Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Škola radioamatérů

Dubnové zkoušky

Radioklub OK1KTS Sokolov jako pořadatel, nabízí všem zájemcům o získání radioamatérské vysílací koncese možnost absolvovat tuto zkoušku v průběhu měsíce dubna 2014. Žadatelé se mohou hlásit na e-mailové adrese ok1kts@seznam.cz nebo ok1ago@seznam.cz. Svůj vážný zájem o účast na uvedené zkoušce je třeba zaslat e-mailem, v němž je nutné uvést: jméno, příjmení, bydliště, o jakou operátorskou třídu je zájem a kontaktní telefon na sebe. Další potřebné informace uchazeči obdrží od pořadatele telefonem nebo e-mailem. Poslední termín k přihlášení je 2.března 2014. Případné dotazy / nikoliv přihlašování /, lze směrovat na telefon 605 402 202.

Školu, nebo chcete-li kurz operátorů, organizuje Dům dětí a mládeže Hradec Králové a radioklub OK1OHK v Autokempu Stříbrný rybník. Přednášky se konají denně v pátek, sobotu, neděli a pondělí od 800 do 1700 hodin. V podvečerních a večerních hodinách pak bude probíhat práce na radiostanici. V úterý od 800 hodin proběhne přezkoušení před komisí ČTÚ. Termín kurzů je zpravidla v dubnu a na podzim na přelomu září a října Ubytování a stravování je pro zájemce zajištěna již od čtvrtka.

OK1CB

Škola radioamatérů

Zkoušek se mohou zúčastnit všichni zájemci.

To znamená i Ti, kteří se nezúčastnili kurzu. Je nutné tuto skutečnost sdělit organizátorům.

Přednášejí:

  • předpisy a provoz: Vráťa, OK1KT,
  • technika: Vašek, OK1MWA,
  • antény a šíření: Václav, OK1VD,
  • praktický provoz na stanici: Ivan, OK1MOW, operátoři OK1OHK.

Všichni lektoři Vám jistě rádi odpovědí na jakékoli otázky týkající se radioamatérského provozu. Kurz není pro úplné začátečníky. Předpokládá se, zvláště u zájemců o třídu A, alespoň základní znalost o radioamatérském provozu. Frekventanti budou mít možnost prakticky si vyzkoušet a natrénovat spojení jak na KV (80 m), tak na VKV (2 m). Majitelé vysokoškolského diplomu slaboproudého oboru nechť si ho vezmou ke zkouškám sebou. Je možné, že budou zproštěni zkoušky z techniky.

Organizátoři i lektoři kurzu vyzývají ostatní OK a OM radioamatéry, aby svou zvýšenou aktivitou na výše uvedených pásmech v době konání kurzu a uskutečněnými QSO se stanicí OK1OHK podpořili frekventanty kurzu a umožnili jim tak navázat co největší počet spojení. Každé spojení bude potvrzeno speciálním QSL lístkem.

Poplatek za kurz je stanoven:

  • poplatek dětská sleva do 18 let člen ČRK - 450,- Kč,
  • poplatek dětská sleva do 18 let, senioři nad 60 let - 600,- Kč,
  • poplatek účastníka - 850,- Kč,
  • poplatek za samostatné složení zkoušky - 300,- Kč.

Všechny poplatky budou hrazeny na účet DDM Hradec Králové na základě výzvy organizace.

Vaše přihláška bude akceptována, jakmile Vaše úhrada dojde na účet DDM. Ubytování a stravování zajišťuje organizátor akce na základě požadavků účastníků. Celková cena ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře) v chatách s vlastní sprchou a WC je stanovena na cca 420,- Kč/ 1 den, přesná cena bude stanovena pro každý kurz. Kurz se bude konat při minimálním počtu 15 přihlášených.

Bližší informace o ubytování najdete na http://www.stribrny-rybnik.cz/cz/.

Zkoušky se budou konat formou testu pro obě třídy (A i N) současně, rozdíl je ve výběru a počtu otázek a při hodnocení v počtu potřebných bodů pro danou třídu. Tiskopis přihlášky ke zkouškám ČTÚ si vyplníte na místě. Na místě také obdržíte složenku na zaplacení poplatku pro ČTÚ.

Zájemci budou mít možnost složit nepovinnou zkoušku z telegrafie. Vyplněním a odesláním jednoduchého formuláře se přihlásíte. Veškerá vzájemná komunikace bude probíhat pomocí elektronické pošty. Proto Vás prosíme o pozorné vyplnění kolonky "E-Mail", usnadní nám to vzájemnou komunikaci. Jakmile bude Vaše přihláška potvrzena, obdržíte kontaktní e-mail s tabulkou, ve které vyplníte požadované dny ubytování a dny stravování. Pokud se tak nestane do týdne, učiňte dotaz na organizátory proč. Pouze účastníci, kteří provedou úhradu ve stanoveném termínu, budou na ČTÚ nahlášeni ke zkoušce. Možné vrácení poplatku bude řešeno individuálně.

Organizátoři kurzu se zavazují, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro účel organizování tohoto kurzu. Po skončení této akce budou data vymazána.

Ze strany ČTÚ jsme byli upozorněni, že operátorská třída (A nebo N), kterou nahlásíte, bude u zkoušek závazná a nebude ji možné změnit.

Kontaktní osoby:

  • Vedoucí RŠ: Ivan Kohout, OK1MOW, 606 427 608 , e-mail: ok1mow at centrum.cz
  • Organizační záležitosti: Vojtěch Horák, OK1ZHV, 777 758 440, e-mail: v.horak at barak.cz, ok1zhv at email.cz

Sledujte naše stránky další informace budou průběžně doplňovány na http://ok1ohk.barak.cz/?kurz. Zde je i elektronická přihláška.

 


 

Příležitostí k načerpání radioamatérských znalostí a dovedností není dnes mnoho, a většina zájemců je odkázána na individuální studium, knihy, časpisecké články a na příležitostné konsultace se zkušenějšími radioamatéry.

Český radioklub se snaží uspokojit zájem začínajících radioamatérů projektem Škola radioamatérů. Projekt navazuje na kurzy dříve známé pod poněkud "zdeúředním" názvem "kurz operátorů žen a mládeže". Asi největší výhodou je, že s využitím ochoty Českého telekomunikačního úřadu k pořádání výjezdních zkoušek radioamatérů jsou kurzy zakončeny regulérními zkouškami před státní zkušební komisí. Čerstvě nabyté znalosti se tak ihned uplatní, a cesta k vlastní koncesi je pak poměrně rychlá.

V posledních letech byly pořádány kurzy tohoto programu zejména v Holicích v Čechách a v Otrokovicích, nyní působí nový pořadatel, DDM v Hradci Králové. Přejme mu, aby byl stejně úspěšný, jako jeho předchůdci.

© OK1XU, 2000