Přeskočit na obsah

Elektronické publikace Českého radioklubu

Na této stránce nabízíme čtenářům příležitost stáhnout si zdarma některé publikace a propagační materiály v elektronické formě. Soubory jsou - v závislosti na struktuře - ve formátu PDF či komprimovány programem ZIP. Na případné odchylky upozorníme u konkrétní publikace.

Při stahování souborů v obvyklých prohlížečích doporučujeme přednostně postupovat tak, že umístíme kurzor nad odkaz na soubor, kliknutím na pravé tlačítko myši otevřeme menu a z něj vybereme možnost "Uložit cíl jako...". Jiné postupy mohou vést k tomu, že soubor je sice stahován správně, ale uživatel o tom nemá dostatečnou informaci a zdá se mu, že stahování neprobíhá. 

Pro užití zde vystavených děl platí v plném rozsahu ochrana práv autorů i vydavatele dle zákona č.121/2000Sb. o právu autorském, i poznámky uvedené ve vstupních informacích o WWW stránkách Českého radioklubu.

 

OK1AD:
Radioamatéři ve druhém odboji
Při příležitosti 75 let uplynulých od konce druhé světové války sestavil Laco další sborník radioamatérů - účastníků odboje, kteří nemuseli přinést oběť nejvyšší.
Soubor ve formátu PDF - 21 MB (verze z 9. 6. 2020)

 

OK1AD:
Fotoalbum vysílačů předválečných radioamatérů
v Československu
Při práci na předcházejících publikacích shromáždil Laco řadu fotografií zařízení amatérů z dob první republiky. Vzniklo z nich album obrázků, které je paralelou k Fotogalerii: Fotogalerie se zaměřuje na zobrazení radioamatérů, Fotoalbum na zobrazení jejich techniky.
Soubor ve formátu PDF - 20 MB (verze z 6. 2. 2019)

 

OK1AD:
Zapojení vysílačů předválečných radioamatérů
v Československu
Ivo, OK1SI, získal a oskenoval historické dokumenty, které jsou zde využity ke zpracování sborníku schémat vysílačů předválečných československých radioamatérů. Dochovala se schémata z let 1930-1935, z nich jsou použita první, jednodušší zapojení vysílačů ze začátků radioamatérské činnosti, která byla často realizována pouze s jednou elektronkou.
Soubor ve formátu PDF - 118 MB (verze z 18. 5. 2018)

 

OK1AD:
QSL lístky došlé předválečným veteránům amatérského vysílání v Československu
Šťastnou shodou okolností se Lacovi, OK1AD, podařilo nákupem v pražském antikvariátu zachránit část sbírky QSL lístků z pozůstalosti jednoho z prvních radioamatérů v OK a spoluzakladatele československé radioamatérské organizace, prof. Václava Vopičky, OK1VP. Tuto sbírku zde radioamatérům zpřístupnuil v samostatné publikaci. Díky reakci čtenářů bylo možné publikaci rozšířit o sbírky z pozůstalosti dalších veteránů amatérského vysílání v OK: OK1AA, OK1AB, OK1AW, OK1CG, OK1DL, OK1GC, OK1JB, OK1VP, OK2DM, OK2JE, OK2KP a OK2VL.
Soubor ve formátu PDF - 168 MB (verze z 20. 4. 2018)

 

OK1AD:
Československý CallBook 1947
Další rekonstrukce československého CallBooku, tentokrát z roku 1947.
Soubor ve formátu PDF - 1,4 MB (verze z 20. 4. 2018)

 

OK1AD:
Fotogalerie předválečných radioamatérů
Při práci na předchozích publikacích Laco shromáždil řadu obrázků předválečných radioamatérů i osob, které radioamatérům prospěly. Sestavil je do této fotogalerie a doplnil obrázky některých tehdejších knih a časopisů.
Soubor ve formátu PDF - 31 MB (verze z 6. 2. 2019)

 

