Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

DXCC Checkpoint v OK

Po zhruba dvouletém vyjednávání s ARRL získal jsem v roce 2004 pověření pro kontrolu QSL lístků žádostí o DXCC. V této informaci Vás chci seznámit, jak postupovat při podávání žádostí.

 1. "Papírová" žádost musí být podána na formuláři ARRL, který je možno získat na adrese http://www.arrl.org/dxcc-forms . Vlastní seznam předkládaných QSL může být vytvořen v počítači, ale musí obsahovat všechny údaje, které jsou obsaženy ve formuláři ARRL. Další možností, mimo LoTW, je tzv. "Online" DXCC žádost. Viz https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/.
 2. V žádostech zasílaných přes "check pointy" mohou být od dubna 2012 uvedeny všechny země. Nyní mohu kontrolovat i QSL za spojení z pásma 160 m.
 3. V přehledu u "papírových" žádostí je nutno řadit QSL nejprve podle pásem, pak podle druhu provozu (phone, cw, digi). QSL, na kterých je uvedeno více spojení, zařadíme nakonec.
 4. V souvislosti se zavedením "Online DXCC" se mění poplatky:
  1. Tradiční papírová žádost:
   DXCC žádost pro členy ARRL 16 $,
   DXCC žádost pro nečleny ARRL 25 $,
   za QSO nad 101 QSO 0.15 $,
   vytištění přehledu uznaných zemí 5 $.
  2. LoTW žádost:
   DXCC žádost pro členy ARRL 5.50 $,
   DXCC žádost pro nečleny ARRL 10 $,
   za LoTW QSO 0.12 $.
  3. Online DXCC žádost:
   DXCC žádost pro členy ARRL 8 $,
   DXCC žádost pro nečleny ARRL 15 $,
   za QSO nad 101 QSO 0.08 $,
   vytištění přehledu uznaných zemí 5 $.
  4. Další poplatky:
   za každý diplom 12 $.
   poštovné za odeslání až 4 diplomů 7 $,
   odznaky (včetně poštovného) 7.50 $,
   v případě zaslání QSL na ARRL je účtováno poštovné za vrácení lístků.
  Nadále nelze spojovat "papírové" žádosti a žádosti prostřednictvím LoTW.
 5. Poplatek je možno zaplatit dvojím způsobem. Pokud máte platební karty VISA nebo MC, je možno přímo platit pomocí těchto karet a na žádosti uvést jejich číslo a dobu platnosti. V opačném případě je nutno poukázat přepočtený poplatek cca 25- Kč za 1 $ na konto Českého radioklubu, číslo účtu: 107-4969460287/0100, variabilní symbol 77777, a to buď bankovním převodem, nebo poukázkou A, a k žádosti přiložit kopii příslušného potvrzení o platbě. Podle vývoje směnného kurzu může být tento přepočet upraven. Zásadně nebudou ARRL zasílány bankovky. Při osobním předání žádosti je možno poplatky přímo zaplatit. Pokud již DXCC máte, nezapomeňte k žádosti přiložit tzv. "DXCC Award Credit Slip", aby bylo možno zkontrolovat váš kredit nebo dluh u ARRL. V případě kreditu je možno o příslušnou sumu snížit poplatek, při dluhu je nutno tento dluh vyrovnat! Tento dokument vám bude s QSL vrácen.
 6. Za odeslání žádosti ARRL je nutno současně uhradit poplatek 75.- Kč při žádosti do 120 spojení nebo 150,- Kč do 500 spojení. Je na žadateli, aby doručil QSL ke kontrole a též si je vyzvedl. Pokud si přeje, mohou mu být lístky vráceny jako doporučená zásilka. V tom případě musí být současně poukázán dostatečný poplatek na zpáteční poštovné.
 7. Žádosti je možno zasílat výhradně doporučeně na jednu z následujících adres:
  Ing. Miloš Prostecký, OK1MP
  Za Lázeňkou 503
  107 00 PRAHA 10 - Dubeč
  nebo
  Český radioklub
  DXCC
  U Pergamenky 3
  170 00 PRAHA 7
  Nepoužívejte P. O. BOX!
 8. Otázky ohledně DXCC je možno položit na e-mailové adrese "ok1mp at volny.cz". V záhlaví uveďte DXCC.
 9. Upozornění: U "papírových" žádostí o DXCC dochází k chybnému řazení QSL lístků a žadatelé je pak musí přepsat. Proto upozorňuji na nutnost řadit, i v případech, že žádáme o diplom cw, phone nebo DIGI, QSL nejprve podle pásem a pak podle zemí. V případě žádostí, u kterých uplatňujeme více módů, je nutno dále jednotlivá pásma řadit podle módů a ty teprve podle zemí. QSL s více spojeními pak řadíme na konec (chceme-li mít započítáno více módů nebo pásem). Vždy je nutno uvést název země, ne jen prefix. U "Online DXCC" žádostí je řazení libovolné. Ve stejném pořadí však musí být zařazeny i QSL lístky, které jsou předkládány ke kontrole.
© OK1MP, 2004