Přeskočit na obsah

Reflektor

Typický dotaz III.

Dotaz:

Rád si prečítam váš bulletin pretože sú v ňom zaujímavé veci. No čo mi v ňom vadí je to že máte modrý podklad a do toho dáte modré písmo. To je doslova unikát. Myslíte si že to čítajú len mladý ľudia ktorý majú dobrý zrak? Ak si to myslíte tak sa mýlite, čítajú to aj starší ktorý s tým majú veľké problémy. Nebolo by dobre zamyslieť sa nad tým a urobiť v tom nápravu? Alebo zmente farbu písma ak bazírujete na modrom podklade, alebo zmente podklad na takú farbu aby sa to dalo bez námahy prečítať. Ďakujem vám za pochopenie a verím že sa nad tým zamyslíte a urobíte nápravu v tejto veci.

Jozef, OM2...

Odpověď:

NZ, Josefe,

bojím se, že jde o omyl. Bulletin Českého radioklubu je vysázen převážně černým písmem na chamois pozadí. Máš možná na mysli naše WWW stránky. Upozorňuji Tě na černobílý kulatý terčík v záhlaví každé stránky vpravo pod přepínačem jazykové mutace. Poklepáním na tento terčík se Ti zobrazení textu změní na černý text na bílém pozadí. Opětovným poklepáním na terčík přepneš zobrazení zpět.

Mám velkou radost, že se Ti jinak náš WEB líbí, a že ta práce tedy není marná.

Hodně zdaru, pevné zdraví a 73,

Honza, OK1XU

Doplnění odpovědi:

Ještě si dovolím připomenout (snad tím nikoho neurazím) šipčičky nad terčíkem nahoru/dolů, které zvětšují (pro staré slepé - jako já) - a zmenšují (pro mladé bystrozraké) velikost písma.

Jirka, OK1...

Typický dotaz II.

Dotaz:

Ahoj Honzo!

Musím pochválit nový web, je to citelný krok kupředu a myslím si, že jde z dobou.

Jen jednu připomínku bych měl a to k výsledkům závodů či zápisů z jednání VV apod. Ty jsou stále ukládána na web zazipované. Určitě by neměl být problém je publikovat v "otevřeném" formátu a nezabraly by tolik prostoru.

73! Jirka OK2...

Odpověď:

NZ, Jirko,

díky za pochvalnou zmínku k novému vzhledu WEBu ČRK.

Publikovat dokumenty v PDF není problém technický, nýbrž časový, hlavně v případech, kdy je třeba pospojovat více souborů. Tady někde mé časové (nikoli technické) možnosti končí.

Plánuji předat redakci stránek někomu dalšímu, kdo přinese nové nápady a nového ducha, doufejme, že jeho časové možnosti budou lepší.

73, Honza, 1XU

Typický dotaz I.

Dotaz:

Vážení přátelé, dobrý den

již jsem psal a moje připomínka nebyla akceptována: Vadí mi zastaralé podoby slov, které užíváte ve všech tvarech slov na stránkách črk: organisace (na titulní straně) a dále televise ... atd všude, kdekoliv je takové slovo, je tvar se "s". Tyto podoby slov se již opravdu nikde nepoužívají a působí na mně jako z jiného světa, možná z dob reálného gymnázia mého dědečka, který je již bohužel téměř patnáct let po smrti (a ten psal ještě gymnasium...). Jsem na tyto archaismy (všimněte si, že nepíšu archaizmy, i z je třeba používat s citem) citlivý a tak mi jejich tvrdošíjné používání velice vadí. Nedalo by se s tím skutečně něco dělat? Jsem přesvědčen, a možná nejen já, že by opuštění těchto výrazů článkům na stránkách ČRK (které jinak považuji za velice kvalitní a přínosné, až na tuto nikoli jen kosmetickou záležitost) velice prospělo.

Pro úplnost uvádím stanovisko Ústavu pro jazyk český, který v této věci považuji za nejvyšší autoritu: (cituji)

"kurz filozofie, nebo kurs filosofie?

O způsobu psaní přejatých slov rozhoduje míra jejich zdomácnění v češtině, tedy toho, jak slovo ve spisovném jazyce vyslovujeme. Proto dnes - v souladu s výslovností - píšeme se z řadu výrazů původně psaných se s. Mnoho slov můžeme psát oběma způsoby, buď se z, nebo se s.

Nejvíce slov patří do skupiny slov zdomácnělých, ve kterých původní s vždy vyslovujeme jako [z]. Pravopisné podoby se z jsou u těchto slov považovány za základní, stylově neutrální. Do této skupiny patří např. analýza, dezinfekce, filozofie, fyzika, gymnázium, konzultace, konzervativní, muzeum, prezident, próza, televize. Podoby se s (president, museum.) se uplatní pouze v určitých typech textů a pociťujeme je jako knižní, až zastaralé.

