Přeskočit na obsah

Aktuality z domova

Zářijové zasedání Rady ČRK

• 2. října 2022

V Praze se dne 6.9.2022 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání bylo jednání o příspěvcích členů ČRK, nemovitosti, nový web ČRK, informace z IARU

Zápis zde.

Komentář k rozhodnutí o restrikci uplatněné na Ruské a Běloruské stanice v OK OM DX contestu 2022

• 8. dubna 2022

Naleznete zde.

Lednové zasedání Rady ČRK

• 1. února 2022

V Praze se dne 18.1.2022 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady bylo schválení elektronický hlasování, situace okoli Provozníko aktivu VKV, nemovitosti, situace ohledně PC na sekretariátu atd.

Zápis zde.

Říjnové zasedání Rady ČRK

• 8. listopadu 2021

V Praze se dne 12.10.2021 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byla volba místopředsedů, diskuze o manažerech jednotlivých sekcí, zprávy o dění v nemovitostech atd.

Zápis zde.

Aktualizované stanovy Českého radioklubu

• 19. září 2021

Aktualizované stanovy ČRK naleznete na odkaze níže

Zápis zde.

Srpnové zasedání Rady ČRK

• 19. září 2021

V Praze se dne 24. srpna 2021 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byla situace s nemovitostma, vyhodnocení VKV závodů, sjezd ČRK

Zápis zde.

Červnové zasedání Rady ČRK

• 09. srpen 2021

V Praze se dne 29. června 2021 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady bylo schválení elektronických hlasování, situace s nemovitostmi, setkání Holice a další.

Zápis zde.

Srpnové zasedání Rady ČRK

• 10. září 2020

V Praze se dne 18. srpna 2020 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byla rekonstrukce našich prostor v Ústí n. L., diskuze potencionálního rušení DVB-T2, diskuze a zpráva o jednáních v souvislosti se zrušeným návrhem vyhlášky 156/2005 sb. a další.

Zápis zde.

Pozvánka na radioamatérské setkání v Havrani u Mostu

• 13. června 2020

Na tomto odkaze naleznete pozvánku na setkání v Havrani u Mostu.

Od 8:00h součástí je i burza a bude možnost občerstvení v hospodě .

OK1PAT

Zprávy ČRK ze dne 10.6.2020

• 13. června 2020

Přátelé, ve středu 10.6.2020 nebyly z technických důvodů odvysílány zprávy ČRK. Omlouváme se za vzniklou situaci. V nejbližší době si je budete moci vyslechnout na webu ČRK.

73! Líba OK1LYL.

Krajská kola a MČR v Radioelektronice - zrušeno

• 22. března 2020

Vážení přátelé, vzhledem k vyhlášení karantény na území České republiky a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s okamžitou platností ruší Český radioklub všechna krajská kola soutěže v Radioelektronice a tím pádem samozřejmě i Mistrovství České republiky v Radioelektronice v roce 2020.

73! Líba OK1LYL.

Únorové zasedání Rady ČRK

• 26. února 2020

V Praze se dne 11. února 2020 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byla rekonstrukce našich prostor v Ústí n. L., diskuze potencionálního rušení DVB-T2, diskuze a zpráva o jednáních v souvislosti se zrušeným návrhem vyhlášky 156 a další.

Zápis zde.

Listopadové zasedání Rady ČRK

• 2. prosince 2019

V Praze se dne 5. listopadu 2019 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byla kooptace nového člena Revizní komise, nemovistosti, zpráva o yážitkovém víkendu s ČRK, vyhodnocení OK-OM DX Contestu a další.

Zápis zde.

Účetní uzávěrka + Příjmy a výdaje 2018 a plán na rok 2019

• 18. listopadu

Na tomto odkaze naleznete 2 dokumenty související s chodem ČRK a to konkrétně Účetní uzávěrku za rok 2018 a druhý dokument Příjmy a výdaje za rok 2018 + plán na rok 2019.

 

Zářijové zasedání Rady ČRK

• 28. října 2019

V Praze se dne 3. září 2019 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady bylo jmenování nového koordinátora OLHQ, rekonstrukce našich prostor, nemovitosti, vyhodnocení Holic 2019 a další  

Zápis zde.

Zprávy Českého radioklubu

• 19. srpna 2019

Po letní pauze budeme od 21.8.2019 pokračovat ve vysílání zpráv Českého radioklubu.

73! Líba OK1LYL 

Pohotovostní závod 50 MHz II - výsledky

• 1. července

Výsledky zde

Podmínky zde

Z přijatých deníků vyplynulo, že většina OK stanic deníky nezaslala.

Současné podmínky šíření však byly mimořádně nepříznivé. Vzhledem k tomu, že v uvedenou dobu se nevyskytly ani mimořádné troposférické podmínky šíření, většina spojení českých stanic byla na přímou viditelnost. Maximální dosažená vzdálenost troposférickým šířením byla okolo 350 km. Sporadická vrstva ES umožnila několik spojení jen pár stanicím, převážně na jihu Moravy! Z deníků zahraničních stanic (např. CT7AOU) vyplývá výhoda stanic jižněji položených.

Všechna digitální spojení zahraničních stanic jsou módem FT8!

Zdraví Miloš, OK1MP

 

Dubnové zasedání Rady ČRK

• 13. května 2019

V Praze se dne 29. dubna 2019 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady bylo odhlasování elektronického hlasování, záležitosti kolem rozpočtu, rekonstrukce našich prostor, nemovitosti, naše připomínky k novelizaci vyhlášky č. 156, zpráva o IARU meetingu atd.  

Zápis zde.

Předběžné výsledky z 1. subregionálního závodu 2019

• 13. května 2019

Ahoj, právě byly zveřejněny předběžné výsledky z 1. subregionálního závodu. Jde opět o předběžné výsledky s možností poslat připomínky do 10 dnů od zveřejnění. Důvodem zveřejnění předběžných výsledků č.2 byla úprava algoritmu zařazení do 6H a zrušení postihu za časy. U jednoznačných časových problémů byly z hodnocená vyjmuty celé deníky. Dále se nám podařilo z DARC webu stáhnout kompletní deníky, které byly nahrány a bylo provedeno nové hodnocení. Předtím jsme měli k dispozici pouze asi 20% DL deníků.

Z hodnocení byly vyřazeny následující deníky:

OK1JDJ - 145 MHz - všechna spojení v neděli ale sobotní datum

OK2PCE - 145 MHz - časový posun o jednu hodinu

OK2KLD - 145 MHz - časový posun o dvě hodiny

OK1XPB - 145 MHz - Pavel sám napsal do poznámky: mé deníky asi jen pro ? kontrolu, nefungoval čas v počítači omlouvám se

OK6R - 10 GHz - v deníku celkem 9 spojení, ale u druhého je v deníku opět číslo spojení 001 a tak jejich spojení bylo u 8 protistanice škrtnuto protože vysílal čísla správně.

Upozorňuji, že dnes o půlnoci končí příjem deníků z 2. subregionálního zívodu.

73 Honza ok1vao

OK/OM DX Contest změna vyhodnocovatelů a jejich komentář

• 13. května 2019

Po zralé úvaze a několika týdenním uvažování jsme se odhodlali nabídnout převzetí vyhodnocování našeho největšího závodu Petrovi OK1FFU a Radě ČRK. Jelikož Petr je v současné době více zaměstnán, naši nabídku přijal.

Tomáš OK1IC a Pavel OK1VK se v průběhu května stali oficiálními vyhodnocovateli závodů OK/OM DX CW i SSB části. V tuto chvíli již usilovně pracujeme na vyhodnocení letošního SSB závodu, které probíhá pod dohledem Petra OK1FFU, zaškolujeme se ve vyhodnocovacím programu a učíme se jak na to. Proto vás žádáme o vaši shovívavost nad naším počínáním.

Dále by jsme chtěli poprosit všechny potencionální zájemce o sponzorování plaket, aby se s námi spojili přes mail: okomdx@crk.cz

Neočekávejte, že budeme měnit podmínky závodu. Jsme jen vyhodnocovatelé, nikoli pořadatelé závodu.

S pozdravem Tomáš Hess OK1IC a Pavel Slavíček OK1VK

 

Pohotovostní závod 50 MHz

• 12. května

Podmínky zde

Na základě požádání ČTÚ zorganizoval ČRK dne 28. února 2019 pohotovostní závod 50 MHz, jehož smyslem bylo ověřit koexistenci radiokomunikačních služeb, které mají tyto kmitočty přiděleny a tím podpořit program WRC-19, kde z jedním z bodů je příděl pásma 6m amatérské službě v Regionu 1.

