Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Osnovy zkoušek operátorů - platné do dubna 2005

Zkušební osnovy a postup zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení

Český telekomunikační úřad
se sídlem Klimentská 27, Praha 1

V Praze dne 30. října 2000
Č.j. 502554/2000-613

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") vydává v souladu s § 67 a § 95 bod 5. písm. e) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon"), a k provedení § 5 odst. 4 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 202/2000 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k  prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti (dále jen "vyhláška"), zkušební osnovy a postup zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů zvláštní způsobilosti.

Čl. 2
Zkušební osnovy

(1) Zkušební osnovy pro jednotlivé druhy průkazů zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení obsahují:

 1. Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby:
  1. Znalost ustanovení Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie, týkajících se radiokomunikací. Znalost ustanovení Radiokomunikačního řádu, týkajících se pohyblivé letecké služby, zejména kapitoly SVII, SVIII a Dodatku S13.
  2. Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zařízení, rozsahu telekomunikačního tajemství, sankcí za porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací. Znalost navazujících předpisů vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona.
  3. Všeobecná znalost světového zeměpisu (státy, jejich hlavní města, horstva, vodní toky, důležitá letiště, přístavy a komunikační trasy).
  4. Základní znalost anglického jazyka (schopnost porozumět jednoduché komunikaci z náslechu, schopnost odpovědět nebo správně přečíst a přeložit jednoduchý text z angličtiny do českého jazyka a naopak).
  5. Postup při vysílání tísňových, pilnostních a bezpečnostních signálů a zpráv.
  6. Základní ustanovení o radiotelegramech a radiotelefonních hovorech v letecké pohyblivé službě.
  7. Provozní obsluha vysílacích rádiových zařízení: uvedení do provozu, odstranění nejběžnějších příčin poruch a rušení.
  8. Správné radiotelefonní vysílání a příjem radiotelegramu o 30 (třiceti) slovech nebo kódových skupinách.
  9. Zkratky, značky nebo kódy používané v radiotelefonním provozu.
  10. Letecká frazeologie.
  11. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, včetně šíření rádiových vln v rozsahu středoškolského odborného vzdělání.
  12. Nastavování a praktická činnost radiotelefonních přístrojů a zařízení používaných v letecké pohyblivé službě.
 2. Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby:
  1. Znalost nejdůležitějších ustanovení Radiokomunikačního řádu, týkajících se letecké pohyblivé služby, zejména kapitoly SVII, SVIII a Dodatku S13.
  2. Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zařízení, rozsahu telekomunikačního tajemství, sankcí za porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací. Znalost navazujících předpisů vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona.
  3. Praktická znalost radiotelefonního provozu a radiotelefonních postupů v letecké pohyblivé službě, včetně postupů při vysílání tísňových, pilnostních a bezpečnostních signálů a zpráv.
  4. Základní znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zařízení.
  5. Základní znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, mající praktický význam pro obsluhu radiotelefonních zařízení v rozsahu znalostí základní školy.
 3. Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby:
  1. Znalost ustanovení Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie, týkajících se radiokomunikací. Znalost ustanovení Radiokomunikačního řádu, týkajících se námořní pohyblivé služby a námořní pohyblivé družicové služby, zejména znalost kapitoly SVII, SIX, Dodatku S13 a Dodatku S15. Znalost ustanovení Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, týkajících se radiokomunikací. Znalost Rozhodnutí ERC/DEC(99)01, včetně Dodatku 1.
  2. Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zařízení, rozsahu telekomunikačního tajemství, sankcí za porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací. Znalost navazujících předpisů vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona.
  3. Všeobecná znalost světového zeměpisu (státy, jejich hlavní města, horstva, vodní toky, důležitá letiště, přístavy a komunikační trasy).