Do druhé skupiny patří slova, kde v nepřímých pádech (tedy ne v prvním) vyslovujeme [z], což ovlivňuje i pravopis slov v prvním pádě. U těchto slov hodnotí platná kodifikace dublety jako rovnocenné. Píšeme kurz i kurs, obdobně i odvozené výrazy kurzovné/kursovné, kurzovní/kursovní, konkurz i konkurs, pulz i puls, pulzovat/pulsovat.

Slova s dvojí spisovnou výslovností můžeme psát rovněž dvojím způsobem. Píšeme a čteme diskuse i diskuze, renesance i renezance, resort i rezort, režisér i režizér. Na rozdíl od první uvedené skupiny se za neutrální považují podoby se s.

Ve slovech s příponou vyslovovanou jako [-izmus] a ve slovech zakončených na [-zmus] a [-zma] se píše s i z, přičemž za základní se považují podoby se s, např. mechanismus, spasmus, charisma.

Pouze se -s- píšeme laser [lejzr] a některá slova s latinskou předponou dis-: disident, disharmonie, disonance. Variantu máme u slova disertace/dizertace. "

... konec citátu - možno nalézt na stránkách Ústavu pro jazyk český

Děkuji a doufám, že se mojí připomínkou již budete zabývat - věřte, že mi nejde o nějaké "šťourání", ale o věc stále aktuálnější, která by mohla být ku prospěchu i našeho radioamatérského "koně" - jistě i vám jde o co nejkvalitnější prezentaci toho nejlepšího, co nám naše hobby dává a dalo. (a nikoliv presentaci...) V neposlední řadě se tím mohou stát stránky přitažlivější pro mladší generaci, o což nám jistě také jde :-)

S pozdravem, ať se vše daří,

Petr ..., OK1...

Odpověď:

NZ, Petře,

díky za dotaz, a zejména za to, že jsi si dal práci a svou argumentaci podpořil názorem Ústavu pro jazyk český.

Původcem jevů, které se Ti nelíbí, jsem výhradně já, ČRK či Rada ČRK jsou v tom naprosto nevinně, a nebudiž jim za některé archaické jazykové jevy na WEBu ČRK láno.

Kdybych měl odpovědět úplně upřímně na důvod takového způsobu psaní, vyzněla by má odpověď dost arogantně: protože chci a protože můžu. Chci, protože "Pravidla českého pravopisu" jako výsledek činnosti Ústavu pro jazyk český se mi nelíbí, a můžu, protože tato pravidla, podobně jako ČSN, ztratila po listopadu sílu všeobecně závazného předpisu. Jinak řečeno, jde o mou osobní libůstku, kterou uplatňuji jen v textech, pod nimiž jsem podepsán, jde o můj způsob užívání si alespoň nějaké míry svobody v předirigovaném světě. Přitom uplatnění této libůstky je prakticky jedinou odměnou za práci s WEBem ČRK - to snad není mnoho?

Vliv Ústavu na češtinu považuji za negativní hlavně proto, že příliš rychlou akceptací jevů hovorové češtiny do normy češtiny spisovné způsobuje, že každá generace u nás má jiný pravopis. Uživí se přitom sice spousta "odborných pracovníků", úředníků, příbuzných a kamarádů, ale pro praktický život občanů je to pro kočku. A také proto, že nadměrné počešťování přejímaných slov vytrhává češtinu z mezinárodního kontextu. Když jsem onehdy na WEBu Ústavu zahlédl, že s vážnou tváří předkládá k veřejné diskusi, zda by neměl být u slova "datum" přijatelný i 2.pád "bez datumu", ba dokonce i "datumové soubory" v oblasti IT, zlomil jsem nad Ústavem hůl a zajímá mne na něm již jen ta nemilá skutečnost, že jsem bohužel nucen přispívat na jeho neblahou činnost daněmi.

Tvá myšlenka, že poněkud archaický pravopis může odrazovat mladé lidi, stojí jistě za úvahu. Nemyslím ale, že činí dobře ti, kdo ve snaze mladé lidi zaujmout jim podlézají: mladí to poznají a nebudou si takto presentovaných věcí vážit, právě naopak.

Usiluji připoutat pozornost mladých hlavně nabízeným obsahem stránek. Pokud by to byla právě občasná záměna "s" a "z" v textech, co mládež odradí, pak je to snad i dobře, protože pak by šlo o mládež hloupou a povrchní, a s takovou mládeží si nepomůžeme. Pročež tak, jako nehodlám v zájmu zaujetí omladiny nosit dredy či vyholenou lebku, tak nebudu v textech, které podepisuji, nikdy psát "president" či "filosofie" se "z", a to ani kdyby se čerti ženili.

Bojím se, že jsem Tě nepotěšil.