V dopise, který jsme obdrželi od ČTÚ, je nejen poděkování Českému radioklubu za zorganizování této akce, ale i všem účastníkům za aktivní účast.

V průběhu závodu bylo na pásmu cca 80 stanic. Výsledky byly zveřejněny na https://www.crk.cz/FILES/PZ50MHz_1.pdf .

Smyslem závodu, který se konal 28. 2. 2019, bylo ověřit koexistenci radiokomunikačních služeb, jimž je pásmo přiděleno a získat tak argumenty na podporu bodu programu 1.1 Světové radiokomunikační konference WRC-19. Cílem bodu 1.1 WRC-19 je globální harmonizace pásma 6 m, což by v ideálním případě prakticky znamenalo přednostní přidělení v Radiokomunikačním řádu pásma 6 m amatérské službě v Regionu 1.

ČTÚ v tomto smyslu připravil dokument pro jednání projektového týmu PTD CPG při CEPT (Evropská skupina pro přípravu na WRC-19). Dokument byl kladně přijat, zvláště byla oceněna vstřícnost účastníků aktivity a průkazné výsledky. V zájmu potvrzení výsledků byl nicméně vyjádřen zájem na zopakování aktivity v období červen/červenec, kdy by mohlo navíc nastat dálkové šíření vln díky možnosti výskytu sporadické vrstvy Es.

Současně nás ČTÚ požádal o spolupráci při přípravě a organizování dalšího závodu na den 13. června 2019, kdy se již může vyskytovat i sporadická vrstva Es. Tato aktivita byla kladně hodnocena i ze strany IARU – Region 1. Viz: https://www.iaru-r1.org/index.php/vhfuhsshf/1854-czech-pohotovostni-test . Výsledkem pak je zapojení zahraničních stanic do tohoto závodu.

Vzhledem k tomu, že i v průběhu tohoto závodu budou v provozu ostatní uživatelé pásma, stále platí, že jejich provoz nesmí být rušen! 

Rada ČRK

Sborník – Radioamatéři v odboji

• 7. května 2019

V roce 2015 se nám k výročí konce války podařilo sestavit malý sborník věnovaný památce radioamatérů, kteří zahynuli ve druhém odboji.

Byl velmi příznivě přijat a čtenáři nám umožnili řadou údajů a dokladů doplnit mnohé v tomto sborníku i v dalších našich publikacích (http://www.crk.cz/CZ/EBOOKSC). Jsme za to skutečně vděční a povzbudilo nás to k myšlence památku radioamatérů ve druhém odboji doplnit rozšířením sborníku o ostatní účastníky, kteří nemuseli přinést oběť nejvyšší. Všech účastníků, o nichž víme, je kolem padesáti.

Obracíme se tedy na radioamatéry opětovně s prosbou, aby propátrali své archivy, zda v nich nenajdou cokoli zajímavého k držitelům dále uvedených předválečných značek (samozřejmě s důrazem na působení v odboji), případně nemají kontakt na jejich příbuzné.

OK1AA, OK1AU, OK1CB, OK1DR, OK1FF, OK1FJ, OK1FK, OK1FR, OK1FW, OK1JM, OK1JR, OK1JV, OK1KZ OK1LA, OK1MC, OK1MK, OK1PJ, OK1PS, OK1PZ, OK1RO, OK1RX, OK1SB, OK1SM, OK1VB, OK1VH, OK1VK, OK1VM, OK1VY, OK1YB, OK1ZR, OK1AQF, OK2AC, OK1AH OK2BA, OK2CI, OK2CP, OK2DF, OK2DH, OK2FL, OK2GD, OK2GU, OK2HL, OK2HY, OK2KE, OK2LS, OK2OR, OK2PO, OK2PP, OK2PV, OK2SL, OK3AL, OK3DK, OK3ID, OK3IP, OK3SP, OK3VA.

Předem děkujeme za zprávy na e-mail: ok1ad(zavináč)post.cz 

Laco, OK1AD, Honza, OK1XU

YOTA Bulgaria - volné místo

• 6. května 2019

Ve dnech 11. – 17. srpna proběhne tradiční Mezinárodní setkání mladých radioamatérů do 26 let YOTA (Youngsters On The Air), tentokráte v okolí bulharské Sofie. Stále je ještě v českém týmu jedno místo volné, prosíme tedy zájemce z řad mládežníků, aby se ozvali do 15. 5. Petrovi OK3PJ na jasekp@centrum.cz, popř. mohou zprávu adresovat Komisi pro mládež ČRK. Honza OK1JD

Zprávy ČRK

• 29. dubna 2019

Přátelé, vzhledem k nadcházejícím státním svátkům se nebudou vysílat zprávy ČRK 1.5. a 8.5. 2019. Těším se na slyšenou 15.5.2019. 73!

Líba OK1LYL Tajemnice ČRK

Předběžné výsledky 1. subregionálního závodu 2019

• 17. dubna 2019

Na vkvzavody.crk.cz byly zveřejněny předběžné výsledky 1. subregionálního závodu 2019. Poznámky a případné námitky zasílejte prosím na vkvzavody@crk.cz

Pohotovostní závod 50 MHz

• 20. února 2019

V současné době probíhá závěrečná fáze pracovních skupin v přípravě na WRC19, konference, která má rozhodnout, zda ARS v 1. oblasti ITU přidělí legální přístup na 50 MHz pásmo.

Proto ČTÚ vyzval Český radioklub k účasti na aktivitě, které se účastní i další složky, které mají přístup k dané kmitočtové oblasti. Musíme si uvědomit, že v současné době nesmi ARS rušit např. případný armádní provoz apod.

Smyslem tohoto závodu je především

- Obhájit potřebu pásma pro činnost amatérů dle definice amatérské služby (ARS), ustanovení č. 1.56 Radiokomunikačního řádu a Národní kmitočtové tabulky (Vyhláška 423/2017 Sb.)

- Demonstrovat důležitost ARS jako záložního spojení pro IZS, IZS (případy neštěstí, katastrof se omezením či selháním komunikačních prostředků), což je rovněž podpůrný argument pro AI 1.1 WRC-19

- Provoz v pásmu bude monitorovat síť obsluhovaných a automatických monitorovacích stanic ČTÚ. a následně bude i vyhodnocován. K tomu budou sloužit i zaslaná hlášení a hlavně deníky.

Vzhledem k tomu, že jde o to prokázat důležitost tohoto pásma pro ARS, žádáme veškeré radioamatéry, kterým to čas umožní, o zapojení se do této akce .

Podmínky tohoto Pohotovostního závodu 50 MHz naleznete zde.

Rada ČRK

Prosincové zasedání Rady ČRK

• 29. prosince 2018

V Praze se dne 11. prosince 2018 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byla problematika zápisu do registrů, zpráva o dění a pokroku s VKV vyhodnocovacím programem, diskuse na téma chybějící člen rady a RK, atd.  

Zápis zde.

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 19.12. 2018

• 20. prosince 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 19.12. 2018 naleznete na tomto odkaze.

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 12.12. 2018

• 13. prosince 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 12.12. 2018 naleznete na tomto odkaze.

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 5.12. 2018

• 6. prosince 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 5.12. 2018 naleznete na tomto odkaze.

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 28.11. 2018

• 28. listopadu 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 28.11. 2018 naleznete na tomto odkaze.

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 21.11. 2018

• 26. listopadu 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 21.11. 2018 naleznete na tomto odkaze.

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 14.11. 2018

• 15. listopadu 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 14.11. 2018 naleznete na tomto odkaze.

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 7.11. 2018

• 8. listopadu 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 7.11. 2018 naleznete na tomto odkaze.

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 31.10. 2018

• 4. listopadu 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 31.10. 2018 naleznete na tomto odkaze.

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 24.10. 2018

• 29. října 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 24.10. 2018 naleznete na tomto odkaze.

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 17.10. 2018

• 18. října 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 17.10. 2018 naleznete na tomto odkaze.

Informace k GDPR

• 10. října 2018

Vážení členové Českého radioklubu,

v minulých měsících se Rada Českého radioklubu zabývala novým legislativním uspořádáním související s ochranou osobních dat, které ve své agendě eviduje. Důvodem tohoto interního auditu byla nová směrnice známá jako GDPR (General Data Protection Regulation). Jedná se o nařízení Evropské unie, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti.