  4. Schopnost užívat jazyk anglický, slovem i písmem, na úrovni dostatečné pro vedení komunikace vztahující se k bezpečnosti života na moři (schopnost porozumět jednoduché komunikaci z náslechu, schopnost odpovědět nebo správně přečíst a přeložit jednoduchý text z angličtiny do českého jazyka a naopak).
  5. Postup při vysílání tísňových, pilnostních a bezpečnostních signálů a zpráv.
  6. Všeobecné principy a základní rysy námořní pohyblivé služby a námořní pohyblivé družicové služby.
  7. Podrobná praktická znalost a schopnost používat základní zařízení lodní stanice, včetně jednotlivých standardů systému INMARSAT.
  8. Provozní postupy a podrobná praktická znalost funkce globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému GMDSS (včetně subsystémů).
  9. Radiokomunikační poplatky a mezinárodní účtovací systém.
  10. Pátrací a záchranné operace.
  11. Zkratky a značky používané v námořní pohyblivé službě a námořní pohyblivé družicové službě.
  12. Teoretické a praktické znalosti elektrotechniky a radiotechniky, včetně šíření rádiových vln v rozsahu středoškolského odborného vzdělání.
  13. Praktická znalost činnosti, nastavování a údržby zařízení a systémů používaných v námořní pohyblivé službě a námořní pohyblivé družicové službě.
  14. Praktické znalosti a schopnosti potřebné ke zjištění závad pomocí vestavěných měřících přístrojů dle návodů v dokumentaci k zařízení a provedení jednoduchých oprav.
 4. Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby:
  1. Znalost nejdůležitějších ustanovení Radiokomunikačního řádu, týkajících se námořní pohyblivé služby a námořní pohyblivé družicové služby, zejména kapitoly SVII, SIX, Dodatku S13 a Dodatku S15. Znalost ustanovení Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, týkajících se radiokomunikací. Znalost Rozhodnutí ERC/DEC(99)01, včetně Dodatku 2.
  2. Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zařízení, rozsahu telekomunikačního tajemství, sankcí za porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací. Znalost navazujících předpisů vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona.
  3. Znalost důležitých plavebních tras a návazných telekomunikačních tras, které přicházejí v úvahu pro danou oblast A1.
  4. Schopnost užívat jazyk anglický, slovem i písmem, na úrovni dostatečné pro vedení komunikace vztahující se k bezpečnosti života na moři (schopnost porozumět jednoduché komunikaci z náslechu, schopnost odpovědět nebo správně přečíst a přeložit jednoduchý text z angličtiny do českého jazyka a naopak).
  5. Všeobecné principy a základní rysy námořní pohyblivé služby, včetně principů tísňové, pilnostní a bezpečnostní komunikace.
  6. Podrobná praktická znalost a schopnost používat základní zařízení lodní stanice.
  7. Provozní postupy a podrobná praktická znalost funkce globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému GMDSS (včetně subsystémů).
  8. Praktická znalost všeobecných komunikačních postupů (radiotelefonní volání, pátrací a záchranné operace, radiokomunikační poplatky).
  9. Zkratky a značky používané v námořní pohyblivé službě a námořní pohyblivé družicové službě.
  10. Základní znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, včetně šíření rádiových vln v rozsahu znalostí základní školy. Znalost a schopnost používat v praxi základní přístroje lodní stanice.
 5. Všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby:
  1. Znalost ustanovení Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie, týkajících se radiokomunikací. Znalost ustanovení Radiokomunikačního řádu, týkajících se námořní pohyblivé služby, zejména kapitoly SVII, SIX a Dodatku S13. Znalost ustanovení Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, týkajících se radiokomunikací.
  2. Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zařízení, rozsahu telekomunikačního tajemství, sankcí za porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací. Znalost navazujících předpisů vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona.
  3. Všeobecná znalost světového zeměpisu (státy, jejich hlavní města, horstva, vodní toky, důležitá letiště, přístavy a komunikační trasy).
  4. Základní znalost anglického jazyka (schopnost porozumět jednoduché komunikaci z náslechu, schopnost odpovědět nebo správně přečíst a přeložit jednoduchý text z angličtiny do českého jazyka a naopak).
  5. Postup při vysílání tísňových, pilnostních a bezpečnostních signálů a zpráv.
