Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

OK1ZF: TVI, aneb problémy KV amatéra

Člověk má plnit své sliby. 2/7/00 jsem do konference OK-list umístil zprávu s názvem "Odvěký nepřítel (TVI Tesla Color) zdolán?".Jak se za chvíli ukáže, právě ten otazník v názvu byl na místě. Příští den mne Roman, OM3EI požádal, abych toto téma zpracoval pro Radiožurnál. A já to ve své euforii nad dosaženým úspěchem slíbil. Hned další den se ukázalo, že odrušení TVP má nějaké slabiny. Důsledkem bylo zpoždění slíbeného článku, který dokončuji až teď.

To bylo někdy koncem roku 2000. Když se po 2 roky článek nepodařilo publikovat v RŽ, rozhodl jsem se pro tuto formu publikace.

Vše, co popisuji jsem dělal ve spolupráci s OK1WC, který zejména realizoval celý TV rozvod.

Cílem článku není dát univerzální návod k odstranění TVI, ale ukázat postup jednoho konkrétního řešení.


Začátek (100 W, ant R7000)

O tom, že ruším sousedův TVP, jsem se dověděl celkem mírumilovným způsobem. Paní sousedka, které mé všechny děti celý život říkají babičko a se kterou celá rodina kamarádí léta letoucí, slušně požádala mou XYL, zda by mne nemohla (tedy XYL) zadávit. Kupodivu se jí (tedy XYL) do toho nechtělo.

Po zjištění, že se jedná o TVP TESLA Color 416, se mi zježily vlasy hrůzou. Být Němec, řval bych Hilfe! Protože přátelské vztahy vylučovaly onu kouzelnou větu "Tak si na mne pozvěte ČTÚ", musel jsem to začít řešit. Jednoduchými pokusy jsem vyloučil rušení po síti (při vysílání do nevyzařující zátěže TVI ustalo) i to, že bych snad vysílal nějaké rušení přímo na frekvenci TVP, a zůstalo jediné - přetížení vstupních obvodů TVP KV signálem. První řešení - hornofrekvenční propust na vstupu TVP, bylo po několika obměnách účinné, skončilo to nakonec jako transformátor 1:1 s asi 10 závity na "dvoudírovém" feritovém jádru z anténního symetrizátoru. Později, když jsem si na spektrálním analyzátoru prohlédl, co vlastně leze z mé IC-706 MK II, přibyl na výstup TXu filtr, vyrobený podle [1] a nastavený pomocí spektrálního analyzátoru.

Asi po roce vypukly problémy s rušením znovu. Jak se ukázalo, u babičky malovali a někam založili filtr, který měl být na vstupu jejich TVP. Takže jsem dodal nový. Pomalu jsem začal chápat, proč všechny příručky o odrušování hovoří o nutnosti "obezřetného diplomatického vyjednávání".

Zvýšení výkonu (PA 1 HP 1))

S jídlem roste chuť. Bohužel, připojení PA (pwr 1 HP) za IC-706 MK II se ukázalo jako nevhodné. Hlavním důvodem byl právě obsah nežádoucích produktů ve výstupním signálu transceiveru. Ten PA to mohl jedině zhoršit, a také to v souladu s Murphym učinil. Výsledkem bylo, že PA jsem mohl používat pouze tehdy, když se u babičky nekoukali na TV. Aby bylo jasno - své vlastní televizory jsem si ani s 1 HP nerušil a rovněž nikdo jiný si nestěžoval.

Výměna TRX (200 W, ant R7000)

Vůbec ne kvůli rušení jsem IC706 nahradil trxem poněkud lepším. Ale už první měření na spektrálním analyzátoru ukázalo, že i z hlediska odrušování to byl krok správným směrem. Jediným měřitelným nežádoucím produktem ve výstupním signálu je druhá harmonická, která je ale potlačena -40 dB proti základnímu kmitočtu. Nicméně zvýšení výkonu na 200 W znovu přineslo rušení TVP. Ani jsem se nepokoušel instalovat filtr na výstup TRX, neměl co potlačovat. Příčina rušení byla stále stejná, přetížení vstupů TVP signálem z oboru KV. Své vlastní televizory (s TV anténami 5 m od antény vysílací) jsem si až na jeden nerušil. Ten jeden byl Nokia Ideal Color 3711 OS při příjmu TV PRIMA (34k), a provizorně to spravil jednoduchý filtr na jeho vstupu. Později se ukázalo, že sklon tohoto TVP k rušení posilovala slabá koroze vstupního konektoru TVP a použitý kabelový DIN konektor z umělé hmoty.

