at a predefined location;

(d) 'electromagnetic compatibility' means the ability of equipment to function satisfactorily in its electromagnetic environmen without introducing intolerable electromagnetic disturbances to other equipment in that environment;

(e) 'electromagnetic disturbance' means any electromagnetic phenomenon which may degrade the performance of equipment. An electromagnetic disturbance may be electromagnetic noise, an unwanted signal or a change in the propagation medium itself;

(f) 'immunity' means the ability of equipment to perform as intended without degradation in the presence of an electromagnetic disturbance;

(g) 'safety purposes' means the purposes of safeguarding human life or property;

(h) 'electromagnetic environment' means all electromagnetic phenomena observable in a given location.

3. Thanks

The original Commission proposal for a new Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility was published in the Official Journal on 23.12.2002.

Exactly two years later the new Directive has been published.

This is the end of a legislative process which called for considerable involvement of the IARU/EUROCOM working group.

We extend thanks to all the parties that actively participated in this process, more precisely several members of the EMC working groups of the IARU societies and particularly the Members of the European Parliament who submitted the amendments we suggested:

- MEP Fernando Fernandez-Martin (EA8AK)
- MEP Dr. Peter Liese
- MEP Helmut Kuhne.

73

Gaston Bertels, ON4WF
EUROCOM Chairman

Best wishes for a Happy New Year!

 


5.listopad 2004

EUROCOM Newsletter
04.11.2004

Parliamentary Question on PLC - Answer from the Commission

 1. Parliamentary Question

  As reported in EUROCOM Newsletter of 02.09.2004, MEP Fernando Fernandez-Martin (EA8AK) has addressed a written Parliamentary Question to the European Commission. The question concerns a conflict between the text of the draft Commission Recommendation on PLC and the ITU Radio Regulations.

  The parliamentary question is in Spanish. It translates like this:

  The Commission intends to approve a recommendation relative to PLC technology and possible interference to the radio spectrum users. The draft refers to article 6 of the EMC Directive 336/89/CEE, amended by the Directive 68/93/CEE and states: ".when resolving interference, the Member States should take into account the importance of the services, as well as technical and economic aspects".

  By adopting this text, the Commission would recommend a regulation much more relaxed than the present national and international regulations regarding the reduction of interference produced by ". electrical apparatus or installations of any kind, including power distribution networks".

  Is the Commission aware that, if the text of its Recommendation is maintained, as approved by COCOM July 7th, it would constitute a breach of the Radio Regulations of the ITU (International Telecommunications Union), which have the force and effect of a treaty committing the responsible public administrations?

   

 2. Answer of the Commission

  MEP Fernando Fernandez-Martin has received an answer from the Commission. Here is a translation of the original Spanish text of the answer.

  E-2000/04ES
  Answer of Mr Rehn
  On behalf of the Commission
  26.10.2004)

  As stated by your excellency, the Council Directive of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (the EMC Directive) applies to communication systems on the mains (PLC). This Directive compels the Member States to protect adequately radiocommunications. All commercialised electrical and electronic appliances, in particular telecommunications networks, shall comply with the requirements of the Directive, including those regarding the protection of radiocommunications. Member States are obliged to take adequate measures with regard to apparatus and networks failing to satisfy the requirements.

  The EMC Directive also recognises that, under local circumstances, it may happen that a system compliant with the Directive causes interference to a radiocommunications service. In such a case, article 6 of the Directive allows the Member States to take special measures to solve the problem. These measures shall be proportionate, non discriminatory and transparent, in accordance with the general legislation of the EU, but may be more restrictive than the requirements of the Directive, under provision of the obligations of notification. To evaluate the proportionality of the measures, the Member States shall take into account the importance of the service and the technical, social and economic aspects, including the possibility to create obstacles to the free circulation of goods in the common market.

  Whereas the rules of the International Telecommunications Union (ITU) prescribe a unique solution to the interference problems in situations under consideration, the community legislation permits the adoption of specific measures in function of the problem, thus offering more flexibility. The Commission does not consider that the community norms, including the recommendation under preparation, are therefore incompatible with the ITU, in as far as the objective of the normative measures is to protect radiocommunications by solving interference problems.

  The Commission's intention is to prepare a recommendation which provides the regulatory security needed by the enterprises of public services to support the deployment of competitive networks, thus developing an important tool for the pursuit of the Lisbon objectives.

   

 3. Comments

  The answer to the parliamentary question is in line with the well known Commission's position.

  The Commission confirms its view that the measures to protect radiocommunications services against harmful interference have to ".take into account the importance of the service and the technical, social and economic aspects, .". In practice, this means that some services don't need to be protected as much as others.

  Thus the Commission rejects the ITU position that ALL radiocommunications services require adequate protection against harmful interference.

  Nevertheless the Commission considers that its position is in accordance with the ITU RR, ".in as far as the objective of the normative measures is to protect radiocommunications by solving interference problems".

  The fact remains that if there is no technical solution to the interference, the national regulators would have to take into account the Commission's Recommendation and sacrifice a radiocommunications service when "the importance of the service" is considered to be less than the "social and economic aspects" of a "competitive network".

  It seems highly questionable that this kind of "flexibility" is in accordance with the ITU Radio Regulations.

73

Gaston Bertels, ON4WF
EUROCOM Chairman

 


12.říjen 2004

Z Daruvaru:
Další dětské knihy pro Burianovu knihovnu

Delegace Radioklubu Holice z České republiky vedená jejím předsedou Svetozarem Majce, která se zúčastnila setkání chorvatských radioamatérů v Záhřebu, navštívila v neděli 19.září Radioklub Jan Hus v Daruvaru, s nímž už delší dobu spolupracuje.

Delegace zavítala také do knihovny Franty Buriana, kam přivezla další várku dětských knih, které byly shromážděny v Holicích při nedávném mezinárodním setkání radioamatérů. Prošli se tzv. českým areálem, zvenku si prohlédli školu, školku a budovu Svazu a Jednoty, vyjádřili potěšení z toho, že tak daleko od domova slyší češtinu a dozvídají se o dlouholeté české tradici. Zmínili se také o přání navázané kontakty s radioamatéry doplnit spoluprací na kulturním poli.

Daruvar

Knihovna Franty Buriana je nyní bohatší o velké množství krásných obrázkových knih pro děti, kterých v této knihovně bylo poskrovnu. Nyní je jeihc tolik, že některé knihovna věnuje i jiným školním či besedním knihovnám.

Ls/AS

Z krajanského časopisu Jednota

 


7.říjen 2004

IARU Administrative Council Adopts Three-Year Plan

The Administrative Council of the International Amateur Radio Union (IARU) held its annual meeting on 2-4 October 2004 in Port of Spain, Trinidad & Tobago, following the IARU Region 2 Conference held in the same location. The Council took the following actions:

 1. Continuing the strategic planning initiative begun in 2003, a three-year plan for the development of support for amateur radio frequency allocations was adopted. The plan includes maintaining and increasing contact with regional telecommunications organizations by the IARU through its regional organizations.
 2. IARU positions on agenda items for the 2007 World Radiocommunication Conference (WRC-07) were adopted. The IARU will seek an agenda item for a future conference looking toward a worldwide amateur allocation at 50 MHz, which is not presently available in all parts of the world.
 3. The International Telecommunication Union (ITU) meetings at which IARU representation will be required for the coming year were identified, and plans for representation were reviewed. The principal focus is on preparations for WRC-07.
 4. The IARU officers were tasked with drafting a white paper to scope the environment and develop options for the long-term future role and structure of IARU.
 5. Issues relating to the constitutions of the IARU and its regional organizations were also discussed, and it was agreed that these matters would be further considered when the work program initiated under item 4 is further advanced.
 6. A resolution was adopted calling attention to the obligation of telecommunication administrations to take all practicable and necessary steps to avoid harmful interference to radiocommunication services from power and telecommunication distribution networks, including so-called Broadband over Power Line (BPL) systems that use the HF spectrum.
 7. A working document describing the requirements for radio spectrum allocations to the amateur and amateur-satellite services was reviewed and updated.
 8. A report was received on a recent meeting of Study Group 2 of the ITU Development Sector, where progress was made toward the revision of a Recommendation concerning the effective utilization of the amateur services in disaster mitigation and relief operations. Additional emphasis was placed on this role by amendments to the international Radio Regulations at the 2003 World Radiocommunication Conference.
 9. Council selected the 2005 theme for World Amateur Radio Day, celebrated each year on 18 April. The theme will be "Radio Amateurs Expanding the World of Wireless Communications." World Amateur Radio Day marks the anniversary of the founding of the IARU in 1925 and provides an opportunity to present a positive image of Amateur Radio to the general public.
 10. Reports were received on successful IARU participation in ITU Telecom World 2003 (Geneva), Africa Telecom 2004 (Cairo), and Asia Telecom 2004 (Busan, Republic of Korea). Initial preparations by IARU Region 2 to participate in the upcoming Americas Telecom (Salvador da Bahia, Brazil, 3-6 October 2005) were noted. Telecoms offer opportunities to demonstrate the benefits of amateur radio to telecommunications administrators and other important officials.
 11. The position of IARU Disaster Communications Adviser, created in 2003, was renamed IARU International Coordinator for Emergency Communications and the terms of reference were revised accordingly. Hans Zimmermann, HB9AQS, serves the IARU in this capacity.
 12. Reports of the other volunteer IARU international coordinators and advisers were received, and the incumbents were reappointed for three-year terms. They are Monitoring System International Coordinator R. E. Knowles, ZL1BAD, who has indicated his desire to retire in 2005; International Beacon Project Coordinator Peter Jennings, AB6WM/VE3SUN; Satellite Adviser Hans van de Groenendaal, ZS6AKV; and EMC Adviser ChristianVerholt, OZ8CY.
 13. The budget for 2005-2007 was presented by the International Secretariat (ARRL). The budget includes provision for financial contributions from the three regional organizations to defray a portion of the expenses, in accordance with previously adopted policy.
 14. An interim report was received on development of a suitable memorial for radio amateurs who lost their lives while performing humanitarian service.

The next scheduled meeting of the Council will be held in Switzerland on 17-18 September 2005, following the Conference of IARU Region 1.

Attending the Port of Spain meeting were IARU President Larry Price, W4RA; Vice President Tim Ellam, VE6SH/G4HUA; Secretary David Sumner, K1ZZ; regional representatives Ole Garpestad, LA2RR, Don Beattie, G3BJ, Panayot Danev, LZ1US, Pedro Seidemann, YV5BPG, Rod Stafford, W6ROD, Noel Donawa, 9Y4NED, Peter Naish, VK2BPN, and Yoshi Sekido, JJ1OEY; and recording secretary Paul Rinaldo, W4RI.

 


14.září 2004

Obdrželi jsme následující e-mail:

OKOMDX Contest Organisation

Thank you all for your beautiful work you have done!

I participate in the contest every year. In the meantime i belonging also to a group which are organizing a contest, our National Mountain Day, short NMD. This is a very typical contest in the mountains in HB9 on 3.5 on the mountain tops. (rules see below).

As a truth, i always mentioned the OKOMDX way of organisation as a good example for us, how to do things. I feel that you putting quite a lot of energy and know how in it. Congratulations to all of you!

I would appriciate to know a bit more about how your are organized and what your technical instruments are . Is it possible that you can present once this kind of background information in your Contest result booklet ?

Besides, can you send one resultbook to me, i would like to pay compensation for it, or give you a balance latestet at the hamradio in Friedrichshaven.

Greetings form the NMD-Kommitte USKA/HTC Hugo HB9AFH

 


20.srpen 2004

Informace o zasedání stálé KV komise IARU Region I

V návaznosti na setkání ve Friedrichshafenu se uskutečnilo ve dnech 27. a 28. června zasedání této pracovní skupiny, kterého jsem se zúčastnil místo Martina, OK1FUA.

Zasedání zahájila vedoucí pracovní skupiny Carine Ramon, ON7LX. Po představení se účastníků zasedání, seznámil Hartmut, DL1VDL zasedání s novým KV manažérem DARC Ulrichem Muellerem, DK4VW.

V dalším byl schválen navržený program i zpráva , Doc. C4.2. Příslušné dokumenty zájemce nalezne na http://www.iaru-r1.org/news-25may2004.html.

Hlavním bodem programu byl KV bandplán Regionu 1. K této problematice byly předloženy dokumenty C4.3, který byl výsledkem práce ad-hoc pracovní skupiny vytvořené na konferenci v San Marinu v roce 2002. Úkolem této skupiny bylo přepracovat bandplán tak, aby odpovídal zásadám přijatým na této konferenci, tj. dělení druhů provozu podle šíře pásma. V rozsáhlé diskusi, která mimo krátkou přestávku probíhala až do večerních hodin, jsem spolu s dalšími poukázal na fakt, že nebylo dodrženo základní zadání konference. Poukázal jsem na to, že např. hned v pásmu 80 m není zachována ochrana analogových provozů (např. SSB) před digitálními módy. Bylo poukázáno na vzájemnou neslučitelnost z hlediska rušení.

Z diskuse vyplynulo:

 1. Pracovní skupina pro úpravu bandplánu byla ustavena na konferenci v Lillehammeru. Návrh vychází od G3PSM, OM3LU a DL1VDL. Motivací byl plán předložený v roce 1992 DARC, ale s problémy se zařazením nových digitálních způsobů provozu.
 2. Konference v San Marinu přijala nové principy pro bandplán, který by vycházel ze zabrané šíře spektra.
 3. Dále byla diskutována úloha poznámek a jejich nutné množství.
 4. Bylo doporučeno, aby tato pracovní skupina pokračovala ve své práci. Návrh zpracují G3PSM, OM3LU, LA4LN a DK4VW. G3PLX pak bude k práci přispívat s pohledu uživatelů digi módů.
 5. Bylo dohodnuto, že nový návrh bude diskutován během příští konference v roce 2005. Nové návrhy obdrží členové KV pracovní skupiny během října 2004. Cílem je zpracování návrhu do konce roku 2004.
 6. Všechny návrhy vzniklé během diskuse budou předány pracovní skupině pro KV bandplán.

Návrhy pro pracovní skupinu pro KV bandplán:

Většina účastníků se shodla na tom, že bandplán musí vycházet z principů uvedených v dokumentu C4.3.1:

 • CW spojení jsou možná v celých pásmech, s výjimkou segmentů pro majáky - IBP.
 • Fone provoz je omezen na příslušné fone úseky pásem.
 • Digitální provozy jsou omezeny na příslušné úseky pásem.

Bandplán musí být jednoduchý a názorný, včetně příslušných poznámek.

Zároveň bylo konstatováno, že přenos zdigitalizovaného zvuku odpovídá širokopásmovým digitálním módům.

Ve snaze najít společný bandplán bylo navrženo kontaktovat ostatní oblasti IARU. Také bylo poukázáno na případné problémy při přechodu na nové principy.

Dalším bodem bylo projednání dokumentu C4.4 (Předčasný přístup k 7 MHz). Bylo doporučeno, aby pokud bude pásmo 7,1 - 7,2 MHz uvolněno bylo využíváno pro CW a SSB.

Na základě uvolnění tohoto úseku v některých zemích, předloží IARU Region 1 návrh CEPT, týkající se uvolnění 7.1 - 7,2 MHz dříve než v roce 2009.

K dokumentu C4.5 bylo konstatováno, že vzhledem k tomu, že v pásmu 10 MHz má amatérská služba příděl na sekundární bázi, je vhodné používat jen úzkopásmové provozy (CW a digimódy). Tento dokument byl většinou zamítnut.

Dokument C4.6 byl přijat jako informační. Týkal se 5 MHz, kde v některých zemích se umožněn přístup k několika kanálům. Bylo konstatováno, že IARU R1 se v současné době touto problematikou nehodlá zabývat, neboť důležitější je otázka 7 MHz, případně získání pásma 70 MHz.

V dalším Hans, PB2T seznámil účastníky s dokumentem C4.7 - poohlédnutím za WRC-2003.

Z všeobecného názoru je nutno věnovat pozornost bodům 25.3 a 25.9 Rádiokomunikačního řádu, které upravují "Third Party Traffic" a komunikaci v případě katastrof. Bylo zdůrazněno, že nouzová komunikace je důležitou částí národních obranných programů, ve kterých amatérská služba může sehrát důležitou roli.

Byla diskutována otázka vlivu zrušení požadavku na zkoušku z CW a konstatováno, že stále existují aktivity, aby se amatéři Morse učili.

Dále byla diskutována otázka výkonů. Po krátké diskusi bylo konstatováno, že maximální výkon je věc národních povolovacích orgánů, ale měl by záviset na kvalifikaci.

Následně byli účastníci seznámeni s dokumentem C4.8, týkajícím se konference WRC-2007. V této souvislosti bylo konstatováno, že 13 z 28 CEPT zemí má v národních dokumentech příděl pro amatérskou službu v pásmu 50 MHz.

Ingo, DK9MD, informoval o politice Evropského parlamentu vzhledem k rádiovému spektru. Žádal, aby byla věnována problematice PLC a nutnosti akcí přímo v Bruselu. Je též nutno, aby Gaston, ON4WF, který vede pracovní skupinu EUROCOM, měl svého zástupce, který by se postupně s danou problematikou seznámil.

V závěru Colin, G3PSM, uvedl dokument C4.9 týkající se "vstupní" neboli novické třídy tak, jak je tomu ve Velké Britanii. DF5UG navrhl, aby IARU pracovní skupina zaslala příslušný návrh CEPT. Nejnižší věk by závisel na národních zákonech. Po vzájemné výměně informací bylo doporučeno pokračovat v těchto aktivitách, které podporují rozvoj amatérského rádia. I zde je možno dosáhnout určité kompatibility. Pro začátek např. výkonový limit 10 W.

Originál zápisu je možno získat zde.

OK1MP

 


25.červenec 2004

HAM RADIO 2004

Ve dnech 25. - 27.června 2004 se ve Friedrichshafenu uskutečnilo již 55.setkání DARC na Bodamském jezeře. Součástí tohoto setkání je i prodejní výstava HAM RADIO, a v posledních letech i HAMtronic. Již druhým rokem se tato akce odehrávala na novém výstavišti. Na celkové ploše okolo 23 000 m2 se nacházelo v hale A1 okolo 180 stánků firem a národních radioamatérských organizací z 35 zemí. V halách B1 a B2 se pak uskutečnil bleší trh.

Na tomto setkání měl pravidelný stánek i Český radioklub. Převoz materiálu i těch, kteří se podíleli na jeho provozu, zajistil radioklub Holice, OK1KHL.

 

Exposice ČRK

Exposice ČRK

TNX foto OK1CDJ

Ve stánku ARRL bylo možno podat žádosti o DXCC. Mezi kontrolory QSL byl i OK1MP.

Z řady dalších akcí je možno uvést např. informace o expedicích T33C nebo 3B9C.

Mimo tyto aktivity bylo toto setkání využito k zasedáním řady pracovních skupin IARU Region I i Mezinárodní informační schůzky zástupců organizací IARU.

Mezinárodní informační schůzka se za předsednictví Hanse-H. Ehlerse, DF5UG, konala v pátek 25. června. Po přivítání účastníků a jejich představení seznámil president IARU, W4RA, účastníky s vzrůstající rolí amatérské služby s pohledu Radiokomunikačního řádu při komunikacích v případě živelných katastrof.

Dále byly účastníci seznámeni s problémy v jednotlivých regionech. Vzhledem k SARS se konference Region 3 konala až v únoru tohoto roku. V Regionu 2 je, vzhledem ke dvěma úředním jazykům, nutno vydávat dokumenty dvoujazyčně. V poslední době je zvýšená pozornost věnována PCL/BPL.

Jak informoval sekretář Region 1, G3BJ, přes problémy spojené s tím, že zhruba 20 organizací Regionu 1 je neaktivních nebo neexistuje, se nakonec podařilo dálkovým hlasováním změnit "Region 1 Constitution". Efektivním využíváním e-mailu se podařilo zlevnit a zkvalitnit práci uvnitř regionu. Dále informoval o tom, že příští konference, která se uskuteční 11. - 15.7.2005 v Davosu, bude o 1 až 2 dny kratší oproti zvyklostem.

V dalším informoval PB2T, vedoucí skupiny pro vnější vztahy, o tom, že na základě výsledků WRC-03, 24 členských zemí CEPT alespoň zčásti tyto výsledky implementovalo. Pokud jde o Českou republiku, orgány CEPT neobdržely žádné stanovisko. Proto se Český radioklub v této věci obrátil dopisem na ČTÚ.

Pokud jde o připravovanou konferenci WRC-07, pak z radioamatérského hlediska půjde o zrušení poznámky 5.98, která v některých zemích omezuje použití úseku 1,81 - 1,83 MHz amatérskou službou. Dále má řešit kmitočtové příděly v úseku 4 až 10 MHz. Stanovisko IARU, co se má do této agendy zařadit, bude zpracováno v tomto roce. Jako bod 1.15 bude projednáván příděl v oblasti 136 kHz pro amatérskou službu.

PB2T upozornil na to, že z 189 členů ITU je 119 v 1. regionu. Je na národních organizacích, aby se u svých povolovacích orgánů snažily prosadit příděly v 5, 50 a 70 MHz.

V dalším byly předneseny informace z pracovních skupin.

 • ON7LX informovala o tom, že zasedání KV pracovní skupiny se uskuteční 27. a 28. června v Seehotelu. V souvislosti s projednávaným bandplánem bude projednány připomínky LA4LN.
 • Za EMC pracovní skupinu informoval G4JKS o tom, že bude distribuován dotazník, žádající informaci o šumovém pozadí na jednotlivých pásmech. Evropská komise totiž iniciovala vypracování doporučení zahrnující i technické požadavky na vyzařování systémů PLT. V této souvislosti informoval 4X6KJ o tom, že v Islaeli jsou PLT zařízení zakázána!
 • Za EUROCOM řekl ON4WF, že PLT je hlavní téma, hlavně politické. Může vyvolat nutné kroky přímo ve Strasbourgu. Upozornil na důležitost, aby každá organizace měla osobu plně seznámenou s touto problematikou, která by se do tohoto problému mohla zapojit. Upozornil na svoji zprávu z 19.června. ON4WF uvedl, že EUROCOM byl úspěšný při prosazení tří dodatků k EU EMC směrnici, která uvádí amatérskou službu jako službu chráněnou. Tato nová směrnice bude zveřejněna po překladu do 20-ti oficiálních jazyků EU.