Jsme si vědomi povinnosti chránit osobní údaje našich členů, neboť naše činnost i samotná existence, včetně financování, je na členské základně a její evidenci založena. Můžeme Vás ubezpečit, že osobní data Vás, členů i zaměstnanců jsou řádně chráněna. Přesto jsme provedli z litery zákona drobné úpravy v členské přihlášce. Tou hlavní úpravou se stala přidaná příloha, kterou nový člen dává souhlas se zpracováním osobních údajů. Stávajícím členům dáváme na vědomí plné znění této přílohy zde. Uvedení osobních údajů do členské přihlášky je podmínkou členství ve spolku. Nová verze přihlášky se týká pouze nových členů, stávající členové nemusí řešit nic. Podmínkou členství není zveřejnění základních údajů ke značce a osobě v OK Call Booku, který je pro Vás historicky užitečnou službou. Pokud si kterýkoliv stávající člen bude přát rozsah osobních údajů upravit, nechť kontaktuje sekretariát spolku.

Toto sdělení bylo schváleno na řádném zasedání Rady Českého radioklubu dne 24.9.2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 10.10. 2018

• 10. října 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 10.10. 2018 naleznete na tomto odkaze.

Zářijové zasedání Rady ČRK

• 8. října 2018

V Praze se dne 24. září 2018 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady bylo schválení dokumentů k GDPR, nemovitosti - zpráva o dění, zpráva o vyhodnocení OK/OM DX Contestu SSB, zpráva o testovacím provozu VKV vyhodnocovacího programu, atd. 

Zápis zde.

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 3.10. 2018

• 4. října 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 3.10. 2018 naleznete na tomto odkaze.

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 26.9. 2018

• 1. října 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 26.9. 2018 naleznete na tomto odkaze.

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 19.9. 2018

• 19. září 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 19.9. 2018 naleznete na tomto odkaze.

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 12.9. 2018

• 6. září 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 12.9. 2018 naleznete na tomto odkaze.

Podpora radioamatérů, kteří udělají zkoušky z telegrafie

• 7. září 2018

Přátelé, Český radioklub se rozhodl na podporu radioamatérů, kteří udělají zkoušky z telegrafie, pořídit 10 stavebnic: QCX – 5 ks CW transceiver – LPF Band: 40 m a 5 ks CW transceiver – LPF Band: 80m. Ten, kdo předloží potvrzení o složení zkoušky na ČTÚ z telegrafie, datující se po 11.7. 2018 ( datum jednání Rady ČRK, kde byl schválen tento záměr), může požádat sekretariát o tuto stavebnici, která mu bude bezplatně předána. V tuto chvíli jsou stavebnice již připraveny na sekretariátu ČRK v Praze. Pokud by byl o tuto podporu zvýšený zájem, Rada ČRK projedná možnosti nákupu dalších stavebnic.

Akce je myšlena především na podporu mládeže, ale pokud se rozhodne některý z radioamatéru staršího data narození, pustit se do studia telegrafie a přeloží aktuální doklad o vykonané zkoušce, může také o tento bonus požádat. Akce se vztahuje pouze na členy Českého radioklubu a do vyčerpání zásob. Pro případné další informace se, prosím, obracejte na sekretariát na email: crk@crk.cz.

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 5.9. 2018

• 6. září 2018

Záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 5.9. 2018 naleznete na tomto odkaze.

QSL služba - setkání Holice

• 30. července 2018

Pro všechny členy Českého radioklubu nabízíme i letos možnost dovozu QSL lístků do Holic. Kontaktujte, prosím, QSL službu na tel: 266722253 nebo na emailové adrese: qsl@crk.cz, nejpozději do 20.8.2018.

Červencové zasedání Rady ČRK

• 25. července 2018

V Praze se dne 11. července 2018 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady bylo schválení plnění rozpočtu 2017, nemovitosti - zprávy o dění, zpráva o vývoji situace s "vyhodnocovacím programem VKV, zpráva o naší účasti na setkání SSS, otázky související s GDPR atd.

Zápis zde.

Uzavření sekretariátu

• 12. června 2018

Od 22.6.2018 – 29.6.2018 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen sekretariát ČRK i QSL služba.

Děkujeme za pochopení

Květnové zasedání Rady ČRK

• 28. května 2018

V Praze se dne 15. května 2018 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady bylo řešení dotací, nemovitosti (zprávy o cestách a co s nimi dál), zpráva o vývoji vyhodnovacího programu pro VKV, zpráva o vyhodnocení OK/OM SSB DX Contestu 2018, atd.

Zápis zde.

Informace o činnosti Komise pro mládež - Českého radioklubu

• 4. dubna 2018

Informace o činnosti Komise pro mládež - Č|eského radioklubu ve formátu pdf naleznete na tomto odkaze

Český radioklub na veletrhu AMPER 2018

• 4. dubna 2018

Závěrečný text z účasti ČRK na veletrhu AMPER 2018 ve formátu pdf naleznete na tomto odkaze


Zrušení fóra : forum.crk.cz

• 18. ledna 2018

Vzhledem k praktickému nevyužívání diskusního fóra na stránce: forum.crk.cz a jeho zaplavení nevhodným obsahem se Rada ČRK rozhodla výše uvedené fórum zrušit. I nadále můžete využívat ke svým diskusím a komentářům OK list.

Prosincové zasedání Rady ČRK

• 7. ledna 2018

V Praze se dne 19. prosince 2017 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady bylo řešení formalit s dotacemi, nemovitosti, zpráva o vývoji situace s vyhodnocovacím programem na VKV, zpráva o vyhodnocení OK/OM DX Contestu 2017.

Zápis zde.

Propozice Mistrovství České republiky Soutěžě dětí a mládeže v radioelektronice

• 4. ledna 2018

Na tomto odkaze nalezenete propozice Mistrovství České republiky Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, jehož vyhlašovatelem je Český radioklub.

Holice 2017

• 30. srpna 2017

Zprávu z tradičního setkání Holice 2017 ve formátu .pdf naleznete zde.

Výzva

• 24. srpna 2017

V rámci své diplomové práce v oboru moderní historie na Univerzitě Karlově zpracovávám tématiku vnímání radioamatérského koníčku jejich aktéry, a to na pozadí doby, cca od r. 1950 po současnost, pod pracovním názvem „Dobrodružství na vlnách, aneb radioamatéři v neklidném proudu historie“. Práce zpracovává životopisné rozhovory pamětníků - radioamatérů, na nichž staví a jsou pro její realizaci zcela stěžejní. Jste - li radioamatér se zkušenostmi v rozsahu zájmové doby a máte chuť poskytnout životopisný rozhovor v přátelské atmosféře, či znáte nějakého dalšího sdílného radioamatéra, ozvěte se mi. Sám jsem radioamatérem v podstatě od prvního Holického setkání, tedy svým způsobem pamětník poslední zájmové éry práce. Výzva ke spolupráci není nijak časově omezena a jejím sekundárním cílem je vytvořit databázi komunitně zaměřených rozhovorů. Děkuji ochotným radioamatérům za zájem, bez Vás by to prostě nešlo. Bc. Roman Tobiška, OK1 JOP, rht@post.cz, tel. 604 373 595

Srpnové zasedání Rady ČRK

• 22. srpna 2017

V Praze se dne 15. srpna 2017 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady bylo schválené směrnice pro veřejné zakázky, zpráva o jednání s MO a příprava zákona, zpráva o setkání ve Friedrichshafe, setkání Holice, vytvoření skupiny pro mláděž a dotace a další.

Zápis zde.

Uzavření sekretariátu

• 2. srpna 2017

Ve dnech 3.8. - 11.8. a 17.8.-22.8. bude sekretariát ČRK uzavřen z důvodu čerpání dovolené uzavřen.

Děkujeme za pochopení

Počet členů ČRK

• 4. července 2017

Český radioklub má 1993 členů (dle § 2, odst. 4b. Stanov ČRK z 11.3.2017).

K 30.6.2017 má ČRK 1675 členů, kteří mají zaplacené členské příspěvky na rok 2017.

 

Březnové zasedání Rady ČRK

• 19. dubna 2017

V Praze se dne 30. března 2017 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byla diskuze k průběhu sjezdu, volba nových místropředsedů, odvolání starého IARU koordinátora pro práci s mládežé a jmenování nového, zpráva o stavu situace s tématem "vyhodnocovací program VKV", zpráva o vyhodnocení OK/OM DX Contestu CW atd.

