Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

Registrace a poplatky uživatele QSL služby

Registrace:

 • Předpokladem správného doručení lístků QSL službou je znalost aktuální adresy každého uživatele. Proto je třeba, aby se každý uživatel u QSL služby zaregistroval ihned po získání volací značky.
  Poznámka: Poté, kdy ČR přijala evropský standard ochrany osobních dat občanů, neposkytuje ČTÚ data koncesionářů. QSL služba disponuje jen těmi údaji radioamatérů, které jí oni sami sdělí.

 • S ohledem na požadavky zákona o ochraně osobních údajů jsme nuceni požádat Vás o písemný souhlas s tím, aby QSL služba mohla evidovat Vaše osobní údaje. Postup popisuje naše stránka Český radioklub a ochrana osobních údajů:
  • členové ČRK se zaregistrují tak, že zašlou jakou součást přihlášky do ČRK lístek EVIDENCE ČESKÉHO RADIOKLUBU", a jestliže získají koncesi až po vstupu do ČRK, zašlou bezprostředně po získání koncese lístek EVIDENCE QSL SLUŽBY,
  • nečlenové ČRK se zaregistrují zasláním lístku EVIDENCE QSL SLUŽBY a současně uhradí roční polatek za užívání služby.

 • QSL službě je nutné ihned sdělit adresu pro každou novou značku, a v případě změny doručovací adresy i tuto adresu. Adresa nemusí být totožná s místem trvalého bydliště či QTH stanice.

 • Všechny změny QSL službě laskavě sdělujte zasláním vyplněného lístku EVIDENCE QSL SLUŽBY.

 • Registrační lístky se zasílají na adresu: Český radioklub, QSL služba, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, případně doručují na tuto adresu osobně.

Poplatky:

 • Pro členy ČRK je distribuce lístků pro všechny domácí i zahraniční značky, jejichž jsou držiteli, bezplatná. Pokud členové ČRK zprostředkují jako QSL manageři výměnu lístků pro jinou stanici, hradí dále uvedený poplatek za každou zprostředkovanou značku.

 • O tom, kdo je držitelem značky, rozhoduje znění povolovací listiny. Změna značky se nepovažuje za další (novou) značku.

 • Nečlenové ČRK mohou QSL službu užívat za poplatek. I v jejich případě kryje poplatek všechny domácí i zahraniční značky, jejichž jsou držiteli, avšak pokud zprostředkují jako QSL manageři výměnu lístků pro jinou stanici, hradí dále uvedený poplatek za každou zprostředkovanou značku. Nečlenové ČRK mohou využívat službu buď plnou (příchozí i odchozí), nebo omezenou (pouze příchozí).

 • Roční poplatek činí 1500,- Kč za plnou službu, 480,- Kč za službu omezenou.

 • Poplatek lze uhradit osobně v pokladně ČRK (viz stránka o kontaktech s ČRK) nebo na účet ČRK č. 107-4969460287/0100 u Komerční banky (název účtu: Český radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7).

Další podrobnosti stanoví Pravidla pro provoz QSL služby.

© OK1XU, 2005