V poslední části informovali zástupci o dění v mateřských organizacích. Za zmínku stojí informace RSGB o tom, že nový systém tří tříd přinesl v uplynulém roce nárůst povolení o 3000 a poprvé po 12 letech vzrostl i počet členů RSGB. Výcvik je prováděn v klubech a tam se odehrávají i zkoušky.

ON4WF informoval o tom, že UBA spolupracuje s povolovacím orgánem na zkouškách, které jsou nyní uskutečňovány na počítačích každý týden.

OK1MP, ok1mp@volny.cz

 


9.květen 2004

DIPLOM "ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES"

ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES

Diplom se vydává radioamatérům a posluchačům na základě potvrzeného spojení nebo poslechu s různými řeckými stanicemi v období od 15.května do 30.září 2004. Zvláštní prefixy J4, SX, SY platí za 10 bodů, prefixy SV 5 bodů a stanice RAAG - SZ1SV - 50 bodů. Diplom se vydává za provoz CW, SSB, RTTY nebo smíšený.

Diplom se vydává ve 3 kategoriích:

 1. zlatá - za 500 bodů, diplom zobrazuje relief ze sochy z Kouros z roku 510 př.n.l. zachycující hru - předchůdce hokeje,
 2. stříbrná - za 350 bodů, diplom zobrazuje relief ze sochy z Kouros z roku 510 př.n.l. zachycující zápas,
 3. bronzová - za 250 bodů, diplom zobrazuje relief ze sochy z Kouros z roku 510 př.n.l. zachycující běh.

Seznam spojení se všemi údaji musí být potvrzen národním diplomovým managerem IARU nebo dvěma koncesionáři. Cena je 10 IRC nebo 10 €. Potvrzený seznam (nebo QSL) zašlete ma adresu:

RAAG, AWARD MANAGER
P.O. BOX 3564
102 10 ATHENS
GREECE

 


10.duben 2003

Naši čtenáři vládnoucí angličtinou si mohou přečíst další materiál ("written in simple language by non-English person for non-English reader") k usilování IARU kolem konference WARC 2003 a pásma 7 MHz.

Autorem je Wojciech Nietyksza, SP5FM.

 


9.duben 2003

Podle nejnovějších zpráv se blíží dobré řešení letitých problémů pásma 7 MHz na nadcházející konferenci WARC 2003. Úvodník dubnového čísla QST, měsíčníku americké ARRL, uvádí, že více než 30 států podporuje jeden ze dvou modelů přídělů v tomto pásmu.

Model B předpokládá postup přerozdělení přídělů ve třech etapách. Od 1.ledna 2005 by amatérské stanice I. a III.Regionu IARU mohly používat na sekundární bázi příděl v rozsahu 7.100 - 7.200 kHz. Rozhlasové stanice by měly tento úsek užívat do 1.dubna 2007, a potom se přesunout do úseku 7.350-7.450; takto uvolněný úsek by pak byl přidělen na primární bázi amatérské, pevné a některým mobilním službám. V posledním kroku, k 25.říjnu 2009, by se rozhlasové stanice měly z úseku 7.200 - 7.300 kHz přesunout do úseku 7.450 - 7.550 kHz, a úsek 7.200 - 7.300 kHz by byl opět přidělen na primární bázi amatérské, pevné a některým mobilním službám. Výsledkem by byl celosvětový příděl 300 kHz v pásmu 7 MHz amatérské službě, i když částečně sdílený s jinými službami. Tento model je společným návrhem 17 státních administrativ zemí CEPT včetně České republiky a podporují ho ještě tři země z jiných kontinentů.

Model D předpokládá rovněž tři etapy realokace, a jeho cílem je výhradní příděl úseku 7.000 - 7.300 kHz amatérské službě s tím, že rozhlasové stanice by v I. a III.Regionu užívaly pásmo 7.300 - 7.550 kHz, a ve II.Regionu pásmo 7.300 - 7.350 kHz. Tento model podporuje 12 zemí Regionu II.ITU.

V současnosti pracují týmy IARU k tomu, aby v I. a III.Regionu získaly podporu dalších zemí pro model B, případně pro model A (který je podobný modelu B s tím rozdílem, že nepředpokládá sdílení přídělu s pevnou a mobilní službou), a ve II.Regionu k získání podpory dalších zemí pro model D.

Názorná tabulka je ke stažení zde.

Tyto zatímní výsledky jsou velmi dobrou ukázkou úspěšného lobbingu Mezinárodní radioamatérské unie, a nepochybně příjemný je i přístup státní adminsitrativy České republiky.

 


28.březen 2003

Po konferenci v San Marinu řídí záležitosti IARU Reg.1 výkonný výbor s týmem odborných činovníků v tomto složení:

Výkonný výbor:

předseda:
Ole Garpestad, LA2RR,
Brages vei 14, NO-1540 Vestby, NORWAY
Tel: +47 9082 0972, Fax: +47 6495 1556, e-mail: olgarpes@c2i.net

místopředseda:
Tafa Diop, 6W1KI,
Sacre Coeur 2 Villa 8594E, PO Box 2276, DAKAR, Senegal,
Tel:+221 864 1137, +221 822 1643, Fax:+221 822 9726, e-mail: tafa.diop@sentoo.sn

tajemník a vedoucí sekretariátu IARU Region 1:
Don Beattie, G3BJ,
Hares Cottage, Woolston, Church Stretton, England SY6 6QD
Tel: +44 1694 731 345, Fax: +44 1694 731 467, Mobile: +44 7802 922 219, e-mail: g3ozf@btinternet.com

pokladník:
Andreas Thiemann, HB9JOE,
Laegernstrasse 7a, CH-8304, Wallisellen, Switzerland
Tel: +41 1 831 1874, e-mail: thiemann.hyposervices@bluewin.ch

členové:

Abdi Razak A.Al-Shahwarzi, A41JT
P.O.Box 933, Seeb, Code 121, Sultanate of Oman
Tel(H): +968 537 777, Fax(H): +968 53 999, Tel(W): +968 621708, Fax(W): +968 621 882, e-mail: shawarzi@omantel.net.om

Hans-Heinrich Ehlers, DF5UG
Sr-Egidi-Strasse 8A, D-82205 GILCHING, Germany
Tel: +49 173 376 0170, Fax: +49 8105 24381, e-mail: df5ug@t-online.de

Panayot Danev, LZ1US
Complex Mladost, Block 328-8-65, BG 1712 SOFIA, Bulgaria
Tel: +359 2 771233, e-mail: panayot_ec@yahoo.com

Hans Blondeel Timmerman, PA7BT,
Nieuwe weg 21, 4031 MN Ingen, Netherlands
Tel: +31 344 604107, Fax: +31 346 335 330, e-mail: pa7bt@amsat.org

D. R. Raicha, 5Z4MR,
PO Box 1641, Kisumu - 40100, KENYA
Tel: +254 35 23501, Fax: +254 35 23654, e-mail: max@raicha.com

Předsedové a koordinátoři komisí a pracovních skupin:

předseda C4 - KV komise:
Carine Ramon, ON7LX,
Bruggesteenweg 77B, 8755 Ruiselede, Belgium
Tel:+32 51 686225, 688127, e-mail: ON7TK-ON7LX@amsat.org

předseda C5 - VHF/UHF/MV komise:
Arie Dogterom, PA0EZ, Eikenlaan11, 1213 SG Hilversum, Netherlands
Tel/fax: +31 35 624 1408, e-mail: pa0ez@amsat.org

předseda komise pro vnější vztahy:
Hans Blondeel Timmerman, PA7BT,
Nieuwe weg 21, 4031 MN Ingen, Netherlands
Tel: +31 344 604107, Fax: +31 346 335 330, e-mail: pa7bt@amsat.org

předseda subkomise pro KV závody:
- bude doplněn

předseda pracovní skupiny pro ARDF:
Rainer Flosser, DL5NBZ,
Flensburger Str. 6, 90427 Nuernberg, Germany
Tel: +49 911 311 995, Fax: +49 911 325 418, e-mail: dl5nbz@ardf-r1.org

předseda pracovní skupiny pro elektromagnetickou slučitelnost:
Christian Verholt, OZ8CY,
Lerkebakken 6, DK 2400 Copenhagen NV, Denmark
Tel: +4538806100, e-mail: cmv@verholt.dk nebo cmv@ds.dk

předseda pracovní skupiny EUROCOM:
Gaston Bertels, ON4WF,
Av. Paul Hymans 117 B29, 1200 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 771 67 74, Fax: +32 2 771 49 89, e-mail: gaston.bertels@skynet.be

předseda pracovní skupiny pro legislativu:
Bob Whelan, G3PJT, 36 Green End, Comberton, Cambridge, CB3 7DY, England
Tel: +44 1223 263 137, e-mail: g3pjt@whsmithnet.co.uk

předseda pracovní skupiny STARS:
Hans Welens, ON6WQ,
Mechelsesteenweg 45, B-2500 Lier, Belgium
Tel: +32 3 489 1333, Fax: +32 3 488 1357, e-mail: on6wq@glo.be

předseda pracovní skupiny pro tísňový provoz:
Gordon Adams, G3LEQ,
- údaje budou doplněny

koordinátor IARUMS:
Hani Raad, OD5TE,
P.O.Box 14/6115, Beirut, Lebanon
Tel: +961 3 566 546, Fax: +1 360 397 7201, e-mail: hani@od5te.com, URL: http://iarums.com/

koordinátor mezinárodního majákového programu:
Martin Harrison, G3USF,
- údaje budou doplněny

koordinátor HST:
Oliver Tabakovski, Z32TO,
- údaje budou doplněny

 


18.leden 2003

Podle pravidel IARU se koná každé tři roky v každém regionu IARU výroční konference. V roce 2002 se tato konference konala v republice San Marino ve dnech 10.-15.11. Na této konferenci jsem se jako OK VKV manažer zúčastnil jednání ve výboru C5 jenž se zabývá právě problematikou VKV (dle IARU 50MHz a výše).

Veškeré podmínky provozu a závodů na VKV, bandplány, technické požadavky a další záležitosti týkající se VKV v Regionu 1 jsou dohodnuty mezi členskými organizacemi IARU a jsou popsány v tzv. "VHF Manager handbook". Tato příručka je pak závazná (nebo se domnívám, že by měla být respektována) členskými organizacemi IARU a její ustanovení by měla být aplikována do národních podmínek a předpisů tam, kde to je možné. VHF Manager's Handbook najdete na naší stránce s Dokumenty IARU.

Pro všechny, kdo neznají organizaci jednání jednotlivých výborů na konferenci IARU, považuji za nutné popsat alespoň základní proceduru, neboť se často potkávám s názorem, že něco prosadit v rámci IARU je velice snadné.

 1. Má-li být něco závazně doporučené v rámci IARU, musí být toto projednáno nejprve v příslušném výboru (KV, VKV apod.). Výbory se schází zpravidla 2x v období tří let (zasedání a konference). V roce 2000 se zasedání výboru C5 nekonalo.
 2. Pokud dojde k dohodě v příslušném výboru (ať na zasedání výboru nebo na konferenci), je vydáno doporučení pro plenární zasedání konference, které musí toto doporučení schválit. Pak teprve vstupuje v platnost (tzn. doporučení přijaté na zasedání výboru de facto vstupuje v platnost až po přijetí plenárním zasedáním konference).
 3. Každý návrh, který chce členská organizace v rámci IARU prosadit, musí být podán písemně v předem definovaném čase, který je zpravidla 6 měsíců před zasedáním výboru nebo konferencí. Představy o tom, že je možno přijet na konferenci a předložit řadu návrhů a dokonce je prosadit, jsou naprosto liché. Tento postup odporuje organizaci těchto jednání definované stanovami IARU.

