Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

Doporučení uživatelům QSL služby

 • Lístky laskavě vyplňujte čitelně, zejména volací znak adresáta. Používáte-li tiskárnu, použijte sytý tisk a dostatečnou velikost volací značky. Značku případného manažera je třeba uvést stejně výrazně.
 • QSL lístky s přepisovanými a jinak upravovanými údaji neposlouží k získání jakéhokoli diplomu: mějte na paměti zájmy adresáta lístku!
 • Zpracování lístku urychlíte, napíšete-li volací znak adresáta také na zadní stranu lístku.
 • Lístky seřaďte a v balíčku uspořádejte ve stejné orientaci (přední-zadní, horní-dolní strana). Při větším množství laskavě oddělte vytříděné skupiny proužky papíru přesahujícími obrys lístku (pokud proužky nevyčnívají ze složky, ničemu nepomohou).
 • Lístky lze QSL službě doručit poštou nebo osobně:
  • výhradní poštovní adresa pro zásilky QSL lístků: Český radioklub, QSL služba, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.
  • výhradní adresa pro osobní doručení: Český radioklub, QSL služba, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.
 • Návštěvními hodinami QSL služby jsou:
  Po: 8.00 - 15.00
  Út: 8.00 - 15.00
  St: 8.00 - 18.00
  Čt: 8.00 - 15.00
  Pá: po dohodě
 • QSL služba ČRK distribuuje lístky především jiným QSL službám členských organisací IARU. Jejich přehled najdete na této naší stránce, která je sama o sobě jednak dobrým přehledem o tom, do kterých zemí lze zasílat lístky prostřednictvím QSL služby, jednak i napovídá správný postup třídění lístků. Zasílá je dle možnosti i manažerům, kteří vyřizují QSL agendu jiných stanic zdarma, bez požadavku na zpětné poštovné. Manažerům, kteří zpětné poštovné požadují, musí zájemci své lístky bohužel poslat přímo poštou.
 • Aby bylo rozesílání zásilek QSL rovnoměrné rozdělené do kalendářního roku, používá QSL služba ČRK tento systém:
  • leden, duben, červenec, říjen - dvoupísmenné CALL + třípísmenné začínající písmenem A,
  • únor, květen, srpen, listopad - třípísmenné CALL začínající písmeny B + C + D,
  • březen, červen, září, prosinec - třípísmenné CALL F až Z.
  Termíny jsou veskrze orientační a nemůžeme je zaručit. Vše závisí na příchozí poště, která má při třídění samozřejmě přednost, nelze předvídat, kdy a jak vydatná zásilka k nám ze zahraničí přijde.
 • V řadě zemí (např. EK (ex UG) a 4L (ex UF)) neexistuje QSL služba a doručení lístků tedy závisí na znalosti manažerů jednotlivých stanic.
 • Pokud obdržíte lístek za spojení, které jste nenavázali, a chcete ho odesílateli vrátit, škrtněte na lístku slabě svou vlastní značku a co nejblíže k ní napište "RETURN". Na lístek pak pro informaci odesilatel doplňte vysvětlující informaci, např. "NOT IN MY LOG", "WRONG CALL" a podobně. Bez této úpravy by se Vám lístek mohl znovu vrátit.
 • Nedoručitelné lístky budou skartovány. QSL služba nepřijme nedostatečně vyplacené zásilky lístků.

QSL služba děkuje radioamatérům za důvěru a prosí, aby neopomínali tyto zásady. Pomohou tím rychlosti a správnosti doručování QSL a potěší i své protistanice.

© OK1XU, 2005