Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

OK Maraton

Vše o OK Maratonu

podmínkyvýsledkyaktuality

Podmínky soutěže

"OK Maraton - o Putovní pohár Josefa Čecha, OK2-4857"

platné od 1. 1. 2008

Pro zvýšení provozní zručnosti operátorů a soustavné práce na pásmech pro ARS vyhlašuje Český radioklub tuto ojedinělou vytrvalostní soutěž, v které jsou účastníci vedeni bez nutnosti na členství v jakékoliv organizaci.

Všeobecně k soutěži

Probíhá vždy od 1. 1. do 31. 12. všemi povolenými druhy provozu. * Je určena i zahraničním účastníkům. Hodnocení je shodné se stanicemi OK. V kategoriích SWL musí dodržet věkovou kategorii a v kategoriích HAM povolený maximální výkon, druh provozu a pásma (včetně segmentů) v dané třídě dle platných provozních předpisů pro ARS a doporučení IARU. * Všechny body platí za činnost bez rozdílu QTH na území OK i z jiné země DXCC. * Soutěžící s více značkami (vlastní a závodní nebo příležitostní) si počítá body za QSO za každou CALL zvlášť, ale přídavné body si počítá za všechny značky dohromady. * Soutěžící na prvních třech místech všech kategorií celoročního hodnocení obdrží diplomy, případně věcnou cenu. Diplomy za účast také dostanou všichni bez ohledu na pořadí do osmnácti let věku a první tři zahraniční účastníci v každé kategorii. Bude-li mít pořadatel prostředky, měl by každý v kategorii "TOP TEN" dostat věcnou cenu. * Vyhodnocovatel má právo vyžádat si ke kontrole podklady k hlášení. Jestliže na vyžádání vyhodnocovatele soutěžící nezašle LOG ke kontrole, smí ho diskvalifikovat, zvláště tam, kde je důvodné podezření z nepoctivosti. Rozhodnutí pořadatele a vyhodnocovatele je konečné. * Soutěžící prohlašuje, že údaje uvedené v hlášení souhlasí s deníkem a těmito podmínkami soutěže a že dodržel provozní předpisy pro ARS a doporučení IARU.

Kategorie

 1. SWL od 19 let
  SWL zaznamenává do LOGu datum, čas, pásmo, druh provozu, obě volací značky korespondujících stanic a reporty. Účastní-li se soutěžící s koncesí v některé SWL i HAM kategorii současně, musí vést odděleně LOGy. Pracuje-li SWL pod více SWL značkami, počítá si body za QSO za každou značku zvlášť, ale přídavné body si počítá za všechny značky dohromady (tedy přídavné body si počítá jen jedenkrát). V této kategorii jsou soutěžící po celý rok, ve kterém dosáhli k 1. 1. věku 19 let a více.
 2. SWL od 13 do 18 let
  Jako kategorie 1 s rozdílem věkového limitu 13 až 18 let.
 3. SWL do 12 let
  Jako kategorie 1 s rozdílem věkového limitu do 12 let.
 4. RK a SWL RK
  V této kategorii se hodnotí spojení všech operátorů na značku RK. Je určena i SWL, pracujícím kolektivně pod jednou značkou (například OKL 1000 = SWL RK).
 5. Třída "N"
  V této kategorii se hodnotí jen koncesionáři třídy "N", kteří si počítají pouze uskutečněná spojení na jim povolených pásmech (včetně segmentů).
 6. Třída "A"
  V této kategorii se hodnotí jen koncesionáři třídy "A".
 7. TOP TEN
  V této kategorii se hodnotí na závěr soutěže automaticky vždy 10 nejlepších soutěžících v absolutním pořadí bez rozdílu kategorií. Vítěz pak obdrží "Putovní pohár Josefa Čecha, OK2-4857". Získá-li soutěžící třikrát po sobě PP, bude mu již ponechán, a to zpětně od ročníku 2006, poté se bude soutěžit o nový PP.

Body za QSO
KV: CW = 3, fone = 1, DIGI DIR = 5 a DIGI VIA další zařízení = 2 body. * VKV: CW = 5, fone DIR = 3, fone VIA další zařízení = 1, DIGI DIR = 10 a DIGI VIA další zařízení = 2 body.
Přídavné body
- za předpokladu, že soutěžící zašle vyhodnocovateli závodu deník nebo hlášení (dle propozic závodu) alespoň ke kontrole (nemusí nutně zasílat deník k vyhodnocení):
100 bodů za účast v každém závodě nebo soutěži (mimo tuto soutěž); SWL si ale body počítají pouze tehdy, má-li závod nebo soutěž i SWL kategorii * 50 bodů za každé další pásmo, na kterém bylo uskutečněno minimálně jedno spojení u vícepásmových závodů * 50 bodů za každých 200 spojení u vícepásmových závodů (ze všech pásem dohromady) * 1 500 bodů za účast v "OK/OM DX Contestu" (platí se všemi zde uvedenými body) a zrovna tak 1 500 bodů za účast v "OK DX RTTY Contestu".
- a dále:
100 bodů za každé včasně zaslané hlášení, a to i bez přídavných bodů (viz část "jednou zasoutěž") * 30 bodů - jen pro SWL kategorie - naváže-li soutěžící na RK alespoň jedno spojení v měsíci * 30 bodů - jen pro kategorii RK & SWL RK - za každého operátora, který naváže na RK alespoň pět spojení v měsíci.
- jednou za soutěž = body se mohou soutěžící spočítat na konci roku, případně i průběžně:
100 bodů za "Nové DXCC KV" (například IT9 (Sicílie) není zemí DXCC) * 50 bodů za "Nové OK/OL a OM značky KV" (počítá se i z každé další země DXCC, zrovna tak zvlášť i "/P", "/M", "/AM", atd., například OK1CRA, OK1CRA/P, OK1CRA/M, OM/OK1CRA/P a SP/OK1CRA/P je celkem za 250 bodů) * 30 bodů za "Nové prefixy KV" * 200 bodů za "Nové DXCC VKV" * 50 bodů za "Nové OK/OL a OM značky VKV" (platí jako u KV) * 100 bodů za "Nové velké čtverce VKV" (například JN79 s JO70 je celkem za 200 bodů).

Hlášení

Doporučené formuláře jsou u vyhodnocovatele a pořadatele, dále v sítích PR a IN. Hlášení lze zaslat i jiným způsobem (ale tak, abychom se v něm vyznali). Hlášení se počítá tak, že se sečtou body za spojení za počítané období + body z minulého období = celkový výsledek za soutěžní období + přídavné body na konci soutěžního roku (v prvním hlášení se žádné body z minulého období nepřipočítávají). Na prvním hlášení soutěžící uvede alespoň své jméno, volací značku, rok narození (platí pro kategorie SWL a pro všechny do osmnácti let), kategorii, ve které má být hodnocen a případně i přesnou adresu, chce-li zasílat výsledky klasickou poštou. Bodový výsledek uvedený v posledním hlášení je současně celoročním deklarovaným výsledkem soutěžícího. Hlášení zasílejte nejpozději do 15. dne každého následujícího měsíce vyhodnocovateli, lze zaslat též jen jedno celoroční hlášení (pak ale soutěžící přichází ročně o 1 100 bodů). V soutěži bude hodnocen každý účastník, který během roku zašle hlášení minimálně za jeden měsíc.

Vyhodnocovatel se zavazuje pravidelně každý měsíc vyhodnocovat soutěž a uveřejňovat měsíční výsledky na internetu (http://www.crk.CZ/OKMARATONC.HTM) a v PR (rubrika ZAVODY), kde budou taktéž podmínky, formulář hlášení, výsledky s komentáři (aktuální informace jsou většinou součástí komentářů výsledkových listin). A zároveň poskytovat měsíční výsledky ke zveřejnění sekretariátu ČRK pro vysílání OK1RCR. Automaticky poštou obdrží od ČRK výsledkové listiny ti soutěžící, od kterých vyhodnocovatel dostane poštou hlášení.

Pořadatel

Český Radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 PRAHA 7; OK1CRA@OK0PHL; "crk at crk.cz"; 266722240

Vyhodnocovatel

AVZO TSČ Z.O. Neratovice - OK1KMG, Kostelecká 154, 277 11 NERATOVICE; OK1KMG@OK0NAG; "okm at crk.cz"; 604801488 (Leoš OK1ULE) /Poznámka: záměrně a z pochopitelných důvodů nikde neuvádíme TENTO NOVÝ e-mail ve správném tvaru./

Originál těchto podmínek je založen u pořadatele a vyhodnocovatele.

Schváleno Radou ČRK v Holicích 23. 8. 2007

Výsledky OK Maratonu

Výsledky jsou uloženy ve složkách souborů, z nichž každá obsahuje výsledky za měsíce celého kalendářní roku. Složky jsou komprimovány programem ZIP.