Na zasedání výboru C5 se fyzicky prezentovali zástupci těchto členských zemí IARU: C3, DL, EA, EI, F, G, HA, HB9, I, LA, OE, OH, OK, OM, ON, OZ, PA, S5, SM, SP, T9, Z3 (tučně jsou označeny země, jejichž zástupci byli trvale přítomni na jednání výboru C5).

Někteří zástupci dostali tzv. proxy hlasy pro hlasování od jiných členských zemí, které nebyly na konferenci přítomny, nebo neměly dostatečný počet zástupců tak, aby obsadily trvale všechny výbory. Proxy hlasy byly drženy takto: OZ od OY, OK od OM, PA od 4X, DL od UR, Z3 od YU.

Během úvodního jednání byly ustanoveny ad hoc pracovní skupiny pro předjednání některých rozsáhlejších problémů. Společně s Tonem OM3LU jsem byl členem pracovní skupiny pro úpravy a změny podmínek vyhodnocování závodů. Tyto pracovní skupiny se schází mimo řádnou jednací dobu výboru C5 a připravují zprávu pro vlastní zasedání výboru.

Zasedání řídí stávající předseda výboru C5, jímž byl Arie Dogterom, PA0EZ. Předseda má povinnost chovat se zcela nestranně a nemá právo hlasování. Z průběhu celého jednání pořizuje zápis. Originál tohoto zápisu naleznete na adrese http://home.hccnet.nl/a.dogterom/Marino/C5_Report_final.PDF v anglickém znění. Vzhledem k rozsahu a informační hodnotě některých bodů nepovažuji za účelné tento zápis celý překládat. Nejzajímavější, nejdůležitější body a doporučení se pokusím popsat na následujících řádcích.

Alokace radioamatérských kmitočtů

V tomto bloku prezentoval SP5FM, zástupce IARU v ITU, problematiku kmitočtového plánování v rámci ITU a její dopady do radioamatérských pásem.

40 MHz / 70 MHz
Žádné z těchto pásem není zatím v kmitočtových tabulkách ITU. Poslední report DSI2 však zmiňuje možnost přidělení části pásma 70MHz radioamatérské službě. Tato možnost však zatím není zakotvena v tabulce ECA. Přesto se zdá, že v budoucnu bude možno tato pásma využívat. Národní organizace jsou vyzývány k tlaku na příslušné orgány administrace, což jsme udělali již v roce 2002 s negativním výsledkem (pozn. autora). ZRS (S5) toto povolení již získal.

50 MHz
Stále více zemí získalo přístup k tomuto pásmu. V DL budou TV vysílače vypnuty během příštích 10 let. Itálie nyní získala alokaci 2MHz na sekundární bázi.

145 MHz
Beze změn, však je třeba si chránit toto pásmo před neoprávněnými uživateli.

435 MHz
V současné době se začíná objevovat problém se satelity pro sledování zemského povrchu, které by chtěly používat radary SAR (radar se syntetickou aperturou) v tomto pásmu. Začínají probíhat jednání mezi ITU a CEPT o této problematice, která by měla být také na programu jednání na WRC2004. Pokud se nám podaří sehnat další upřesňující materiály, budeme Vás informovat (pozn. autora).
SRDs (Short Range Devices - zařízení krátkého dosahu)
Hlavní problém je nyní trvalá nosná, kterou produkuje tento typ zařízení (zejména bezdrátová sluchátka a mikrofony). SP5FM prezentoval svůj názor, že SRD jsou pravděpodobně největší nebezpečí pro pásmo 435MHz, protože se jedná o nelicencovaná zařízení, která se mohou šířit po světě bez větší kontroly.

1.3 GHz
Pro evropský satelitní navigační systém Galileo je navrhováno použití kmitočtů mezi 1270 a 1298 MHz.
Předpokládá se ovšem, že to nebude možné z důvodu existence pozemních radarů a rovněž z důvodu konfliktu mezi USA a Evropou v této kmitočtové oblasti.

2.3 GHz
V tomto pásmu jsou problémy "pouze" s SRDs v oblasti 2400 - 2450 MHz, která je sdílena rovněž s ISM zařízeními.

3.4 GHz
Díky práci ITU je již toto pásmo zahrnuto do ECA (European common allocations).

5.6 GHz
Pro amatérskou službu je přiděleno celých 200 MHz, ale tento rozsah není využíván. Existuje zde však také alokace pro SRD.

10 GHz
Toto pásmo je pod velkým komerčním tlakem. Jsou zde snahy přesunout do části pásma frekvenční příděl pro radioastronomii.

24 GHz
Největším problémem jsou silniční radary, přestože mají alokaci na 76GHz.

Nad 70 GHz
I zde pokračuje standardizace rozdělení frekvenčního spektra. Může zde dojít ke změnám, které budou zřejmě pomalé. Přesto je třeba s nimi počítat. Všechny členské organizace jsou vyzývány k tlaku na administrace aby, implementovaly změny definované na WRC2000. Tyto změny se projevily ve změnách bandplánů na 24 GHz a výše (pozn. autora).

Nad 250 GHz
ARRL a DARC jsou aktivní v této oblasti.

Bandplány

V této části byla předložena řada dokumentů a očekávala se bouřlivá diskuse zejména nad pásmem 435MHz. Výsledky změn v bandplánech najdete v části doporučení.

Chtěl bych se zmínit jen o dokumentu C5.30 který předložila EDR.

Ve Skandinávii mají velký problém s pásmem 435MHz, protože mají přístup pouze k 6MHz segmentu, tj. 432-438MHz. Z tohoto segmentu jsou horní 3 MHz vyhrazeny pro družicový provoz. Segment 433.000-434.800 MHz je určen i pro provoz SRD, LPD a ISM zařízení. Z tohoto důvodu je zde značné rušení, které vadí zejména vstupům převaděčů, které jsou podle stávajícího bandplánu umístěny mezi 433.000-433.600 MHz. Proto zde byla velká snaha přesunout tyto vstupy pod 433 MHz, samozřejmě na úkor segmentu pro úzkopásmový provoz. Ačkoliv se o tomto dokumentu hlasovalo (pro: OZ, OY, LA, OH, SM, PA, HB9, proti: I, DL, OK, OM, OE, F, ON, EA, S5, zdrželi se: EI, SP, G, UR) a dokument nebyl jako celek přijat, byla druhý den již bez hlasování přijata alespoň část tohoto návrhu, tj. změna bandplánu a přesun majáků do segmentu 432.400-432.500 MHz. Lobby severských zemí byla příliš silná a vzdálenost od Evropy je na 70cm je příliš veliká. Tito manažeři bohužel nechápou naše specifika a zřejmě asi vůbec netuší, jaká je aktivita během závodů v tomto segmentu. Obávám se, že i přes podstatně užší směrové diagramy antény pro 432 MHz nebude při závodech na 70cm pásmu místo tak, jak tomu je již dnes na 2 m. Bohužel to není příliš povzbudivé pro amatéry z centrální části Evropy. Na příští konferenci lze tedy čekat, že dojde i k přesunu vstupů FM převaděčů pod 433 MHz.

Závody

V této části nedošlo k výrazným změnám. I když jsme zde měli podaný návrh, nepodařilo se nám ho prosadit. V diskusi vystoupili proti zejména manažeři z DL a OE. Samozřejmě se ozval také italský kolega, neboť právě praxe těchto stanic byla zmíněna v našem návrhu. Většina přítomných se potom shodla na názoru, že značka je značka a musí být přijata kompletní. Tím strhla na svoji stranu i ty nerozhodné, kteří by se v prvním okamžiku přiklonili k našemu návrhu. (Hlasování - pro: EA, SP, SM, OK, S5, proti: I, PA, EI, HA, DL, ON, G, HB9, OE, OZ, LA, zdrželi se: 4X, UR, F, OY, OM)

Drobné změny ve vyhodnocování závodů jsou zachyceny v doporučeních a budou zapracovány do Handbooku.

Pokoušeli jsme se prosadit myšlenku na zavedení povinnosti zasílat elektronický deník ze závodů, ale bohužel jsme se setkali s poměrně silným odporem. Diskuse s ostatními VKV manažery ukázala, že elektronické vyhodnocení deníků je v řadě zemí teprve v plenkách, a podobně, jako je tomu u nás, mají velký strach direktivně nařídit povinnost zasílání deníku pouze v elektronické podobě. Osobně zde spíše cítím nechuť učit se nové věci a používat počítače během závodu. Kolegové z OM se nabídli, že zřídí automatického robota pro paralelní vyhodnocování VKV závodů v rámci Regionu 1, a pokud se tento systém osvědčí, předloží na příští konferenci návrh na přechod na kompletní elektronické vyhodnocování. Tato nabídka se setkala s pozitivní odezvou, a nám nezbývá, než popřát kolegům hodně zdaru a pevné nervy. Řada VKV manažerů měla o toto vyhodnocování zájem, takže věřím, že se brzy dočkáme následovníků.

Na závěr této sekce předal italský manažer plakety pro stanice jež zvítězili v VHF/UHF/uW závodech v roce 2002. Jedná se o stanice OK1IA, OK1KIR, OK1VAM a OK1KIM. Tyto plakety budou oficiálně předány vítězům na Mikrovlnném setkání 2003.

Provoz

Byla přijata tzv. "Pravidla chování na 50MHz". Jejich překlad bude publikován později. Byla upravena procedura pro MS spojení tak, aby brala v úvahu i provoz FSK441 (WSJT). Zájemcům o tento druh provozu doporučuji přečíst si originální text v závěrečné zprávě z konference nebo v Handbooku. Byla upravena definice kompletního spojení viz doporučení C5.12.

Doporučení výboru C5

Doporučení C5.1
Aktuální doporučení o výměně časopisů mezi VKV manažery členských organizací (Lausanne 1953) bude změněno takto:
Výměna časopisů národních organizaci mezi VKV manažery je doporučena na bilaterání bázi.

Doporučení C5.2
Základy pro vytváření bandplánů na VHF/UHF/uW pásmech budou:

 1. Šířka pásma. Aktuálně budou v pásmech 50 a 145MHz použity tyto šířky pásma: 500Hz, 2700Hz, 12 kHz a 20 kHz.
 2. Mód ( telegrafie, SSB apod.) . Nový mód nazvaný M(achine) G(enerated) M(odulation) bude použit pro ty systémy, kde počítačové zpracování je nezbytnou součástí příjmu a vysílání (PSK31, FSK441 a další).

Doporučení C5.3
Bandplán pro 50 MHz je změněn následovně.

Doporučení C5.4
70MHz bandplán definovaný RSGB bude přijat jako IARU R1 70MHz bandplán.

Doporučení C5.5
Poznámka i v 145 MHz bandplánu bude přepsána takto:
V Evropě není povoleno umístění vstupů nebo výstupů převaděčů pro telefonii v segmentu 144.000 až 144.990 MHz.

Doporučení C5.6
Bandplán pro 145 MHz je změněn následovně.

