Vítám vás na novém portálu pro sběr deníků z VKV závodů a jejich vyhodnocení. Dlouhou dobu byl pro tyto účely používán web Ondry OK1CDJ, kterému bych chtěl i touto cestou poděkovat za všechnu práci co s tím měl. Dále bych chtěl poděkovat Láďovi OK1ZIA za údržbu a úpravy programu lx, který byl až dosud používán pro vyhodnocení.

Na tomto webu je možné zanechat krátkou zprávu o účasti v závodu, odeslat deník ze závodu a následně zde budou uveřejněny deklarované, předběžné a nakonec i finální výsledky ze závodu.

Nový software provádí kromě jiného důslednější kontrolu EDI hlavičky souboru. Během nahrání deníku probíhá jeho kontrola a odesílatel je upozorněn na formální chyby v deníku. Upozorňuji, že i v rámci IARU dochází ke změně SW pro vyhodnocování. Znovu upozorňuji na nejčastější chyby:

 • nevyplnění kontaktního emailu,
 • chybějící značka odpovědného operátora,
 • u výkonu uvádět je nutné uvádět pouze číslo ve Watech bez jednotky,
 • u multi kategorie pak i značky dalších operátorů,
 • nějaký program závodního deníku, pokud si vše připravíte v sobotu, ale první spojení uděláte až v neděli dopoledne, nezmění datum a nechá tam sobotní datum.
 • V minulosti se pro mezinárodní výměnu deníků používal server SP, který se už nepoužívá. Deníky odeslané na tomto webu k národnímu vyhodnocení budou odeslány na IARU web k mezinárodnímu porovnání a vyhodnocení tak jak zde byly nahrány.

  Dále vás prosím o zpětnou vazbu na kontaktní mail vkvzavody@crk.cz. Jde mi o váš názor na snadnost odeslání deníku nebo vyplnění a odeslání stručné informace o závodě, o vaše postřehy o ovládání atd. Celý SW byl důkladně testován na denících ze závodů z roku 2018 a i některých z roku 2017. Doufám, že vše bude fungovat bez problémů jako při testech. Přesto vás prosím o případnou shovívavost.

  Přeji vám mnoho úspěchů v závodě.

  za ČRK Honza, OK1VAO

  Zvolte závod: