Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Kmitočtový příděl v I.regionu ITU

Následující tabulka uvádí pásma, která byla v I.regionu ITU přidělena amatérské službě. Zároveň je uváděn i mezinárodní statut ostatních služeb, které mají v těchto pásmech kmitočtové příděly.

Národní statut může být poněkud rozdílný a závisí na příslušných ustanoveních Radiokomunikačního řádu.

MHzaž MHzPříděl a statutPozn.
0.1357 0.1378 PEVNÁ, NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ, amatérská
1.81 1.85 AMATÉRSKÁ  
1.85 2.0 PEVNÁ, POHYBLIVÁ (bez letecké pohyblivé) 3
3.5 3.8 AMATÉRSKÁ, PEVNÁ, POHYBLIVÁ (bez letecké pohyblivé) 1
7.0 7.1 AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ 1, 4
7.1 7.2 AMATÉRSKÁ
10.1 10.15 PEVNÁ, amatérská 1
14.0 14.25 AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ 1
14.25 14.35 AMATÉRSKÁ 1, 5
18.068 18.168 AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ 1
21.0 21.45 AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ 1
24.89 24.99 AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ 1
28.0 29.7 AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ  
50.0 52.0 ROZHLASOVÁ 9
70.0 70.5 PEVNÁ, POHYBLIVÁ (bez letecké pohyblivé) 2
144.0 146.0 AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ 1
430.0 440.0 AMATÉRSKÁ, RADIOLOKACE (v ČR PEVNÁ) 6, 7, 16
1240.0 1260.0 RADIOLOKACE, RADIONAVIGACE,
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGACE, amatérská
 
1260.0 1300.0 RADIOLOKACE, RADIONAVIGACE, amatérská 7
2300.0 2450.0 PEVNÁ, POHYBLIVÁ, radiolokace, amatérská 7, 8
3400.0 3410.0 PEVNÁ 9
5650.0 5725.0 RADIOLOKACE, výzkum vesmíru, amatérská 7
5725.0 5850.0 PEVNÁ DRUŽICOVÁ, RADIOLOKACE, amatérská 10
10000.0 10450.0 PEVNÁ, POHYBLIVÁ, RADIOLOKACE, amatérská 11
10450.0 10500.0 RADIOLOKACE, amatérská, amatérská družicová  
24000.0 24050.0 AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ 12
24050.0 24250.0 RADIOLOKACE, amatérská, výzkum Země pomocí družic 12
47000.0 47200.0 AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ  
75500.0 76000.0 PEVNÁ, DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr),
POHYBLIVÁ, ROZHLASOVÁ, DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ,
kosmického výzkumu (sestupný směr)
17
76000.0 77500.0 RADIOLOKACE, amatérská, amatérská družicová  
77500.0 78000.0 AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ,
radioastronomie, kosmického výzkumu (sestupný směr)
 
78000.0 79000.0 RADIOLOKACE, amatérská, amatérská družicová,
radioastronomie, kosmického výzkumu (sestupný směr)
13
79000.0 81000.0 RADIOASTRONOMIE, RADIOLOKACE, amatérská,
amatérská družicová, kosmického výzkumu (sestupný směr)
 
122250.0 123000.0 PEVNÁ, MEZIDRUŽICOVÁ, POHYBLIVÁ, amatérská 14
134000.0 136000.0 AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ, radioastronomie  
136000.0 141000.0 RADIOASTRONOMIE, RADIOLOKACE,
amatérská, amatérská družicová
 
241000.0 248000.0 RADIOLOKACE, amatérská, amatérská družicová 15
248000.0 250000.0 AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ  

Poznámky ke sloupci "Příděl a statut"

Sloupec "Příděl a statut" obsahuje seznam všech služeb, které mohou využívat kmitočtové pásmo uvedené ve sloupci "Kmitočtové pásmo v MHz".

Rozdíl je mezi službou, která má pásmo přidělené na primární nebo sekundární bázi. Primární služby jsou vytištěny velkými písmeny, sekundární služby malými písmeny. Primární služba má přednost před sekundární. V případě vzájemného rušení se sekundární služba musí okamžitě přeladit na jiný kmitočet nebo ukončit vysílání. Primární služby mají vzájemně stejná práva a předpokládá se, že se vzájemně neruší. Totéž platí o vzájemném vztahu sekundárních služeb. Služby, které nejsou v daném pásmu uvedeny, nesmí působit rušení ostatním službám. V případě, že působí rušení primární nebo sekundární službě, musí okamžitě zastavit vysílání. Opačně mohou být rušeny od těchto služeb.

 1. V případě přírodních katastrof mohou být tato pásma dočasně využita pro nouzový provoz, viz Radiokomunikační řád - Rezoluce 640.
 2. Platí poznámka ECA EU9: U vzrůstajícího počtu zemí CEPT, část pásma 70,0 – 70,5 MHz je též přidělena amatérské službě na sekundární bázi.
 3. V České republice může po dohodě se sousedními státy administrace povolit amatérské službě až 200 kHz v pásmech 1715 až 1800 kHz a 1850 až 2000 kHz.
 4. V některých afrických státech má pevná služba dodatečný příděl v pásmu 7000 až 7050 kHz na primární bázi.
 5. V Afganistanu, Číně, Iránu, Pobřeží slonoviny a bývalém SSSR má pevná služba dodatečný příděl v pásmu 14250 až 14350 kHz na primární bázi.
 6. V České republice má pevná služba dodatečný příděl v pásmu 430 až 440 MHz na primární bázi.
 7. Amatérská družicová služba může používat pásma 435 až 438 MHz, 1260 až 1270 MHz, 2400 až 2450 MHz a 5650 až 5670 MHz za předpokladu, že neruší ostatní služby. V pásmech 1260 až 1270 MHz a 5650 až 5670 MHz je použití omezeno na směr Země - družice.
 8. Pásmo 2450 ± 50 MHz je určeno pro průmyslové, vědecké a lékařské využití. Rušení způsobené ISM zařízeními musí být akceptováno.
 9. Použití je možné na neinterferenční bázi.
 10. 5800 ± 75 MHz je ISM pásmo, viz 8.
 11. Pásmo do 10025 MHz může být využito povětrnostními radary na družicích na sekundární bázi.
 12. 24125 ± 125 MHz je ISM pásmo, viz 8.
 13. Pásmo 78 až 79 GHz může být přednostně využito radary na družicích
 14. Pásmo 122 až 123 GHz může být využito pro ISM, pokud se o tom administrace dohodne se sousedními státy, viz 8.
 15. Pásmo 244 až 246 GHz může být využito pro ISM, pokud se o tom administrace dohodne se sousedními státy, viz 8.
 16. Pásmo 433,05 až 434,79 může být využito pro ISM, pokud na základě dohod se zainteresovanými administracemi o tom národní administrace rozhodne, viz 8.
 17. Amatérská služba je preferována v těch zemích CEPT, které přijaly ECA poznámku EU35.
© OK1MP, 1997