Doporučení C5.7
Bandplán pro 435MHz je změněn následovně.
Změna v segmentu 432 - 433 MHz bude prvním krokem pro vytvoření nového standardu pro převaděče, jenž splní požadavky zemí, jež mají přístup pouze k 6 MHz segmentu tohoto pásma.

Doporučení C5.8
Provoz na pásmech od 20 GHz a výše se bude soustřeďovat zejména do těch částí kmitočtových přídělů, které má amatérská a amatérská družicová služba přiděleny na primární bázi. Mimoto bude vzato v úvahu rozhodnutí z WRC 2000. V nejbližší době bude nejvážnější změnou odstranění úzkopásmového segmentu 24192-24194 MHz.
Úzkopásmové segmenty na mikrovlnných pásmech by měly být v těchto úsecích, které jsou amatérské službě přiděleny na primární bázi:

24.00 - 24.05 GHz
47.00 - 47.20 GHz
77.50 - 78.00 GHz
122.25 - 123.0 GHz
134.0 - 136 GHz
248 - 250 GHz

V pásmech nad 71 GHz je úzkopásmový segment vždy definován jako první 1 MHz daného kmitočtového úseku. Konkrétně se jedná o tyto segmenty:
24.048 - 24.049 GHz !!!! platí až od 1.1.2004
47.000 - 47.001 GHz
77.500 - 77.501 GHz
122.250 - 122.251 GHz !!!! platí až od 1.1.2004
134.000 - 134.001 GHz !!!! platí až od 1.1.2004
248.000 - 248.001 GHz !!!! platí až od 1.1.2004

Takže nezapomeňte, od 1.1.2004 je třeba přeladit transvertory na 24 GHz do nového segmentu.

Doporučení C5.9
V sekci 7 pravidel pro IARU Region 1 50 MHz Contest (Handbook IIIf) bude eliminována možnost výměny pouze prvních 4 znaků lokátoru. Tato změna vstupuje v platnost počínaje rokem 2003.

Doporučení C5.10
IARU R1 50 MHz se bude konat třetí sobotu v červnu počínaje rokem 2003 tak, aby se odstranila kolize s regionálně koordinovaným mikrovlnným závodem a HF CW polním dnem organizovaným první víkend v červnu.

Doporučení C5.11
Pravidla pro vyhodnocování IARU R1 VHF and UHF/Microwave závodu v září a říjnu budou mírně změněna tak, aby byly výsledky těchto závodů publikovány včas.
Základní změny budou:
Vyhodnocení zářijového a říjnového závodu bude provedeno dvěma různými členskými organizacemi.
Výsledky budou publikovány pouze v elektronické podobě.

Doporučení C5.12
Spojení mezi stanicemi na VHF/UHF/uW pásmech je platné a kompletní, když byly předány:

 • obě značky
 • oba reporty
 • potvrzení o příjmu výše předaných informací

Závěr

Tento text není zajisté vyčerpávající a ani jsem si tento cíl nekladl, proto, pokud budete mít jakékoliv dotazy k uvedené problematice, rád Vám odpovím. Dále předpokládám, že se zúčastním Mikrovlnného setkání 2003, které je pravidelně organizováno OK VHF klubem, kde by měl být samostatný blok věnovaný právě závěrům z této konference.

Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI,
OK VKV manažer

 


11.leden 2003

Podle výsledků konference v San Marinu byl updatován IARU Region 1 VHV Manager's Handbook, který obsahuje mnoho informací podstatných pro provoz ve VHV/UHF a mikrovlnných pásmech. Zájemci mohou tento obsáhlý dokument (1,31 MB) najít na naší stránce Dokumenty IARU, je umístěn v dolní části stránky v části Ostatní dokumenty.

 


30.prosinec 2002

Informace Miloše, OK1MP, o jednání konference I.Regionu IARU v San Marinu zakončeny Závěrečnou zprávou z jednání, která byla doplněna do zipovaného souboru ke stažení zde.

 


26.listopad 2002

Miloš, OK1MP, poslal první část materiálů z jednání konference I.Regionu IARU v San Marinu, které došly od pořadatele. V zipovaném souboru ke stažení zde.

Připojeny jsou i snímky hotelu, kde konference jednala, a QSL speciální stanice T7IARU.

Hotel

T7IARU

 


24.listopad 2002

Jak jsme vícekrát informovali, ve dnech 10. až 15.listopadu 2002 se uskutečnila v San Marinu Konference IARU Region 1. Materiály, které byly připraveny pro jednání konference, jsme vystavili na našich stránkách. Šlo o materiály těchto komisí:

Committee C2 - 0,65 MB
Committee C3 - 2,2 MB
Committee C4 - 1,6 MB
Committee C5 - 4,4 MB

Stanoviska Českého radioklubu k těmto dokumentům podle návrhů vedoucích pracovních skupin ČRK formulovala rada ČRK dne 12.října 2002 a zveřejnila jako součást zápisu jednání.

Jednání proběhlo za účasti delegátů 39 organizací. Čtyři organizace měly proxy hlasy. Hlasovat tedy mohlo celkem 43 organizací, což je méně než 50 %. Proto nemohla konference učinit zásadní rozhodnutí týkající se "Bye-law" a "Constitution" (organizační pravidla a stanovy). K tomu přispívá i to, že členy, i když bez možnosti volit, jsou i ty organizace, které neplatí příspěvky IARU, o nichž se v mnohých případech ani neví, zda existují. V záležitostech týkajících se "Bye-law" a "Constitution" mohla Konference přijmout pouze doporučení pro EC (výkonný výbor), aby uspořádal hlasování písemnou formou.

Na konferenci byli přítomni i zástupci Mezinárodního sekretariátu a Region 2 a 3 a zástupce ITU.

Konference zvolila nové vedení 1.oblasti IARU:

Předseda: Ole Garpestad, LA2RR
místopředseda:Tafa Diop, 6W1KI
sekretář: Don Beattie, G3BJ
pokladník: Andreas Thiemann, HB9JOE
Členové EC: A. Razak Al Shahwarzi, A41JT, Hans H. Ehlers, DF5UG, Panayot Danev, LZ1US, Hans Blondeel Timmerman, PA7BT, Max Raicha, 5Z4MR.

Konference schválila finanční zprávu za léta 1999 až 2001.

Dokument C 2.3 předložený DARC nemohl být řešen a byla požádána EC, aby se jím zabývala.

Konference schválila členské příspěvky na léta 2003, 2004 a 2005 ve výši 1,80 CHF společně s příspěvkem 0,10 CHF pro Fond 4, tj. ve stejné výši, jako tomu bylo v uplynulých třech letech.

Konference potvrdila platnost Doporučení C2.5, C2.8, C2.11, C2.12, C2.15.5 a C2.18 z Lillehammeru.

Na doporučení pracovních skupin schválila konference jejich vedoucí.

Konference schválila Doporučení 02/SM/C3.25: "IARU Region 1 podporuje vypuštění požadavku na zkoušku z Morseovy abecedy pro získání amatérského povolení". Proti tomuto doporučení hlasovalo 6 organizací (včetně ČRK), 4 organizace se zdržely hlasování. Rozsáhlá diskuse se pak týkala zavedení "novických tříd" a tím i většího zájmu mládeže o amatérské vysílání.

Konference schválila místo konání příští konference v roce 2005. Příští konference se uskuteční pravděpodobně v září 2005 ve švýcarském Davosu.

Konference schválila řadu dalších materiálů a doporučení.

Zprávy z jednání komisí C4 (KV) a C5 (VKV) budou zpracovány a zveřejněny příslušnými manažery.

Všechny schválené dokumenty budou vystaveny na našich stránkách po jejich obdržení v elektronické formě.

Miloš, OK1MP

 


12.duben 2002

Z věstníku č.53 stálé pracovní skupiny IARU Reg.I. pro krátké vlny přinášíme několik zajímavostí. Prvé dvě, které jsou uvedeny pod písmeny A. a B., jsou návrhy, které KV pracovní skupině dosud došly k projednání na letošní konferenci IARU v San Marinu. Tedy pozor: jde o návrhy, nikoli o platná, přijatá řešení!

 1. Český radioklub navrhl z podnětu OK VKV managera úpravu VHF Managers Handbooku, části 3b, jejíž podstatou je, že při vyhodnocování VKV závodů nebude považován za chybu nepřijatý nebo chybně přijatý údaj, kterým je lomítko a další znaky, doplňující volací značku zprava (např. OK1XXX/P, I1XXX/5 apod.).
 2. DARC předkládá další, inovovanou versi svého návrhu nové formulace a obsahu rozdělení využití krátkovlnných pásem (bandplan).

   

  SOURCE

   

   

  USAGE

  BAND

  FREQUENCY

  BANDWITH

   

  1,8 MHz

  1810-1838

  NB

  CW

   

  1838-1842

  NB

  all NB-MODES

   

  1842-2000

  WB

  PHONE

   

   

   

   

  3,5 MHz

  3500-3510

  NB

  CW-DX

   

  3510-3560

  NB

  CW-Contest Preferred

   

  3560-3620

  NB

  all NB-MODES

   

  3620-3650

  WB

  PHONE-Contest Preferred

   

  3650-3775

  WB

  all WB-MODES

   

  3775-3800

  WB

  PHONE-DX

   

   

   

   

  7 MHz

  7000-7035

  NB

  CW

   

  7035-7045

  NB

  all NB-MODES

   

  7045-7100

  WB

  all WB-MODES

   

   

   

   

  10 MHz

  10100-10140

  NB

  CW

   

  10140-10150

  NB

  all NB-MODES

   

   

   

   

  14 MHz

  14000-14060

  NB

  CW-Contest Preferred

   

  14060-14099

  NB

  all NB-MODES

   

  14099-14101

  NB

  IBP

   

  14101-14112

  NB

  all NB-MODES

   

  14112-14125

  WB

  PHONE

   

  14125-14300

  WB

  PHONE-Contest Preferred

   

  14300-14350

  WB

  all WB-MODES

   

   

   

   

  18 MHz

  18068-18100

  NB

  CW

   

  18100-18109

  NB

  all NB-MODES

   

  18109-18111

  NB

  IBP

   

  18111-18168

  WB

  PHONE

   

   

   

   

  21 MHz

  21000-21070

  NB

  CW

   

  21070-21149+ B70

  NB

  all NB-MODES

   

  21149-21151

  NB

  IBP

   

  21150-21350

  WB

  PHONE

   

  21350-21450

  WB

  all WB-MODES

   

   

   

   

  24 MHz

  24890-24920

  NB

  CW

   

  24920-24929

  NB

  all NB-MODES

   

  24929-24931

  NB

  IBP

   

  24930-24990

  WB

  PHONE

   

   

   

   

  28 MHz

  28000-28050

  NB

  CW

   

  28050-28190

  NB

  all NB-MODES

   

  28190-28199

  NB

  IBP regional time shared

   

  28199-28201

  NB

  IBP world wide time shared

   

  28201-28225

  NB

  IBP continuous-duty

   

  28225-29200

  WB

  PHONE

   

  29200-29300

  WB

  all WB-MODES

   

  29300-29510

  WB

  Satellite down-link

   

  29510-29700

  WB

  all WB-MODES

  Význam zkratek:

  1. NB: úzkopásmové druhy provozu, šíře pásma menší než 500 Hz,
  2. WB: širokopásmové druhy provozu, šíře pásma větší něž 500 Hz a měnší než 33 kHz,
  3. CW: telegrafie
  4. PHONE: SSB a další druhy provozu s přenosem hlasu se šíří pásma menší než 3 kHz,
  5. All NB-Modes: všechny analogové a digitální úzkopásmové druhy provozu se šíří pásma menší než 500 Hz,
  6. .All WB_Modes: všechny analogové a digitální širokopásmové druhy provozu s šíří pásma víče než 500 Hz a méně než 3 kHz,
  7. IBP: Intl. Beacon Project - chráněné kmitočty s ochranným pásmem ± 1 kHz.

  Bandplan vychází z dále uvedených středů aktivity, které jsou dnes celosvětově uznávány, i když nejde o vysloveně vyhrazené (chráněné) kmitočtové segmenty. Užití kmitočtů je na neinterferenční bázi, to znamená, že před obsazením kmitočtu je třeba ověřit, není-li již užíván jiným operátorem.

   

  MODE

  AMTOR ARQ

  FAX/SSTV

  FELDHELL

  HF-PACKET

  MT63-1K

  PACTOR

  PSK 31

  RTTY 45/170

  CW/QRP

  Bandwith/Hz

  300

  3000

  360

  500

  1000

  300

  60

  300

   

  Bandplan-Category

  NB

  WB

  NB

  NB

  WB

  NB

  NB

  NB

  CW

   

  F1B

  J3C

  A1B

  F1B

  G2B

  F1B

  G2A

  F1B

  A1A

  1.8 MHz-Band

   

  not

  -

   

   

   

  1838.15

  all NB-MODE

  1810

  3.5 MHz-Band

   

  3730

  3577

   

   

  3583.7

  3580.15

  all NB-MODE

  3560

  7 MHz-Band

   

  7040

  7035

   

   

   

  7035.15

  all NB-MODE

  7030

  10 MHz-Band

   

  not

  -

   

   

   

  10142.15

  all NB-MODE

  10106

  14 MHz-Band

  14095

  14230

  14115

  14089-14099

  14347

  14079

  14070.15

  all NB-MODE

  14060

  18 MHz-Band

  18102.5

  18110

  -

  18101-18112

   

   

  18100.15

  all NB-MODE

  18096

  21 MHz-Band

  21095

  21340

  -

   

   

   

  21080.15

  all NB-MODE

  21060

  24 MHz-Band

   

  24930

  -

   

   

   

  24920.15

  all NB-MODE

  24906

  28 MHz-Band

  28095

  28680

  -

  29210-29290

   

  28079

  28120.15

  all NB-MODE

  28060

 3. G3PSM provedl průzkum zpřístupnění pásma 160 m v zemích IARU Reg.I. Výsledky jsu uvedeny v této (převzaté) tabulce:

   

  Updated Region 1 160 Metre information as at 7th December 2001

   

   

   

   

   

   

  Country

  Society

  Allocation (kHz) & class

  Power

  Remarks

  Belgium

  UBA

  1810-1830

  1000 Watts

  Available on the basis of non-interference  to other services

   

   

  1830-1850

  1000 Watts

  Primary (from 9th January 2001)

  Bulgaria

  BFRA

  1810-1850

  1500 Watts

   

   

   

  1850-1880

  1500 Watts

  Extended for CQWW, CQWPX and CQ160 contests only

  Croatia

  HRS

  1810-1850

  150 Watts PEP

  Secondary

  Cyprus

  CARS

  1800-2000

  26 Watts

  should probably be 26 dBw

  Czech Rep.

  CRC

  1810-1850 (A, B & C)

  A: 750 Watts B: 300 Watts C: 100 Watts

   

   

   

  1850-2000 (All classes)

  20 Watts output

   

  Denmark

  EDR

  1810-1850

  800 Watts

   

   

   

  1850-1900

  10 Watts

   

   

   

  1930-2000

  10 Watts

   

  Estonia

  ERAU

  1810-1850

  800 Watts

   

   

   

  1850-1955

  100 Watts

   

  France

  REF

  1810-1850

  500 Watts

  Primary

  Germany

  DARC

  1810-1850

  75 Watts PEP

  Primary

   

   

  1850-1890

  75 Watts PEP

  Secondary

   

   

  1890-1950

  10 Watts PEP (On special request)

  Available on the basis of non-interference

  Israel

  IARC

  1810-1850

  1500 Watts

   

   

   

  1850-2000

  40 Watts

   

  Ivory Coast

  ARAI

  1810-2000

  2000 Watts

   

  Kuwait

  KARS

  none

   

   

  Lithuania

  LRMD

  1810-2000

  1000 Watts

   

  Mali

  CRAM

  none

   

   

  Monaco

  ARM

  1820-1850

  100 Watts input

   

  Norway

  NRRL

  1820-1850 (A & B)

  A: 1000 Watts B: 100 Watts

  Effective 5th November 2001

  RSA

  SARL

  1810-1860

  400 Watts PEP

   

  Russia

  SRR

  1810-2000

  10 Watts

   

  San Marino

  ARRSM

  1810-1900

  1000 Watts

   

  Slovenia

  ZRS

  1810-2000

  300 Watts maximum dependant on licence class

   

  Spain

  URE

  1830-1850

  200 Watts

   

  Sweden

  SSA

  1810-1850

  1000 Watts

  1930-2000 expected later this year, 10 watts

   

   

  1930-2000

   

  Awaited

  Syria

  TIR

  1810-1960

  1000 watts

   

  U. K.

  RSGB

  1810-1830

  400 Watts erp

  Primary. Available on the basis of non-interference to other

   

   

   

   

  services (outside of the UK)

   

   

  1830-1850

  400 Watts erp

  Primary

   

   

  1850-2000

  32 Watts erp

  Available on the basis of non-interference  to other services

   

   

   

   

  (inside or ouside of the UK)

 4. Přehled egyptských radioamatérů:

   

       SU0ERA       AMATEUR RADIO Club STATION

        SU1AA            IMAN LOUTFY   "QSL VIA SU1AL

        SU1AB            AMMAL LOUTFY  "QSL VIA SU1AL

        SU1AC            MOHAMMED LOUTFY  "QSL  VIA SU1AL

        SU1AD            ALI   SAMIR  DARWISH   'QSL VIA  E-ARA

        SU1AL             LOUTFY   MORSY  AL-MAHDY   ' POB  109  AL-GIZA,  GIZA

        SU1AO            MOH. ATIF OSMAN  ' 5  MOHAMMED  MANSI  ST.,  FIASAL, GIZA

        SU1AR            AYMAN OMAR ' 11 MOAHAMMED GAD ALI, EIN-SHAMS

        SU1AY            AYMAN AHMED  ' 3 FARIED  EL-ATRASH ST., EIN-SHAMS, CAIRO

        SU1BH            MOHAMMED  AL-ASIRY     ' QSL VIA  HOME-CALL: A71BH

        SU1CS             MOHAMMED  AL-SABAH   ' QSL VIA   HOME-CALL:  9K2CS

        SU1DZ            ABDUL-JABBAR   MARAFI   '  QSL VIA   HOME-CALL: 9K2DZ

        SU1ER             EZZAT SAYED RAMADAN   ' POB  78  HELIOPOLISCAIRO   11341

        SU1FJ              FATIN  ABDUL-JABBAR  MARAFI  "QSL VIA 9K2DZ

        SU1FN            FATHY ANWAR   ' 17 MAHMOUD FOUAD,  HELIOPOLIS, CAIRO

        SU1GM           GERGESS  MAKARI   ' 4  ST.- NO. 100 ,   MAADI,  CAIRO

        SU1GS            GREISS  SOBHI  GREISS  ' POB  18  AGOUZA,  GIZA  12654

        SU1HA           HANY ANWAR  "37 SUAUDI DULD., NEW-MAADI, CAIRO

        SU1HB            HESHAM  ABDEL-SALAM  '40 SHERIF ST., EL-HARAM, GIZA

        SU1HH           AHMED HAROUN " 15 HENDAWI  ST.,  DOKKI, CAIRO

        SU1HK            HOSNI  KHATER   ' 20  ST.- NO. 2  MOKATTAM-CITY, CAIRO

        SU1HM           HOSSAM AL-SHENAWY   ' 16 AL-DAHER  SQ.,  CAIRO  11271 

        SU1HN           HAMED  NASSAR   ' POB  113 HELIOPOLIS,  CAIRO  11757

        SU1HR            HESHAM  Y. KHATER  "QSL VIA  E-ARA  

        SU1HS            MAHMOUD HOSSNI '67 OSMAN BEN-AFFAN,HELIOPOLIS,CAORO

        SU1HT            HASAN  AL-TELBANY   ' 7 MOH. MAHMOUD ST., IMBABA, CAIRO

        SU1JR             JAMAL  AL-RIFAIE    '  QSL VIA  HIS  HOME-CALL: 9K2ZM

        SU1KM           MOHAMMED ALKAFRAWI "POB 70 MEGLES AL-SHAB 11516 CAIRO

        SU1KR            KHALED SAID HASAN  ' POB 78 HELIOPOLIS, CAIRO 11341

        SU1KZ            YOUSEF KAMAL  ZADA  ' 51 AL-GIZA  ST.,  GIZA

        SU1MA           MOHAMMED   H.  AL-MARAGHI,  QSL  VIA  E-ARA

        SU1MH           MAHMOUD  SAAD ' POB 226 RAMSIS PT CENTER, CAIRO  11794 

        SU1MI            MOUNA IBRAHIM MOHAMED  ' 7 ROUDA ST.,  AL-ROUDA,  CAIRO

        SU1MK           MAGDAH  HOSNI  KHATIR   ' VIA  SU1HK

        SU1MN           MANAL  NASSAR  " QSL VIA  SU1HN

        SU1MR           MAGGI   EZZAT  SAYED    ' VIA   SU1ER

        SU1NK            MANAL  HOSNI  KHATIR  ' VIA  SU1HK

        SU1RA            REDA  AMER   ' 18 SAMI  ST.,   LAZOUGHLI,  CAIRO

        SU1RR            REHAB  EZZAT  SAYED    ' VIA  SU1ER

        SU1SA             SAYED  ABDEL-SAMEE ' POB 15  EIN-SHAMS, CAIRO  11311

        SU1SK             SAID KAMEL  ' POB  62 SHUBRA  EL-KHIMA,  CAIRO  13411

        SU1SM            SHERIF SAMIR   ' 56 MASGED -ALRAHMA  ST.,  SHOBRA, CAIRO

        SU1SR             SALLY  EZZAT  SAYED    ' VIA  SU1ER

        SU1UN            TALAL  BIN ABDEL-AZIZ   ' QSL VIA  HOME-CALL:  HZ1UN

        SU2MM          MOHEY  MOH. TARTOUSIEH  " QSL VIA SU2MT

        SU2MS            MAHMOUD AL-SORY   ' 22 EL-GEESH ST.,   STANLY,   ALEX.

        SU2MT           MOHAMMED  TARTOUSIEH   ' POB  1616  ,   ALEXANDARI

        SU2NN           NAZLI  MOHIEY-ALDEEN  " QSL VIA SU2MT

        SU2RS             SELIM  AL-RIFAIE     ' VIA   HOME-CALL:  OE6EEG

        SU2TA            TAREK  ABDALLAH   ' POB  250  EL-SARAY,   21411  ALEX.

