Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

OK1DN: TVI - příklad dořešeného případu

V titulku uvedenou zkratku, vyjadřující rušení televizního příjmu, zná důvěrně mnoho amatérů. V dnešní době především ti, v jejichž okolí je stále ještě používáno I. TV pásmo. Ve svém QTH, v chatové osadě, patřím mezi takto postižené.

Zde se chci stručně podělit o nově nabyté zkušenosti. Snad mohou pomoci podobně postiženým kolegům. Technice odrušování se věnují autoři např. v článcích (1) a (2), nejnověji pak (a myslím, že velmi dobře) v článku (3). Já se zaměřím především na "vztahovou" stránku věci. Myslím, že problematika rušení ze "vztahového" (a právního) hlediska je velmi dobře rozebrána ve stati (4). V zásadě jsem se řídil touto statí a také svojí dávnou zkušeností z doby před více jak 30 lety. Tehdy jsem se potýkal s podobným problémem. Shodou okolností se jednalo o stejné TV pásmo i o stejný vysílač (Cukrák). Existovaly však dva zásadní rozdíly. Za prvé bylo podle tehdejších předpisů možné omezit amatérský provoz v době vysílání nejvíce sledovaných pořadů (např.ve všední den od 19 do 23 hodin). A za druhé, tehdy jsem se aktivně podílel na vzniku rušení také já svým doma navrženým a zhotoveným vysílačem o příkonu 300 W na PA, resp. jím vyzařovanými parazitními signály.

Jiná byla situace v naší osadě, když jsem v říjnu 2000 opět začal pracovat na krátkovlnných pásmech. Po prohlídce TV antén v okolí jsem usoudil, že na výkon, odpovídající třídě A, mohu zapomenout. Po poradě se známými amatéry z mládí (OK1XU, OK1AMY atd.) jsem si pořídil TRX IC746, mnohopásmový vertikál, vertikální delta loop 83 m a se 100 W výkonu začal o víkendech a v době volna vysílat. Od začátku jsem ctil zásadu, že já jsem přišel do osady v době, kdy většina sousedů měla zajištěn TV příjem, který sice byl mnohdy velmi nekvalitní, ale jim vyhovoval. Proto jsem k problému TVI přistoupil aktivně. Obešel jsem většinu v úvahu přicházejících sousedů, na své náklady opravil anténní rozvody, nainstaloval chybějící antény na 1. TV kanál (většinou se jednalo o důchodce). Dal jsem také k dispozici číslo svého mobilního telefonu s tím, aby mi sousedé zavolali při vzniku jakýchkoliv problémů s příjmem televize. Dodávám, že "hustota" sousedů není velká. Vesměs se jedná o vzdálenosti v řádu stovek metrů. Myslel jsem si - velká výhoda proti městu.

Avšak část těchto sousedů používala k příjmu skutečnou lahůdku z hlediska TVI. Byly to širokopásmové zesilovače ze společných televizních antén Tesla, instalované do "anténního řetězce" před vstupy přijímačů. Jednalo se o zesilovače, které byly původně používány ke kompenzaci útlumu kabelových rozvodů ve velkých domech. Příjem na 1. kanálu, pomocí kusu drátu nebo v lepším případě svodu antény na 7. kanál, byl zajišťován velkým zesílením zmíněných zesilovačů. Chataři za ně také dobře zaplatili. Bylo jim údajně řečeno: "Ty zesilovače jsou tak dobré, že pro příjem TV Nova dokonce nepotřebujete ani žádnou anténu". Co to dělalo při klíčování v pásmu 24,9 MHz a to i na vzdálenost mnoha stovek metrů, jistě netřeba popisovat. Nicméně jsem TVI související s mým vysíláním nakonec odstranil, zlepšil jsem kvalitu příjmu TV Nova a výrazně snížil citlivost přijímacích systémů na mnoho dalších zdrojů rušení.

Přesto, že si někteří jedinci tento přístup zřejmě nevyložili správně, potvrdilo se, že dobré sousedské vztahy jsou skutečně nadevše. Po více jak dvou letech aktivního provozu se proti mně nesepisují hromadné petice, ale došlo pouze k jedné stížnosti na Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Jednalo se o souseda, jehož parcela leží asi 200 metrů od mojí a v osadě se zdržuje celoročně. Před zhruba dvěma roky jsem také u něj provedl výše popsané úpravy (vč.dodání antény na 1.pásmo a vyřazení širokopásmového zesilovače). Zřejmě z důvodu jiných zdrojů rušení (např. sváření elektrickým obloukem v jeho blízkosti) si zjednal odbornou firmu z blízkého okolí. Neměl při tom šťastnou ruku. Já bych mu z blízkého okolí doporučil jinou, skutečně dobrou televizní resp. anténářskou firmu. Po zákroku firmy vybrané sousedem se nově objevilo TVI v souvislosti s mým vysíláním.

Protože v tomto případě již domluva nebyla možná, požádal jsem ČTÚ, oblast pro Prahu a středočeský kraj, o prošetření stížnosti na moje vysílání podáním do podatelny úřadu. Paralelně šla stížnost na mne od tohoto souseda. O prošetření jsem sám požádal proto, abych měl na průběh šetření vliv. Také jsem, až do závěru ČTÚ, přestal vysílat (vůbec jsem zařízení na chatu nevozil). Zároveň jsem nechal svůj TRX (pro jistotu) proměřit z hlediska spektrální čistoty výstupního signálu Karlem, OK1DNH (za což mu touto cestou ještě jednou děkuji). Připravil jsem také doklad o certifikaci TRXu (důležité!).

Šetření a měření inspektorů ČTÚ proběhlo ve dvou termínech a musím říci, že v mém případě probíhalo korektně, se snahou záležitost skutečně vyřešit, tzn. najít a odstranit skutečnou příčinu rušení. Inspektoři prověřili moje zařízení a konstatovali, že vyhovuje certifikaci ČTÚ a povolovacím podmínkám. Zajistili také souhlas s mojí přítomností při šetření u rušeného souseda a posléze souhlas s mým zákrokem, který příčinu rušení odstranil. Do vstupu I.TV pásma u slučovače signálů jsem instaloval útlumový článek za cca 60,-Kč. Tento slučovač byl předřazen společnému zesilovači pro I. až III. TV pásmo. Jak konstatovali inspektoři ČTÚ, zesilovač byl signálem z antény pro 1. kanál přebuzen. Pro zajímavost, napětí signálu 1.kanálu bylo původně o více než 30 dB vyšší než napětí signálu 7. kanálu (TV Prima). Na závěr šetření bylo prověřeno, za účasti inspektorů u mne i u tohoto souseda, že po provedeném zákroku k žádnému rušení čtyř přijímaných TV kanálů mým vysíláním nedochází.

Dodávám, že také k tomu jsem koncipoval své podání na ČTÚ. Původně se totiž stěžovatel držel doporučení výše zmíněné firmy, aby mne již nikdy nepustil na pozemek, že rušení je jen můj problém a když si na mne bude stěžovat, tak mi úřady vysílání "zatrhnou". Součástí písemného stanoviska ČTÚ, které jsem obdržel, je fotokopie protokolu z šetření, včetně podpisu inspektora, rušeného souseda a mého podpisu. Dodávám, že elektromagnetická kompatibilita (ve vztahu k rušení o ní hovoří také §88 zákona č.151/2000 Sb. o telekomunikacích) je zřejmě pro mnoho tzv. "televizních" firem pojmem naprosto neznámým. S tím je třeba při řešení TVI počítat.

Jak je vidět, konec dobrý, všechno dobré (alespoň doufám -hi). Pro sebe jsem zjistil, že i v éře informačních technologií, včetně Internetu, je amatérské vysílání stále prima hobby a i přes problémy typu TVI mne baví. Potíž vidím v tom, že společenská prestiž radioamatérů je u nás nízká. Sice skutečně jen provozujeme své hobby, ovšem tak jako mnozí jiní to své a přitom mají mnohem lepší společenskou pozici. Bohužel, nemáme u nás kongresmany a astronauty s radioamatérskou licencí a radioamatérů, jakožto voličů, je u nás skutečně asi málo. Naší věci snad mohou pomoci projekty typu TRASA. V každém případě jsem si ověřil, že je třeba být ve vztahu k okolí pokud možno partnerský, trpělivý a snažit se být vždy alespoň o krok napřed. Konec konců, jde o umění vyjít si vzájemně pokud možno vstříc.

ing.Václav Vydra, OK1DN
"ok1dn at hotmail.com"


Literatura:

  1. ing.Anton Mráz, OM3LU, Zemnenie vysielacích zariadení nielen v paneláku, Radiožurnál 1/01
  2. ing.Anton Mráz, OM3LU, Ako odrušit´ TVI a BCI v našom okolí, Radiožurnál 2/01
  3. František Dušek, OK1WC, TVI nedělá jen vysílač, Radioamatér 1/03
  4. Jan Litomiský, OK1XU, K problematice TVI a BCI - 1999, WWW stránky Českého radioklubu
© OK1DN, 2003