Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Český radioklub doporučuje

Na této stránce se snažíme radioamatéry upozornit na některé knihy, které nabízí současný trh, i na knihy vydané v minulosti, které lze příležitostně koupit v antivariátech či na radioamatérských bursách. Přehled jistě není vyčerpávající, radioamatérských knih vyšlo mnoho, chceme však doporučit především ty, které ještě mají morální životnost a technickou aktuálnost.

Nabídka posledních let:

Daniel Mayer: Pohledy do minulosti elektrotechniky
OK2BWB: Moderní rádiový přijímač - kniha o jeho návrhu
Kenneth Macksey: Spojaři
SP2MBE: Antény prakticky
OK1DDD: Paket-radio dnes a zítra
OK2QX: Radioamatérský provoz a předpisy
CSDXC: DX - Dálkový příjem na všech vlnách
OK1DDD: Nové režimy radioamatérského provozu
OK1AIY: Radioamatérské konstrukce pro mikrovlnná pásma
Miroslav Procházka: Antény - encyklopedická příručka
OK2QX: Elektronika v kostce
OK2QX: Od CB k radioamatérům
OK1DDD: Internet, Amprnet a paket-radio
OK1DDD: Radioamatérská družicová komunikace
OK1DDD: Praktická příručka pro paket-radio
OK2XDX, OK2UCX: Packet Radio od A skoro až do Z
OK2FD, OK2ON: Radioamatérský provoz na KV a VKV

Hledejte v antikvariátu:

OK1YG: Za tajemstvím éteru
Ham Radio Magazine
Immrich Ikrényi: Amatérske krátkovlnové antény
Karl Rothammel: Antennenbuch

Nabídka posledních let

Radioamatérský provoz na KV a VKV

je základní publikací, která zájemce seznámí se všemi stránkami příjmu a vysílání na amatérských pásmech. Devět kapitol je doplněno seznamem literatury a šesti přílohami. 268 stran textu s černobílými a barevnými obrázky poskytne všechny informace naprostému začátečníku i méně zkušenému amatéru, po obsažené faktografii rád a často sáhne i ostřílený DX-man. Patří do knihovny každého radioamatéra. Do této vynikající příručky vložili své bohaté zkušenosti OK2ON, Radek Zouhar, a OK2FD, ing.Karel Karmasin. Vydalo nakladatelství AMA roku 1996.
Rozebráno, zvažuje se další vydání

Radioamatérský provoz na KV a VKV

Zpět

Packet Radio od A skoro až do Z

patří k hitům v nabídce radioamatérských publikací. Jednak proto, že pojednává o nejnovějším fenoménu radioamatérského provozu, jehož uživatelů přibývá geometrickou řadou, hlavně ale proto, že je opravdu skvěle napsána. Psát pro amatéry je nesmírně těžké, protože se mezi nimi setkáme s atomovými fysiky i pomocnými dělníky, lidmi technicky erudovanými i naprostými laiky. Autorům, OK2XDX, ing.Radku Václavíkovi, a OK2UCX, ing.Pavlu Lajšnerovi, se podařilo namíchat ten správný "mix" teorie a praxe, který může pochopit téměř každý a bez výjimky každý si z něj něco odnese. 217 stran se spoustou obrázků a fotografií musí potěšit každého zájemce o packet radio. Vydalo nakladatelství BEN - technická literatura roku 1996.

Knihu nedistribuuje Český radioklub, obraťte se na distribuční síť nakladatelství BEN, technická literatura.

Packet Radio od A skoro až do Z

Zpět

Praktická příručka pro paket-radio

z pera OK1DDD, ing.Karla Frejlacha, je rovněž věnována PR, a upírá ještě důrazněji pohled na provozní praxi. Najdeme zde hlavně praktická doporučení k technické a programové výbavě, konkrétní popisy obsluhy různých typů BBS, DX Clusterů aj., tabulky a mapky nódů, BBS, DX Clusterů a doporučených kmitočtových segmentů v pásmech KV i VKV, a pamatováno je i na packetový provoz přes družice. 152 nanejvýš užitečných stránek se spoustou obrázků patří do každé radioamatérské knihovny. Vydal autor vlastním nákladem v roce 1997.

Knihu nedistribuuje Český radioklub, obraťte se na distribuční síť nakladatelství BEN, technická literatura.