Zásadní rozhodnutí

To, co tady popisuji, trvalo skoro dva roky a bylo třeba to přivést k nějakému závěru. Možná by bylo řešením koupit babičce nový TVP, ale jednak je to položka nákladná, jednak zmíněný případ TVP Nokia naznačoval, že chyba by mohla být jinde. Takže rozhodnutí znělo: zdokonalit svůj vlastní TV anténní systém a rozvod a bude-li úspěch, nabídnout babičce signál z tohoto rozvodu. Jelikož bydlíme v dvojdomku, tak to znamenalo investici asi 15 m TV koaxu.

Vlastní postup odrušení

 1. Měření úrovně TV signálu

  To je činnost, kterou je nezbytné každé problémy s TVI zahájit, jakmile máte jistotu, že TRX je v pořádku. Pro dobrý příjem by úroveň na vstupu TVP měla být 60 až 80 dBµV. Je pouhou pověrou, že v Pardubicích je dost vysoká úroveň signálu z vysílačů Krásné, Černá Hora a Liberec. Signálu je tak tak a i celkem nízká úroveň rušení dokáže divy.

  Stávající anténní systém se skládal z historické 6 el. Yagi na 6. kanál a širokopásmového "síta" (čtyři soufázově napájené prvky s direktory a společným reflektorem) se širokopásmovým zesilovačem.

  Tento anténní systém dal následující výsledky (za zesilovačem v tom "sítu"):

  6 k (NOVA, Krásné) - 55 dBµV
  22 k (ČT1, Krásné) - 82 dBµV
  34 k (PRIMA, Krásné) - 38 dBµV
  57 k (ČT2, Krásné) - 60 dBµV

  Tím se vyjasnil výše uvedený problém s rušením TV PRIMA. Při měření úrovní signálu zjistil OK1WC poměrně silný signál (asi nějaký paging nebo možná zakmitávající a vyzařující zesilovač pro 6. k) na 169 MHz, který způsobuje krásné moaré při příjmu 6. k. To se dá odstranit mírným odsměrováním antény, a tím ještě ubude užitečného signálu. To v okolí pravděpodobně udělal kde kdo a tím ještě zlepšil podmínky pro vznik TVI.

  Takže jsme se rozhlíželi i po jiných signálech a zjistili jsme:

  23 k (ČT1, Černá hora) - 62 dBµV
  40 k (ČT2, Černá hora) - 62 dBµV
  45k (PRIMA, Litický Chlum) - 45 dBµV

  Nakonec byly vybrány signály:

  6 k (NOVA, Krásné)
  23 k (ČT1, Černá hora)
  40 k (ČT2, Černá hora)
  45 k (PRIMA, Litický Chlum)

   

 2. Nový anténní systém pro TV

  Vzhledem k tomu, že bylo nemožné soukromými prostředky najít (a pacifikovat) zdroj rušení na 169 MHz, jsem 6 el. Yagi pro 6. kanál (NOVA) nahradil 14 prvkovou anténou S1407GL Kovoplast Chlumec (určena pro kanály 5 až 7).

  Ze širokopásmového "síta" vyletěl širokopásmový zesilovač velikým obloukem a síto bylo nasměrováno na Černou Horu pro příjem 23. a 40. k (ČT1 a ČT2).

  Pro příjem TV PRIMA na 45. k (Litický Chlum) jsem instaloval 20 prvkovou anténu S2045GL Kovoplast Chlumec (určena pro kanály 39 až 45).

  Výsledné úrovně signálu na anténách:

  6. k - 65 dBµV
  23. k - 62 dBµV
  40. k - 62 dBµV
  45. k -43 dBµV

  Za anténou pro 45. kanál je zapojen laděný zesilovač se ziskem 18 dB, takže je k disposici 61 dBµV.

   

 3. Rozvod TV signálu

  Hodnoty všech signálů by byly přijatelné na vstupu TVP, naměřeny však byly pár metrů od antén a je třeba příslušné signály na vstupy TVP doručit. Základem TV rozvodu je domovní zesilovač. OK1WC navrhl, vyrobil a nastavil soustavu filtrů pro 23. a 40. kanál a samostatný filtr pro 45. kanál. K jednomu UHF vstupu domovního zesilovače je tedy připojen signál ze "síta" (23. a 40. kanál), ke druhému UHF vstupu signál z anténního zesilovače 45. kanálu. Signál z antény 6. kanálu je připojen k VHF vstupu. FM vstup je zatím ponechán volný, ale uvažuji o jeho budoucím využití.

  Domovní zesilovač slučuje všechny vstupní signály do jednoho výstupu; pro každý vstup umožňuje individuální nastavení úrovně. Zde jsme nastavili výstupní úroveň domovního zesilovače 92 dBµV , jinými slovy "co to šlo", a na této úrovni je signál rozváděn a přes odbočky, splittery a útlumy přiveden k jednotlivým televizorům. Těsně před anténním konektorem je zařazen příslušný atenuátor zeslabující signál na hodnotu cca 70 dBµV.

  O úporné náchylnosti TPV Tesla Color 416 k TVI svědčí to, že ani toto všechno mu nestačilo, a do jeho anténního vstupu musela být zařazena hornofrekvenční propust (trafo na jádru ze symetrizátoru) a tlumivka [8 závitů koaxu na toroidu (asi) H22] pro omezení šíření vf po plášti kabelu. A ještě jedna poznámka k TVP Tesla Color 416 - nastavení kanálového voliče je nestabilní a jeho rozladění způsobí průnik rušení do TVP. Proto jsem babičce nastavil na předvolbách každý vysílač dvakrát.

  Antény jsou umístěny na původním místě, tj. cca 5 m od vertikálu R7000. Při zaklíčování 200 W TRX v pásmu 10 m jsme v TV rozvodu naměřili signál základní harmonické s úrovní 62 dBµV a 2. harmonické 23 dBµV. Později, když už jsem neměl možnost měřit, jsem si vypůjčil PA (opět 1 HP) a zjistil, že ani s tímto výkonem nedochází k rušení.

   

 4. Trochu technologie

  V anténách jsou použity patřičné (pro příslušné pásmo) symetrizátory (výrobce antén Kovoplast je dodává jako součást antény). Veškeré spoje na TV anténách je nutno řádně provést a chránit proti vlivu povětrnosti. Celý kabelový rozvod je pospojován pomocí F konektorů, všechny volné vstupy a výstupy splitterů a odboček jsou řádně zakončeny terminátory 75 ohm. Zvláštní péči jsem věnoval připojení TV DIN konektoru k anténnímu vstupu TVP. Pro tento účel používám redukci z F - je to sice asi třikrát tak drahé, ale nejméně 10x spolehlivější, než špatný DIN konektor z umělé hmoty.

  A přece to ruší (nebo ne?)

  Říká se, že kdo neměl potíže s TVI, ten nikdy nevysílal. Tak jsem si v pohodě užíval možnosti vysílat kdy mne napadne, když tu náhle přišla XYL - "Teď jsi s tím něco udělal a začalo to rušit...". No prostě radost. Při použití PA rušení neúměrně vzrůstalo, ale jak s PA tak bez něho bylo jaksi nestabilní - někdy ano, někdy ne. Usoudil jsem, že TV rozvod je příliš nový na to, aby vada byla tam, a začal jsem pátrat na straně vysílací. Záhy jsem vysledoval, že rušení nastává pouze při použití antény R7000. Viník byl nalezen celkem brzo - uvolnil se a mírně zkorodoval zalisovaný spoj jednoho z prvků kapacitního kříže na zářiči 10 m pásma na anténě R7000. Což byla závada celkem snadno odstranitelná.

  Kterak špatný začátek dobrý konec napravil

  Asi před měsícem, sotva jsem ráno dorazil do QRL, volá mi XYL, že mne hledali dva pánové z ČTÚ kvůli TVI. Nakonec se se mnou domluvili, kdy se měření udělá. Po zjištění, že rušený TVP je asi 300 m ode mne, jsem zachovával klid. Po dobu měření jsem na požádání vysílal - rušení ode mne nepocházelo. Jednalo se o rušení na 6. kanálu, a je zajímavé, že tam na 6 el. anténě byl signál 70 dBµV - a o 5 m dále už jenom 55 dBµV. Tyto podrobnosti jsem se dověděl, až když se pánové přišli podívat, na co že jsem to vlastně vysílal. A ještě také to, že se jednalo právě o ono moaré, takže jsem jim sdělil své poznatky o možném zdroji tohoto rušení. Brali jako samozřejmost, že se na to podívají. Dověděl jsem se mnoho zajímavostí o problematice vyhledávání rušení a zejména jsem uslyšel větu, kvůli které jsem ochoten ČTÚ odpustit to, že chce za vydání koncese 500 Kč. Protože ta věta (od odborného pracovníka odrušovací služby) zněla: "A my potom musíme tomu stěžovateli vysvětlit, že příčinou rušení je právě ta jeho širokopásmová TV anténa. Některým to prostě vysvětlit neumíme." (citováno zpaměti poněkud nepřesně).

  Nevím, jak v jiných regionech, ale u nás bych řekl, že pracovníci ČTÚ jsou skutečně na vysoké technické úrovni a pracují se znalostí věci. Hlavně mají přehled o mnoha běžných zdrojích rušení a i o mechanismech vzniku rušení, takže jejich návštěva není v žádném případě pohromou. Pohromou by bylo TVI způsobované prokazatelně špatnou funkcí vysílacího zařízení, to dokáže natropit mnoho zlé krve.

  Je zajímavé, že TV antény nepodléhají homologaci čili vydání rozhodnutí ČTÚ. A je rovněž zajímavé, že antény Kovoplast toto rozhodnutí mají (vydáno na žádost výrobce) a že jejich provedení je z hlediska RFI/TVI/EMI/EMC bezchybné.

  Shodou okolností jsem (za úplně jiným účelem) navštívil jeden místní TV servis a byl jsem velice příjemně překvapen informovaností pana majitele o místních poměrech v TVI i o způsobech odstraňování.

Doplněk - montáž konektorů

TV konektory (OK1WC)

Montáž konektorů je nejčastější a zároveň nejpodceňovanější činností při propojování prvků rozvodu a právě zde vzniká nejvíce závad. Opravdu málokdo umí dobře osadit kabel konektorem DIN, proto je lépe je vůbec nepoužívat a v nových rozvodech i při opravách používat zásadně prvky s konektory F, které se kromě spolehlivosti vyznačují velmi snadnou montáží. Tam, kde není vyhnutí, použijeme na kabel konektor F, a na něj našroubujeme přechodkou F-DIN. Cenový rozdíl je minimální a spolehlivost mnohem větší.

Ideálními konektory pro montáž na kabel 75 Ω jsou krimpovací konektory.Vyrábějí se pro všechny existující kabely o průměrech od 3,6 do asi 11 mm. Jejich montáž však vyžaduje použití speciálních kleští v cenách 500 - 1.500 Kč a vyplatí se jen pro velké množství konektorů, stejně jako pořízení nastavitelného "ořezávátka" na kabely, jímž odizolujeme konec kabelu během několika sekund. Pro amatéra tedy tento postup není, ale rozhodně se vyplatí zapřemýšlet, zda se v našem okolí nenajde anténář disponující těmito nástroji. Lisování těchto konektorů kombinačkami znamená vždy jen jejich spolehlivé zničení.

Pro "ruční" montáž se vyrábějí konektory k našroubování na kabel. I zde platí striktní pravidlo o použití správného konektoru na daný průměr kabelu. Pokud se snažíme to nějak nabastlit, vždy vyrobíme nedokonalý a nespolehlivý spoj.

I při použití správného konektoru dělá mnoho lidí zcela zásadní chybu: přehrnou stínicí opletení kabelu přes vnější izolaci a přes něj našroubují vnitřní závit konektoru. Výsledkem je pouze roztrhání tohoto opletení a zhoršené stínění. Na dráty vyčnívající z konektoru také není dvakrát příjemný pohled.

Jeden z možných postupů je tento:

Odizolovat přibližně 2 cm stínění. Rozplést, rozdělit na dvě poloviny a každou stočit do licny. Pokud má kabel pod opletením ještě hliníkovou nebo měděnou folii, odstraňte ji až k punčošce. Dvě vzniklé licny obtočte kolem dielektrika tak, aby vytvořily jakousi přírubu, nepatrně většího průměru, než je vnější izolace kabelu. Dielektrikum ořízněte tak, aby vyčnívalo z kabelu asi 1 mm. Poté našroubujte konektor vnitřním hrubým závitem na vnější plášť kabelu. Dotáhněte jej silou, aby se předtím připravené stočené stínění řádně přitisklo na vnitřní osazení, které následuje za závitem. Nakonec odštípněte vnitřní vodič tak, aby přesahoval asi 4-5 mm přes okraj konektoru. Nikdy nezkracujte tento drát víc! Sice dojde k propojení, ale není jistota, zejména u slabších kabelů. Oříznuté dielektrikum musí končit u plošky, kterou je vidět uvnitř konektoru za jemným závitem.

