Odeslání Logu - OK SSB ZÁVOD 2012

Přijaté deníky

Zde můžete odeslat log přímo přes webové rozhraní.
Log musí být ve formátu Cabrillo! Před finálním potvrzením bude provedena formální kontrola formátu Cabrillo. Po odeslaní se automaticky Váš log zapíše do seznamu přijatých deníků. Pokud budete mít jakékoliv problémy, kontaktujte mě na e-mail
.Soubor: