Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Mluvčí ČRK se představuje

Český radioklub

představuje svého mluvčího ...

Stojíme na prahu nového století i tisíciletí, v nichž lidé jako jednotlivci i jako celek budou postaveni před problémy dosud nepoznané, kdy praktická a skutečná demokracie bude spočívat zejména v tom, jaký bude mít jeden každý z nás přístup k informacím, jak s nimi bude umět nakládat a jak bude schopen nakládat s informačními zdroji. Nová rada ČRK se naprosto upřímně snaží poskytnout členům i amatérské veřejnosti jeden z nástrojů takové praktické demokracie ustavením mluvčího ČRK. Jak jej budou čeští radioamatéři umět využít, je na nich. Přejme si všichni, aby se tak stalo ke společnému prospěchu; rada je připravena pro to učinit vše, co je v jejích silách.

Jak byl mluvčí vybrán a ustaven? S vědomím, že s počtem členů narůstá dosti rozsáhlá agenda sekretariátu ČRK, a že stávající tajemník bude mít brzy nárok na odchod na zasloužený odpočinek, přijala rada ČRK v prvé polovině roku 2000 nového zaměstnance jako asistenta tajemníka ČRK. Stal se jím Petr Čepelák.

Petr je úplně normální mladý 23 letý člověk pocházející z historického středočeského městečka. Středoškolské vzdělání na ekonomické škole v Poděbradech ho vybavilo fundamentem teoretických i praktických organisačních a ekonomických znalostí, jaký je pro práci v ČRK potřebný. Ve volném čase si rád zahraje fotbal s kamarády z místního sportovního klubu, letní dovolenou strávil s přítelkyní ve Středomoří a zimní zase s kamarády na českých horách. Těžko bychom hledali typičtější příklad mladého muže z té lepší části generace dorostlé po revoluci: Petr umí pružně a asertivně reagovat na vnější podněty, a zároveň také cítíme, že dovede podržet integritu a nezávislost své osobnosti.

Petrovy asistentské počátky nebyly medové: prvé dny po nástupu do práce se pěkně protáhl při stěhování nábytku v sekretariátu ČRK, aby měl kde sedět, ale nestěžoval si. Rada ČRK zase byla nejprve trochu nervní, když se dozvěděla, že po část pracovní doby jedním z nástrojů komunikace mezi tajemníkem ČRK a jeho novým asistentem je telegrafní abeceda. Jindra pečlivě a dobře Petra připravil ke složení koncesních zkoušek, a díky poctivé snaze je od srpna 2000 Petr držitelem značky OK1CMU. Těžko předvídat, zda se vysílání stane koníčkem jeho srdce, ale jen obtížně někdo popře, že se ke své práci pro radioamatéry postavil s plnou profesionalitou.

Postupně se Petr zúčastňuje jednání rady ČRK, výkonného výboru i pracovních skupin, a dnes už dobře zná mechanismy práce ČRK, jejich složitosti i úskalí, ví, kdo je kdo a čím se zbývá. Celkem logicky se nová rada ČRK, kterou zvolil říjnový sjezd, rozhodla pro Petra, OK1CMU, když hledala svého mluvčího. Petr je připraven odpovídat na otázky členů i veřejnosti, v běžných záležitostech podle vlastních poznatků z jednání ČRK, ve speciálnějších záležitostech s pomocí zkušenějších členů rady, odborných manažerů a vedoucích pracovních skupin. K lepší informovanosti členů bude rada ČRK vydávat na konci každého měsíce elektronický Bulletin ČRK - i jeho obsah bude náplní práce mluvčího ČRK.

Jakými informacemi mluvčí ČRK posloužit může, a jakými naopak nemůže? Mluvčí jedná jménem ČRK, a může tedy mluvit hlavně o práci a jednáních ČRK, rady a pracovních skupin. Může podávat informace o členských službách ČRK, o závodech a jiných podnicích pořádaných ČRK. Naopak není a nemůže být chodící radiotechnickou příručkou, callbookem, informátorem o závodech či diplomech pořádaných ve Rwandě Burundi či o koncesních podmínkách v Tasmanii. Takové informace sice může zkusit zprostředkovat, ale bez záruky, že pro tazatele získá uspokojivou odpověď. Mluvčí ČRK také těžko odpoví na dotaz, která skopová hlava vymyslela ten či onen zákon (takové otázky přísluší parlamentu a vládě ČR), jak obejít ty či ony předpisy (to nejlépe vědí někteří obyvatelé Bahamských ostrovů), nebo kolik váží Ala Pugačeva. Tyto principy jsou asi obecně jasné a srozumitelné.

Zklamání přinese těm, kdo očekávají, že ČRK bude reagovat na otázky jaksi neadresně a jaksi anonymně vznášené v rozličných veřejných diskusích a fórech: "Jsem zvědav, kdo mi odpoví na adresu mého boxu: že by ČRK?". I když většina členů rady ČRK tato fóra sleduje, rada na otázky, které nebyly zaslány a doručeny přímo jí, dost dobře reagovat nemůže, jinak by se dostala do role onoho orwellovského Velkého bratra, který všechno slyší a do všeho mluví, do role neslušného a nevychovaného komentátora cizí korespondence. Mluvčí bude reagovat jen na to, co bude doručeno ČRK, nebo co bude zjevně předmětem širší diskuse radioamatérů. Kdokoli tedy chce něco konkrétního vědět, nechť píše především na některou z adres ČRK. Rada se navíc rozhodla, že bude doručené otázky i odpovědi na ně zveřejňovat v Bulletinech ČRK, takže i reakce na otázky hodně speciální bude veřejně k disposici na internetu a v síti PR.

Rada Českého radioklubu


... mluvčí Českého radioklubu

se představuje

OK1CMUPřipadla mi nelehká úloha mluvčího Českého radioklubu, a já bych vám chtěl touto cestou o sobě říci pár slov. Jmenuji se Petr Čepelák a je mi 23 let. Od svého dětství bydlím v malém městečku Kouřim, které leží asi v půli cesty mezi Prahou a Kolínem (JO70LA). Vystudoval jsem gymnázium v Českém Brodě a ekonomickou školu v Poděbradech. Poté jsem měl splnit svou brannou povinost vůči státu. Já jsem si raději vybral civilní službu v místním Domově důchodců, protože si myslím, že člověk je tímto způsobem více užitečný a navíc se lze od moudrého stáří ledasčemu naučit. Před tím, než jsem v Českém radioklubu začal pracovat, o radioamatérství jsem nevěděl téměř nic. Ihned po nástupu mě však do tajů radioamatérského sportu začal zasvěcovat Jindra, OK1AGA. Získané znalosti vyústily v úspěšné absolvování zkoušky a dosažení volací značky OK1CMU ve třídě C. Doposud jsem toho příliš nenavysílal, a to proto, že zatím nevlastním obstojné zařízení a taktéž s anténou mám v přízemí paneláku problém. To jsou ale, jak doufám, jen dočasné potíže. Vzhledem k široké škále mých zájmů nezbývá mi na radioamatérství tolik času, kolik bych si přál a kolik by bylo asi záhodno. I toto je jeden z mých budoucích cílů, stejně jako získání alespoň OK třídy B, samozřejmě po osvojení si dalších potřebných vědomostí a hlavně praxe.

Osobně si myslím, že vytvoření pozice tiskového mluvčího je dobrá myšlenka, i když pro mne to znamená práci navíc. Hi hi. Jako u každé nové věci, i zde pravděpodobně chvíli potrvá, než vše začne fungovat tak, jak by mělo. Proto vás chci závěrem poprosit o pochopení a trpělivost, zejména pokud vaše otázka nebude zodpovězena ihned. Já se na oplátku budu snažit odpovídat všem v co nejkratší době a co možná nejkvalifikovaněji. Snad se nám tímto způsobem podaří nastolit oboustranně prospěšné vztahy.

73!
Petr, OK1CMU

© OK1XU @ OK1CMU, 2001