Praktická příručka pro paket-radio

Zpět

Radioamatérská družicová komunikace

OK1DDD, ing.Karel Frejlach, se vydal pro změnu do vesmíru. Vedle základních principů družicové komunikace obsahuje kniha popis praktického ovládání nejužitečnějších programů z té plejády, která se k družicovému provozu nabízí. Velkým přínosem je zejména shrnutí digitální komunikace přes radioamatérské družice, o němž se toho zatím v našich časopisech a knihách napsalo velmi málo. 184 stran a nespočet obrázků a tabulek. Vydal autor vlastním nákladem v roce 1999.

Knihu nedistribuuje Český radioklub, obraťte se na distribuční síť nakladatelství BEN, technická literatura.

Radioamatérská družicová komunikace

Zpět

Internet, Amprnet a paket-radio

Jen jedno se autoru téhle knížky, OK1DDD, ing.Karlu Frejlachovi, nepovedlo, a to je název. Popisnost a přemíra odbornické hantýrky zle útočí na cit pro úměrnost - škoda. Vše ostatní je nezbytné chválit. V ohromné záplavě novinek, které se v oblastech v názvu knihy zmíněných vynořují den co den, se lze jen obtížně orientovat, a tím méně je možné si je všechny "osahat" v praxi, vyzkoušet, a co z nich je nosné a pro uživatele zajímavé, zařadit do každodenního užití. Právě jednoznačný tah na branku každodenní praxe je silnou stránkou knihy, a tomu napomáhá všech 152 stran a řada obrázků a tabulek. O technických novinkách by měly infomovat hlavně časopisy a přednášky na setkáních radioamatérů. Pokud jde o novinky v oblasti vazeb internet - PR, tam reálná praxe v OK selhává až trapně, a tuto mezeru kniha zaplňuje více než dobře. Vydal autor vlastním nákladem v roce 2000.

Knihu nedistribuuje Český radioklub, obraťte se na distribuční síť nakladatelství BEN, technická literatura.

Internet, Amprnet a paket-radio

Zpět

Od CB k radioamatérům

Stále více se příznivci vysílání v občanském pásmu (CB) stávají přirozeným reservoárem budoucích radioamatérů. Vědí to radioamatéři mnoha vyspělých zemí světa, a ví to i autor téhle knížky, OK2QX, ing.Jiří Peček. Proto text počítá s mírně zasvěceným čtenářem již vybaveným povšechnými znalostmi, a na tomto základě rozvíjí širší informaci o tradičních odvětvích radioamatérství. Při rozsahu 117 stránek textu a 10 obrázků může samozřejmě jít jen o informaci základní, přesto však solidní. Za škodu je třeba považovat, že digitálním druhům provozu věnoval autor jedinou stránku, a také o radioamatérských družicích se čtenáři moc nedozví. Jde o okna do (nejen radioamatérského) světa třetího tisíciletí, a mladé zájemce přitahují moderní obory nejvíce. Ač text vyšel v roce 2000, obsahuje odkazy a citaci legislativy platné jen do poloviny roku 2000. Kniha vychází ve třetím přepracovaném vydání. Těšme se, že čtvrté (a ta další) vydání uvedené mezery zaplní. Vydalo nakladatelství BEN, technická literatura v roce 2000.

Knihu nedistribuuje Český radioklub, obraťte se na distribuční síť nakladatelství BEN, technická literatura.

Od CB k radioamatérům

Zpět

Elektronika v kostce

Nevím, jak Vy, ale já jsem si ještě nikdy žádný elektron nemohl prohlédnout, osahat ani potěžkat. Proto je pro mne svět elektroniky světem spíše abstraktním, a v pochopení různých jevů mi velmi pomáhá, mohu-li si přečíst výklady většího počtu autorů a jevy tak poznat z více zorných úhlů. Ačkoli rozličných kompendií základů elektroniky nabízí knižní trh i knihovny přehršle, v každém lze obvykle najít trochu jinou metodu výkladu a tedy něco přínosného. Stejně tak je tomu i v případě kompendia OK2QX, ing.Jiřího Pečka. 110 stránek a 103 obrázků lze velmi dobře použít i k přípravě na zkoušky operátorů amatérských stanic. Z hlediska vývoje elektroniky končí text u jednoduchých číslicových obvodů, tedy někdy v sedmdesátých letech. Ten, koho by třeba zajímaly v současnosti žhavě aktuální mikroelektronické systémy, sítě a přenosy v sítích, bude bohužel muset sáhnout po jiné knize. Vydalo nakladatelství BEN, technická literatura v roce 1999.

