Přeskočit na obsah

Maják DK0WCY

Všechny mé předchozí informace o majáku DK0WCY v českém jazyce (který několikrát denně poslouchám a každou chvíli se o něm někde zmiňuji), zdá se, zmizely v propadlišti síťových dějin. Tož mi nezbylo, zejména čtouce poslední dotazy, než vyrobit následující text. Mimo různých webových stránek a rubriky MAJAKY na PR bude trvale uložen na disku OK0PRG v adresáři PROPAG\MAJAKY spolu se souborem pro tisk formuláře ve Wordu (logsheet.arj), na kterém si důkladnější ze ctěných hamů mohou laskavě vést své přehledy.


QTH: SCHEGGEROTT, 20 km jihovýchodně od Flensburgu, JO44VQ, 50 km severně od Kielu

80 m: 3579 kHz - hlavní kmitočet,
[3567 kHz 1. alternativa],
[3557,5 kHz 2. alternativa].
Provoz: 08-09 a 16-19hod. SEČ/SELČ

30 m:10,144 MHz
Provoz: H24 = 00-24 h

Poznámka: případná změna kmitočtu v pásmu 80 m může být vyvolána delším rušením neamatérskými stanicemi (stanicemi pevné služby).

Druh provozu: Telegrafie A1A

Normální textová smyčka: DK0WCY BEACON, následuje zaklíčování nosné

AURORA - varování:

Zapínáno ručně na základě hlášení o výskytu aurory.

Při "normální auroře" s možností QSO na 2m ze severu DL:
DK0WCY BEACON AURORA . . . . . . . . . . . . . . . . (16 teček),
nebo při "silné auroře" s možností QSO pro jižnější stanice:
DK0WCY BEACON STRONG AURORA . . . . . . . . . . . . . . . . (16 teček).

"FUNKWETTER"

Hlášení typu "geoalert" je vysíláno každých celých 5 minut.

Vzor:

INFO 04 DEC 15 UTC KIEL k 2 2 = FORECASTS 04 DEC SUNACT QUIET MAGFIELD QUIET = 03 DEC R 12 12 FLUX 74 74 BOULDER A 7 7 = 03 DEC KIEL A 10 10 +

Zatímco jsou údaje o relativním čísle slunečních skvrn (R), výkonovém toku slunečního šumu na vlnové délce 10,7 cm (FLUX), denním indexu aktivity magnetického pole Země (Boulder A) a předpovědi přebírány jednou denně z Boulderu, Co (http://www.sec.noaa.gov/, obvykle ráno okolo 07:50), mění se KIEL A po půlnoci a KIEL K každé tři hodiny (UTC), neboť jsou to hodnoty získávané plně automaticky magnetometrem v lokalitě majáku. Stejně tak je plně automaticky generován vysílaný text (na rozdíl od případné přídavné informace jako AURORA ALERT UNTIL 05 DEC ... apod.).

Vysvětlivky:

INFO 04 DEC 15 UTC KIEL k --> Logaritmická míra neklidu geomagnetického pole v QTH majáku ve tříhodinovém intervalu, končícím 4. prosince v 15 UTC.

Měřicí intervaly: 0-3/3-6/6-9/9-12/-12-15/15-18/18-21/21-24 UTC

Hodnota KIEL k se mění mezi k=0 (velmi klidné) a k=9 (mimořádně silná bouře). Hranice pro k=9 odpovídá kolísání většímu, než 600 nTt. (Pro srovnání - v Boulderu, na nižší geomagnetické šířce, je to 500 nT).

FORECASTS: přebírány ze zprávy "GEOALERT", vydávané denně v 03:40 UTC a získávané Internetem z SEC (SPACE ENVIRONMENT CENTER).

Předpověď SUNACT může obsahovat slova:

QUIET - pravděpodobnost erupcí třídy C < 50 %,
ERUPTIVE - pravděpodobnost erupcí třídy C > 50 %,
ACTIVE - pravděpodobnost erupcí třídy M > 50 %,
MAJOR FLARES EXPECTED - pravděpodobnost erupcí třídy X > 50 %,
PROTON FLARES EXPECTED - pravděpodobnost protonových erupcí > 50 %,
WARNING CONDITION - je očekáván vzestup aktivity,
NIL - konec varování,
NA - not available - není k dispozici.

