Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Papírový časopis končí – jak to bude dál….

Dovolte mi, se s Vámi naši milí čtenáři pozdravit u tohoto posledního čísla ještě papírového časopisu. Po mnoha letech, jsme se rozhodli jeho vydávání v této podobě ukončit – čas běží a nastala doba pro změnu. O tom jsme psali již v minulém čísle. Tedy od ledna roku 2017 bude vycházet elektronický časopis a to formou MĚSÍČNÍKU. Vzhledem k tomu, že nejsme omezeni náklady na tiskovou technologii, budou všechny strany barevné. Bude to opět společný česko-slovenský časopis, zpracovatel časopisu se nemění. Zpracovatel se bude snažit časopis vytvářet tak, aby byl „rozumně“ čitelný i na mobilních zařízeních. Možná, že vývoj v tom přinese určité změny, budeme se snažit reagovat na požadavky našich čtenářů a až zkušenost ukáže co a jak je třeba.

Dále bude od příštího roku vycházet a distribuovat pouze našim členům a původním slovenským předplatitelům papírový čtvrtletník formátu A5, který bude obsahovat pouze a výhradně výběr článků z předchozích tří čísel elektronického časopisu. Požadavek na jeho vydávání vzešel ze slovenské strany – my, tedy ČRK jej akceptovali – nebude však součástí členských služeb, kdo bude mít zájem o tento souhrn, publikovaný čtyřikrát ročně, může si jej objednat a zaplatit na známé adrese ČRK. Všechny kontakty jsou v článku „slovo tajemnice“. Cena bude stanovena tak, že pouze pokrývá náklady a její přesná výše bude oznámena později. Pohybujeme se někde v okolí 300 Kč za jeden rok – čtyři čísla. První tento „souhrn“ vyjde v březnu. Ještě upozornění – aby tento projekt mohl fungovat, je nutno, aby se posbíralo minimálně pět set jeho abonentů – já osobně si netroufám odhadnout zda, se jich najde dostatečné množství – tedy nechceme slibovat, že bude vycházet trvale – až život přinese zjištění, zda je o tuto službu – tento produkt opravdu zájem. Distribuovaný soubor pdf bude možno tisknout – tedy pokud některý z našich čtenářů touží po papírové formě, lze jí doma snadno vyrobit i z elektronického časopisu. Při úvahách jak s elektronickým časopisem jsme toto brali jako jeden ze základních požadavků.

Elektronický časopis vychází, obdobně jako vycházel i Radioamatér – tedy jako členská služba a bude dostupný všem členům, kteří zaplatili členské příspěvky. V tom to čísle je vložena složenka a pokyny na zaplacení od naší tajemnice. S postupující dobou a technologickým vývojem platí složenkou, k naší velké radosti, stále méně lidí, většina lidí platí převodem z účtu, tedy problémy s Vaší identifikací se zmenšují. Nevíte-li vaše členské číslo, netrapte se tím, a uveďte do zprávy pro příjemce vaší značku.

Aby bylo možno Vám, a pouze Vám distribuovat elektronickou verzi časopisu potřebujeme znát Vaší emailovou adresu. Při rozvahách o tom jak „to“ celé udělat, jsme se rozhodli nepoužívat systém hesel a logování se na nějakou stránku, ale systém „autorizovaných“ emailů. Domníváme se, že tato cesta bude při správě celého systému jednodušší a méně pracná. Navíc se nám tím podaří doplnit a aktualizovat naši členskou databázi o v současné době platné kontakty – vnímáme, že kontakty v naší databázi v mnoha případech nejsou aktuální, tato zkušenost se ukázala v celé své nahotě při řešení agendy s pobočnými spolky. Vaše emaily známe jen v menšině případů. V autorizovaném emailu samozřejmě neobdržíte vlastní časopis, ale pouze Váš osobní link na stránku, kde si můžete Vaše číslo (a i všechny předchozí) vy a pouze vy stáhnout.

Je proto nutné co nejdříve vyplnit internetový formulář – aktualizovat své emailové spojení (a další data) prostřednictvím formuláře na stránkách www.crk.cz. Pokud formulář nevyplníte, nelze Vám zaslat váš autorizační mail, s přístupem na stránky, kde je časopis ke stažení !

 Tento odkaz bude platný pouze do doby vydání dalšího čísla – v okamžiku vydání nového čísla původní link přestane fungovat. Začne fungovat nový link, který obdržíte. Starší čísla, za dobu, kdy jste řádně platili příspěvky, budou opět k disposici.

Teď pár slov k ochraně práv členů a autorů časopisu. Šíření časopisu a samozřejmě a autorizačního odkazu není povolené. Po otevření odkazu, se Vám zobrazí vaše osobní stránka s odkazy na jednotlivá  čísla časopisu ke stažení, současně uvidíte počet již provedených stáhnutí. Počet stažení uvidí vydavatel i redakce časopisu. Časopis je určený jenom pro vás a bude personifikován. Na každé stránce bude vaše značka a jméno sloužící k případné identifikaci původu daného pdf. Doufáme, že se neoprávněné šíření časopisu nebude mezi radioamatéry vyskytovat – jde přece o elementární slušnost a etiku – hamspirit.

První číslo bude zcela zdarma - volně ke stažení. Ještě další dvě čísla budou ke stažení pro ty, co mají zaplacené příspěvky za rok 2016 – samozřejmě za předpokladu, že vyplnili registrační formulář. Další čísla budou již distribuována pouze těm, kteří mají zaplacené příspěvky.

V případě otázek či problémů s distribucí časopisu se prosím obraťte na sekretariát ČRK – na známý email crk@crk.cz nebo prostřednictvím telefonu.

 

 Jirka OK1RI