Knihu nedistribuuje Český radioklub, obraťte se na distribuční síť nakladatelství BEN, technická literatura.

Elektronika v kostce

Zpět

Antény - encyklopedická příručka

Tato kniha není cíleně určena radioamatérům, a tím spíše ne amatérským začátečníkům. Je řešena jako abecedně řazený přehled hesel z anténní techniky, a ač zde najdeme i typy antén obvyklé ve všech možných radiokomunikačních službách, její těžiště tkví spíše v teorii. Předpokládá proto u čtenáře i určitý objem základních teoretických znalostí. Kdo pod pojmem "kniha o anténách" očekává přehled praktických realisací antén á la Rothammel, bude asi zklamán, přesto i tomuto okruhu čtenářů knihu doporučujeme. Ing.Miroslav Procházka, CSc, soustředil na 287 stranách, doprovázených nespočtem obrázků a grafů, opravdu užitečné kompendium anténářských pojmů, po němž příležitostně rád sáhne každý amatér od začátečníka po ostřílené praktiky. Vydavatele je třeba pochválit, že vedle dobře prodejných "bastlířských" titulů obohatil trh i náročnější, spíše teoreticky zaměřenou publikací. Jako 2.vydání vydalo nakladatelství BEN, technická literatura v roce 2001.

Knihu nedistribuuje Český radioklub, obraťte se na distribuční síť nakladatelství BEN, technická literatura.

Antény

Zpět

Radioamatérské konstrukce pro mikrovlnná pásma

Pavla Šíra, OK1AIY, opravdu nemusíme radioamatérské veřejnosti představovat. Po dlouhá desetiletí je špičkovým konstruktérem mikrovlnných zařízení a držitelem mnoha prvenství a rekordů v jejich využívání. V této knize, jež vychází už ve druhém vydání, najdeme na 224 stránkách bohatý, ale systematicky uspořádaný mix praktických poznatků a výsledků letitých zkušeností. Jsou popsány konstrukce transvertorů na jednotlivá mikrovlnná pásma, diskutován výběr vhodných součástek, pomůcek, metodika směrování parabol i specifika podmínek šíření vln těchto vysokých kmitočtů. Nechybí ani přehled linků na nejvýznamnější informační zdroje na internetu, a o seriosnosti autora svědčí i závěrečné poznámky o hlediscích bezpečnosti a hygieny, jež u mikrovln nejsou zanedbatelná. Vydalo nakladatelství BEN, technická literatura, v roce 2001.

Knihu nedistribuuje Český radioklub, obraťte se na distribuční síť nakladatelství BEN, technická literatura.

Radioamatérské konstrukce pro mikrovlnná pásma

Zpět

Nové režimy radioamatérského provozu

OK1DDD, ing.Karel Frejlach, se i dalším svým titulem obrací k zájemcům o novinky v technice radioamtérského provozu. Tentokrát se četnáři dočtou o provozech APRS, Slow CW, Hellschreiber, PSK31, MFSK, THROB, MT63 a ATV. Jako vždy, z pohledu naprosto praktického: najdeme především popisy práce s aktuálně nejoblíbenějšími programy pro tyto druhy provozu a o potřebné konfiguraci počítačů. Zamrzí snad jedině titulní pojem "režim" radioamatérského provozu, který je velmi nezvyklý s ohledem na mezinárodně i doma obvyklý výraz "druh" či "mód". Vydal autor vlastním nákladem v roce 2001, distribuuje obchodní síť nakladatelství BEN, technická literatura.

Knihu nedistribuuje Český radioklub, obraťte se na distribuční síť nakladatelství BEN, technická literatura.