Aktuální informace

26.leden 2014

Vedení ČRK PŘEDBĚŽNĚ PROJEDNALO a DODATEČNĚ schválí na příštím zasedání dvě nutné změny podmínek avizované v komentáři ve VL za listopad 2013. Změny nehrají roli ve vyhodnocení za leden až březen. 1) Návrat k původnímu názvu soutěže „OK Maraton“ a v podtitulu ponechání „(O putovní pohár Josefa Čecha, OK2-4857)“. 2) Přidání bonusu 1 500 bodů za nový „OK-OM DX SSB Contest“.

Návrh podmínek si můžete přečíst i zde

25.leden 2007

Vážení soutěžící,

podmínky se pro letošní rok nemění, platí tedy ty pro rok 2006, jsou i jako dokument, viz "výsledky" > "2006" > "MARATON2006.ZIP" > "PODM06A.RTF. Ve složce MARATON2007.ZIP je uložen návrh šablony hlášení pro rok 2007.

7.březen 2006:

Vážení přátelé,

následující dotaz s odpovědí na zásadní téma, a to počítání bodů za kompletně vyplněné hlášení do vlastní soutěže, dáváme sem (na PR i WWW). Viz též odstavec O&O komentáře výsledkové listiny za leden 2006.

Otázka:

V podmínkách je, že si tyto body mohu započítat jen 1x. Nevím kam do které kategorie. Mohu to dát na půl? Zatím nejsou započítány.

Odpověď:

V podstatě to dělení je výborný nápad. Sice se zvýší počítání, ale snad by to nikomu nemělo dělat problémy. V kategoriích 7 a 9 - zřejmě to bude nejčastěji používaná kombinace - by komplikace neměly nastat žádné, obě kategorie budou bodově vyrovnány (připomínám, že smyslem ve stylu fair play je mít vynikající výsledek jak v daných HAM kategoriích, tak i v kategorii TOP TEN). Původně jsem navrhoval, aby si soutěžící zvolil kategorii, kam zapsat 100 bodů za hlášení, ale vždy by to bylo na úkor jedné z kategorií. Můžou nastat například tyto situace: a) hlášení do 1 HAM kategorie = 100 bodů, b) hlášení do 2 HAM kategorií = 50 + 50 bodů, c) hlášení do 3 HAM kategorií = 35 + 35 + 30 bodů (jinak bych to raději nedělil, 30 bodů by šlo do kategorie nejméně využité - rozhodne si soutěžící) a d) hlášení do 4 HAM kategorií = 4 x 25 bodů. Do podmínek soutěže se to už nedostane, tak časem by bylo opět INFO zde a také na www ČRK. Domnívám se, že tento návrh nikomu vadit nebude. Protože už nám došlo hlášení pro kat. 7 i 9, ale 100 bodů bylo v kategorii 7, je samozřejmě možno toto zpětně opravit.

Všem 73! Za OK1KMG: Leoš OK1ULE.

7.březen 2006

Vážení přátelé,

následující INFO dáváme sem (na PR i WWW), též by jej měli dostat i ti, kterým se zasílá papírová pošta.

Asi díky spěchu došlo k chybě mezi klávesnicí a židlí u Zdeňka OK1AR, proto v komentáři VL za leden 2006 došlo k chybě v odstavci o víceetapových závodech, konkrétně se jednalo o "DIG QSO Party" na KV (i když jsem psal zkráceně "DIG závod"). Pozor, platí to, co loni! K zásadním změnám nedochází! V neděli 12. 3. tedy od 07:00 do 09:00 UTC na 80 m a poté od 09:00 do 11:00 na 40 m! Tedy v neděli jsou opravdu dvě etapy, tím pádem 2 x 100 bodů jen za neděli, pokud soutěžící dodrží již několikrát připomínané podmínky! (V sobotu 11. 3. od 12:00 do 17:00 UTC současně na 10 až 20 m.)

Všem 73! Za OK1KMG: Leoš OK1ULE.

