Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Klasifikace druhů vysílání

1. symbol (typ modulace nosné vlny)
 • N = nemodulovaná nosná vlna
  A = dvě postranní pásma *
  B = nezávislá postranní pásma *
  C = částečně potlačené postranní pásmo *
  H = jedno postranní pásmo, plná nosná vlna *
  R = jedno postranní pásmo, redukovaná nebo proměnná nosná vlna *
  J = jedno postranní pásmo, potlačená nosná vlna *
  F = kmitočtová modulace **
  G = fázová modulace **
  D = vysílání, s amplitudově a kmitočtově/fázově modulovanou nosnou vlnou, buď současně nebo v přednastavených časových úsecích
  P = řada nemodulovaných pulzů
  K = řada pulzů amplitudově modulovaných
  L = řada pulzů šířkově modulovaných
  M = řada pulzů fázově modulovaných
  Q = řada pulzů, u kterých je nosná vlna kmitočtově/fázově modulována během periody pulzu
  V = řada pulzů, která je kombinací výše uvedených možností nebo je tvořena jiným způsobem
  W = případy, které nebyly uvedeny, kde vysílání sestává ze základní nosné vlny modulované dvěma nebo více následujícími způsoby: amplitudově, kmitočtově, fázově a pulzně, a to buď současně nebo v přednastavených časových úsecích
  X = ostatní neuvedené případy

 • * Tyto kódy se týkají vysílání s amplitudově modulovanou nosnou vlnou včetně vysílaní s pomocnou nosnou, která může být modulována kmitočtově nebo fázově.
  ** Není-li známo, jde-li o fázovou nebo kmitočtovou modulaci, používá se symbol F.

2. symbol (typ signálu, který moduluje nosnou vlnu)

 • 0 = nemodulovaný signál
  1 = jeden kanál obsahující neanalogovou informaci bez použití pmocné nosné
  2 = jeden kanál obsahující neanalogovou informaci s použitím modulační pomocné nosné
  3 = jeden kanál obsahující analogovou informaci
  7 = dva nebo více kanálů obsahujících neanalogovou informaci
  8 = dva nebo více kanálů obsahujících analogovou informaci
  9 = systém, který obsahuje alespoň jeden kanál s neanalogovou informací a alespoň jeden kanál s analogovou informací
  X = ostatní neuvedené případy

 • N = není vysílána žádná informace (včetně konstantní informace jako je kmitočtový normál a pod.)
  A = telegrafie - příjem sluchem
  B = telegrafie - automatický příjem
  C = facsimile
  D = přenos dat, telemetrie, dálkové ovládání
  E = telefonie včetně rozhlasu
  F = televize (obraz)
  W = kombinace uvedených druhů
  X = ostatní neuvedené případy
© OK1MP, 1997