Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

HST - sportovní telegrafie

Mezinárodní pravidla IARU pro soutěže v HST
Pravidla soutěží ve sportovní telegrafii ČR
Pravidla - zipovaný soubor ve formátu Word 6.0
IARU HST World Championship 1997
Kontrolní soutěž HST 1998
Mistrovství ČR HST 1998
Mistrovství ČR HST 1999
IARU HST World Championship 1999
Mistrovství ČR HST 2000
IARU HST World Championship 2001
Mistrovství ČR HST 2001
Macedonia Open 2002
IARU HST World Championship 2003

Není řídkým jevem v lidské činnosti, když se z prostředku stane cíl. Tak třeba dnes už lidé ke své obživě nepotřebují luky, šípy a oštěpy, ale metání oštěpem nebo střelba lukem přesto dále žijí jako úctyhodné sportovní discipliny.

Podobně se stalo i v radioamatérství. V provozu je telegrafie nástrojem konversace, ale vedle toho i samostatnou soutěžní disciplinou, protože radioamatéři se vždy rádi pochlubili, kdo z nich ji umí nejrychleji a nejlépe.

Ona disciplina se dnes ve světě nazývá High Speed Telegraphy, zkratkou a v OK pro ni používáme názvu sportovní telegrafie.

Soutěže v telegrafii mají tradici dlouhu skoro stejně tak, jako samotné HAM Radio, všude ve světě. Mezinárodní radioamatérská unie, IARU, v ní vyhlašuje t.j. mistrovství světa i mistrovství Evropy.

Telegrafie je důstojnou součástí radiamatérského života také v OK, a v šampionátech IARU se vždy dařilo dosahovat opravdu representativních umístění. Telegrafie byla populární i na domácí půdě, vnitrostátních soutěží se zúčastňovalo několik set radioamatérů.

Bylo tomu tak proto, že i za minulého režimu se dařilo pěstovat ji jako sport ryze radioamatérský, směřující ke kultivaci CW provozu na pásmech. Dařilo se odolat silnému tlaku tehdejšího Svazarmu na její "obohacení" o různé "branné" atributy, např. střelbu ze vzduchovky nebo hod granátem. Proto nemalá část dobrých CW operátorů, jejichž značky jsou známy z pásem, navštěvovala i telegrafní soutěže.

© OK1XU, 1997