Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Finanční situace (časopis a příspěvky) a zpráva o situaci v QSL službě

ČRK – peníze a co dál od předsedy a celé rady. Také pár slov o QSL službě a dalším.

Rada letos stála před zásadní otázkou co dál s financováním našeho spolku. Již od samého počátku jsou příspěvky stanoveny tak, že pokrývají pouze část nákladů na služby, které jeden každý člen spotřebovává. V roce 2001 (zápisy z jednání ČRK) to bylo 21% (!!!!!). V té době jsme dostávali cca 1 mil. korun od SAZKY, a vždy nějakou tu stovku tisíc (jako třeba pět set…) od Ministerstva školství. Kromě toho byl v té době ještě “hlad” po nebytových prostorech a tedy naše nemovitosti vynášely velmi slušně a bylo možno spolek takto provozovat. Rovněž všechny náklady byly v té době výrazně nižší a tedy 1 mil. Kč bylo mnohem vice než je to nyní – to samozřejmě všichni ví – píšu to jen proto, aby si to každý uvědomil.

Zavedená praxe – důchodci platí méně nečinil žádný velký problém, protože důchodci představovali o něco méně než 30% členstva. Dnes (stav k současnému datu) důchodci představují 67% členů !  Postupně však docházelo ke změnám a život se vyvíjel. SAZKA již řadu let neexistuje a tedy od ní nedostáváme NIC. První léta po jejím pádu jsme dostávali o něco nižší, ale podobné částky od ministerstva financí – bylo nutno konat – zvyšovat příspěvky a snižovat náklady jak se dalo. Dostanu se k tomu později. Párkrát jsme dostali v minulosti i nějakou tu stovku tisíc z našeho podílu po Svazarmu od SSS, tam jsou zdroje již v zásadě vyčerpány a jediné co je možno z pohledu přímých peněz očekávat je případné poskytnutí půjčky (to jsme na rozdíl od některých jiných organizací nikdy nepotřebovali) .

Ještě později – poslední tři roky jsme dostali jednorázové vyrovnání od bývalého ČSTV – nyní Unie sportu za záruku při stavbě haly Sazky, kterou velmi obratně získalo a později po soudních sporech vymohlo vedení SSS – tři roky po sobě to bylo vždy cca 750 tis.Kč. Příspěvky od Ministerstva financí vymizely před 4 lety kompletně a dotace od Ministerstva školství jsou někde mezi nulou a čtvrt milionem korun a opravdu není možné odhadnout jak to který rok dopadne.  K tomu jsme v roce 2006 dostali havarijní výměr od města Jablonec s připomínkami od památkářů, že musíme opravit okna a fasádu na našem dome v Jablonci, dále bylo nutno opravit střechu – a ejhle 5 mil. Kč z rezerv bylo pryč. Kromě toho jsme v roce 2013 dostali přípis od pozemkového fondu, že si v podstatě “musíme” koupit pozemky pod našimi nemovitostmi v Jablonci a Ústí nad Labem a ejhle další 2 milióny jsou pryč – nákup pozemků nejsou v žádném případě čistě utracené prostředky – je to převod majetku do jiné formy. Pokud bychom pozemky nekoupili, hrozilo velmi reálné nebezpečí, že pozemky koupí nějaký investor a bylo by nám s nemovitostmi opravdu “ouvej”. Dále nás potkal problem s nájemci postupně všude kromě Holic a Svitav, vždy se to podařilo vyřešit. Nejhorší to bylo v Jablonci, kdy dům několik let generoval nikoliv zisk jak by se dalo očekávat, ale přímo ztrátu. To se podařilo vyřešit a dům v posledních dvou letech již generuje několikasettisícový zisk.

Na druhou stranu jsme začali činit úsporné kroky, zejména pak s příchodem rady Jirky 1AOZ a následně i “mé”. Účetnictví jsme z vlastního zaměstnance převedli na externí firmu – úspora více než 350 tis.ročně. Vyměnili jsme vydavatele Radioamatéra – úspora opět cca 350 tis.ročně. Snížil se počet pracovníků QSL služby ze tří na dva, pronajímáme o jednu místnost méně….. Jak čas ubíhá, tak množství zpracovávaných QSL lístků klesá, tak to prostě je a sice máme v současnosti velmi dobře fungující službu ale s vyšším počtem pracovníků na množství zpracovaných lístků, než v okolních zemích, nebo než v minulosti. O tom více dále.

Tedy v roce 2015 jeden každý průměrný člen spotřebovával služeb za 1510 Kč ale platil v průměru 780 Kč.

Rozdíl byl hrazený z vyrovnání po SAZCE, ale hlavně z výnosu z nemovitostí, který je umožněn důslednou realitní činností vašich radních, kteří jí vykonávají zcela zdarma ve vlastním čase. V příštím roce možná dostaneme zmíněné peníze od Ministerstva školství, možná ne, ale jinak žijeme již zcela za své – tedy nám v rozpočtu bude chybět něco přes 750 tis. Kč. Pokud uděláme nezbytnou opravu domu v Ústí nad Labem, do kterého v průběhu uplynulých 25 let nebylo investováno nic (Kdo má chuť jeďte se na něj podívat !) bude chybět mnohem více.

 

A konečně zde je ta zásadní filozofická otázka co dál. Jsou dvě možnosti:  

-můžeme pokračovat dál, s tím, že nějaké prostředky v rezervách pořád máme a až dojdou můžeme prodat nějakou nemovitost a zase pár let pokračovat.

-uděláme nějaké rozhodné kroky k tomu, aby náš rozpočet zůstal přibližně vyrovnaný a majetek, který máme, jsme předali následníkům.

Rada rozhodla jednomyslně,  že půjdeme druhou cestou. Zajímavé je, že lze v zásadě konstatovat, že čím starší člen rady tím rozhodnější přístup tímto směrem. Tedy je nutno udělat dvě věci - opět snížit náklady a zvýšit příjmy z členských příspěvků. To, že by se nám podařilo významně zvýšit příjmy z našich nemovitostí, je zcela nereálné. S problémeme poklesu příjmů z nemovitostí se potýkají všechny naše sesterské organizace v rámci SSS a na každém zasedání se tomu věnuje nějaký čas, ale je to prostě fakt.

O obou částech tohoto rozhodnutí se rozepíšu podrobněji.

 

Snížit náklady. Rada vidí jako realistické pouze dva kroky – úspora mezd na QSL službě a přechod na elektronický časopis. Ostatní věci pokládáme za nezbytné – t.j. zajišťování základních potřeb komunity, t.j. provoz majáků a celostátních převaděčů, zajišťování vyhodnocení závodů, vydávání diplomů, jednání s úřady, naše aktivní účast v IARU, určitá forma prezentace veřejnosti a také samozřejmě bez chodu sekretariátu, WEBu a vedení účetnictví nemůže žádný spolek fungovat.

 

- Elektronický časopis:

K tomuto kroku rada přistoupila po několika letech váhání a obav jak jej naši P.T. členové přijmou. Bylo to již probíráno na dvou předcházajících sjezdech a na obou byl potvrzen mandátem rady učinit v případě potřeby tento krok. Nejsme zdaleka první, kdo tento krok udělal. Abychom to učinili pro naše členy přijatelnější snažíme se vyjednat, aby časopis byl jako měsíčník při přibližném zachování obsahu – tedy nebude to pouze buletin, bude to i nadále profesionálně dělaný časopis. Jednání pořád probíhají, ale rozhodnutí ke konci roku ukončit vydávání papírového časopisu a přejít na elektronický již padlo. Předpokládáme že to přinese úsporu 250 – 300 tis. Kč. Časopis zůstane jako členská služba bude tedy dostupný pouze pro členy.

- Mzdové náklady v QSL službě:

Vše má svůj historický vývoj a pozadí. Pro informaci v roce 2004 naše QSL služba měla tři pracovníky – Vojtu Kroba OK1DVK, Ludmilu Procházkovou OK1VAY a Lenku Zabavíkovou. Zpracovávala ročně něco kolem 5500 kg lístků, z toho cca 55% odchozí a 45% příchozí. Odchozí služba spotřebovává méně než 20% práce. Tedy cca 1850kg na pracovníka. V roce 2015 naše služba má dva pracovníky - Josefa Zabavíka OK1ES a stále Lenku Zabavíkovou.  Tito dva zpracovali cca 2300 kg lístků, tedy pouze 1150 kg na pracovníka, přičemž nevím proč, ale odchozích lístků je dnes o něco více - kolem dvou třetin z celkového množství – tedy relativně ještě menší pracnost. Jenom konstatování - za poštovné jsme v roce 2004 zaplatili asi 1/3 toho co v současnosti (a to při dramaticky větším objemu), to je holý fakt a nic s tím neuděláme. Proč píšu o historickém vývoji? V roce 2007 OK1ES tehdy již vedoucí  QSL služby byl jmenován tajemníkem a byl mu zvýšen plat. Prosím uvědomte si, že při současné výši příspěvků a struktuře členstva je pouze na pokrytí jeho mzdových nákladů třeba přibližně 650 členů !  Pepa se jako vedoucí QSL služby osvědčil – velmi, ale jako tajemník, tedy úřednická práce ne-velmi a byl nahrazen. Nicméně zvýšený plat mu zůstal – ono je složité někomu snižovat plat, pokud práci vykonává k všeobecné spokojenosti. Josef si v průběhu let nejednou stěžoval na to, že má málo peněz ( sice vnímá, že v ČRK více mít nemůže, ale….) a permanentně hledal něco “lepšího”. Před asi měsícem, Josef přišel a řekl, že si našel jiné místo za mnohem více peněz a že k 31.8. odchází - dohodou. Rada jeho výpověď akceptovala a začala ihned pracovat na řešení situace v QSL službě s tím, že je třeba – kvůli přípravě QSL pro setkání v Holicích, rychle nalézt někoho, kdo tam bude pracovat na cca na ½ úvazku. Osobu jsme nalezli a v současnosti již začala fungovat – doufejme, že se zaběhne a vše bude v pořádku. Po asi dvou týdnech si to Josef rozmyslel, s tím, že mu místo nevyšlo a chtěl vzít výpověď zpět. Rada velikou většinou jeho zpětvzetí výpovědi neakceptovala, bylo jasné, že máme v QSL službě určitý nadstav a že Josef není perspektivní řešení, protože si bude hledat lepší místo dále a drive, či později, odejde. Kolem toho se rozvinul – asi nezbytně - určitý konflikt, ale určitě se vše nějak dořeší. Úspora v nákladech bude pro příští rok kolem 250 tis. Kč. Tuto úsporu bohudíky přinesl z části život, ale opravdu přišla v pravou chvíli.