Zápis zde.

Propozice Mistrovství České republiky Soutěžě dětí a mládeže v radioelektronice

• 19. dubna 2017

Na tomto odkaze nalezenete propozice Mistrovství České republiky Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, které se koná 2.-4. června 2017 v Hradci Králové a jehož vyhlašovatelem je Český radioklub.

Lednové zasedání Rady ČRK

• 13. února 2017

V Praze se dne 24. ledna 2017 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byla diskuze o nových stanovách, zpráva o přípravě sjezdu, zpráva o průbehu inventury, rozpočet na rok 2017.

Zápis zde.

YOTA December 2016 - OL16YOTA

• 4. prosince 2016

Od 1. 12. do 31. 12. 2016 probíhá již 4. ročník oblíbené měsíční aktivity mladých radioamatérů do 26 let "Youngesters On The Air December 2016". Projekt YOTA month vznikl jako motivace pro mladé operátory, aby vzali do ruky mikrofon či klíč, zlepšovali své operátorské dovednosti a užili si provoz na pásmech. Tento rok se účastní 35 stanic, které mají jako poznávací znamení sufix YOTA. Za spojení s těmito stanicemi je vydáván i elektronický diplom. Letošního ročníku se účastní i Český radioklub se značkou OL16YOTA, která se objeví na pásmu poslední dva prosincové týdny.

Prosíme radioamatéry do 26 let a radiokluby, které by se chtěly této aktivity zúčastnit, aby poslali email na adresu ok1jd(at)email.cz. Více informací o YOTA Decemberu si můžete přečíst na http://www.ham-yota.com/december-yota-month/award-request/ nebo http://www.ham-yota.com/december-yota-month/

73! Honza OK1JD

 

Listopadové zasedání Rady ČRK

• 28. listopadu 2016

V Praze se dne 16. listopadu 2016 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byly zpráva o situaci v QSL službě, zpráva o jednání na ČTÚ a MPO, příprava sjezdu 2017, zpráva o situaci s pobočnými spolky.

Zápis zde.

Seznam elektro a radio kroužků 2016

• 6. října 2016

Seznam elektro a radio kroužků pro rok 2016, který zpracoval Petr OK1DPX naleznete zde.

Zprávy ČRK po letní pauze

• 3. října 2016

Přátelé,

po letní pauze se navracíme k pravidelnému středečnímu vysílání zpráv ČRK. Rádi bychom obsah zpráv obohatili o aktuality, zprávy z činnosti jednotlivých radioklubů, ze zajímavých setkání a závodů, z domova i ze světa. Uvítáme Vaše příspěvky,  podněty a nápady, jak udělat zprávy pestřejší a zajímavé. Příspěvky, které byste chtěli odvysílat, zasílejte, prosím, na email: crk@crk.cz

Libuše Kociánová

Srpnové zasedání Rady ČRK

• 23. srpna 2016

V Praze se dne 18. srpna 2016 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byly kooptace člena revizní komise, kooptace člena rady, zpráva o přípravě setkání v Holicích, zpráva o situaci v QSL službě, zpráva o situaci v nemovitostech.

Zápis zde.

Změna adresy QSL služby

• 2. srpna 2016

V důsledku organizačních změn v QSL službě, které jsou platné od 1.8.2016 žádáme všechny, kteří nám posílají zásilky, aby s okamžitou platností již neposílali nic na BOX 69, ale zásilky adresovali přímo na naši adresu Český Radioklub, U Pergamenky 3, 17000 Praha 7. Účelem změn je snížení nákladů na provoz QSL služby. Vaše náklady jsou stejné, ať pošlete zásilku na BOX, nebo na naši adresu, nám příjem zásilek přes BOX přináší dodatečné náklady. Děkujeme za pochopení - je to úspora Vašich peněz ! 

Červencové zasedání Rady ČRK

• 1. srpna 2016

V Praze se dne 12. července 2016 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byly odsouhlasení elektronických hlasování, situace kolem majákového koordinátora, zpráva o ohlášeném odchodu OK1ES, co dál s financemi - časopisem

Zápis zde.

Uzavření sekretariátu

• 8. července 2015

Ve dnech 11. 7. - 20. 7. je sekretariát ČRK uzavřen z důvodu čerpání dovolené tajemnice. Pro neodkladné záležitosti kontaktujte QSL službu.

Děkujeme za pochopení

Dubnové zasedání Rady ČRK

• 11. května 2016

V Praze se dne 26. dubna 2016 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byly zpráva o problémech s přechodem tajemníka a o problémech které existují s dotacemi, situace s nemovitostma, akce OL700KAREL.

Zápis zde.

YOTA (Youngesters On The Air) 2016 v Rakousku

• 8. května 2016

Mladí zástupci komunity českých radioamatérů mají i letos možnost zúčastnit se soustředění YOTA (Youngesters On The Air), které se koná v Rakousku od 16. do 23. července 2016. Česká republika může vyslat 4 mládežníky. Proto hledáme zapálené radiomatéry, kteří mají 15 až 25 let a plynule hovoří anglickým jazykem. Případní zájemci prosím napište mail s krátkým doprovodným textem v anglickém jazyce o Vás a Vaší motivaci k účasti na této akci. Mail pošlete nejpozději do 22. května 2016 na jindrich.kostal@gmail.com. Jinda, OK1NOR

Jindra, OK1NOR


Lednové zasedání Rady ČRK

• 1. února 2016

V Praze se dne 26. ledna 2016 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byly zprávy o finanční situaci po konci roku 2015, zpráva o zápůjčkách, všeobecné podmínkny VKV závodů, nový SW pro vyhodnocení VKV závodů.

Zápis zde.


Listopadové zasedání Rady ČRK

• 12. prosince 2015

V Praze se dne 25. listopadu 2015 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byly zprávy o situaci s inventurami, o finanční situaci, nový SW pro vyhodnocení VKV závodů.

Zápis zde.


Vysílání zpráv stanice OK1RCR

• 26. října 2015

Vysílání zpráv stanice OK1RCR:

Vzhledem k tomu, že příští středa, tedy 28.10.2015  je státním svátkem, nebudou v tento den vysílány zprávy Českého radioklubu, tedy stanice OK1RCR. Současně oznamujeme, že vzhledem k přechodu lokálního časového pásma na „zimní“ čas bude vysílání následujících zpráv dne 4.11.2015 uskutečněno v 16:00 místního času.

Na poslech s vámi se těší Olda, OK1VUL ze stanice OK1RCR


OK2BST silent key

• 13. října 2015

Těžko se to píše. 10.10.2015 nám odešel další dobrý kamarád. Bojoval s chorobou, svůj boj nevyhrál. Dlouholetý člen našeho kolektivu OK2KAJ v Třebíči , obětavý člověk s velkým Č. Pamatovat si ho budou celé generace, větší část života pracoval v radio kroužcích s mladými při radioklubu nebo Domu dětí a mládeže v Třebíči a předával jim svoje bohaté zkušenosti. Ani my na Dušana nezapomeneme.

Věnujte mu prosím vzpomínku.

Za RK OK2KAJ Ludvík OK2BDS.


Srpnové zasedání Rady ČRK

• 8. září 2015

V Holicích se dne 20. srpna 2015 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byla kontrola finanční situace, změny v rejstříku, zpráva o stavu a dění v našich nemovitostech, všeobecné podmínky VKV závodů, nový SW pro vyhodnocení VKV závodů.

Zápis zde.


Červencové zasedání Rady ČRK

• 25. srpna 2015

V Praze se dne 21. července 2015 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady bylo vytvoření podkladu pro zápis změny názvu ČRK z "Český Radioklub" na "Český Radioklub, zapsaný spolek" jak ukládá nový občanský zákoník.

Zápis zde.


Uzavření sekretariátu

• 22. července 2015

Ve dnech 27. 7. - 12. 8. je sekretariát ČRK uzavřen z důvodu čerpání dovolené tajemníka. Pro neodkladné záležitosti kontaktujte QSL službu.

Děkujeme za pochopení

Květnové zasedání Rady ČRK

• 6. června 2015

V Praze se dne 26. května 2015 sešla Rada ČRK. Řešila situaci ohledně finančnní situace, uložení finančních rezerv, všeobecné podmínky KV, všeobecné podmínky VKV, přípravy setkání.