  6. Základní ustanovení o radiotelegramech a radiotelefonních hovorech v  námořní pohyblivé službě.
  7. Provozní obsluha vysílacích rádiových zařízení: uvedení do provozu, odstranění nejběžnějších příčin poruch a rušení.
  8. Správné radiotelefonní vysílání a příjem radiotelegramu o 30 (třiceti) slovech nebo kódových skupinách.
  9. Zkratky a značky používané v radiotelefonním provozu.
  10. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, včetně šíření rádiových vln v rozsahu středoškolského odborného vzdělání.
  11. Znalost nastavování a praktické činnosti radiotelefonních přístrojů a zařízení používaných v námořní pohyblivé službě.
 6. Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby:
  1. Znalost nejdůležitějších ustanovení Radiokomunikačního řádu, týkajících se námořní pohyblivé služby, zejména kapitoly SVII, SIX a Dodatku S13. Znalost ustanovení Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, týkajících se radiokomunikací.
  2. Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zařízení, rozsahu telekomunikačního tajemství, sankcí za porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací. Znalost navazujících předpisů vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona.
  3. Praktická znalost radiotelefonního provozu a radiotelefonních postupů v námořní pohyblivé službě, včetně postupů při vysílání tísňových, pilnostních a bezpečnostních signálů a zpráv.
  4. Základní znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zařízení.
  5. Základní znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, mající praktický význam pro obsluhu radiotelefonních zařízení v rozsahu znalostí základní školy.
 7. Průkaz pozemního radiotelegrafisty:
  1. Znalost ustanovení Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie, týkajících se radiokomunikací. Znalost ustanovení Radiokomunikačního řádu, týkajících se pozemní pohyblivé služby a pevné služby, zejména kapitoly SVI a Dodatku S13.
  2. Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zařízení, rozsahu telekomunikačního tajemství, sankcí za porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací. Znalost navazujících předpisů vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona.
  3. Správné radiotelefonní vysílání a příjem radiotelegramu o 30 (třiceti) slovech nebo kódových skupinách.
  4. Základní pravidla radiotelegrafního a radiotelefonního provozu, včetně postupů při vysílání tísňových, pilnostních a bezpečnostních signálů a zpráv.
  5. Zkratky a značky používané v radiotelegrafním a radiotelefonním provozu.
  6. Provozní obsluha vysílacích rádiových zařízení: uvedení do provozu, odstranění nejběžnějších příčin poruch a rušení.
  7. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, včetně šíření rádiových vln v rozsahu středoškolského odborného vzdělání.
  8. Znalost nastavování a praktické činnosti radiotelegrafních a radiotelefonních přístrojů a zařízení používaných v pozemní pohyblivé službě a pevné službě.
  9. Platí pouze pro uchazeče vykonávající radiotelegrafní službu.
   Schopnost ručně vysílat v Morseově abecedě a správně sluchem přijímat a zapsat kódové skupiny (směs písmen, číslic a rozdělovacích znamének) rychlostí 15 (patnáct) skupin za minutu a text v jasné řeči rychlostí 20 (dvacet) slov za minutu. Přitom každá kódová skupina obsahuje pět značek a za průměrné slovo textu v jasné řeči se bere slovo o pěti písmenech. Každá číslice nebo rozdělovací znaménko se počítají za dvě značky. Zkouška z vysílání a zkouška z příjmu trvají každá zpravidla pět minut.
 8. Průkaz operátora amatérských stanic:
  Operátorská třída D
  1. Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zařízení, rozsahu telekomunikačního tajemství, sankcí za porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací. Znalost navazujících předpisů vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona, zejména vyhlášky MDS č. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.
  2. Provozní radioamatérská pravidla (hláskovací tabulka národní a mezinárodní, radioamatérské zkratky, Q-kódy, prefixy, kmitočtové plány IARU).
  3. Základní znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zařízení.
  4. Základní znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, včetně šíření rádiových vln.
  5. Základní typy antén a jejich použití.
  6. Bezpečnost při práci s elektrickým proudem v rozsahu podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

