Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Memoriál Karla Sokola, OK1DKS

Memoriál Karla Sokola, OK1DKS
pravidla pro roky 2011-2015

Zkráceně: Memoriál OK1DKS.

Memoriál Karla Sokola, OK1DKS, je celoroční soutěž na KV nebo VKV pásmech.

Účel: Účelem této soutěže je na KV pásmech navázat nebo odposlechnout spojení s co největším počtem zemí a na co největším počtu pásem. Na VKV pak navázat (odposlechnout) spojení s co největším počtem malých lokátorů na každém VKV pásmu zvlášť (viz níže).

Účast: Všichni amatéři bez ohledu na členství v organizacích, a to jak z OK, tak i zahraniční stanice, zvláště uvítám amatéry z OM. Pokud operátor (klub) používá více značek, je hodnocena každá značka zvlášť.

Doba: Soutěží se v době od 1.ledna 00:00 hod. UTC do 31. prosince 23:59 hod. UTC.

QTH: Platí spojení z libovolného stanoviště, ale jen v rámci stejné DXCC země. Spojení z jiné DXCC země (např. OM/OK1RH) bude hodnoceno zvlášť jako další stanice.

QSO: Do soutěže se počítají všechna spojení, ze všech závodů, aktivů, party a běžná QSO. Platí spojení na všech KV nebo VKV (viz níže) pásmech všemi druhy provozu. Na VKV pásmech však NEPLATÍ SPOJENÍ PŘES PŘEVADĚČE!

KATEGORIE:

  • KV-SWL: Tato kategorie je určena pro posluchače a mohou se soutěže zúčastnit i majitelé koncesí všech tříd bez rozdílu, pokud povedou zvlášť SWL deník. SWL musí mít v LOGu zaznamenánu i značku protistanice (WKD WITH). Majitelé koncesí nesmí mít ve spojeních uvedenu v LOGu pro SWL svojí vysílací značku, a to ani jako značku protistanice.
  • KV-SO: SO (single operátor). Tato kategorie je určena pro majitelé koncesí na KV pásmech. Není určena pro klubové stanice. Účastníci z této kategorie mohou být současně hodnoceni i jako SWL jak na KV, tak i na VKV pásmech!!
  • KV-MO: MO (multi operátor). Tato stanice je určena pro klubové stanice a pro stanice, kde pod jednou značkou pracuje více operátorů.
  • VKV-SWL: Je opět určena pro posluchače a mohou se soutěže opět zúčastnit i majitelé koncesí všech tříd bez rozdílu, pokud povedou zvlášť SWL deník. SWL musí mít v LOGu zaznamenánu i značku protistanice (WKD WITH). Majitelé koncesí nesmí mít ve spojeních uvedenu v LOGu pro SWL svojí vysílací značku, a to ani jako značku protistanice. Body se počítají ze všech VKV pásem dohromady.
  • VKV SO: (Single operátor). Do této kategorie jsou zařazeni všichni amatéři mající koncesi, mimo klubových stanic. Stanice se mohou zúčastnit i jako SWL jak na KV, tak i na VKV pásmech!! Kategorie je dále rozdělena dle níže uvedených pásem. Každé pásmo je hodnoceno a odměňováno samostatně.
  • VKV MO: (Multi operátor). Do této kategorie budou zařazeny klubové stanice a stanice s více operátory pracující pod jednou značkou (i SWL).Kategorie je opět rozdělena dle níže uvedených pásem. Každé pásmo je hodnoceno samostatně.

BODOVÁNÍ NA KV: Za každé první spojení s každou zemí DXCC na každém KV pásmu 1,8 - 28 MHz si počítáme 2 body bez ohledu na druh provozu a to jednou za soutěž (za rok). Druhé a další spojení na stejném pásmu a se stejnou zemí DXCC se již nehodnotí. QSO platí pouze s platnými zeměmi DXCC. Maximálně tedy 9x2, tzn. 18 bodů z jedné země DXCC. Násobiče nejsou! Součet bodů ze všech zemí DXCC dává konečný výsledek.

BODOVÁNÍ NA VKV: Za každé první spojení do malého lokátoru (JO70AA a JO70AB jsou různé lokátory) si počítáme body dle níže uvedených pásem bez ohledu na druh provozu a to jednou za soutěž (za rok). Druhé a další QSO do stejného lokátoru a na stejném pásmu se již nehodnotí. S jednou a tou samou stanicí si lze body počítat jen pokud vysílá z jiného lokátoru. V pásmu 50 MHz si můžeme započítat všechny lokátory v šestimístné podobě (JO70AA, atd) a lokátory ve čtyřmístné podobě (JO70, atd) si počítáme maximálně 10 z každého velkého čtverce!! Celkový výsledek je prostý součet bodů na každém níže uvedeném pásmu zvlášť, pouze u SWL pak na všech pásmech VKV dohromady. Body si počítáme dle těchto pásem:
VKV - 50: 3 body,
VKV - 144: 2 body,
VKV - 432: 6 bodů,
VKV - 1296: 16 bodů.

Hlášení:
via Internet na adresu: "ok1rh at tiscali.cz" anebo posílejte SMS na tel. číslo: +420 731 026 087, hlášení poštou ani via paket rádio neposílejte!!.
Měsíc,
značku,
kategorie (KV či VKV) (např. KV-SO nebo VKV-432, pozor u SWL!),
body celkem od začátku soutěže,
Zprávy posílané SMS mají tvar např.: 01-OK1RH-VKV432-384 =
(měsíc, značka, soutěžní kategorie, body=VŽDY (!!) od začátku roku).

Ostatní (pásmové body nebo lokátory) až na konci soutěže - roku, a na vyžádání vyhodnocovatele. Pro VKV část je výborný program "LOCNEW5" pro evidenci lokátorů. Každý účastník je povinen na požádání poslat ke kontrole své deníky vyhodnocovateli! Nezaslání může znamenat diskvalifikaci a vyloučení i v dalších ročnících.

Další možnost je zaslat přímo deník z VKV závodu (pro stanice, které jezdí jen závody, či aktivy) nejen vyhodnocovateli toho kterého závodu, ale i kopii (ve stejném formátu), a to na e-mailovou adresu výše uvedenou. Deník bude zpracován programem LOCNEW a zároveň poslouží jako deník pro kontrolu.

A poslední možnost je poslat zkraje roku e-mail, že se účastníte závodů, a své deníky posíláte na WEB VKV Moravany. Zde si je může vyhodnocovatel stáhnout, a jako v předešlé možnosti poslouží i pro kontrolu. (Termín pro odeslání e-mailu je do 15. 4. každého roku).

Termíny: Hlášení posíláme za každý měsíc, nejpozději za 3 měsíce (čtvrtletí). A to vždy do 15. dne následujícího měsíce, nejpozději do 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 20. 1. následujícího roku!!

Výsledky: Výsledky budou zveřejněny na Internetu a dále v časopisech (Radioamatér) a dalších, pokud o to projeví zájem.

Odměny: Diplomy budou uděleny všem účastníkům. Nejlepší výsledky v každé kategorii budou odměněny kovovým pohárem za předpokladu, že v dané kategorii bude hodnoceno nejméně 5 soutěžících. Odměny budou předány jako každý rok na setkání v Holicích, kdo se nebude moci dostavit, dostane odměny poštou. Sponzor OK1RH.

Venca, OK1RH