Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Radioamatérské zkratky

Zkratky jsou další cestou ke zrychlení telegrafního provozu. Narozdíl od Q-kódů však nezkracují ustálené obraty a fráze, ale jednotlivá slova nebo slovní spojení. Jak vidíme dále, jde o zkratky vzniklé z odpovídajících anglických slov.

Pro radiomatéry mají zkratky význam i v tom, že spolu s Q-kódy umožňují překonat jazykové bariéry, a vést konversaci o běžných radioamatérských záležitostech skutečně bez ohledu na jazykové znalosti.

Mezinárodní zkratky
ZkratkaVýznam
AA Všechno za ...
AB Všechno před ...
AC Střídavý proud
ABT Asi, přibližně
ADR Adresa
AER Anténa
AF Nízkofrekvenční signál
AFTER Po, za
AGC Automatické řízení zisku
AGN Znovu
ALL Všechno
ALSO Také
AM Amplitudová modulace
ANS Odpověď
ANT Anténa
AR Konec relace
ANT Anténa
ATV Amatérská televise
AVC Automatické napěťové řízení
AWARD Diplom
BA Budící stupeň
BAND Kmitočtové pásmo
BCI Rušení příjmu rozhlasu
BCL Posluchač rozhlasu
BCNU Podívám se po vás (zdvořilostní fráze)
BCOS Protože
BD Špatný, špatně
BEAM Směrová anténa
BEACON Maják
BEST Nejlepší
BFO Záznějový oscilátor
BFR Dříve, předtím
BK Přechod na příjem
BTR Lepší, lépe
BUG Poloautomatický telegrafní klíč
BUREAU QSL služba
BUT Ale
B4 Před
C Ano
CALL Volání, volací značka
CAN Mohu
CANT Nemohu
CB Call Book
CBA Adresa v Call Booku
CET Středoevropský čas
CFM Potvrzení, potvrzuji
CHAT Popovídání
CHEERIO Buď zdráv
CHIRP Skokem se měnící tón
CL Uzavírám stanici
CLD Volaný
CLG Volající
CLICK Kliks - defekt klíčování
CO Krystalem řízený oscilátor
CODE Kód, telegrafní abeceda
CONDS Podmínky šíření rádiových vln
CONDX Podmínky šíření rádiových vln na velké vzdálenosti
CONGRATS Blahopřání
CONTEST Závod
CQ Všeobecná výzva
CRD Lístek
CUAGN Znovu nashledanou
CUL Naslyšenou
CW Telegrafní signál
DAY Den
DC Stejnosměrný proud
DE Z, od
DIRECT Přímý, přímo
DR Milý, drahý
DWN Dolů, dole
DX Velká vzdálenost
ELBUG Elektronický telegrafní klíč
ES A, i
EX Dřívější, bývalý
EXCUS Promiňte
FB Výborně, výborný
FD Zdvojovač kmiočtu
FER Pro, za
FM Kmitočtová modulace; z, od
FONE Telefonní signál
FR Pro, za
FREQ Kmitočet
FRM Od, z
GA Pokračujte; dobré odpoledne
GB Nashledanou
GE Dobrý večer
GL Mnoho štěstí
GM Dobré ráno
GMT Světový čas
GN Dobrou noc
GND Uzemnění, země
GUD Dobrý, dobře
HAM Radioamatér
HAM SHACK Pracoviště radioamatéra
HAM SPIRIT Radioamatérský morální kodex
HF Vysoký kmitočet
HI Výraz smíchu
HM Vyrobeno doma
HPE Doufám
HPY Šťastný
HR Zde
HW? Jak?
I
IF Jestli; mezifrekvence
IN V, ve
INDOOR Vnitřní
INFO Informace
INPT Vstup
IRC Mezinárodní odpovědní kupón
IS Je
ISLE Ostrov
K Přecházím na příjem
KEY Telegrafní klíč