Zápis zde.

ČRK obdržel dne 2. června 2015 od RRTV následující dopis:

• 2. června 2015

 

 

 

Seznam elektro a radio kroužků 2015

• 19. května 2015

Setnam elektro a radio kroužků pro rok 2015, který zpracoval Petr OK1DPX naleznete zde.

Březnové zasedání Rady ČRK

• 18. května 2015

V Praze se dne 24. bžezna 2015 sešla Rada ČRK. Řešila situaci ohledně schválení uzávěrky, účetnictví, nový software pro vyhodnocení VKV závodů, nové UHF majáky.

Zápis zde.

ČRK odeslal dne 21. dubna 2015 RRTV následující dopis:

• 22. dubna 2015

 

 

Youngsters On The Air 2015

• 4. dubna 2015

Prosíme hamy od 15 do 25 let, kteří mají zájem zúčastnit se mezinárodního setkání mladých radioamatérů v Itálii ve dnech 18. - 25. července 2015, aby nejpozději do 20. dubna napsali Jindrovi OK1NOR na adresu jindrich.kostal@gmail.com. Informace o akci YOTA a fotografie z minulých ročníků lze nalézt na stránce www.ham-yota.com. Cestovní výlohy (letenky) a vstupní poplatek 25€ si hradí účasník sám, zbytek financuje IARU.

 

XXIV. Setkání radioamatérů a elektroniků ČR Štětí 2015

• 19. února 2015

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

IX. stretnutie QRP Vrútky 2015

• 19. února 2015

IX. stretnutie QRP Vrútky 2015 sa uskutoční v sobotu 16.mája 2015 od 8:00 hod. v Turčianskych Kľačanoch

v penzióne Svätý Mitro. Bližšie info na http://www.om3kfv.szm.sk,

prípadne na tel. 00421905685478 - Bohuš, OM6ABS

Srdečne Vás pozýva
Rádioklub OM3KFV Vrútky  

Prosincové zasedání Rady ČRK

• 24. ledna 2015

V Praze se dne 9. prosince 2014 sešla Rada ČRK. Řešila situaci ohledně nemovitostí, čerpání rozpočtu za rok 2014 a předložení rozpočtu pro rok 2015, zhodnocení akce OL90OK.

Zápis zde.

Uzavření sekretariátu

• 23. prosince 2014

Ve dnech 24. 12. - 4. 1. je sekretariát ČRK uzavřen.

Děkujeme za pochopení

Setkání CB a radioamatérů Židlochovice

• 19. prosince 2014

Setkání CB a radioamatérů, 30. 12. 2014 po 14:00 hodin, v Židlochovicích, restaurace PAVIR.

Kontakt na OK2DAN - 00420 723 850 641, ok2havran@seznam.cz

Zářijové zasedání Výkonného výboru ČRK

• 4. prosince 2014

V Praze se dne 29. září 2014 sešel Výkonný výbor ČRK. Řešil konferenci IARU ve Varně, nemovitosti, finanční rezervy.

Zápis zde.

Novic Závod 2014

• 30. listopadu 2014

Pořadatel : OK2KLD

Doba konání : Neděle 07.12.2014 08.00-09.00 místního času v ČR a SR.

Druh provozu : Pouze spojení 2xSSB

Pásmo: 80m, segment 3600-3700 kHz.!!!

Kategorie:

Novic - Dle povolovacích podmínek 10W

Ostatní - výkon do 100W,klubo

 

vé stanice obsluhované jedním operátorem

RP -Posluchači mohou každou stanici započítat jen jednou. Zaznamenané spojení je platné, pokud je přijata značka stanice, odesílaný soutěžní kód a značka protistanice. Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a počítají se za dva body. Odposlechem jednoho kompletního spojení lze tedy získat maximálně 2 body a 2 násobiče. Počet výskytu stejné call jako protistanice není omezen.

 

Výzva : Výzva Novic závod

Předávaný kód: RS a okresní znak (příklad: 59 HOL)

Bodování : Za úplné QSO 1 bod, neúplné se nepočítá. QSO se stanicemi mimo uzemí OK/OM se nepočítá.

Násobiče : Okresní znaky

Výsledek : Prostý součin bodů a násobičů.

Deníky : Ve formátu EDI. nebo Cabrilo ,do 07.01.2015 na: ok2kld.zavod@seznam.cz . Do předmětu bezpodmínečně značku a kategorii (OK1KZ-O nebo OK9ABC-N případně OK2KHD-J  také OK2-31714 - RP). Papírové deníky na OK2ILD, Zbyněk Kašpar, Gen. Svobody 1208, 783 91, UNIČOV

 

V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí počet spojení v prvních 20 , případně 30,nebo 40 minutách.Pokud se v denících stanic vyskytne některá značka stanice,která neposlala deník,méně než 3x,je toto spojenívšem těmto stanicím vyškrtnuto.Zasláním deníku každá stanice deklaruje,že dodržela podmínky závodu,povolovací podmínky své země a zásady hamspiritu. Verdikt vyhodnocovatele je konečný.

 

Radioamatéři v TV

• 26. listopadu 2014

Dne 25.11 v hlavních večerních zprávách od 18:30 na TV Barrandov byl 4min šot s nestorem zlínkých radioamatérů Josefem OK2PO. Díky za pěknou propagaci našeho hobby a Josefovi gratulujeme za 55let aktivního pohybu na pásmech. 

Odkaz zde

OK1AW hostem v Českém rozhlase - Radiožurnále

• 12. listopadu 2014

Rozhovor s radioamatérem a někdejším námořním důstojníkem Pavlem Káčerkem o tom, jak zachytil tísňové volání SOS z Tichého oceánu a také o radioamatérském sportu v Česku. 

Odkaz zde

Výsledky OK SSB Contestu 2014

• 29. října 2014

Na tomto odkaze naleznete výsledky OK SSB Contestu 2014. Vítězům gratulujeme a děkujeme všem za účast.

Zprávy OK1RCR ze dne 8.10. a 15.10.

• 3. října 2014

Na tomto odkaze naleznete záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 8.10.

Na tomto odkaze naleznete záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 15.10.

Zprávy OK1RCR ze dne 24.9. a 1.10.

• 3. října 2014

Na tomto odkaze naleznete záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 24.9.

Na tomto odkaze naleznete záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 1.10.


Srpnové zasedání Rady ČRK

• 19. září 2014

V Holicíh se dne 21. srpna 2014 sešla Rada ČRK. Řešila ivestiční dotaci 300 tis. od MŠT, vyhodnocení došlých nabídek na výstavbu 3 majáků, informace o vyhodnocení OK/OM DX Contestů, jednání o finanční situaci.

Zápis zde.

Zprávy OK1RCR ze dne 17.9.2014

• 17. září 2014

Na tomto odkaze naleznete záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 17.9.Zprávy OK1RCR ze dne 3.9.2014 a 10.9.2014

• 15. září 2014

Na tomto odkaze naleznete záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 3.9.

Na tomto odkaze naleznete záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 10.9.


Zprávy OK1RCR ze dne 20.8.2014 a 27.8.2014

• 4. září 2014

Na tomto odkaze naleznete záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 20.8.

Na tomto odkaze naleznete záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 27.8.


Seznam elektro a radio kroužků 2014

• 28. srpna 2014

Setnam elektro a radio kroužků pro rok 2014, který zpracoval Petr OK1DPX naleznete zde.

Radioamatéři v Dobrém ránu na ČT

• 27. srpna 2014

Dne 27. srpna 2014 se v pořadu Dobré ráno vysílaném na programu ČT představili Vítek OK5MM a Šárka OK2SVA.

Jejich vystoupení si můžete prohlédnout zde

QSL lístky v Holicích

• 17. července 2014

QSL služba ČRK opět přijímá objednávky dovozu Vašich QSL na radioamatérské setkání do Holic ve dnech 22-23.8.2014. Napiště Váš požadavek na mail QSL@CRK.CZ nebo SMS 723145736 /nebo zde můžete i volat v pracovní době/. Taktéž je možné volat tlf přímo na QSL bureau 266722253.Pokud objednáváte pro více značek - uveďte prosím, kdo si celou zásilku na místě převezme. Objednávky se přijímají do 20.8.

Josef OK1ES

Červencové zasedání Rady ČRK

• 16. července 2014

V Praze se dne 8. července 2014 sešla Rada ČRK. Řešila jednání s nájemci ve Žďáru nad Sázavou, zprávy o navrhovaných změnách v Jablonci, informace o účasti na setkání ve Friedrichshafenu a přípravy na setkání v Holicích

Zápis zde.

Zprávy OK1RCR ze dne 2.7.2014

• 3. července 2014

Na tomto odkaze naleznete záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 2.7. 

 

Zprávy OK1RCR ze dne 25.6.2014

• 25. června 2014

Na tomto odkaze naleznete záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 25.6. 

 

Dubnové zasedání Rady ČRK

• 26. června 2014

V Praze se dne 22. dubna 2014 sešla Rada ČRK. Řešila přípravy účastí na setkání v Holicích a Friedrichshafenu, situaci ohledně nemovitosti ve Žďáru nad Sázavou . 

Zápis zde.

Zprávy OK1RCR ze dne 18.6.2014

• 19. června 2014

Na tomto odkaze naleznete záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 18.6. 

 

Převaděč OK0C je mimo provoz

• 18. června 2014

Převaděč OK0C je mimo provoz. Důvodem je předčasné zahájení stavebních prací na vysílači Černá hora. Vypnutí převaděče OK0C potrvá několik týdnů. Sekretariát ČRK se tuto zprávu dozvěděl až dnes (18.6) po 9:00.

Zprávy OK1RCR budou vysílány na převaděči OK0E! Čas zpráv zůstává beze změny. Platí do odvolání.

OK1VUL 

Zprávy OK1RCR ze dne 11.6.2014

• 12. června 2014

Na tomto odkaze naleznete záznam vysílání zpráv OK1RCR ze dne 11.6. 

 

Radioamatérské setkání na Krkavci u Plzně

• 3. května 2014

Ve dnech 20.6. a 21.6. proběhne na Krkavci u Plzně (504 m.n.m, JN69QT) radioamatérské setkání, které pořádá radioklub GES-ELECTRONICS OK1OGS-OL5G. 

Více informací naleznete na tomto odkaze

Milan OK7GU

Uzavření sekretariátu a QSL služby

• 27. dubna 2014

Ve dnech 2.5. a 9.5. bude sekretariát i QSL služba uzavřena.

Olda OK1VUL

Březnové zasedání Výkonného výboru ČRK

• 14. dubna 2014

V Praze se dne 25. března 2014 sešel Výkonný výbor ČRK. Řešil situaci ohledně nemovitosti ve Žďáru nad Sázavou, investiční dotace MŠMT, zadání nového databázového systému členů a také úpravu oběhu dokladů. 

Zápis zde.

QST DE OK1RCR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 4. dubna 2014

S platností od 9.4. se posunuje začátek zpravodajské relace ze stanice OK1RCR, stanice Českého radioklubu, a to na čas 17:00 lokálního času ČR a SR, tedy 15:00 UTC.. Zprávy budou začínat v tuto hodinu po celé letní období (období platnosti letního času).

Olda, OK1VUL 

Březnové zasedání Rady ČRK

• 26. března 2014

V Praze se dne 11. března 2014 sešla Rada ČRK. Řešila úpravu pravidel internetového hlasování, přípravu OK/OM DX SSB Contestu a také situaci ohledně nemovitosti ve Žďáru nad Sázavou. 

Zápis zde.

Aktualizace údajů členských radioklubů

• 13. března 2014

Žádáme tímto o aktualizaci údajů členských radioklubů z důvodu nového občanského zákoníku. Jedná se údaje jako IČO atd.

Děkujeme

Změny pravidel Memoriálu OK1WC

• 3. března 2014


 • Od 1/4/2014 budou KV kola posunuta o půl hodiny, tj. budou každé pondělí od 1630 do 1729 UTC (tj. od 1730 do 1829 SEČ nebo 1830 do 1929 SELČ).
 • Od 1/4/2014 se dočasně ruší VKV část MWC (bude obnovena, až se podaří sestavit rozumná pravidla).


73 Julda, OK1NE

pořadatel MWC

http://www.memorial-ok1wc.cz

Výsledky Novic závodu 2013

• 17. února 2014

V závodu Novic 2013, pořádaného 8.12.2013 kolektivní stanicí OK2KLD, zvítězil Marek Borik OM4ASB.

Celkové výsledky na : http://microdevel.cz/novice2013.xml

Všem účastníkům, kteří poslali log děkujeme a těšíme na slyšenou v dalším našem závodě 31.5.2014.

Podmínky zde : http://ok2kld.elektronek.cz/view.php?nazevclanku=memorial-ok2wdc&cisloclanku=2014020001

73 Zbyněk OK2ILD

XXIII. Setkání radioamatérů a elektroniků ČR Štětí 2014

• 17. února 2014

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Jarní setkání Přerov

• 1. února 2014

Jarní setkání radioamatérů, CBčkářů a ostatních zájemců o radiotechniku a výpočetní techniku se uskuteční v sobotu 29. března 2014 od 8:00 do 12:00 hod v obou sálech Pivovaru Přerov, Komenského ul.

Pro prodejce budou sály otevřeny od 7:30 hod.

Srdečně všechny zveme

Radioklub OK2KJU Přerov

VHF/UHF/SHF Contest Calendar 2014 ve formátu .pdf

• 30. ledna 2014

Původní kalendář byl vytvořen pro potřeby internetových stránek IARU R1.#mce_temp_url#

Jeho upravenou verzi pro naše použití si můžete stáhnout zde.

Prosincové jednání Rady ČRK

• 25. ledna 2014

V Praze se dne 17. prosince 2013 sešla Rada ČRK. Řešila rozpočet pro rok 2014, schválení Všeobecných podmínek závodů na VKV, schválení podmínek OK/OM SSB DX Contestu

Zápis zde.

Listopadové jednání Rady ČRK

• 2. prosince 2013

V Praze se dne 19. listopadu 2013 sešla Rada ČRK. Řešila situaci týkající se hospodaření ČRK za rok 2013, přípravu rozpočtu pro rok 2014, podmínky SSB části OK/OM DX Contestu, úpravu Všeobecných podmínek závodů VKV pro rok 2014

Zápis zde.

Návrh Všeobecných podmínek pro VKV platných od roku 2014

• 27. listopadu 2013

Cílem úprav bylo aby stanice nebyly postihovány za chyby jež nezpůsobí. Dále jsem zde zapracoval některé návrhy které vznikly během letošního roku. Pak ještě reakce na některé diskuse na internetu. Rada ČRK již návrh předjednala a rádi bychom definitivní verzi schválili na prosincovém zasedání. Proto prosím o konstruktivní připomínky .

Konstruktivní připomínky prosím adresujte na email Petra OK2ULQ: ok2ulq(at)seznam.cz

73 Petr OK2ULQ

Návrh zde.

Říjnové jednání VV ČRK

• 26. listopadu 2013

V Praze se dne 16. října 2013 sešel Výkonný výbor ČRK. Řešil situaci týkající se KV a 6m TopListu, nemovistostí a časopisu Radioamatér.

Zápis zde.

Novic Závod

• 20. listopadu 2013

Pořadatel : OK2KLD

Doba konání : Neděle 08.12.2013 07.00-09.00 místního času v ČR a SR.

Druh provozu : Pouze spojení 2xSSB

Pásmo: 80m, segment 3600-3700 kHz.!!!

Kategorie:

Novic - Dle povolovacích podmínek 10W

Ostatní - výkon do 100W,klubové stanice obsluhované jedním operátorem

RP -Posluchači mohou každou stanici započítat jen jednou. Zaznamenané spojení je platné, pokud je přijata značka stanice, odesílaný soutěžní kód a značka protistanice. Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a počítají se za dva body. Odposlechem jednoho kompletního spojení lze tedy získat maximálně 2 body a 2 násobiče. Počet výskytu stejné call jako protistanice není omezen.

 

Výzva : Výzva Novic závod

Předávaný kód: RS a okresní znak (příklad: 59 HOL)

Bodování : Za úplné QSO 1 bod, neúplné se nepočítá. QSO se stanicemi mimo uzemí OK/OM se nepočítá.

Násobiče : Okresní znaky

Výsledek : Prostý součin bodů a násobičů.

Deníky : Ve formátu EDI. nebo Cabrilo ,do 07.01.2014 na: ok2kld.zavod@seznam.cz.Papírové deníky jen pro kontrolu.