8.prosinec 2005:

Bonus 1 500 bodů za účast v "OK DX RTTY Contestu" letos ještě nebude

Neratovice 8. 12. 05

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ & SOUTĚŽÍCÍ,

na dotaz, zda by bylo možno dostat v naší soutěži bonus 1 500 bodů za účast již v letošním ročníku závodu "OK DX RTTY Contest" (jako je tomu u "OK/OM DX Contestu"), nepřišla kladná odpověď. Respektive vedoucí "Pracovní skupiny pro mládež a začínající" při ČRK, Vláďa OK1IVZ, si toto netroufl rozhodnout sám, musela by se ke změně podmínek vyjádřit kladně Rada ČRK (jedná se o zásah do podmínek a tato kompetence jí náleží). Takže přes zimu se na ni VIA Vláďu obrátíme a myslíme si, že změna bude schválena bez připomínek, neboť se tento bonus týká každého soutěžícího (závod má single, multi i SWL kategorie). Při kladném vyřízení poté vyjde doplněk č. 1 k podmínkám od roku 2006.

Zatim 73! Za OK1KMG: Leos OK1ULE.

12.leden 2003: Téměř dva roky používáme pro soutěž OK Maraton soubor LOC_OKR.TXT, který obsahuje seznam lokátorů a jejich OKR znaků. V některých případech LOC zasahuje do dvou OKR, což je potřeba hlídat, a u protistanice dodatečně potvrdit (během roku se nám stalo vždy asi tak dvakrát). Praha není dále rozdělena, bylo by to příliš problematické a chaotické. Soubor nabízíme zipovaný, kdysi ho do BBSek dal Vašek, OK1FAI.

8.duben 2003: V souboru s výsledky za rok 2003 najdete také rozsáhlý text ankety k podmínkám soutěže. Věnujte laskavě pár chvilek jejímu vyplnění, pomůžete tak OK Maraton "vyladit" na míru zájmu stále širšího okruhu účastníků!

24.duben 2003:

Vážení přátelé a příznivci "OK Maratonu",

první várku diplomů za loňský rok jsme (OK1UDJ a OK1ULE) slavnostně předali 22. 3. při QRP setkání v Chrudimi dětem z RK Horka a jejich vedoucímu (Bohouš OK1ALU = OK1-11752). Bylo jich v soutěži nejvíc, proto ta výjimka - jinak se diplomy za 2001/2002 budou předávat v Holicích, zatím nevíme kdy přesně. Děcka měla obrovskou radost, my také.

Foto pochází krátce po předání diplomů, a to ze dvora budovy, ve které se konalo setkání. Z leva děti: Tomáš OK1-35817, Honza OK1-35801, Kuba OK1-35813, Martin OK1-35812, Bára OK1-35853 a Simona OK1-35882. Z leva dospělí: Bohouš OK1ALU a pak Leoš OK1ULE s Jirkou OK1UDJ. JPG má přes 73 kB.

VY TNX organizátorům, že nám na pár minut zapůjčili pódium se zvukovou aparaturou, všem přítomným, kteří navodili tu správnou atmosféru a Milanovi OK1IF za foto. ... A vlastně ještě Bohoušovi, který nám fotku popsal a Petrovi OK1CMU, který se postaral o vše další potřebné.

73 všem! Za OK1KMG: Jarda OK1SKK, Jirka OK1UDJ a Leoš OK1ULE.

QRP setkání

1.červenec 2003:

Vážení přátelé,

V souboru s výsledky za rok 2003 najdete také výsledky ankety, kterou jsme vyhlásili v dubnu tohoto roku.

K předání diplomů za roky 2001 (dle podmínek soutěže) a 2002 (všichni bez rozdílu pořadí) by mělo dojít v sále KD při setkání v Holicích, a to v sobotu (30. 8.) v dopoledních hodinách. Zatím je tento termín v jednání s vedením setkání, ale v komentáři výsledkové listiny za červen by mělo dojít k upřesnění.

73 všem! Za OK1KMG Leoš OK1ULE.

14.leden 2004:

DR OM,
VY TNX Vencovi OK1HRR za připomínku! OK1ULE zapomněl včas odeslat podmínky soutěže, které by měly vyjít v RA 1/04.
Protože jsou některé závody už za námi, tak za leden nebudeme kontrolovat, zda byly odeslány deníky vyhodnocovatelům alespoň ke kontrole!
Co se týče změn, tak většina byla avizována předem, nějaké se objevily až na podzim, ale některé body zůstaly otevřené. Podmínky se nepodařilo předat vedení ČRK ke schválení, stále je OK1ULE odesílal na jinou ADR.
Ale stejně se ještě nejspíš uprostřed roku k podmínkám vrátíme, neb bude jiná legislativa, takže například třídy budou (nejspíš) jinak.

Ještě jednou se moc omlouváme!

73! Za OK1KMG: Leoš OK1ULE.

© OK1KMG, 2002