Předpověď MAGFIELD (aktivita magnetického pole Země) může obsahovat slova:

QUIET - klid,
ACTIVE CONDS EXPECTED - neklid s BOULDER A > 20, resp. k = 4,
MINOR STORM EXPECTED - slabá bouře s BOULDER A > 30, resp. k = 5,
MAJOR STORM EXPECTED - silná bouře s BOULDER A > 50 resp. k > 6,
SEVERE MAGSTORM EXPECTED - velmi silná bouře s BOULDER A > 100 resp. k>7,
MAGSTORM IN PROGRESS - pokračování bouře s BOULDER A > 30, nebo k > 4,
WARNING CONDITION - očekáván vzestup aktivity,
NIL - konec varování,
NA - not available - není k dispozici.

R - relativní číslo slunečních skvrn (SSN).

Flux - výkonový tok slunečního šumu v pásmu 2800 MHz, měřený v místní poledne v Pentictonu, B.C., Kanada.

BOULDER A - index pro střední hodnotu geomagnetického neklidu pro označený 24-hodinový den (UTC). A může nabývat hodnot mezi 0 a 400.

KIEL A - dtto pro lokální měření v QTH majáku.

INTERPRETACE DAT

hodnota k:

  1. pro VKV: jsou-li hodnoty 5 a větší, je pravděpodobnost vývoje aurory obvykle velká.
  2. pro KV: větší hodnoty k jsou zpravidla následovány poruchami šíření (nejprve do severních směrů).

R

Nízké hodnoty odpovídají nízkým hodnotám MUF. Náhlé zvětšení může znamenat vznik, nebo vývoj aktivní oblasti a poté výskyt erupcí, poté geomagnetických poruch a poruch šíření.

FLUX

Poměrně dobře odpovídá míře ionizace ionosféry slunečním rentgenovým a ultrafialovým zářením a proto oproti R lépe vypovídá o hodnotách MUF a jejich změnách. Jedenáctiletému minimu odpovídají hodnoty okolo 70.

Je-li Flux nízký a k, příp. A vysoký, jsou, resp. budou CONDX mizerné - a naopak.

Doporučuje se vést si o chodu hodnot a podmínkách šíření denní záznamy. K tomu je k mání formulář ve Wordu (najdete v adresáři OK0PRG c: \ PROPAG \ MAJAKY \ logsheet.arj = 6 kB, na webové stránce
http://members.aol.com/DARCM15/Bake.htm
- a Uli, DK4VW, se asi nebude zlobit, když soubor z tohoto zdroje nabídneme i zde).

Výkony vysílačů: 30 Wattů.

Anténa pro 80m: - dipól.

Anténa pro 30m: - ležatý trojúhelníkový loop.

Poruchy:

Mohou se vyskytnut při potížích se zúčastněnými počítači a se spojením mezi nimi: SEC Boulder - Universita Marburg, Universita Marburg - Scheggerott, Internet USA - SRN.

Při výskytu problému v Boulderu během víkendu dojde obvykle k nápravě až v pondělí. Data lze zadávat i ručně, což se ale může dít obvykle jen ve všední dny.

Jako každá jiná technika, i tato se může navíc popsout.

Vypínání:

Dochází k němu během contestů, na kterých se účastní OV Suederbrarup z QTH majáku, a je předem oznamováno ve vysílaném textu.


Další informace k DK0WCY najdete na domovské stránce majáku: http://www.dk0wcy.de/.

QSL via DK4LI.

Další sdělení, komentáře apod. posílejte DK4VW @ DB0SIF nebo e-mailem na "dk4vw at darc.de".

Podle manažera majáku Ulliho, DK4VW, volněji přeložil Franta, OK1HH

© OK1HH, 1998