 

V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí počet spojení v prvních 20 , případně 30,nebo 40 minutách.Pokud se v denících stanic vyskytne některá značka stanice,která neposlala deník,méně než 3x,je toto spojenívšem těmto stanicím vyškrtnuto.Zasláním deníku každá stanice deklaruje,že dodržela podmínky závodu,povolovací podmínky své země a zásady hamspiritu. Verdikt vyhodnocovatele je konečný.

 

 

70 MHz

• 19. listopadu 2013

Primární uživatel povolil pro rok 2014 vydat 50 oprávnění pro vysílání v pásmu 70 MHz využívaných radiokomunikační službou. Zájemci nechť nežádají o prodloužení platnosti stávajících oprávnění, nýbrž nechť požádají o Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely v souladu s § 19b zákona č. 127/2005 Sb. Správní poplatek činí 500 Kč

Srpnové jednání Rady ČRK II

• 20. září 2013

V Holicích se dne 22. srpna 2013 sešla Rada ČRK. Řešila situaci týkající se plnění rozpočtu 2012 a 1. poloviny 2013.

Zápis zde.

Srpnové jednání Rady ČRK

• 11. srpna 2013

V Praze se dne 6. srpna 2013 sešla Rada ČRK. Řešila situaci týkající se účasti stanice OK5Z v Polním dnu 2013 a OK-OM DX Contest.

Zápis zde.

Červencové jednání Rady ČRK

• 22. červenec 2013

V Praze se dne 10. července 2013 sešla Rada ČRK. Řešila situaci týkající se OK listu a zprávu ohledně inspekční cesty po nemovitostech.

Zápis zde.

Informace pro radiokluby, které postihly povodně, přikládáme informace

• 16. červenec 2013

Dobrý den, pověřena předsedou Sdružení sportovních svazů České republiky JUDr. Ing. Zdeňkem Ertlem Vám přeposílám následující informaci Českého olympijského výboru o povodňové pomoci. Týká se možnosti dodatečného nahlášení škod, nejpozději však do 17.7.2013 do 9,00 hodin – více podrobností naleznete v e-mailu ČOV (viz. níže). Informaci o této možnosti jsem získala bohužel až dnes, proto se omlouvám za šibeniční termín

Děkuji a přeji všem hezký den!

Mgr. Ivana Caitamlová

generální sekretář

Sdružení sportovních svazů ČR

e-mail: caitamlova@sporty-cz.cz

telefon: +420 732 351 911

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení sportovní kolegové, prosíme o kontrolu, zda všechny kluby a sportovní organizace, které pod Vás spadají, nahlásily do 1. 7. 2013 prostřednictvím online formuláře na www.olympic.cz/povodne škody vzniklé povodněmi na jejich majetku. Přehled všech sportovních klubů a TJ, které nahlásily vzniklé škody, naleznete v příloze. Žádáme Vás, abyste informovali vaše kluby o možnosti dodatečného nahlášení škod. V případě, že některé kluby škody dosud nenahlásily, mohou tak učinit nejpozději do středy 17. 7. 2013 do 9:00 hod., a to formou zaslání následujících informací Ing. Monice Popelové popelova@olympic.cz : název sportoviště, majitel sportoviště, provozovatel sportoviště, sportovní kluby vykonávající činnosti, pojištění (odhad plnění), hodnota majetku a způsobená škoda. Uveďte, prosím, také kontaktní osobu, včetně emailové adresy a telefonního čísla. Upozorňujeme, že zaslání je jedinou možností, jak ještě nahlásit škody. Online formulář povodňových škod již není aktivní. Se sportovním pozdravem,

Martin Doktor

OK1KOB: přijeďte k nám nejen na Polní den mládeže

• 1. července 2013

V radioklubu OK1KOB Zvičina jsme letos získali solidní zařízení na práci na 70 cm (transceiver Kenwood TS-590, transvertor Kuhne Elektronic TR432H + antény atd.). Chceme zatím toto pásmo zpřístupnit zejména mladým. Protože sami máme jen několik málo kluků, můžeme nabídnout účast dalším mladým radioamatérům v Polním dnu mládeže nebo i dospělém Polním dnu ze Zvičiny (JO70UK). Na kopci je možno stanovat, budou i lišky, takže se to dá spojit i s případnými dalšími aktivitami. V provozu bude i obdobná konfigurace na 2 m (Kenwood TS-850S, TR144H) a 23 cm (Kenwood TS-790E.

Nechte to projít hlavou, zda by se vám taková spolupráce hodila. Ale uvítáme kohokoli, i dospělé do velkého PD! Jak to u nás vypadá je na www.qsl.cz/ok1kob.

Případné dotazy prosím směřujte na Honzu OK5MAD (Jan Škoda, OK5MAD, jan.skoda@gmail.com nebo taky 608 566 347).

Hezký den!

73!

Beda, OK1FXX

Informace pro radiokluby, které postihly povodně, přikládáme informace

• 11. červen 2013

Dobrý den, pověřena předsedou Sdružení sportovních svazů České republiky JUDr. Ing. Zdeňkem Ertlem Vám posílám informaci Českého olympijského výboru, který naplánoval uvolnit ze svého rozpočtu částku milion korun na rychlou pomoc sportovním klubům, které zasáhly ničivé záplavy. Všechny informace najdete na webových stránkách www.olympic.cz/povodne. Vaše případné požadavky zasílejte, prosím, v kopii i na e-mailovou adresu: caitamlova@sporty-cz.cz.

Vím, že v současné době není ještě možné postihnout celkový rozsah škod způsobených povodní na majetku Vašich sportovních klubů a organizací. V okamžiku, kdy již budete mít škody zmapované, zašlete přehled na “Sdružení” e-mailová adresa: caitamlova@sporty-cz.cz. Tento detailní přehled všech škod bude následně využit při jednáních s orgány státní správy i ostatními subjekty o případné finanční pomoci. Věnujte, prosím, této výzvě náležitou pozornost, bez přehledného soupisu škod budou všechna jednání o finanční pomoci obtížná.

Děkuji všem za spolupráci a přeji hezký den!

Mgr. Ivana Caitamlová

generální sekretář

Sdružení sportovních svazů ČR

e-mail: caitamlova@sporty-cz.cz

telefon: +420 732 351 911

Dubnové jednání Rady ČRK

• 16. květen 2013

V Praze se dne 23. dubna 2013 sešla Rada ČRK. Řešila problémy chodu sekretariátu a přeobsazení funkce tajemníka ČRK.

Zápis zde.

Březnové jednání nové Rady ČRK

• 20. březen 2013

V Praze se dne 27. března 2013 sešla nová Rada ČRK. Ustavila orgány a managery ČRK.

Zápis zde.

První informace ze VII. sjezdu ČRK

• 24. březen 2013

Zvolené orgány Českého radioklubu:

Předseda ČRK: OK1RI.

Členové Rady ČRK: OK1AGE, OK1CF, OK1FCJ, OK1FFU, OK1LOL, OK1MCW, OK1MP, OK1NP, OK1VUM, OK1XU, OK1ZHV, OK2LF, OK2ULQ, OK5MM.

Členové Revizní komise ČRK: OK1MTZ, OK1VSL, OK1WF.

První schůzka rady se uskuteční dne 27. března 2013 v Praze.

Březnové jednání Rady ČRK

• 20. březen 2013

V Praze se dne 9. března 2013 sešla Rada ČRK. Projednala přípravy VII. sjezdu ČRK.

Zápis zde.

Lednové jednání Rady ČRK

• 12. únor 2013

V Praze se dne 19. ledna 2013 sešla Rada ČRK. Projednala přípravy VII. sjezdu ČRK, schválila rozpočet ČRK na rok 2013, přijala informace o přípravě soutěže KV a 6 m OK Top List, přípravu na výstavu AMPER v Brně, správu nemovitostí ČRK.

Zápis zde.

VII. sjezd ČRK

• 12. únor 2013

Seznam přihlášených účastníků sjezdu najdete zde.

VII. sjezd ČRK

• 30. leden 2013

Rada ČRK svolala řádný VII. sjezd Českého radioklubu na 23. březen 2013 do Hradce Králové. O přípravách bude, stejně, jako v minulých letech, informovat prostřednictvím mimořádných bulletinů ČRK.

První letošní bulletin si můžete stáhnout zde.

Prosincové jednání Rady ČRK

• 16. leden 2013

V Praze se dne 8. prosince 2012 sešla Rada ČRK. Projednala hospodaření ČRK v období 1.-9. 2012, rozpočet ČRK na rok 2013, svolání sjezdu ČRK, inventarizaci ČRK, informace pracovních skupin rady, správu nemovitostí a organizační záležitosti.