73, Honza, OK1XU

Anonym

Mnohé internetovské presentace bývají doplněny "reflektorem" - rubrikou s ohlasy čtenářů. Neplánovali jsme takovou rubriku, protože pro účel, jemuž tyto stránky slouží, není nezbytná.

Ohlasy čtenářů nám e-mail samozřejmě přináší, a to v objemu potěšujícícím. Kdybychom zveřejnili všechny poznámky typu "Superb pages!" nebo "Prima stránky, díky!", které jsme dostali, leckdo by nám vytkl neskromnost. Dostáváme také připomínky, upozornění na chyby, na nutnost updatovat ten či onen link, dostáváme náměty na nová témata. Tyto stránky zkrátka radioamatéři (a nejen radioamatéři) opravdu navštěvují a čtou.

Za dobu existence stránek jsme dostali všechny možné reakce čtenářů, s nimiž lze rozumně počítat, a naše přesvědčení o zbytnosti "reflektující" stránky se neměnilo. Až jsme konečně dostali také anonymní dopis! Někdo možná řekne, že v Čechách je zázrak dostat takový dopis třetí rok veřejného působení, jenže my jsme - naivně - předpokládali, že deset let po listopadu prostě není důvod anonymní dopisy psát.

Tak ho tu máme. Má všechny atributy, které takovému dopisu nemají chybět: neukojitelnou zášť a závist vůči všem a všemu, hulvátství a vulgarismy, pravopisné chyby i falešnou adresu odesilatele. Chybí jen výhrůžky, ale ty budou třeba příště. V zásadě si nemůžeme stěžovat, že by nás čtenář Nespokojený o něco ošidil; díky!

Původně jsme dopis chtěli uveřejnit s glosou, že naše stránky jsou určeny inteligentnímu čtenáři, občas však na ně zabloudí i někdo jiný. Ona ale není až tak velká legrace, táhne-li se za námi všemi po deseti letech volnosti stále ještě ten puch dušiček pokřivených totalitními dobami. Takže se spolu s námi můžete zasmát nebo si poplakat: jak je komu libo.


Český radioklub sekretariát
U Pergamenky 3, 17000
Praha .7

15. srpna 1999

Pán Ing Prosecký Miloš.

Mohlo by se říci, že jako bejvalej amater vysílač mne nemusí věc vůbec zajímat, ale nedá mi to a musím na to svinstvo reagovat. Jedna se o pamflet který jste nachali proběhnout na Internetu pod názvem "Právo zřídit si antenu".

Na první přečtení je jasné, že to nebyla rada pro amatery, ale návod jak mají postupovat novodobý Páni domací proti amaterum vysílačům. Dáváte tím najevo, že v dnešní době prostý člověk, který jen taktak vyděká na obživu sve rodiný, nemá mezi amaterskou elitou co dělat. Neboť nemůže se chovat tržně a nabídnout Pánu domácímu úplatek za postavení anteny na domě ve kterém bydlel před privatizací. Nemá na to aby si postavil za milion chatu, něktde kde by nepřekážel sousedům v příjmu TV sygnálu, kteří dokonce neplatí ani účastnický poplatek a o nabytí přijímače nemají ani doklad. Aby nevadil stavebnímu úřadu, kažením urbanistického vzhledu bytové čtvrti. Na druhé straně však tomuto úřadu vůbec navadí různá monstra reklamních ploch a anteních monster pro debilní telefony. Ani jim nevadí postříkané fasády i soukromých domů slavnými sprejaři (prej umělci). Prostě na movitého se nemůže i když dělá věci nezákone. Nikomu také nevadí, že taxikáři mají i 200W zesilovač za povoleným výkonem 4W. O výkonu jejich řídících stanic ani nemluvě.

Ve vašem pnfletu se odvoláváte, že je to skoro na celém světě, ano je to jedna cesta jak odvéct pozornost mladých lidí od kecání do politiky mocných. Je lepší, aby se mladí lidé bavili na diskotece a fetovali než pěstovali ušlechtilou zábavu a vzdělávání se amaterským vysílaním.

Také dnes moderní diskuse o VF ozařování, kterého jste se také dotkli. Znám spoustu amaterú kteří mají stdečni pomahadlo a neznám žádný případ zhoršení jejich stavu následkem amaterského vysílání. Co potom debilní telefon, kde sice se jedná o malou energii. Ale antena je jen několik cm od mozku.

Jak jsem na začátku uvedl netejká, se tato věc konkretně mojí osoby, ale jako dřívější dost aktivní amater jsem musel k tomuto problemu něco říci. A to že tento problém se týká celého světa, no tak i my musíme honem prdelkovat a přizpůsobit se, až tu budou vládnout číňané, tak si necháme udělat platickou operaci očí! Hi hi hi.

Máme i ve vyspělé době lidi se slepičím mozkem!

S pozdravem 73

Josef Nespokojený
Česká Lípa/Labem
Hurvínkova 99 450 00

© OK1XU, 1999