Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Český radioklub nabízí

Český radioklub nabízí členům i nejširší radioamatérské veřejnosti radioamatérské mapy, odznaky a základní publikaci k přípravě ke zkouškám. Lze je koupit při osobní návštěvě kteroukoli středu v sekretariátu ČRK (kontakty zde), a zájemcům mohou být zaslány i poštou po předchozí objednávce. Při prodeji poštovní zásilkou se připočítávají náklady na balení a poštovné.

Další zajímavou nabídku publikací Českého radioklubu najdete zde.

Radioamatérské mapy

Radioamatérská mapa světa

98 x 68 cm, obsahuje státy světa s DXCC prefixy, rozdělená zón CQ a ITU včetně abecedního seznamu, zvětšené výřezy Evropy a karibské oblasti.

Lokátorová mapa Evropy

Zahrnuje oblast na západ od Atlantického oceánu (TF) až k části Kaspického moře (UN) na východ, na sever od okraje Norska (LA) po část afrického kontinetu u Středozemního moře (7X), 86 x 68 cm, obsahuje státy světa s DXCC prefixy, velká města, hranice velkých čtverců Maidenhead lokátorů (XX00) a indexy světové sítě lokátorů a rozdělení velkých čtverců.

Lokátorová mapa České republiky

Oblast na západě od Aše po část Slovenska na východě (Prievizda), na sever část Polska (Wroclav) až na jih po část Rakouska (Linz). 98 x 68 cm, mapové podklady firmy SHOCart plus síť lokátorů Maidenhead včetně malých čtverců, hranice okresů České republiky včetně třípísmenných okresních znaků.

Směrová mapa světa se středem v OK

68 x 47 cm, hranice států včetně označení všemi DXCC prefixy, abecední seznam DXCC včetně zón (CQ/ITU) a azimutů.

Mapy nabízíme zdarma.

Český radioklub opatřil k zasílání vhodné tubusy, mapy lze tedy zaslat i poštou. Pak bude započteno poštovné dle váhy a balné, cca 70 Kč.

Radioamatérský odznak

Radioamatérský odznak

Odznak se symbolikou Českého radioklubu je k disposici s uchycením tradiční jehlicí (vlevo) i praktickou fasetou (vpravo). Provedení jsou barevně shodná - stříbrné zobrazení na temně modrém pozadí. Skutečná výška routy *) je 15 mm. Při objednávce specifikujte typ uchycení.

Cena: 20,- Kč jehla, 25,- Kč faseta.

*) Routa je název, který pro charakteristický tvar štítu, tj. základního obrysu tohoto tradičního radioamatérského znaku, používá heraldika (nauka o znacích a erbech). Routa je odedávna používána jako štít dámských erbů. Těžko říci, jak k němu přišli právě radioamatéři.

Požadavky ke zkouškám
operátorů amatérských radiových stanic

Požadavky ke zkouškám operátorů amatérských radiových stanic

již páté vydání pomůcky nepostradatelné při přípravě ke zkouškám operátorů amatérských stanic. 251 stran s 242 obrázky stručně a přehledně, přitom však velmi obsáhle probírá všechny otázky radioamatérské techniky, provozu, širší problematiku radiokomunikačních služeb, a neopomíjí ani bezpečnost a ochranu zdraví při obsluze radiotechnických zařízení. Knihu ocení nejen kandidát radioamatérské koncese, ale i zkušený radioamatér. Autoři: OK1BB, ing. Jaroslav Kadlčák a OK1MP, ing. Miloš Prostecký. Vydal Český radioklub ve vydavatelství PRONTRA.

Kniha zachycuje stav dle předpisů platných v letech 2000-2005. Doprodej, cena: 20,- Kč.

Radioamatérské mapy - doprodej

Český radioklub nabízí i dvě mapy pořízené kvalitním vícebarevným tiskem se sítí lokátorů (Maidenhead system), a to mapu České republiky v měřítku 1:1.000.000 formátu 53 x 35 cm laminovanou za 35,- Kč, a mapu Evropy v měřítku 1:20.000.000 formátu 30 x 30 cm za 10,- Kč.

© OK1XU, 1997