OK1AD:
Radioamatéři – oběti okupace v letech 1939-1945
Při příležitosti 70 let uplynulých od konce druhé světové války sestavil Laco sborník s medailony radioamatérů, kteří v souvislosti s okupací zahynuli.
Soubor ve formátu PDF - 12 MB (verze ze 26. 3. 2020)

 

OK1AD:
Československý CallBook 1938
Při přípravě svých historických sborníků rekonstruoval Laco také přehled radioamatérů v OK z roku 1938.
Soubor ve formátu PDF - 1,8 MB (verze z 20. 4. 2018)

 

OK1AD:
Kronika radioamatérů Táborska
Jako bonus pro čtenáře Alba připravil Laco sborník životopisů a obrázků o práci radioamatérů na Táborsku.
Soubor ve formátu PDF - 45 MB (verze z 20. 4. 2018)

 

OK1AD:
Historické QSL lístky československých radioamatérů
Album unikátních lístků předválečných radioamatérů z OK včetně dob provozu UNLIS i prvních radioamatérů u nás, kteří vysílali legálně, i radioamatérů z dob poválečných.
Soubory ve formátu PDF:
1. díl: Předváleční radioamatéři
1. část: stanice UNLIS a OK1 - 138 MB (verze z 6. 2. 2019)
2. část: stanice OK2 - OK4 - 71 MB (verze ze 6. 2. 2019)
2. díl: Pováleční radioamatéři do roku 1952
1. část: OK1 - individuální koncese - 119 MB (verze z 19. 12. 2018)
2. část: OK1 - radiokluby, OK2 a OK3 koncese - 111 MB (verze ze 8. 1. 2019)

 

WRTC 2010
Záznam přednášky Rasti, OM3BH, o účasti slovenského týmu na "neoficiálních olympijských hrách" radioamatérských závodníků na KV. Soubor je ve formátu .WMV (MS Windows Media Player).
Soubor ve formátu WMV - 165 MB

 

Kronika OK1CG
Příběh o zázracích, které se opravdu staly:
  • o úmorné a úspěšné práci českého radioamatéra k získání kalifornského diplomu, který i pro kalifornské amatéry byl jen obtížně dosažitelný,
  • o síle HAM Spiritu, který kalifornské radioamatéry zvedl ze židlí, aby neznámému českému amatéru za železnou oponou pomohli podmínky diplomu splnit,
  • o obavách, že vzácné relikvie zesnulého radioamatéra navždy zmizely,
  • o radosti z toho, že pozůstalí dokázali docenit význam otcova usilování a to nejvzácnější zachovali,
  • o tom, jak pozůstalí našli - také díky WWW stránkám Českého radioklubu - cestu ke dnešním radioamatérům,
  • o laskavosti a pochopení, které projevili, když památky po otci umožnili po letech zveřejnit.
A také množství obrázků atraktivních QSL z dob před několik desetiletími, útržky Jindrovy korespondence, fotografie, výstřižky z novin a časopisů a spousta dalších zajímavostí.
Soubor ve formátu PDF - 112 MB

 

ON4UN, ON4WW:
Etika a provozní postupy pro amatérské rádio
Velmi hezký text Johna, ON4UN, a Marka, ON4WW, o uplatnění etických principů v radioamatérském provozu si své čtenáře i u nás už dávno našel, zatím jsme si ho však nemohli přečíst v češtině. Český radioklub mezeru napravuje, také již proto, že pro šíření tohoto inspirativního textu v národních jazycích se zasazuje i 1.region Mezinárodní radioamatérské unie - IARU Reg.1. Přinášíme Vám překlad Miloše, OK1MP.
Soubor ve formátu PDF - 0,8 MB

 

