Přeskočit na obsah

Pár slov novým čtenářům

Tyto stránky vznikly v květnu 1997 společným přičiněním Rady Českého radioklubu a Aleše, OK1UUE, který svým zápalem nakazil i vedení Městské knihovny v Praze natolik, že prostor i technické vymoženosti svého serveru nám knihovna poskytovala přes pět roků - díky! Od roku 2003 začaly stránky využívat webhosting poskytovatele WEB4U. V roce 2009 je Pavel, OK1PUL, převedl pod redakční systém na bázi systému DRUPAL.

Stránky chtějí oslovit tyto čtenáře:

  • zahraniční radioamatéry s cílem poskytnout jim povšechné základní informace o radioamatérském dění v ČR se zvláštním ohledem na ty, kdo by ČR chtěli navštívit a vysílat zde,

  • nejširší veřejnost k seznámení s podstatou radioamatérského hobby v celé jeho šíři včetně informací o způsobech, jak lze s tímto hobby začít,

  • začínající radioamatéry radami k prvním krokům v radioamatérském provozu,

  • zkušené radioamatéry nabídkou trvale platných informací, jako jsou podmínky závodů, podmínky diplomů, důležité informační přehledy atp., a také poukázáním na obory radioamatérství, kterými by ještě dále mohli obohatit svůj volný čas,

  • všechny radioamatéry zveřejňováním provozních a legislativních aktualit a samotnou existencí těchto stránek jako faktické "on-line" provozní a legislativní příručky,

  • radioamatéry - členy ČRK podstatnými organisačními informacemi ČRK.

Redakci obstarává Honza, OK1NP. Každá stránka má svého autora, jehož značku včetně copyrightu najdete na konci stránky.

Obsah stránek je průběžně aktualisován v závislosti na tom, jaké informace poskytují autoři stránek. Autor každé stránky je uveden na jejím konci, údaj roku za značkou vyjadřuje rok vzniku stránky, nikoli poslední aktualisaci.  Nezlobte se, nejsou-li některé údaje vždy aktuální, opravdu závisíme na dobré vůli autorů a žádný zvláštní aparát pro sběr informací nemáme!

Obsah se stále rozšiřuje a nepovažujeme ho za uzavřený. Uvítáme nabídky ke spolupráci i nové podněty. Za vyloučené však považujeme jakékoli komerční aktivity a politickou, náboženskou a jinou ideovou propagandu. Víme, že zejména technické informace zatím chybí, vždy samozřejmě záleží na ochotě autorů, které se nám podaří oslovit.

Stránky vznikají jako nehonorovaná náplň volného času autorů, nelze na ně proto klást táž měřítka, jako na profesionální presentace, a nelze také očekávat, že obsah bude rychle rozšířen o vše, co čtenáři navrhnou. Přesto jsou reakce čtenářů velmi vítány.

Kdokoli je oprávněn přejímat informace z těchto stránek, to však bez jakékoli výjimky podmiňujeme tím, že jako zdroj informace budou uvedeny WWW stránky Českého radioklubu, a bude uveden též autor příslušné stránky.

Různé problémy radioamatérského života lze posuzovat z různých hledisek. Český radioklub jako člen Mezinárodní radioamatérské unie (IARU) uplatňuje přístupy této unie, a stejně tak činí i tyto stránky.


  1. Za obsah stránek včetně vztahu k autorským právům třetích osob odpovídají jejich autoři, kteří jsou na stránkách obvykle uvedeni svými radioamatérskými značkami jako unikátními identifikátory podléhajícími ze zákona úřední evidenci ČTÚ.

  2. Český radioklub, majitel a provozovatel serveru, správce stránek, redaktor stránek ani autoři neodpovídají žádným způsobem komukoli za škody, které by mu přímo či nepřímo vznikly použitím těchto stránek nebo informací na nich uvedených, ani za škody způsobené neaktuálností, změnami či nedostupností stránek.

© OK1XU, 1999