Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Členství v Českém radioklubu

Český radioklub je Váš radioklub!

Formulář členské přihlášky si můžete stáhnout zde ve formátu PDF.

Členstvím v Českém radioklubu získáváte bezplatně

 • členský časopis Radioamatér,
 • právo užívat QSL službu,
 • zvýhodnění při dalších členských službách,
 • slevy při nákupu některých publikací ČRK,
 • úhradu členského příspěvku Mezinárodní radioamatérské unii,
 • možnost ovlivňovat radioamatérské dění doma i ve světě.

Členstvím v Českém radioklubu vyjadřujete podporu

 • své národní radioamatérské organisaci při jednáních s oficiálními místy České republiky,
 • své národní radioamatérské organisaci při prosazování zájmů radioamatérů z ČR ve světě,
 • své Mezinárodní radioamatérské unii při prosazování zájmů radioamatérů v Mezinárodní telekomunikační unii ITU a na světových radiokomunikačních konferencích (WARC).

Členstvím v Českém radioklubu projevujete účinně svůj zájem o budoucnost radioamatérského hobby.

 


 

Členské příspěvky pamatují na každou kapsu:

 • řádný členský příspěvek ve výši 1 380,- Kč ročně,
 • snížený členský příspěvek ve výši 1 030,- Kč ročně pro členy, kteří nemají jiné příjmy, než dále uvedené, nebo příjmy z kapitálového majetku, a kteří jsou:
  • ve věku od 16 do 18 let včetně,
  • ve věku od 19 do 26 let včetně, pokud se připravují v řádném denním studiu na budoucí povolání,
  • poživatelé starobního nebo invalidního důchodu,
 • zvláštní snížený členský příspěvek ve výši 120,- Kč ročně pro členy ve věku do 15 let včetně,
 • členský příspěvek ve výši 60,- Kč ročně pro přidružené členy - viz § 4 Stanov Českého radioklubu.
Každému, kdo poprvé získá koncesi a stane se členem ČRK, je následující rok poskytnuta 25 % sleva na členský příspěvek při zachování všech členských služeb. Sleva bude poskytnuta na základě stručné žádosti doložené fotokopií koncese a čestným prohlášením, že jde o fotokopii první koncese, kterou držitel kdy získal.

Členské příspěvky jsou splatné do konce února každého roku, v případě nových členů spolu s podáním přihlášky do ČRK.

Přímí členové ČRK mohou příspěvky uhradit jedním z následujících způsobů:

 • převodem na účet Českého radioklubu č. 107-4969460287/0100,
 • zaplacením v hotovosti přímo v kanceláři ČRK.

V prvních dvou případech se jako variabilní symbol platby uvede členské evidenční číslo. Pokud své evidenční číslo neznáte případně si jím nejste jisti, mailujte na "crk at crk.cz" nebo volejte na 266 722 240.

Členové členských radioklubů ČRK mohou platit příspěvek prostřednictvím svých klubů. Ty obdrží v průběhu listopadu k aktualizaci klubovou kartu a seznam členů, na kterém vyznačí, za které své členy a v jaké výši klub příspěvek platí. Celkovou sumu je možno uhradit opět jedním z výše uvedených způsobů, jako variabilní symbol platby se pro tento účel uvádí registrační číslo klubu.

Je příspěvek vysoký?

I ten nejvyšší - řádný - členský příspěvek odpovídá průměrnému výdělku za 5 hodin práce. Je to cena za večeři pro dva v levnější restauraci. Je to cena za karton cigaret.

Předplatné časopisu Radioamatér, poplatek za QSL službu a příspěvek IARU představují v současnosti celkovou hodnotu kolem 1.500,- Kč. Myslíte, že za svých 1380,- Kč získáte málo?

Posuďte sami.

Jak se stát členem Českého radioklubu?

Členství v Českém radioklubu je zásadně individuální. Členem se lze stát dvěma způsoby:

 • přímo - to znamená podat přihlášku přímo Radě (adresu viz zde) a přímo s ní vyřizovat své členské záležitosti,

 • jako člen radioklubu ČRK - to znamená přihlásit se prostřednictvím některého z členských radioklubů (ve výběru pomůže náš přehled), a jeho prostřednictvím vyřizovat i své členské záležitosti.

Co je výhodnější? Záleží na Vaší volbě. Práva i povinnosti členů vůči Českému readioklubu jsou v obou případech shodné - přesvědčte se ve stanovách Českého radioklubu.

Začínající radioamatér určitě ocení pomoc a rady, které mu mohou nabídnout zkušenější kolegové v radioklubech, a které nelze vyčíst v sebelépe napsaných příručkách. Žijící a agilní radioklub je i centrem místního radioamatérského společenského života. Ne každý radioklub ovšem žije naplno, ne každý je otevřený nově příchozím, a ne vždy najdeme dobrý klub blízko svého bydliště, zaměstnání či školy.

Přímé členství je určeno těm, jimž se nepodaří najít dobrý klub, a stejně tak i těm, jimž lépe vyhovuje samostatná práce. Každý může volit podle vlastního založení i možností.

Samozřejmě, i Český radioklub respektuje právo svých členů na ochranu osobních údajů.

© OK1XU, 1997