OK2QX:
Vývoj radioamatérského hnutí
Historie radioamatérského hobby je pro naprostou většinu radioamatérů téma vysoce atraktivní. Ing.Jiří Peček, OK2QX, zpracoval spoustu zajímavých zdrojů a sestavil publikaci, v níž najdeme stručný přehled vývoje sdělovací techniky, vývoj radioamatérství ve světě, vývoj radioamatérství u nás, a připojil už dříve publikovaný přehled vývoje předpisů pro radioamatéry v ČR. Mnozí si také s nadšením zalistují v kopiích několika předválečných časopisů a dalších publikací. Téměř 400 stránek určitě uspokojí i čtenáře velmi dychtivého.
Soubor ve formátu PDF - 138 MB

 

OK1BB, OK1MP, OK1SRD:
Požadavky ke zkouškám operátorů amatérských rádiových stanic
- osmé, doplněné vydání
Již několikrát vydal Český radioklub tuto publikaci jako pomůcku pro všechny, kdo se připravují ke zkouškám operátorů amatérských stanic. Aktuální osmé vydání reflektuje poslední změny předpisů o elektronických komunikacích v ČR i vývoj doporučení CEPT. Připravili je ing. Jaroslav Kadlčák, OK1BB, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, a ing. Josef Šroll, OK1SRD. (Upraveno dle stavu k 24. 2. 2012)
Soubor uspořádaný do tiskových dvoustránek A5 ve formátu PDF - 7,2 MB
Soubor uspořádaný do tiskových stránek A4 ve formátu PDF - 8,4 MB

 

OK1PD:
Radioamatéři pomáhají na cestě k informační společnosti 21. století
- propagační CD Českého radioklubu
V roce 2006 připravil Český radioklub CD ROM, který je zacílen na propagaci radioamatérství mezi neinfromovanou veřejností, na úřadech, školách atp. Na CD je krátký informační text o radioamatérství s fotografickou dokumentací, filmový šot, výběr z WWW stránek ČRK a ukázka časopisu Radioamatér. CD ROM sestavil ing.Josef Plzák, OK1PD.
Obsah CD komprimovaný programem ZIP - 226 MB

 

OK2QI:
Kronika Polního dne 1949 - 1973
V archivu Českého radioklubu jsme našli zajímavý dokument, Kroniku Polního dne 1949 - 1973, kterou sestavil František Loos, OK2QI, z popudu tehdejšího Ústředního radioklubu. Kronika na jedné straně zachycuje zápal a nadšení, s nimiž se radioamatéři zúčastňovali jednoho z dodnes nejoblíbenějších VKV závodů, na straně druhé je přímo vzorovým dokumentem doby, v níž tehdy radioamatéři žili. Text je poznamenán ideologickým nánosem: samozřejmě, tenkrát nemohlo být jinak, cokoli se oficiálně dělo, nemohlo postrádat takovouto (či podobnou) ideologickou obálku. A radioamatérské aktivity, podmíněné státem vydávanými povoleními a ostře sledované veřejnou i státní bezpečností, vyvíjet "neoficiálně" prostě nešlo. Jistě může padnout otázka, zda text takto zatížený má být dnes vystaven. Nepochybně ano, neboť o politických tanečcích povinných v době svého vzniku vypovídá naprosto pravdivě, zároveň však radioamatérský zápal proniká i skrze nevábný obal zcela autenticky. Z obou důvodů má text vysokou informační hodnotu i pro současné radioamatéry.
Soubor ve formátu PDF - 238 MB

 

OK1VR:
VR-ANTÉNY
jsou antény, které autor Jindra Macoun (OK1VR) popisuje na stránkách časopisu PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA. Jsou určeny amatérským experimentátorům, ale i čtenářům, kteří nemají v úmyslu s anténami experimentovat, ale jde jim spíše o podrobnější nebo názornější výklad anténní problematiky, aby pak lépe porozuměli praktickým anténním aplikacím a dokázali je odborně posoudit. Seznam je postupně doplňován novými i dříve publikovanými články.
Soubor ve formátu PDF s odkazy na jednotlivé články - zde
© OK1XU, 2008