Takto získáte F konektor-vidlici, jejíž živý vodič tvoří vnitřní vodič(drát) kabelu, stínění se propojí převlečnou matkou s vnitřním závitem M 9x0,75 mm, ktera se našroubuje na protější konektor-zásuvku.

Přestože našroubování konektoru na jeho protějšek vypadá jako triviální záležitost, je třeba dát pozor na dvě věci. Za prvé - musí být jistota, že vnitřní vodič pronikl (nikoli se jen opřel!) do kleštiny v protějšku. K tomu slouží právě těch 4-5 mm středního vodiče, které přečnívají přes okraj převlečné matice. Při mírném tlaku lze snadno zjistit a vidět, že vodič opravdu zapadl do kleštiny. Zejména u slabších kabelů hrozí ohnutí vodiče. Někdy nelze překonat odpor kleštiny. Pak si lze pomoci tvrdou jehlou nebo obráceným vrtáčkem průměru 1 mm. Za druhé je třeba dávat pozor, aby se konektor násilím nešrouboval přes závit (někdy je docela obtížné se do jemného závitu trefit). Úspěšně zapojený konektor musí být opřený o protikus a po dotažení se jeho druhá polovina nesmí viklat. Na závěr montáže musí být samozřejmostí důkladné utažení konektoru klíčem č.11.

PL

OBR. 2 - Montáž PL konektoru na kabel RG-213 nebo RG-214

PL konektory (volně podle [4])

Jako se u TV rozvodů dělá nejvíce chyb při připojování konektorů ke kabelům, tak množství obdobných chyb se stává při používání konektorů na straně vysílací. Je to sice mimo náplň tohoto článku, ale aspoň reprezentanta základní dvojice - PL259 a RG213 si dovolím uvést. Podotýkám, že opatrnost není jenom matkou bedny s porcelánem, ale i matkou správně namontovaného konektoru PL.

Montáž PL konektoru na kabel RG213 je uvedena na Obr 2. Základem je správná příprava kabelu.

 1. Nejprve na kabel navlékněte převlečnou matici konekoru. Kabel asi 20 mm od konce opatrně ostrým nožem nařízněte až ke střednímu vodiči, ale tak, abyste střední vodič nepoškodili. Odříznutou část kabelu stáhněte ze středního vodiče. Pečlivě zkontrolujte, zda všechny dráty opletení byly řádně odříznuty a nehrozí vznik zkratu na střední vodič. Pokud jste použili opravdu ostrý nůž, nenajdete žádný zkrat. Docela se vyplatí obětovat kousek kabelu pro natrénování této operace.
 2. Opatrně nařízněte vnější obal kabelu bez poškození opletení a odstraňte ho v délce asi 8 mm. Toto je asi nejcitlivější část celé operace. Zkontrolujte, zda jste při řezu nepoškodili opletení - pokud ano, začněte znovu. Opatrně pocínujte uvolněnou část opletení i střední vodič kabelu. Cínujte šetrně a tak, abyste neroztavili dielektrikum kabelu.
 3. Zasuňte střední vodič kabelu do dutinky konektoru a konektor opatrně našroubujte na vnější obal kabelu až se řezná plocha kabelu opře o izolátor dutinky konektoru. Prostřednictvím dvou nebo čtyř pájecích otvorů v krčku konektoru připájejte (předem ocínované) opletení kabelu k tělesu konektoru. Zde je skutečně třeba splnit řadu protichůdných požadavků. K pájení na poniklované těleso by bylo vhodné použít nějakou agresívnější kapalinu, ale neexistuje způsob, jak její zbytky odstranit z kapilárních mezer, takže by hrozila koroze spoje. Tělísko konektoru je potřeba dobře prohřát, ale opět tak, aby se neroztavilo dielektrikum kabelu nebo dokonce izolátor dutinky. Pájejte pečlivě, špatné propojení mezi opletením a tělesem konektoru je nejfrekventovanější závadou a způsobuje v praxi četné podivuhodné (bohužel nežádoucí) jevy. Po zapájení opletení počkejte, až konektor vychladne a teprve potom zapájejte střední vodič do dutinky. Pájka má zatéci dovnitř dutinky, nikoli na její povrch. Pro odstranění pájky z povrchu dutinky doporučuji technologii, kterou jsem asi před 40 lety odkoukal od Romů (pamatujete? - "Kotle, hrnce - letovat, cínovat!"). Roztavená pájka se jednoduše z nežádoucích míst utře hadrem. Pokud by i potom na kolíku konektoru byly nějaké nerovnosti, odstraňe je jemným pilníkem a brusným papírem. Přebytečný konec středního vodiče odstřihněte a špičku kolíku zapilujte dokulata a vyhlaďte. Převlečnou matici našroubujte na konektor.

