Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

Elektronické publikace Českého radioklubu

Na této stránce nabízíme čtenářům příležitost stáhnout si zdarma některé publikace a propagační materiály v elektronické formě. Soubory jsou - v závislosti na struktuře - ve formátu PDF či komprimovány programem ZIP. Každý soubor nabízíme jako celek, a ty větší z nich (s ohledem na čtenáře s pomalejším připojením) také rozdělené do souborů o velikosti 10 MB, které je po stažení třeba spojit programem, který je k disposici na konci této stránky (jednotlivé části takto rozdělených souborů nelze bez sloučení samostatně použít!). Na případné odchylky upozorníme u konkrétní publikace.

Před započetím stahování si laskavě přečtěte pokyny na konci stránky!

Další zajímavou nabídku publikací Českého radioklubu najdete zde.

 

OK1AD:
Československý CallBook 1947
Další rekonstrukce československého CallBooku, tentokrát z roku 1947.
Soubor ke stažení (čtěte laskavě návod na konci stránky):
Celý soubor
ve formátu PDF - 1,2 MB (verze ze 30. 11. 2015)

 

OK1AD:
Fotogalerie předválečných radioamatérů
Při práci na předchozích publikacích Laco shromáždil řadu obrázků předválečných radioamatérů i osob, které radioamatérům prospěly. Sestavil je do této fotogalerie a doplnil obrázky některých tehdejších knih a časopisů.
Soubor ke stažení (čtěte laskavě návod na konci stránky):
Celý soubor
ve formátu PDF - 45 MB (verze ze 16. 4. 2016)

 

OK1AD:
Radioamatéři - oběti okupace v letech 1939 - 1945
Při příležitosti 70 let uplynulých od konce druhé světové války sestavil Laco sborník s medailony radioamatérů, kteří v souvislosti s okupací zahynuli.
Soubor ke stažení (čtěte laskavě návod na konci stránky):
Celý soubor
ve formátu PDF - 10,5 MB (verze z 16. 1. 2016)

 

OK1AD:
Československý CallBook 1938
Při přípravě svých historických sborníků rekonstruoval Laco také přehled radioamatérů v OK z roku 1938.
Soubor ke stažení (čtěte laskavě návod na konci stránky):
Celý soubor
ve formátu PDF - 0,9 MB (verze z 8. 9. 2015)

 

OK1AD:
Kronika radioamatérů Táborska
Jako bonus pro čtenáře Alba připravil Laco sborník životopisů a obrázků o práci radioamatérů na Táborsku.
Soubor ke stažení (čtěte laskavě návod na konci stránky):
Celý soubor
ve formátu PDF - 43 MB (verze z 28. 7. 2015)

 

OK1AD:
Historické QSL lístky československých radioamatérů
Album unikátních lístků předválečných radioamatérů z OK včetně dob provozu UNLIS i prvních radioamatérů u nás, kteří vysílali legálně, i radioamatérů z dob poválečných.
Soubory ke stažení (čtěte laskavě návod na konci stránky):
1. díl: Předváleční radioamatéři - celý soubor
ve formátu PDF - 195 MB (verze z 22. 1. 2016)
2. díl: Pováleční radioamatéři do roku 1952 - celý soubor ve formátu PDF - 212 MB (verze z 25. 1. 2016)

 

WRTC 2010
Záznam přednášky Rasti, OM3BH, o účasti slovenského týmu na "neoficiálních olympijských hrách" radioamatérských závodníků na KV. Soubor je ve formátu .WMV (MS Windows Media Player).
Soubory ke stažení (čtěte laskavě návod na konci stránky):
Celý soubor
ve formátu WMV - 165 MB
Dílčí soubory:

 