Nové režimy radioamatérského provozu

Zpět

DX - Dálkový příjem na všech vlnách

Tým členů Československého DX klubu (CSDXC) připravil útlý, skromný a přesto velmi hodnotný sešitek o dálkovém příjmu vysílačů rozhlasu, televise a jiných veřejnosti určených informačních zdrojů v celém rozsahu běžně užívaného kmitočtového spektra. Tato záliba bývá jedním z předstupňů ke skutečné radioamatérské činnosti, a mnoho radioamatérů se dálkovým poslechem zabývá i vedle vlastní provozní činnosti, nejčastěji k ověření vývoje pomínek šíření, nebo z prosté zvědavosti. V sešitu najdeme definice dálkového příjmu, stručné technické informace o přijímačích, scannerech a anténách, použitelnost různých částí kmitočtového spektra s upozorněním na nejzajímavější stanice na jednotlivých pásmech, popis principů šíření radiových vln, přehledy zkratek, vícejazyčný slovníček nejobvyklejších výrazů a pojmů atp. Na 98 stránek se toho tedy vešlo opravdu hodně. Vydal CSDXC v roce 1998.

Knihu nedistribuuje Český radioklub, obraťte se na distribuční síť nakladatelství BEN, technická literatura.

DX - Dálkový příjem na všech vlnách

Zpět

Radioamatérský provoz a předpisy

Někdy v sedmdesátých letech se můj domovský radioklub OK1KZD pokoušel o vavříny v Polním dnu z Děčínského Sněžníku. Moc to "nechodilo", ale spojení naštěstí nahradil aspoň černý humor. Jarek, OK1KN (tehdy OK1AUT), začal vyvolávat výzvu španělsky. Použil k tomu knížku v šedivých igelitových deskách, tehdy nadlouho jedinou radioamatérskou publikaci. V duchu se nad tou scénou směju dodnes, smích si však nezaslouží její inspirace, Radioamatérský provoz. Již na ní se autorsky podílel - vedle tenkrát "povinného" OK1AAJ - i OK2QX, ing.Jiří Peček. Jirka navázal na Radioamatérský provoz v polovině osmdesátých let knihou "Metodika radioamtérského provozu na krátkých vlnách", jejíž mutace jsou základem jeho dnešních publikací v nakladatelství BEN. Letos se text ke čtenářům vrací opět pod tradičním názvem. Oproti jiným publikacím z poslední doby se autor podrobněji věnuje moderním digitálním druhům provozu, čímž text významně akualisoval. Užitečný je i přetisk aktuálních předpisů pro radioamatérský provoz. Zatímco dřívější metodika obsahovala návod k tréninku telegrafie dle OK3ZCL, v letošní mutaci se autor vrací k původnímu postupu Radioamatérského provozu, a těm, kdo neseženou ruční telegrafní klíč, poradí ve stavbě tradiční osvědčený obrázek.

Knihu nedistribuuje Český radioklub, obraťte se na distribuční síť nakladatelství BEN, technická literatura.

Radioamatérský provoz a předpisy

Zpět

Paket-radio dnes a zítra

OK1DDD, ing.Karel Frejlach, se vrací na trh s titulem věnovaným packet radiu. Opět jde o rozsáhlý a ryze prakticky zaměřený popis užití a obsluhy nejrůznějších programů pro PR, zařízení sítě PR, nejobvyklejších modemů atp. SysOpové sítě packet radia v OK se příležitostně zlobívají, že po nich radioamatérská veřejnost požaduje nekomplikované návody na obsluhu toho i onoho, co lze v síti PR najít. Nyní už se zlobit nemusí, protože osvětovou práci za ně odvedl OK1DDD, a to výborně. Knihu ocení hlavně ti, kdo nejsou na PR úplnými začátečníky, ale mnohost a různorodost objektů sítě PR je příležitostně přivede do úzkých. Vydal autor vlastním nákladem, distribuuje nakladatelství BEN - technická literatura.

Knihu nedistribuuje Český radioklub, obraťte se na distribuční síť nakladatelství BEN, technická literatura.

Paket-radio dnes a zítra

Zpět

Antény prakticky

Vydavatel v závěru knihy uvádí, že k nám uvedl práci polského autora Jacka Matuszczyka, SP2MBE, hlavně pro nedostatek nabídky textů českých autorů, kteří se anténami zabývají. Naši radioamatéři tak dostávají do rukou knihu, jejíž koncepce je u nás hodně nezvyklá: text je určen ryze spotřebitelsky zaměřeným čtenářům a neobsahuje mnoho podrobných konstrukčních návodů. V knize najdeme obecné popisy rozličných antén včetně stručného přehledu jejich vlastností, přehledy sortimentu výrobků polských výrobců anténní techniky, vhodných materiálů na polském trhu i velmi stručný přehled nabídky světových výrobců antén. Je zde i malé pensum anténářské teorie, popis způsobů šíření vln, pohledy na jiné části radiového spektra atp. Text není zpracován zvláště pečlivě, např.

"Nás nejvíce zajímají rozsahy 1-90 MHz - krátké vlny (KV), které lze podrobněji rozdělit na:
- 30-50 MHz - tzv. "low band" (LB) a "mid band" (MB),
- 144-174 MHz - metrové vlny VHF (VKV),
- 410-470 MHz - decimetrové vlny UHF,"
z čehož čtenář zvlášť dobrou představu o krátkých vlnách ovšem nezíská. Málo šťastný je i překlad ("antény plní dvojitou funkci"), který postrádá odbornou revisi (soustavná záměna pojmů kanál a pásmo - "tříkanálová dvouprvková anténa Cubical Quad", pojem konvertor pro anténní ladící člen apod.). Neblahému festivalu nedbalosti nasazuje vydavatel v závěrečném dovětku korunu tvrzením, že autor textu má uvedené antény ošahané...

Hlavním problémem je, že kniha zachycuje zejména polské reálie, takže její informační hodnota pro českého čtenáře je v mnoha směrech omezena. Vydavatel to v dovětku vysvětluje tím, že kniha vznikla v době povodní roku 2002 s cílem stihnout radioamatérské setkání v Holicích. Nalijeme-li si čistého vína, pak stihnout toto setkání bylo ekonomickým zájmem vydavatele, který má možnost prodat zde rychle hodně výtisků. Tento zájem vydavatele je ovšem v rozporu se zájmem čtenáře, který má za své peníze (299,- Kč) právo na kvalitní knihu, nikoli nedodělek. Troufáme si tvrdit, že v této podobě publikace neměla spatřit světlo světa, vždyť setkání v Holicích je každý rok. V případě nakladatelství BEN - technická literatura, které toho jinak pro české radioamatéry dělá velmi mnoho, nás to mrzí obzvláště.

Knihu nedistribuuje Český radioklub, obraťte se na distribuční síť nakladatelství BEN, technická literatura.

Antény prakticky

Zpět

Spojaři

Tentokrát doporučíme knihu, která se nejen nevěnuje radioamatérskému provozu a technice, ale na první pohled dokonce ani radioamatérství jako takovému. Tři stovky stran textu popisují úlohu radiového odposlechu v obou světových válkách. Autor, britský vojenský historik Kenneth Macksey, dobře volí rozumný poměr mezi odborností a obecnou srozumitelností a čtivě popisuje vývoj významu odposlechu pro úspěšnost vojenských operací hlavních aktérů obou válek.

Poznámkou, že kniha na první pohled není věnována radioamatérství, chceme vyjádřit, že vlastní četba nás naopak přesvědčí, že autor dokázal význam radioamatérů jako odborně zdatného zázemí vojenských profesionálů docenit. Již v prvních kapitolách třeba popisuje, jak společnost Marconi, zapojená od počátků prvé světové války do britských válečných příprav, předvídavě podporovala kvalifikační přípravu radioamatérů. Podobné zmínky najdeme na mnoha dalších místech.

Rozpaky budí překlad, který - vzdor odborné spolupráci OK1DP - občas klopýtá v odborné terminologii, a navíc působí velmi školácky, když zhusta nerespektuje českou větnou stavbu a při četbě si mnohokrát uvědomíme původní anglickou větu školácky přeloženou téměř slovo od slova.

Radioamatérům, kteří naše hobby vnímají v širších souvislostech, knihu vřele doporučujeme.

Vydalo nakladatelství BB/art s.r.o. v roce 2004. Knihu nedistribuuje Český radioklub.

Spojaři

Zpět

Moderní rádiový přijímač - kniha o jeho návrhu

Přijmeme-li soudobý trend nadužívat poněkud slova "filosofie" pro popis základních principů všemožných jevů a dějů, pak kniha Karla Daňka, OK2BWB, je nepochybně knihou filosofickou. Snaží se shrnout všechny aspekty a vztahy, jež musí dnešní konstruktér vzít v úvahu při návrhu přijímače. V úvodu pomáhá čtenáři připomenutím základního matematického aparátu a konstruktů potřebných pro návrh obvodů, načež se vydává na cestu po jednotlivých klíčových obvodech přijímače. S nevšední pečlivostí začíná cestu anténním konektorem, opomenuta ale není ani nejaktuálnější problematika softwarově definovaných zařízení, či otázka věrohodnosti simulačních programů.