        SU3AM           AHMAD  AL-SAGIR   ' 7  ORABI   ST., PORT-SAID

        SU3FM            FAHMY  MESALLAM  ' POB  777  PORT-SAID  42111

        SU3YM           YASSER  MAHDY  ' POB  545  PORT-SAID  42111

        SU9LL             LUCIANO LOSI  " 7 El-BUSTAN St., BABELLOUK, TAHRIR, CAIRO 

        SU9ZZ             JARO  JAMRICJ   'VIA   HOME-CALL :  OM3TZZ

        SU/ZS6WPX      Andre  Van Wyk  "QSL VIA HOME-CALL ZS6WPX

Připomínky k návrhům uvedeným ad A. a B. můžete sdělit KV a VKV managerovi ČRK - kontakty viz zde.

(Všechny tabulky jsou převzaty z HFC NEWSLETTER N° 53 - March 2002)

 


13.březen 2002

Rozeslali jsme IARU Reg.I. News February 2002.

 


3.leden 2002

Rozeslali jsme IARU Reg.I. News December 2001.

 


4.10.2001

Informace o reakci radioamatérské komunity na teroristické útoky v USA

Dle zprávy ze 13.září jsou postrádáni nejméně čtyři radioamatéři, kteří působili v budově Světového obchodního centra v New Yorku. Jsou to:

Steven A. Jacobson, N2SJ, technik televisní společnosti WPIX TV,
William V. Steckman, WA2ACW, technik televisní společnosti WNBC TVl,
Robert D. Cirri Sr, KA2OTD, policista pomáhající při evakuaci osob ze zříceniny budovy obchodního centra,
Michael G. Jacobs, AA1GO, zaměstnanec obchodní společnosti sídlící v budově obchodního centra.

Věnujme jim trvalou vzpomínku.

Naši američtí kolegové-radioamatéři začali bezprostředně po útoku účinně pomáhat při záchraně lidských životů a dalších záchranných pracích, samozřejmě zejména rychlým vybudováním spojovacích sítí, které pomohly v komunikaci záchranným a charitativním organisacím - americkému Červenému kříži a Armádě spásy, jejichž vlastní spojovací prostředky byly přetíženy.

V New Yorku šlo zejména o pomoc Červenému kříži při práci ve troskách Světového obchodního centra. Byly používány VKV stanice v pásmech 2 m a 70 cm. Praxe ukázala, že nejúčelnější jsou mobilní transceivery s vnějšími magnetickými anténami a dostačujícími napájecími zdroji, ruční stanice se v náročných podmínkách uplatňují jen těžko. Komunikaci zprostředkoval převaděč na kmitočtu 147 MHz v oblasti Manhattanu.

Dobrovolníci pracovali ve volném čase a na vlastní náklady ve dvanáctihodinových (a obvykle delších) směnách v podmínkách blížících se válečným, často s nutností používat respirátory a další osobní ochranné pomůcky. Do 28.září zde věnovalo přes 500 radioamatérů více než 7000 hodin volného času. Jako prevence před psychickými následky zátěže se osvědčuje rotace operátorů na různých posicích a místech.

Činnost manhattanské skupiny po dvou týdnech pomalu končí. Její potřebu vyvolávala hlavně skutečnost, že běžné telefonní spojení v této oblasti fungovalo nedostatečně - na jedno volání bylo třeba 15 - 20 pokusů.

V newyorském terénu nadále operuje při pomoci Armádě spásy skupina REACT International, která využívá kvalifikovaných operátorů z řad radioamatérů.

Ve Washingtonu, DC, pomáhali radioamatéři Armádě spásy v okolí napadené budovy Pentagonu. Armáda spásy zde zásobovala potravou vojenské i civilní záchranářské týmy, a radioamatérská síť pomohla v logistické části jejích operací. Největším problémem se ukázala být vysoká hlučnost použité záchranné techniky - buldozerů atp., čemuž bylo třeba přizpůsobit použitou techniku.

Práce této skupiny, v níž pracovalo asi sto radioamatérů, byla po týdnu ukončena.

Červený kříž byl při záchranných operacích v oblasti Pentagonu podporován radioamatérským týmem z radioklubů v Mt.Vermontu a Arlingtonu. Komunikační a technickou pomoc poskytli radioamatéři ve směnách od osmi hodin ráno do jedné hodiny v noci.

V reakci na pohotovou a skvělou reakci amerických radioamatérů, i na mezinárodní podporu, kterou projevilo záplavou dopisů množství radioamatérských orgnisací i jednotlivců, napsal president ARRL Jim Haynie, W5JBP: "Nikdy dříve jsem nevnímal tak silně, jak velkou ctí je být příslušníkem vynikajícího světového společenství radioamatérů."

Pamatujme na toto vše uprostřed svých domácích žabomyších vojniček.

Zpracováno dle Dopisů ARRL ze 14., 22. a 28.září 2001

 


20.9.2001

 

Dopis předsedy ČRK presidentu Mezinárodní radioamatérské unie

 

Mr.Larry E. Price, W4RA,
President
International Amateur Radio Union

Prague, 20th September 2001

Dear Sir,

It was with deep shock that we learnt of the fanatical attack upon all of our civilized values and we have been even more distressed by the enormous numbers who fell victim to this crime.

It fills us with pride that radio amateurs are again in the front ranks of those involved in the rescue operations, as befits the high moral principles which are an integral part of our activities.

I would like to thank you for the declaration that you made on 14th September 2001 regarding these events, and to inform you that it expresses the overwhelming feelings of radio amateurs here in the Czech Republic.

Please be assured that the Czech Radio Club, as the national association of the International Radio Amateur Union in the Czech Republic, supports any further measures decided upon by the IARU in connection with these tragic events.

Respectfully yours,

Milos P r o s t e c k y, OK1MP,
President of the Czech Radio Club

 

"Vážený pane presidente,
s hlubokým ustrnutím jsme vyslechli zprávy o fanatickém útoku vedeném proti všem hodnotám naší civilisace. Ještě více nás zasahuje nesmírný a nevyčíslitelný počet obětí tohoto zločinu.
Naplňuje nás hrdostí, že radioamatéři jsou opět v prvých řadách těch, kdo se angažují při záchranných operacích, jak odpovídá vysokým morálním hodnotám neodlučitelně spojeným s naší činností.
Rád bych Vám poděkoval za prohlášení, které jste při této příležitosti vydal dne 14.září 2001, a sdělil Vám, že vyjadřuje převládající pocity radioamatérů v České republice.
Přijměte, prosím, mé ujištění, že Český radioklub jako národní sdružení Mezinárodní radioamatérské unie v České republice podpoří všechny další kroky, pro něž se IARU v návaznosti na tyto tragické události rozhodne.
S projevem úcty ..."

Dopis předsedy ČRK presidentu American Radio Relay League

 

Mr. Jim D. Haynie, W5JBP,
President
The American Radio Relay League

Prague, 20th September 2001

Dear Sir,

Along with the entire civilized world, radio amateurs in the Czech Republic have been struck by a sense of horror at the terrorist attacks aimed at your country, and feel deep pain at the countless number of victims involved in this tragedy.

It is with great pride that we have been following the American radio amateurs as they self-sacrificingly give practical assistance in rescue operations, as befits the best traditions of the Ham Spirit.

 

Mr. President, please be assured in these difficult moments that Czech radio amateurs stand, in spirit at least, alongside all of their American colleagues who have assisted in the rescue of human lives and in dealing with the aftermath of this barbaric crime, and it is with a sense of human solidarity that they deeply sympathize with those who have lost their loved ones.

Respectfully yours,

Milos P r o s t e c k y, OK1MP,
President of the Czech Radio Club

 

"Vážený pane presidente,
spolu s celým civilisovaným světem zasáhl radioamatéry České republiky pocit hrůzy nad teroristickým útokem, jehož cílem se stala Vaše země, i hluboká bolest nad nespočetným množstvím obětí, jež jsou s touto tragedií spojeny.
S velkou hrdostí sledujeme, že se američtí radioamatéři obětavě a platně podílejí na záchranných operacích, jak odpovídá nejlepším tradicím HAM Spiritu.
Přijměte, pane presidente, mé ujištění, že v těchto těžkých okamžicích čeští radioamatéři stojí alespoň v duchu po boku všech svých amerických kolegů, kteří pomáhají při záchraně lidských životů a odstraňování následků barbarského zločinu, a že s pocitem lidské solidarity hluboce soucítí s těmi, kdo ztratili své nejbližší.
S projevem úcty ..."

Odpověď presidenta ARRL předsedovi Českého radioklubu

On behalf of the United States Amateur Community, the ARRL membership, ARRL Leadership, our staff, and Americans everywhere, thank you for your kind condolences at this time of American tragedy. It is indeed a test of our perseverance and courage. We appreciate your testament of cooperation in our time of sorrow.

Acts of such horrific violence touches not only American soil but reaches to all the corners of the world. The Amateur community bonding together has never been so important as it is today. The leadership of the ARRL and the American Amateur Community vows to work together with our Amateur friends to do what we can to facilitate world peace.

Again, thank you for your words of encouragement and by accepting our pledge of cooperation to stop this sort of tragedy from ever happening again on peaceful soil.

Sincerely,

Jim Haynie, W5JBP

 


14.9.2001

 

IARU
Prohlášení
presidenta Mezinárodní radioamatérské unie
k teroristickým útokům

Představitelé členských organisací Mezinárodní radioamatérské unie z celého světa vyjádřili svůj otřes a zděšení, jež vyvolaly úterní vražedné teroristické útoky. Ač zasažené cíle byly na území Spojených států, jsou mezi oběťmi občané mnoha zemí. Celý civilisovaný svět truchlí nad jejich ztrátou.

Mezi obětmi bylo nalezeno také několik radioamatérů. Stovky radioamatérů aktivně pomáhají při záchranných pracích v New Yorku, Washingtonu, DC, a Pennsylvanii, na ostatních místech jsou k pomoci připraveni. Trvale aktualisované informace jsou k disposici na WWW stránkách ARRL, národní organisace IARU v USA, na adrese http://www.arrl.org.

Mezinárodní společenství radioamatérů stojí soudržně proti terorismu a zůstává oddáno myšlence komunikace přes zeměpisné, politické a kulturní bariéry jako prostředku zlepšování vzájemného porozumění.

Larry E. Price, W4RA,

president Mezinárodní radioamatérské unie

14.září 2001


 

 

 


 

11.1.2000

 

Ve Friedrichshafenu obdrželi zástupci ČRK pozvání litevských kolegů na LY HAMFEST 2000. Hamfest se uskuteční 29. (zahájení ve 12.00) a 30.července u vodního mlýna Balsiai vzdáleného 2 km od městečka Pasvalys v severní Litvě.

 

Ubytování ve vlastních stanech nebo v pokojích od $10/noc. Vedle VHF závodu proběhnou soutěže s programem RUFZ, miniliška, provoz stanice LY2000RMD/AM, ale také soutěž v chytání ryb či v pití piva (že by to někdo z OK nevyhrál?)...

 

Dotazy a přihlášky u OM Antanase (emailem nebo telefonem +320 2 709029 (Anatans mluví rusky a anglicky) nebo OM Alvydase emailem nebo telefonem +320 287 30753.