Kronika OK1CG
Příběh o zázracích, které se opravdu staly:
  • o úmorné a úspěšné práci českého radioamatéra k získání kalifornského diplomu, který i pro kalifornské amatéry byl jen obtížně dosažitelný,
  • o síle HAM Spiritu, který kalifornské radioamatéry zvedl ze židlí, aby neznámému českému amatéru za železnou oponou pomohli podmínky diplomu splnit,
  • o obavách, že vzácné relikvie zesnulého radioamatéra navždy zmizely,
  • o radosti z toho, že pozůstalí dokázali docenit význam otcova usilování a to nejvzácnější zachovali,
  • o tom, jak pozůstalí našli - také díky WWW stránkám Českého radioklubu - cestu ke dnešním radioamatérům,
  • o laskavosti a pochopení, které projevili, když památky po otci umožnili po letech zveřejnit.
A také množství obrázků atraktivních QSL z dob před několik desetiletími, útržky Jindrovy korespondence, fotografie, výstřižky z novin a časopisů a spousta dalších zajímavostí.
Soubory ke stažení (čtěte laskavě návod na konci stránky):
Celý soubor
ve formátu PDF ve vyšším rozlišení - 112 MB
Celý soubor ve formátu PDF v nižším rozlišení - 24 MB
Dílčí soubory ve vyšším rozlišení:

 

ON4UN, ON4WW:
Etika a provozní postupy pro amatérské rádio
Velmi hezký text Johna, ON4UN, a Marka, ON4WW, o uplatnění etických principů v radioamatérském provozu si své čtenáře i u nás už dávno našel, zatím jsme si ho však nemohli přečíst v češtině. Český radioklub mezeru napravuje, také již proto, že pro šíření tohoto inspirativního textu v národních jazycích se zasazuje i 1.region Mezinárodní radioamatérské unie - IARU Reg.1. Přinášíme Vám překlad Miloše, OK1MP.
Soubor ke stažení (čtěte laskavě návod na konci stránky):
Celý soubor ve formátu PDF - 0,8 MB

 

OK2QX:
Vývoj radioamatérského hnutí
Historie radioamatérského hobby je pro naprostou většinu radioamatérů téma vysoce atraktivní. Ing.Jiří Peček, OK2QX, zpracoval spoustu zajímavých zdrojů a sestavil publikaci, v níž najdeme stručný přehled vývoje sdělovací techniky, vývoj radioamatérství ve světě, vývoj radioamatérství u nás, a připojil už dříve publikovaný přehled vývoje předpisů pro radioamatéry v ČR. Mnozí si také s nadšením zalistují v kopiích několika předválečných časopisů a dalších publikací. Téměř 400 stránek určitě uspokojí i čtenáře velmi dychtivého.
Soubory ke stažení (čtěte laskavě návod na konci stránky):
Celý soubor
ve formátu PDF - 138 MB
Dílčí soubory:

 

OK1BB, OK1MP, OK1SRD:
Požadavky ke zkouškám operátorů amatérských rádiových stanic
- osmé, doplněné vydání
Již několikrát vydal Český radioklub tuto publikaci jako pomůcku pro všechny, kdo se připravují ke zkouškám operátorů amatérských stanic. Aktuální osmé vydání reflektuje poslední změny předpisů o elektronických komunikacích v ČR i vývoj doporučení CEPT. Připravili je ing. Jaroslav Kadlčák, OK1BB, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, a ing. Josef Šroll, OK1SRD. (Upraveno dle stavu k 24. 2. 2012)
Soubory ke stažení (čtěte laskavě návod na konci stránky):
Celý soubor uspořádaný do tiskových dvoustránek A5 ve formátu PDF - 7,2 MB
Celý soubor uspořádaný do tiskových stránek A4 ve formátu PDF - 8,4 MB

 

OK1PD:
Radioamatéři pomáhají na cestě k informační společnosti 21.století
- propagační CD Českého radioklubu
V roce 2006 připravil Český radioklub CD ROM, který je zacílen na propagaci radioamatérství mezi neinfromovanou veřejností, na úřadech, školách atp. Na CD je krátký informační text o radioamatérství s fotografickou dokumentací, filmový šot, výběr z WWW stránek ČRK a ukázka časopisu Radioamatér. CD ROM sestavil ing.Josef Plzák, OK1PD.
Soubory ke stažení (čtěte laskavě návod na konci stránky):
Celý disk komprimovaný programem ZIP - 226 MB
Dílčí soubory:

 

OK2QI:
Kronika Polního dne 1949 - 1973
V archivu Českého radioklubu jsme našli zajímavý dokument, Kroniku Polního dne 1949 - 1973, kterou sestavil František Loos, OK2QI, z popudu tehdejšího Ústředního radioklubu. Kronika na jedné straně zachycuje zápal a nadšení, s nimiž se radioamatéři zúčastňovali jednoho z dodnes nejoblíbenějších VKV závodů, na straně druhé je přímo vzorovým dokumentem doby, v níž tehdy radioamatéři žili. Text je poznamenán ideologickým nánosem: samozřejmě, tenkrát nemohlo být jinak, cokoli se oficiálně dělo, nemohlo postrádat takovouto (či podobnou) ideologickou obálku. A radioamatérské aktivity, podmíněné státem vydávanými povoleními a ostře sledované veřejnou i státní bezpečností, vyvíjet "neoficiálně" prostě nešlo. Jistě může padnout otázka, zda text takto zatížený má být dnes vystaven. Nepochybně ano, neboť o politických tanečcích povinných v době svého vzniku vypovídá naprosto pravdivě, zároveň však radioamatérský zápal proniká i skrze nevábný obal zcela autenticky. Z obou důvodů má text vysokou informační hodnotu i pro současné radioamatéry.

 

OK1VR:
VR-ANTÉNY
jsou antény, které autor Jindra Macoun (OK1VR) popisuje na stránkách časopisu PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA. Jsou určeny amatérským experimentátorům, ale i čtenářům, kteří nemají v úmyslu s anténami experimentovat, ale jde jim spíše o podrobnější nebo názornější výklad anténní problematiky, aby pak lépe porozuměli praktickým anténním aplikacím a dokázali je odborně posoudit. Seznam je postupně doplňován novými i dříve publikovanými články.
Soubor ve formátu PDF s odkazy na jednotlivé články - zde 

 

Stažení a sloučení souborů

Při stahování souborů v obvyklých prohlížečích doporučujeme přednostně postupovat tak, že umístíme kursor nad název souboru, kliknutím na pravé tlačítko myši otevřeme menu a z něj vybereme možnost "Uložit cíl jako...". Jiné postupy mohou vést k tomu, že soubor je sice stahován správně, ale uživatel o tom nemá dostatečnou informaci a zdá se mu, že stahování neprobíhá.

Pokud pracujeme se soubory rozdělenými po 10 MB, je třeba je všechny stáhnout a umístit do jednoho (nejlépe samostatného) adresáře. Jestliže při stažení souboru nejobvyklejším způsobem (umístění kursoru nad název souboru a dvojí kliknutí na levé tlačítko myši) nastanou problémy, doporučujeme stahovat soubor pomocí pravého tlačítka myši, jak uvedeno nahoře. Jednotlivé nesloučené soubory jsou samostatně nefunkční.

K dělení a slučování souborů je použit program HACHA, který lze stáhnout zde. Spusťte program HACHA a klikněte na tlačítko "Pegar". Otevře se okno s titulkem "Otevřít", kde v adresáři se staženými soubory vyberete první stažený soubor (s extensí "0" - nula). Otevře se další okno s titulkem "Metiendo Hacha", kde lze sledovat průběh slučování. Program vytvoří v témže adresáři nový soubor, který je výsledkem sloučení všech stažených souborů. Úspěšný průběh je oznámen oknem s textem "Operacion completada con exito !!".

Pro užití zde vystavených děl platí v plném rozsahu ochrana práv autorů i vydavatele dle zákona č.121/2000Sb. o právu autorském, i poznámky uvedené ve vstupních informacích o WWW stránkách Českého radioklubu.

© OK1XU, 2008