Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Regulativ pro přidělování kót při závodech VKV

POZOR!
Platnost tohoto dokumentu byla ukončena ke 31.prosinci 2002!


Pořadatelem závodů na VKV kategorie A je Český radioklub, který je řádným členem IARU – I. oblasti. Závody kategorie A jsou časově koordinovány v celé I. oblasti IARU. Kdo se chce těchto závodů zúčastnit, musí respektovat "Regulativ" pro přidělování kót pro závody na VKV a dodržovat jeho pravidla.

U závodů kategorie B dle podmínek pořadatele závodu.

Kóty přiděluje z pověření VKV pracovní skupiny Rady Českého radioklubu Stanislav Korenc, OK1WDR, na území České republiky.

Žádá-li více stanic o stejnou kótu, jsou stanice posuzovány podle následujících kritérií:

 1. Datum podání přihlášky – kótu je možno přihlásit pro konkrétní závod přihlásit nejdříve dva měsíce před datem jeho konání a to první všední den v měsíci. ( např. II. Subregionální závod konaný 7. a 8. května 1994 je možno přihlásit již v úterý 1. Března 1994 ( rozhoduje datum poštovního razítka které musí být bezpečně čitelné )).
 2. Počet přihlášených pásem.
 3. Účast ve VKV závodech minulého roku.
 4. Hodnocení ve VKV závodech minulého roku.
 5. Losování.
 1. Schválená žádost o kótu je nepřenosná na jinou stanici.
 2. Pokud stanice neobsadí přihlášená pásma, nebo se závodu nezúčastní vůbec ze schválené kóty a neoznámí to osobě určené pro přidělování kót, ztrácí pro další stejný závod, který si přihlásí, výhody vyplývající z tohoto regulativu.
 3. Stanice, které nebude schválena žádná z požadovaných kót, obdrží v co nejkratším termínu vysvětlení.
 4. V případě, že by na stejné datum připadly dva závody, z nichž jeden bude kategorie A, závod kategorie A má vždy přednost.
 5. V případě, že se přihlásí dvě stanice na dvě kóty ve vzdálenosti menší, než 2,5 km, musí stanice s horším výsledkem podle uvedených kritérií požádat druhou o souhlas.

Vysvětlení, jak je stanice posuzována podle bodů 3 a 4 "kriterií":

 1. Účast v závodech minulého roku:

  Závody jsou rozděleny na dvě kategorie:

  1. I. a II. Subregionální závod, Polní den, Polní den mládeže, Den rekordů VHF a UHF, Mikrovlnný závod a A1 contest
  2. Velikonoční a Vánoční závod

  Stanice, které se umístí v prvé polovině hodnocených stanic, obdrží 2 body, umístí-li se ve druhé polovině obdrží 1 bod. Pro závody kategorie A se počítají body za výsledky ze závodů minulého roku z kategorie A. Pro kategorii B výsledky za uplynulý rok ze závodů kategorie B. Počet bodů se vynásobí koeficientem podle toho, na kterém pásmu byl výsledek dosažen. A to pásmo 144Mhz 1x, 432MHz 2x, 1296Mhz 3x, 2320Mhz 5x.

  Pro závody, kde se soutěží jen na některých pásmech, se počítají výsledky dosažené na příslušných pásmech.

 2. Hodnocení ve VKV závodech minulého roku:

  Stanice, které se umístí v závodě na prvém místě obdrží tolik bodů kolik je hodnocených účastníků závodu v té kategorii kde soutěžila. Stanice na druhém pořadí obdrží o bod méně atd. , až stanice která se umístí na posledním místě obdrží 1 bod. ( např. je 33 účastníků, prvá stanice obdrží 33 bodů, duhá 32 bodů atd. ) Koeficienty zůstávají stejné jako v bodě 3.

© OK2ZI, 2001