KN Přecházím na příjem pro určenou stanici
KW Kilowatt
LF Nízký kmitočet
LID Špatný operátor
LIS Koncese
LOCAL Místní
LOG Staniční deník
LSN Poslouchat
LTR Dopis
LUCK Štěstí
LW Dlouhodrátová anténa
MIKE Mikrofon
MNI Mnoho
MOD Modulace
MOST Většinou
MSG Zpráva
MY Můj
N Ne
NAME Jméno
NEXT Přístí, přístě
NET Síť
NEW Nový
NICE Pěkný, pěkně
NIL Nic
NITE Noc
NO Ne
NOW Teď, nyní
NR Číslo, počet
NW Nyní
OB, OC, OM Přítel, kamarád
OK Všechno v pořádku
OLD Starý
ON Na, v
ONLY Jen
OP Operátor
OPEN Otevřít, otevřený
OR Nebo
OSC Oscilátor
PA Koncový stupeň vysílače
PART Část, částečně
PIRATE Nekoncesovaný ("černý") operátor
POOR Ubohý, špatný; chudý
PR Packet radio
PSE Prosím, prosit
PSED Potěšen
PWR Výkon
R Přijato
RCVR Přijímač
RF Vysokofrekvenční signál
RFI Vysokofrekvenční rušení
RIG Vybavení stanice
RMKS Poznámky
RPT Opakovat
RPRT Report, zpráva
RTTY Radiodálnopis
RX Přijímač
SAE Obálka se zpáteční adresou
SASE Obálka se zpáteční adresou a poštovným
SIG Signál; podpis
SKED Smluvené spojení
SN Rozumím; brzy
SRI Lituji, litovat
SSB SSB modulace, SSB signál
SSTV Televise s pomalým rozkladem obrazu
STAMPS Poštovní známky
STN Stanice
SURE Jistý, jistě
SW Krátké vlny
SWL Rádiový posluchač
SWR Poměr stojatého vlnění
TCVR Transceiver
TEMP Teplota
TIME Čas
TNX, TKS Díky
TO K, pro
TONE Tón
TRB Potíž, problém
TRX Transceiver
TU, TKU Děkuji vám/ti
TUBE Elektronka
TVI Rušení televise
TX Vysílač
TXT Text
U Vy, ty
UFB Znamenitě
UHF Velmi vysoké kmitočty
UNLIS Nekoncesovaný operátor
UP Nahoru
UR Váš, tvůj
VFO Přeladitelný oscilátor
VIA Prostřednictvím
VXO Krystalem řízený oscilátor
VY Velmi
WKD, WKG Pracoval, pracující
WL Budu, bude; chci, chtít
WPM Počet slov za minutu
WX Počasí
XCUS Promiňte
XCVR Transceiver
XMTR Vysílač
XTAL Krystal
XMAS Vánoce
XYL Manželka
YL Slečna
73 Pozdrav
88 Políbení
99 Zmizte!
České zkratky
DDN Dobrý den
DN Dobrou noc
DP Děkuji pěkně
NSL Naslyšenou
NSHL Nashledanou
NZ Nazdar

Otázku (tam, kde to má smysl) vytvoříme připojením otazníku za zkratku, např. CL? - zavíráte stanici? České zkatky pochopitelně používáme jen ve vnitrostátním provozu. Kdysi jich uměle vznikla spousta včetně různých dobově podmíněných, např. CP - čest práci, ale vžily se jen některé. Národní zkratky používají i jiné jazyky, často uslyšíme třeba zkratky německé nebo ruské (DSW - dosvidanija atp.). Patří k projevům zdvořilosti oslovit zahraničního radioamatéra pomocí jeho národních zkratek (pokud je opravdu dobře známe). Oslovují-li naopak příslušníci velkých národů svými národními zkratkami operátory jiných zemí (což často činí právě Němci i Rusové), jde o projev nevychovanosti, ne-li šovinismu a imperialismu.

© OK1XU, 1997