 

Návštěvu doporučuje Milan, OK1UDN, který se zúčastnil loňského setkání a byl pohostinností litevských kolegů mile potěšen. Poněkud delší cestu může vyvážit skutečnost, že na místě setkání lze tábořit už od 26.7. a do 2.8., takže návštěvu hamfestu můžete spojit s malou dovolenou.

 

 

 


 

11.1.2000

 

Švédská národní organisace IARU - SSA - nás požádala, abychom radioamatéry v OK upozornili na velmi hezký příležitostný diplom, který vydává na oslavu 75.výročí svého založení.

 

 

Podmínky diplomu ve formátu WORD v anglickém znění ke stažení zde.

 


 

24.10.1999Lillehammer z pohledu IARUMS (monitoring) - i o tom je zpravodaj IARUMS 10/99, který si můžete stáhnout zde.

 


 

28.9.1999V Lillehammeru v Norsku zasedala ve dnech 19.-25.9.1999 konference I.Regionu IARU. Český radioklub zastupovali OK1MP, OK1ADM a OK2ZI, kteří také přispěli do balíku infomací o dokumentech, které koneference přijala - zprávu ve formátu zipovaného souboru Word 6.0 si můžete přečíst zde. V balíku je rovněž originální anglické znění zprávy VHF/UHF pracovní skupiny ve formátu PDF.

 


 

7.6.1999Americká FCC (Federální telekomunikační komise, tj. ekvivalent našeho ministerstva dopravy a spojů) přistoupila k doporučení CEPT T/R 61-01. To znamená, že američtí radioamatéři mohou vysílat v evropských zemích CEPT, a naopak, evropští radioamatéři ze zemí CEPT (tj. i z OK) mohou vysílat v USA. Pochopitelně, i v tomto případě platí obecné podmínky CEPT, viz naše stránka. Více podrobností lze najít na stránkách ARRL, případně ERO.

 


 

20.3.1999Dle informací Mezinárodního sekretariátu IARU z 19.března t.r. byl presidentem IARU zvolen Larry E.Price, W4RA, a vicepresidentem David A.Wardlaw, VK3ADW.
W4RA je radioamatérem od roku 1951 a zastával různé volené funkce v ARRL nepřetržitě 27 roků. V letech 1984 - 92 byl presidentem ARRL, v letech 1983 - 84 vicepresidentem IARU a do roku 1989 tajemníkem IARU.
VK3ADW je radioamatérem od roku 1948, byl dvakrát členem správní rady III.Regionu IARU a dvakrát presidentem WIA (australská členská organisace IARU).

 

 

 


 

14.4.1998Zpráva o zasedání KV komise 1.oblasti IARU

 

Pravidelné zasedání KV komise, které uskutečňuje vždy uprostřed období mezi dvěma konferencemi 1.oblasti IARU, se již tradičně konalo ve Vídni ve dnech 21. a 22.února 1998 za účasti zástupců 17 členských organizací 1.oblasti. Vlastní jednání se soustředilo zejména na následující okruhy otázek:

 


 • 1. Majákový projekt IARU
  2. Zpráva koordinátora majáků 1.oblasti IARU
  3. Závody na KV
  4. Band-plány KV pásem

 

ad 1) Administrativní výbor IARU (dále jen AC), který koordinuje činnost všech 3 oblastí, požádal oblasti o komentář ke svému projektu dalšího rozvoje systému majáků. Proto KV komise 1.oblasti IARU poměrně obsáhle diskutovala otázky majáků na KV pásmech a schválila následující doporučení: perspektivně by měl být provozován systém časově sdílených majáků (několik majáků pracujících v časové následnosti na jednom kmitočtu ) na všech KV pásmech - zatím takový systém úspěšně provozuje NCDXF (Severokalifornská DX nadace) ve spolupráci s IARU na pěti KV pásmech (na kmitočtech 14100 - 18110 - 21150 - 24930 - 28200 kHz), v provozu je t.č. 16 majáků a poslední dva majáky mají být umístěny v Honk Kongu (VR2) a v Novosibirsku (UA0). KV komise 1.oblasti doporučuje, aby na ostatních KV pásmech majáky pracovaly na těchto kmitočtech: pásmo 160 m: 1810.5 kHz, 80 m: 3500.5 kHz, 30 m: 10149.5 kHz. Na 40 m pásmu - vzhledem k hustotě provozu na tomto pásmu při dosavadním kmitočtovém rozsahu - bylo doporučeno zatím neprovozovat majáky a vyčkat na případné kmitočtové rozšíření tohoto pásma.

 

AC dále navrhuje uvést do provozu soustavu majáků, které by současně pracovaly v pásmu 10 a 6 m - s blížícím se maximem 23.cyklu sluneční činnosti je to jistě užitečný návrh, který by měl přispět k rychlému zjištění podmínek šíření na těchto pásmech a KV komise 1. oblasti tento projekt doporučila k realizaci.

 

ad 2) Koordinátor KV majáků 1.oblasti IARU Martin, G3USF, podal zprávu o současném stavu systému majáků v 1.oblasti a navrhl některá doporučení, která se týkal hlavně 10 m pásma a která KV komise schválila: Na tomto pásmu by se měl postupně vytvořit systém časově sdílených na kmitočtech 28191, 28194 a 28197 kHz, které má 1.oblast IARU přiděleny pro tento typ majáků a zatím se hledá koordinátor tohoto projektu. Diskutovalo se také o instalaci majáku na dlouhovlnném pásmu 137 kHz: vzhledem k velmi malé šířce tohoto KV komise nedoporučuje provozovat na tomto pásmu stále pracující maják.

 

ad 3) Kromě již tradiční diskuse o problémech registrace, koordinace a možnostech sdružování národních závodů do větších regionálních závodů, byl hlavně diskutován známý problém posledních let: na 40 m pásmu mnoho stanic v době několika velkých závodů nerespektuje band-plán platný v 1.oblasti IARU a pracuje SSB provozem v CW části pásma. Diskuse však nedospěla k jednoznačnému doporučení: na jedné straně je třeba na tuto skutečnost stále upozorňovat v národních časopisech a informovat o informovat o ní i amatérskou veřejnost v 2. a 3.oblasti IARU (kde je pásmo 40 m 300 kHz široké), na druhé straně je všem zřejmé, že při šířce 60 kHz fonického pásma v 1.oblasti IARU je zejména v Evropě v době několika velkých fonických závodů (CQ WW Phone, CQ WPX Phone, ARRL Phone) nesmírně komplikovaná situace. Řešením je rozšíření 40 m pásma na 300 kHz i v 1.oblasti IARU (možná na konferenci WARC v r..2001).

 

ad 4) Německá organizace DARC předložila k diskusi materiál nazvaný "Band plan 2000", kde se navrhovalo provést zásadní změnu v rozdělení pásem pro jednotlivé druhy provozu podle šíře pásma, které tyto provozy vyžadují - pásma by měla být rozdělena na úseky pro úzko-, středně-, a širokopásmové druhy provozu: po diskusi se dospělo k závěru , že ještě není příhodná doba k takové změně a že by bylo v současnosti netaktické jmenovitě vyřadit provoz CW z band - plánů jednotlivých KV pásem.

 

V závěru jednání byl schválen dokument RSGB, který definuje hranice ITU zón pro potřeby radioamatérských diplomů (malá změna v západní části USA) a k obvyklým 75 pevninským zónám přiřazuje také 15 "mořských" zón (v 78.zóně leží ostrov Sala y Gomez (CE0) a v 90.zóně již známý ostrov Minami Torishima (JD1)).

 

Dále bylo oznámeno, že příští schůze KV komise se uskuteční v době konaní pravidelné konference 1.oblasti IARU, která bude od 18. do 25.září 1999 v Lillehammeru v Norsku.

 

Vašek, OK1ADM, KV manager ČRK

 


 

1.4.1998Podrobná zpráva o jednání VKV skupiny Regionu 1 IARU, Vídeň 21.2-22.2.1998:

 

Na jednání ve Vídni byly zastoupeny byly všechny hlavní evropské země, tj. DARC, PZK, CRK, NRRL, RSGB, SSA, VERON, URE, ZRS, REF, UBA, OVSV, USKA, FRR, EDR, SRAL a MRASZ. Zástupci z Bulharska se omluvili. Kupodivu nebyl přítomen nikdo z Itálie a Chorvatska.

 

V úvodu bylo kontrolováno plnění doporučení z konference v Tel Avivu v roce 1996. Zejména byl kladen důraz na funkční monitoring v pásmech nad 30MHz, a dodržování bandplánu pro 144MHz v majákovém segmentu a segmentu pro digitální provoz.

 

Bandplány:

 

144 a 432 MHz

 

Všechny návrhy na přidělení jiného exkluzivního segmentu pro EME v pásmech 144 a 432 MHz byly zamítnuty s konstatováním, že se jedná o neucelené materiály. Panuje totiž obava, že se zvyšujícím se rušením v pásmech VKV se bude tento segment na každé konferenci posouvat jinam. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto počkat až na výsledky EME konference 1998, kde by se touto otázkou měli aktivní EME operátoři zabývat. Schváleno bylo následující :

 

Doporučení A: Je doporučeno používat segment 144.140 -144.160 MHz jako neexkluzivní alternativní segment pro provoz EME, sdílený s provozem FAI.

 

2.4 GHz

 

V tomto pásmu došlo k povolení provozu ATV v satelitním segmentu.

 

Doporučení B: Segment 2.435 + 8 MHz může být použit pro ATV tak dlouho, dokud zde nebude aktivní satelit používající tuto frekvenci. V případě, že na této frekvenci bude aktivní satelit, musí být okamžitě provoz ATV v tomto segmentu ukončen.

 

24 GHz

 

Došlo ke změně segmentu pro úzkopásmový provoz.

 

Doporučení C: Pro úzkopásmové módy v 24 GHz pásmu je doporučován segment mezi 24.192-24.194 GHz. V zemích, kde tato část pásma není k dipozici, je doporučováno používat segment 24.048 - 24.050 GHz.

 

Závody na VKV.

 

Byl přijat návrh EDR, elektronický formát deníku pro závody na VKV (od 30MHz výše), který bude akceptován při vyhodnocování závodů v rámci Regionu 1.

 

Doporučení D: Pokud budou deníky ze závodů v rámci Regionu 1 zasílány elektronicky, měl by být použit formát popsaný v dokumentu VIE (98) 05. Doporučuje se, aby národní organizace používaly a akceptovaly stejný formát při vyhodnocování vlastních závodů.

 

Nadále však trvá povinnost zaslat podepsaný titulní list v papírové formě. Popis k tomu formátu je zde k dispozici, případně ho zájemcům zašlu na disketě proti SASE nebo via Internet e-mail.

 

Karel, OK2ZI, VKV manager ČRK

 


 

14.3.1998Ve dnech 21.-22.února 1998 se ve Vídni sešla zasedání KV a VKV komise I.Regionu IARU. ČRK zastupovali OK1ADM a OK2ZI. Oba přislíbili zvláštní příspěvky pro naše stránky. Zájemci se prozatím mohou seznámit se zápisem jednání VKV komise a s jedním z jejích významnějších výsledků - definice výstupní sestavy programů pro vedení VKV soutěžního deníku. Poněkud hloupé je, že komise i nadále trvá na zasílání titulní stránky deníků v klasické formě včetně vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení. Posílání VKV deníků e-mailem je tedy stále jen budoucností ... Další zprávy z jednání přineseme co nejdříve.

© OK1XU, 1999