Alternativní postup - jeho použití závisí na konstrukci použitého kabelu:

 1. Nejprve na kabel navlékněte převlečnou matici konekoru. Vnější izolaci kabelu asi 28 mm od konce opatrně ostrým nožem nařízněte a odstraňte tak, abyste nepoškodili opletení. Odříznutou část izolace stáhněte z kabelu bez poškození opletení. Opletení lehce ocínujte - stačí jenom tu část, která na kabelu posléze zůstane a místo řezu. Cínujte šetrně a tak, abyste neroztavili dielektrikum kabelu.
 2. Opatrně odřízněte pocínované opletení asi 20 mm od konce kabelu a odstraňte ho. Zkontrolujte, zda jste při řezu nepoškodili střední vodič - pokud ano, začněte znovu. Opatrně pocínujte uvolněnou část opletení i střední vodič kabelu.
 3. Další postup [bod (3)] je stejný.

Poznámka editora: kamarád, OK1TO, mne naučil při pájení opletení kabelu na těleso konektoru toto: před montáží na kabel těleso konektoru v okolí pájecích otvůrků obrousit jehlovým pilníkem a pod silnější vrstvou kalafuny pocínovat. Spájení kabelu s konektorem jde pak rychle a je spolehlivé. [OK1XU]

Závěr

Každý kloudný román má končit svatbou. Každé kloudné technické pojednání má končit zobecněním získaných poznatků:

Vyplatí se řešit problém TVI v tomto pořadí:

 1. Vysílací strana musí být v naprostém pořádku a tento stav musí být jednak objektivně zjištěn čili změřen, jednak musí být kontrolován (proč myslíte, že mám hned nad TRXem televizor?) a udržován.
 2. I když pro instalaci TX a ANT platí řada obecných pravidel, jejich uplatnění na konkrétní podmínky může být různé a proto je tuto práci nutno dělat se skutečnou znalostí věci, protože mnohdy i zdánlivé maličkosti mohou mít nedozírný vliv.
 3. Pokud nemáte dostatek zkušeností, nebo pokud zjistíte, že vám při odrušování nějak "nefunguje fyzika", tj. že se dějí věci neočekávané, neváhejte se poradit se zkušenějšími.
 4. Nedivte se tomu, že možná dostanete rozdílné odpovědi - ti zkušení mohli nabýt svých zkušeností v rozdílných podmínkách a ty vaše podmínky mohou být také jiné.
 5. Až si k vám přijde soused stěžovat, že mu rušíte TV, tak mu ukažte, že svůj vlastní TVP nerušíte (proč myslíte, že mám hned nad TRXem televizor?). To je první bod ve váš prospěch.
 6. Ukažte mu své vlastní TV antény, instalované jistě daleko blíže vaší vysílací antény než antény sousedovy. Kupodivu argument "kdybych vysílal něco, co opravdu objektivně ruší příjem TV, tak bych musel rušit především sebe" zabírá u mnoha lidí a vede je alespoň k zamyšlení nad tím, že chyba by mohla být na přijímací straně.
 7. Ukažte mu svůj ham shack se všemi opatřeními, která jste proti TVI instaloval (kabely, filtry, zemnění).
 8. Pokud vám to soused dovolí, běžte se podívat, jak vypadá rušení - ale hlavně se při tom dívejte, jak vypadá TVP, TV anténa, rozvod, připojení TVP k zásuvce.
 9. Zvažte dobře, zda můžete, chcete a musíte sousedovi nabídnout vlastní pomoc při řešení problému. To může být mnohdy spíše otázka společenská než technická a někdy může být nejúčinnějším řešením, že mu řeknete telefonní číslo ČTU a poradíte mu, ať si tam stěžuje.
 10. Když už se rozhodnete vlastní pomoc poskytnout vyvarujte se jakýchkoli zásahů do TVP. Někteří majitelé mají se svými televizory společný krevní oběh. Soustřeďte se na antény, zesilovače a kabely. Než cokoli opravíte, vše majiteli důkladně předveďte a každý jednotlivý zásah s ním konzultujte, i kdyby šlo "jenom" o připojení utrženého pláště kabelu (dost obvyklá vada). Pověr na téma co všechno zlepšuje nebo zhoršuje TV příjem koluje mezi lidmi nekonečné množství.
 11. Horní propust si připravte s konektory (pokud možno použijte F-konektory), tak aby šla připojit vně TVP. Pokud sousedovi něco poskytnete, nechte si zaplatit alespoň materiál. Vzpomeňte si na ustanovení telekomunikačního zákona o tom, kdo nese náklady na prováděná opatření. A kromě toho, lidé si obvykle neváží toho, co dostali zadarmo.
 12. Budete-li upravovat svůj nebo sousedův TV rozvod, řiďte se těmito zásadami:
  1. Selektivitu a selektivní zesílení je třeba umístit co nejblíže k TV anténě.
  2. Pokud existuje možnost volby, vždy je třeba dát přednost anténě úzkopásmové před širokopásmovou.
  3. TV signál rozvádět na co nejvyšší únosné úrovni.
  4. Těsně před vstupem do TVP umístit attenuátor (případně doplněný horní propustí).
  5. Jakékoli slučování nebo rozbočování signálu se musí dělat korektně.
  6. Všechny spoje musí být provedeny řádně, nepoužité vstupy a výstupy zakončeny patřičnými terminátory (nevyzařující odpor 75 ?).
  7. Před zahájením úprav na sousedově rozvodu se s ním dohodněte, jak vám uhradí vynaložené náklady. Pokud by se mu do toho nechtělo, klidně ho odkažte na ČTÚ (ať určí zdroj rušení a ať určí toho, kdo má hradit náklady na opatření - nic horšího, než že to zaplatíte vy se vám stát nemůže, ale tento výsledek je málo pravděpodobný.).

Pokud jste sledovali vylíčení celého mého příběhu, tak jste asi postřehli, že jsem si od babičky nenechal zaplatit oněch asi 15 m koaxu a filtr. To je možná ztráta. Ale za daleko větší zisk považuji, že babička už nepožaduje, abych byl zadáven. A ve zdraví se jí blíží osmdesátka.

Murphyho zákony fungují

Takže TVI mám z krku. Ovšem jak vysílat na 21 MHz, když se v širokém okolí poslouchá VKV rozhlas (a hlavně na frekvencích mezi 103 až 108 MHz) pomocí přijímačů s prutovými anténami, to jsem ještě nevymyslel.


1) Já vím, že pro výkon 735,499 W se má správně používat označení 1 k, ale to by v elektronice dost mátlo. A také vím, že se má výkon udávat ve wattech, ale použití zastaralé koňské sily je daleko malebnější. Aby bylo jasno - své vlastní televizory jsem si ani s 1 HP nerušil a rovněž nikdo jiný si nestěžoval.

Poznámka editora:
Jsem strašně rád, že nejsem sám, kdo je praštěný. Také vnímám poměřování výkonu vysílače koňskou silou jako poetickou malebnou starobylost, o niž bychom se neměli připravovat. Moc jsem si ji užil v osmdesátých letech při konstrukci všelijakých VKV staniček, jejichž výkony jsem na pásmu příležitostně vyjadřoval v mikrokoních - µHP, a protistanice z toho bývaly dost překvapené. A jiný pohled: 1 HP, to je vlastně skoro přesně maximální povolený výkon vysílače v OK, a ČTÚ tím možná chtěl naznačit, že vysílání u nás vyžaduje koňskou náturu. Má recht ... [OK1XU]


Použitá literatura:

[1] ARRL Handbook 2000
[2] ARRL RFI Book
[3] The RSGB Guide to EME
[4] Katalogy a prospekty výrobců feritových materiálů, koaxiálních kabelů a konektorů
[5] Zákon o telekomunikacích č. 151/2000 Sb.
[6] Vaculíková, Vaculík a kol.: Elektromagnetická kompatibilita

© OK1ZF, 2003