  Operátorská třída C
  1. Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zařízení, rozsahu telekomunikačního tajemství, sankcí za porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací. Znalost navazujících předpisů vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona, zejména vyhlášky MDS č. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.
  2. Provozní radioamatérská pravidla (hláskovací tabulka národní a mezinárodní, radioamatérské zkratky, Q-kódy, prefixy, kmitočtové plány IARU).
  3. Základní znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zařízení.
  4. Základní znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, včetně šíření rádiových vln.
  5. Základní typy antén a jejich použití.
  6. Bezpečnost při práci s elektrickým proudem v rozsahu podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
  7. Schopnost ručně vysílat v Morseově abecedě a správně sluchem přijímat a zapsat kódové skupiny (směs písmen, číslic a rozdělovacích znamének) a text v jasné řeči rychlostí 40 (čtyřicet) značek za minutu. Přitom každá kódová skupina obsahuje pět značek a za průměrné slovo textu v jasné řeči se bere slovo o pěti písmenech. Každá číslice nebo rozdělovací znaménko se počítají za dvě značky. Zkouška z vysílání a zkouška z příjmu trvají každá zpravidla tři minuty.

  Operátorská třída B
  Nezbytnou podmínkou k udělení operátorské třídy B je nejméně jeden rok praxe jako operátor ve třídě D nebo C a navázání nejméně 2000 radioamatérských spojení bez využití pozemních převáděčů.
  1. Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zařízení, rozsahu telekomunikačního tajemství, sankcí za porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací. Znalost navazujících předpisů vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona, zejména vyhlášky MDS č. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.
  2. Provozní radioamatérská pravidla (hláskovací tabulka národní a mezinárodní, radioamatérské zkratky, Q-kódy, prefixy, kmitočtové plány IARU).
  3. Praktická znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zařízení.
  4. Základní teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, včetně šíření rádiových vln.
  5. Součástky a obvody, měření, přijímače a vysílače, antény a napájecí vedení, rušení a odolnost proti rušení.
  6. Bezpečnost při práci s elektrickým proudem v rozsahu podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
  7. Schopnost ručně vysílat v Morseově abecedě a správně sluchem přijímat a zapsat kódové skupiny (směs písmen, číslic a rozdělovacích znamének) a text v jasné řeči rychlostí 80 (osmdesát) značek za minutu. Přitom každá kódová skupina obsahuje pět značek a za průměrné slovo textu v jasné řeči se bere slovo o pěti písmenech. Každá číslice nebo rozdělovací znaménko se počítají za dvě značky. Zkouška z vysílání a zkouška z příjmu trvají každá zpravidla tři minuty.

  Operátorská třída A
  Nezbytnou podmínkou k udělení operátorské třídy A je nejméně jeden rok praxe jako operátor ve třídě B, navázání nejméně 3000 radioamatérských spojení (mimo pozemních převáděčů) a potvrzených 200 zemí DXCC anebo nejméně jeden rok praxe jako operátor ve třídě B, navázání nejméně 1500 radioamatérských spojení na VKV pásmech (mimo pozemních převáděčů) a potvrzených 35 zemí DXCC.
  1. Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zařízení, rozsahu telekomunikačního tajemství, sankcí za porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací. Znalost navazujících předpisů vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona, zejména vyhlášky MDS č. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.
  2. Provozní radioamatérská pravidla (hláskovací tabulka národní a mezinárodní, radioamatérské zkratky, Q-kódy, prefixy, kmitočtové plány IARU).
  3. Prohloubená praktická znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zařízení (uvedení do provozu, odstranění nejběžnějších příčin poruch a rušení).
  4. Prohloubené teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, včetně šíření rádiových vln, znalost matematiky.
  5. Součástky a obvody, měření, přijímače a vysílače, antény a napájecí vedení, rušení a odolnost proti rušení.
  6. Bezpečnost při práci s elektrickým proudem v rozsahu podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Čl. 3
Postup zkoušek

(1) Zkoušky se konají formou ústního pohovoru nebo písemného testu, popř. kombinací obou těchto způsobů.

(2) Doba trvání jednoho písemného testu je max. 60 minut.

(3) V odůvodněných případech může předseda komise povolit výjimku z postupu zkoušek, zejména jedná-li se o uchazeče nemocné nebo tělesně postižené.

(4) Časový průběh konání zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení stanoví předsedové příslušných zkušebních komisí s přihlédnutím k počtu přítomných uchazečů a požadovaným druhům průkazů a seznámí s ním uchazeče při zahájení zkoušek.

Čl. 4
Závěrečné ustanovení

Tyto zkušební osnovy a postup zkoušek nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2000.

Ing. David Stádník v.r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu


Poznámky pod čarou:

 1. Radiokomunikační řád, Ženeva 1998.
 2. Rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (ERC) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) z 10. března 1999 o harmonizovaném souboru zkušebních otázek pro všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby a omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby.
 3. International Amateur Radio Union - Mezinárodní radioamatérská organizace.

© OK1MP, 2000