Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

SWL - rychlý vstup na radioamatérská pásma

Nejrychlejším, spolehlivým, a současně také nejlepším vstupem na radioamatérská pásma je praxe radiového posluchače (RP), v zahraničí více známá pod zkratkou SWL (Short Wave Listening). Spočívá v tom, že amatér - posluchač radioamatérská spojení nenavazuje, nýbrž odposlouchává.

I když jde o jistě jednodušší formu radioamatérské činnosti, má mnoho výhod: radioamatérský začátečník se při ní seznámí s principy, běžnou praxí i finesami radioamatérského provozu, i za odposlouchaná spojení může zasílat a získávat QSL lístky, účastnit se závodů, sbírat diplomy a podobně. Jsou radioamatéři, kteří u poslechu setrvávají celý život. Více podrobností najdete na naší stránce Co je HAM Radio?, a rady o návrhu a rozesílání lístků zase nabízí naše stránka QSL lístky.


Jako SWL nemusíme mít vysílač a leccos jiného, jedno však budeme potřebovat určitě: jestliže vysílající radioamatér má volací značku, pak posluchač se identifikuje RP (SWL) číslem, pod nímž rozesílá svá hlášení o poslechu (posluchačské QSL lístky) zaslechnutým radioamatérským stanicím. S výhodou při tom využívá QSL služby Českého radioklubu.

Vydávání a evidence čísel radiových posluchačů je další ze služeb pro jeho členy i radioamatérskou veřejnost.

Poštou můžete kontaktovat Český radioklub na jeho adrese, požádat o vystavení RP čísla, a žádost doplnit těmito údaji: jméno, příjmení, rok narození a adresu, kam potvrzení o RP čísle poslat. Připojte vyplněný lístek "EVIDENCE pro QSL SLUŽBU", případně "EVIDENCE pro CALL BOOK", který s potřebným vysvětlením najdete na této stránce. V krátké době obdržíte doklad o svém novém posluchačském čísle.

S RP číslem v ruce už stačí jen poohlédnout se po vhodném přijímači, a svět radioamatérských vln se Vám otevírá dokořán...

© OK1AGA, 2000