 

No a konečně další nepopulární, ale nezbytný krok - zvýšení členských příspěvků. Před psaním těchto řádek, jsem si na našem webu  (zde http://www.crk.cz/CZ/CRKC a zde http://www.crk.cz/ZAPISYC  ) znova přečetl vše, co k tomu bylo za dobu existence ČRK napsáno jak OK1MP tak OK1XU a v podstatě lze vše, co bylo před pár lety napsáno zopakovat s tím podstatným rozdílem, že již nemáme žádné přídavky ve výši větší než platby samotných členů od kohokoliv mimo naší komunitu. Opět platí – pro mě překvapivě – čím starší radní (t.j. sám důchodce) tím více “nešanuje” důchodce a neakceptuje deficit, čím mladší (pracující), tím je připraven akceptovat určitý deficit (jsou vyjímky – ale je to jasný trend). Po sáhodlouhém jednání jak internetovém tak při fyzické radě jsme se shodli, že důchodci budou mít slevu ve výši 25% z plného příspěvku. Pohybovali jsme se mezi radikálním řešením “všichni platí stejně” – navržené “doyenem” rady až po zachování současného stavu – důchodci cca 30% méně. Důchodce vyzýváme - pokud si to mohou dovolit - k placení plného příspěvku. Před asi 5 lety se rada usnesla, že nárok na snížený příspěvek má pouze ten důchodce, který nemá žádné další příjmy mimo starobní důchod. Je to samozřejmě pouze proklamace – je to věc cti jednoho každého, ale těch co platí plné příspěvky je nemnoho.

Plný členský příspěvek byl stanoven na 1380 Kč – t.j. asi 75% nákladů na člena. Příspěvek pro důchodce je tedy 1030 Kč. Odhadovaný skutečný průměrný příspěvek bude realisticky kolem 1130 Kč – tedy někde kolem 65% odhadnutých nákladů na člena. Samozřejmě jsou to všechno odhady a nikdo z radních neumí odhadnout, kolik členů nás s tímto zvýšením příspěvků opustí. Jeden z důchodců - členů rady řekl, že ho celá ta řeč už štve, že když vidí jak naši členové důchodci spokojeně pokuřují v Holicích a uvědomí si, že celkové příspěvky jsou menší než cena jedné cigarety denně…. a další řekl, že není co řešit, že to zvýšení je menší než jedno pivo za dva týdny, a že ho uráží, že o tom tak dlouze diskutujeme a špekulujeme….

 

 

Závěrem toho dlouhého povídání si neodpustím ještě krátkou úvahu na složitou otázku:

“Proč být členem ČRK – respektive národní zastřešující organizace – člena IARU ?”

Jednoduchá “hospodská” odpověď je: “No přece abych měl QSL lístky a časopis”. Ono ale bohudík snad většina našich členů vnímá, že je to jenom to první viditelné. Ty důvody jsou mnohem hlubší – v zásadě morální. Uvědomují si, že: 

-pokud by nebylo IARU, již dnes nemáme žádná pásma. Zní to surově, ale pro pásma VKV je to s absolutní jistotou pravda ! Pro pásma KV snad pouze veliká praveděpodobnost.

-pokud bychom neměli národní organizace (a nejenom u nás), měli bychom PLC a podobné hrůzy v plné síle.

-pokud by nebylo národní organizace, kdo by jednal s úřady ?

-pokud by nebylo národní organizace, kdo by vyhodnocoval závody a další podobné věci.

A lze v podobném duchu pokračovat. Pevně tedy věřím, že veliká většina z Vás chápe nutnost solidárně podporovat komunitu !

 

73 !

 

Jirka – OK1RI