I když na mnoha místech textu vnímáme, že autor má na mysli i amatérské kontruktéry, přesto kniha není určena zdaleka jen radioamatérům, a doopravdy osloví jen ty nejvyspělejší z nich. Zcela rozhodně není orientována na běžné "bastlíře": najdeme v ní sice příklady řešení konkrétních obvodů, ani náhodou ovšem snadno reprodukovatelné konstrukce. Je znát, že vysoké úrovni knihy napomohly i konsultace s našimi předními akademickými experty v oboru.

Uvést lze i malou výtku: autor se snaží rozlišit význam jednotlivých pasáží textu a výrazně je odlišuje grafickou úpravou. Současně uvádí četné poznámky a dovětky pod čarou. Text se díky tomu čte dost obtížně a snadno v něm lze i ztratit souvislosti. Zde by méně bylo více. Vydalo nakladatelství BEN, technická literatura v roce 2005.

Knihu nedistribuuje Český radioklub, obraťte se na distribuční síť nakladatelství BEN, technická literatura.

Moderní rádiový přijímač

Zpět

Pohledy do minulosti elektrotechniky

Není nijak snadné se byť jen přblížit čtivosti, s níž dokázal čtenářům ukázat dobroružství lidského poznání Ludvík Souček. Ani kniha Daniela Mayera, profesora Západočeské university, asi popularity Součkových knih nedosáhne, přesto je velmi zajímavá. Zdokumentováním základních životopisných údajů a shrnutím největších přínosů, jež mělo několik desítek nejvýznamnějších osobností pro vývoj elektrotechniky (a v tom i radiotechniky), podává čtenáři poutavý a zajímavý přehled o vývoji oboru. Text je doprovázen spoustou půvabných dobových obrázků a fotografií. Kniha také zachycuje počátky českého elektrotechnického průmyslu a českého inženýrského školství. Nabízí tak informace, které obdobné zahraniční publikace českému čtenáři přinesou jen těžko.

Mezi radioamatéry je mnoho těch, kdo mají pro kouzlo starých časů pochopení. Ty kniha profesora Mayera nepochybně osloví.

Slýcháme dnes nářky, že je republika zaplavena studujícími ekonomie, práv, managementu apod., zatímco zájem o inženýrská studia je nepatrný. Kdyby se ovšem v řadách pánů akademiků pěstujících exaktní vědy našlo více těch, kteří by byli ochotni se "snížit" k laické veřejnosti a ukázat jí svůj obor v zajímavém světle, jako to dokázal prof. Mayer, byla by situace jiná.

Vydalo nakladatelství Kopp v roce 2004. Knihu nedistribuuje Český radioklub.

Pohledy do minulosti elektrotechniky

Zpět

Neváhejte koupit, uvidíte-li na burse či v antikvariátu...

Karl Rothammel: Antennenbuch

Kniha na horním snímku je desátým vydáním velmi oblíbeného textu německého radioamatéra, jehož jméno se pro knihu stalo synonymem. Publikace je zaměřena naprosto prakticky, i když i anténářské teorie zde najdeme dost. V zásadě jde o kompilaci praktických popisů antén, ovšem náměty jsou sbírány naprosto systematicky, kniha je od vydání k vydání doplňována novými popisy, a právě to jí dodává hodnotu - jde o základní součást knihovny každého radioamatéra. I když je psána německy, zúžený technický slovník, velmi ilustrativní obrázky a použití obecně známých pojmů činí text použitelným i pro ty, kdo německy neumí. Kdysi dávno byl pořízen i český překlad jednoho z rannějších vydání, tehdy šlo ovšem ještě o poměrně útlý svazek. Desáté vydání mělo 700 stran, v současnosti je zahraničními radioamatérskými prodejnami nabízeno vydání dvanácté (dolní obrázek). Starší výtisk stál v roce 1984 80,- korun (a to bývalo - za knihu - dost peněz). Dvanácté vydání o 1000 stránkách, doplněné Aloisem, DJ0TR, nabízí DARC Verlag http://www.darcverlag.de/ za 48,60 €, i někteří domácí prodejci potřeb pro radioamatéry.

Antennenbuch
Antennenbuch

Zpět

Immrich Ikrényi: Amatérske krátkovlnové antény

Tato kniha slovenského autora se - kupodivu - nedočkala takové obliby, jako Rothammel. Ve skutečnosti je svým způsobem o dost cennější, neboť se mnohem hlouběji zabývá i teorií, přičemž se snaží vystačit se středoškolskou matematikou. Najdeme zde i řadu praktických námětů, ovšem těžiště knihy tkví opravdu v tom, že dovoluje pochopit principy činnosti jednotlivých typů antén, a orientovat se díky tomu s chladnou hlavou v nabídce komerčních produktů i amatérských projektů, byť byly sebevíce označovány za "zázračné", "super", "neuvěřitelné" a podobně. V knihovničce vážněji pracujícícho radioamatéra by neměla chybět, nebudeme ji však shánět snadno, protože naposledy vyšla před 30 lety.

Amatérske krátkovlnové antény

Zpět

Ham Radio Magazine

Běžné radioamatérské časopisy jsou buď vydávány radioamatérskými organisacemi IARU (jako třeba Radioamatér v OK, CQ DL v DL či QST v USA), nebo komerčními subjekty se zaměřením na některou širší mezinárodní radioamatérskou komunitu - typicky časopis CQ Magazine, který je určen contestmanům. Unikátním projektem, který se těmto zvyklostem vymykal, byl časopis Ham Radio Magazine, který byl vydáván americkou ARRL v letech 1968 - 1990. Šlo o časopis výhradně technicky orientovaný, s obsahem dobře namixovaným tak, aby oslovil širokou obec technicky orientovaných amatérů od "bastlířů" k vyspělým konstruktérům. Během let bohužel přestala být možnou úspěšnou cestou na radioamatérská pásma vlastní technická tvořivost většiny amatérů, a noví zájemci mezi nás dnes přicházejí spíše z řad spotřebitelsky orientované veřejnosti, než z řad vyspělých techniků. A tak zajímavý projekt dobrého technického časopisu pro radioamatéry po 22 ročnících skončil. Oněch 22 ročníků je však dodnes dobrým zdrojem inspirace, právě proto, že obsah byl velmi šťastně koncipován. Součástková základna je dnes nesrovnatelná, ovšem základní principy zůstávají. A nemalé místo v obsahu zaujímají i antény, na jejichž stálé aktuálnosti nemůže modernisace součástek změnit nic.

Seženeme-li časopisy Ham Radio z pozůstalosti, v antikvariátech apod., bude to dobrá příležitost k nákupu, příjemné ale je, že všechny ročníky vydala ARRL také na 12 CD ROM, komplet ve třech sadách stojí 150 USD.

Ham Radio Magazine

Zpět

Dr.ing.Josef Daneš, OK1YG: Za tajemstvím éteru

Radioamatéři v OK měli mimořádné štěstí, že v jejich řadách působil nadšenec, jehož talenty slučovaly technickou i humanitní orientaci, a dokázal proto minulost našeho technického hobby zpracovat s odbornou erudicí. Práce s dokumenty z radioamatérských pozůstalostí, rozhovory s pamětníky i bádání v archivech, to vše zabralo řadu let, než poznatky shrnul do knížky "Za tajemstvím éteru", která po strastiplných potyčkách s komunistickou cenzurou (tenkrát se zkrátka nemohla líbit Masarykova letecká liga či skutečný přínos rodiny Havlovy pro české radioamatérství) konečně vyšla v roce 1985. Kniha je napsána nesmírně živě a čtivě. Nemohla samozřejmě pokrýt vývoj ve všech regionech OK, ve všech oblastech radioamatérského dění, nesměla popsat realitu po roce 1948, a přesto jde o jednu z nejlépe zpracovaných kronik radioamatérství ve světě.

Autor bohužel před několika lety zemřel, naštěstí se však zachoval archiv jeho dokumentů. Je mezi námi také několik dalších kolegů, kteří se zabývají radioamatérskou historií, a v neposlední řadě je nepochybně nezbytné zpracovat i období 1948-1989. Solidní základ v textu a archivu OK1YG i v pracích dalších kolegů je velkým potenciálem pro vydání unikátního sborníku o minulosti radioamatérů v OK. Kdo asi tuto výzvu vyslyší?

Za tajemstvím éteru

Zpět

© OK1XU, 2002