Zápis zde.

Říjnové jednání Rady ČRK

• 24. říjen 2012

V Praze dne 13. října jednala Rada ČRK. Vyhodnotila účast ČRK na setkáních ve Friedrichshafenu a v Holicích, přípravy VII. sjezdu ČRK, organizační záležitosti a zprávy vedoucích pracovních skupin, schválila Všeobecné podmínky pro účast v soutěži KV + 6 m Top List, schválila koupi pozemku pod nemovitostí ČRK v Ústí nad Labem.

Zápis zde.

Srpnové jednání Rady ČRK

• 10. září 2012

V Holicích dne 23. srpna jednala Rada ČRK. Projednala svolání VII. sjezdu ČRK, aktuální stav příprav setkání v Holicích, čerpání rozpočtu ČRK v prvém pololetí a úpravu rozpočtu ČRK, zprávu Revizní komise ČRK, organizační záležitosti a zprávy vedoucích pracovních skupin.

Zápis zde.

Červnové jednání Rady ČRK

• 25. červen 2012

V Praze dne 9. června jednala Rada ČRK. Projednala přípravy na setkání ve Friedrichshafenu a v Holicích, čerpání rozpočtu ČRK, schválila přeměnu OK CW závodu v soutěž o putovní Pohár Pavla Homoly, OK1RO, přípravu software pro vyhodnocování KV závodů ČRK, schválila ocenění vynikajících výsledků v radioamatérské práci, zahájila přípravy sjezdu ČRK.

Zápis zde.

Dubnové jednání Rady ČRK

• 26. duben 2012

V Praze dne 14. dubna jednala Rada ČRK. Projednala náměty k jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o novelizaci předpisů pro radioamatérskou službu, hospodaření a inventarizaci ČRK, projednala přípravy na setkání ve Friedrichshafenu, vyhodnotila účast ČRK na veletrhu ELEKTRON.

Zápis zde.

Únorové jednání Rady ČRK

• 21. březen 2012

V Praze dne 25. února jednala Rada ČRK. Projednala hospodaření a inventarizaci ČRK, jmenovala novou tajemnici ČRK, projednala přípravy na veletrh ELEKTRON a přípravy jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu.

Zápis zde.

Lednové jednání Rady ČRK

• 7. únor 2012

V Praze se dne 25. ledna 2012 sešla Rada ČRK. Projednala změny Všeobecných podmíek závodů na VKV a vybrala nového tajemníka ČRK.

Zápis zde.

Hledáme nového tajemníka ČRK

• 15. prosinec 2011

Pracovní smlouva tajemníka ČRK, Jirky, OK7DM, která byla uzavřena na rok, skončila, a byla prodloužena ještě o tři měsíce, aby mohl být nalezen tajemník nový a zapracovat se. Na obsazení této pozice vypsala Rada ČRK výběrové řízení.

Předpokládá se nástup 1. února 2012. Pokud se chcete zúčastnit výběrového řízení, pošlete e-mail se strukturovaným životopisem na "crk at crk.cz" (případně dopis poštou) tak, aby byl doručen do 10. ledna 2012 do 14 hodin.

Pracovní náplň tajemníka Českého radioklubu

Základní charakteristika:

Dle Stanov Českého radioklubu tajemník ČRK:

 1. řídí práci dobrovolných i honorovaných pracovníků Rady ČRK a odpovídá za ni,
 2. odpovídá za spisovou agendu, účetní evidenci rady a za vnitroorganizační styk.

Přímým nadřízeným tajemníka ČRK je předseda ČRK nebo jeho zástupce. Tajemník je jedním ze statutárních představitelů ČRK.

Tajemník ČRK obstarává zejména:

 1. všechnu organizační a administrativní agendu Rady ČRK,
 2. organizačně řídí práci cca 2 - 3 dalších zaměstnanců ČRK, koordinuje činnost cca 30 nehonorovaných činovníků ČRK,
 3. organizuje vyřízení vnější i vnitřní korespondence ČRK včetně korespondence se zahraničními organizacemi a Mezinárodní radioamatérskou unií (IARU),
 4. shromažďuje, eviduje a zpracovává prvotní účetní doklady a obstarává styk s účetnickým útvarem, obstarává styk s peněžními ústavy a provádí hotovostní peněžní operace,
 5. obstarává styk s cca 2.500 členy a s cca 200 členskými radiokluby včetně vyřizování členských přihlášek a ukončení členství,
 6. vede členskou evidenci ČRK, evidenci uživatelů OK CallBooku a evidenci uživatelů QSL služby, kteří nejsou členy ČRK,
 7. organizuje přípravu a zveřejnění tiskových zpráv ČRK a odpovědí na dotazy médií, veřejnosti a členů,
 8. organizuje vysílání stanice OK1RCR a připravuje jeho obsah,
 9. podílí se na přípravě periodických i neperiodických publikací a propagačních tiskovin ČRK,
 10. spolupracuje při propagačních akcích ČRK.

Kvalifikační požadavky:

 1. úplné střední všeobecné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání ekonomického směru,
 2. bezchybné užívání ČJ slovem i písmem,
 3. nejméně dobrá pasivní znalost AJ, schopnost plně porozumět běžnému psanému textu s odbornými výrazy z radiotechniky a z radioamatérské oblasti,
 4. spolehlivé uživatelské znalosti aktivní práce s PC a užívání kancelářských programů MS, práce s internetem, užití vyhledávačů, užívání e-mailu,
 5. spolehlivé uživatelské znalosti aktivní práce s telefaxem, scannerem, kopírkou a jinou běžnou kancelářskou technikou,
 6. rejstřík trestů bez záznamu,
 7. vítány jsou: kvalifikace operátora amatérských rádiových stanic, řidičský průkaz nejméně skupiny B a řidičské zkušenosti, orientace v podvojném účetnictví a v daňové problematice, další jazykové znalosti.

Osobnostní předpoklady:

 1. schopnost zcela samostatné práce,
 2. organizační a komunikační schopnosti,
 3. asertivita, bezvýjimečně vstřícný styk s lidmi,
 4. spolehlivost a důslednost při práci s písemnostmi a s peněžními prostředky,
 5. pohotovost a přizpůsobivost v nepředvídaných situacích,
 6. zdravotní stav odpovídající zcela samostatné práci bez možnosti snadného zastoupení jiným zaměstnancem, bez závislosti na návykových látkách,
 7. péče o zevnějšek přiměřená postavení představitele organizace.

Pracovní doba a její rozvržení: Pracovní úvazek 40 hodin týdně s pravidelnou pracovní dobou cca od 8.00 do 16.30 (začátek a konec pracovní doby možno dlouhodobě přizpůsobit potřebám zaměstnance) v pracovních dnech, příležitostná (zhruba 1x týdně) práce přesčas, občasná (zhruba 1x za 2 měsíce) práce v sobotu a v neděli, občasné (zhruba 1x za 2 měsíce) pracovní cesty mimo Prahu.

Pracoviště: v sídle ČRK, v současnosti v Praze 7 Holešovicích, U Pergamenky 3.

Navržená odměna: odměňování dle předpisů o mzdě, základní hrubá mzda 18.000,- Kč a výkonnostní odměna 25 % ze základní hrubé mzdy při dodržení plné kvality práce, příplatky dle mzdových předpisů. Dovolená v trvání 5 týdnů. Stravenky.

Pracovně právní vztah: pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou v trvání 12 měsíců, tříměsíční zku-šební doba. Nutno uzavřít dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat.

Prosincové jednání Rady ČRK

• 15. prosinec 2011

V Praze se dne 10. prosince 2011 sešla Rada ČRK. Schválila rozpočet ČRK na rok 2012, změny podmínek závodu Aktivita 160 m, neschválila zařazení IOTA Contestu mezi závody vyhodnocované v Mistrovství ČR v práci na KV, projednala drobnou operativu.

Zápis zde.

Listopadové jednání Výkonného výboru ČRK

• 23. listopad 2011

V Praze se dne 14. listopadu 2011 sešel Výkonný výbor ČRK. Zabýval se přípravou rozpočtu ČRK na rok 2012.

Zápis zde.

Říjnové jednání Rady ČRK

• 20. říjen 2011

V Praze se dne 8. října 2011 sešla Rada ČRK. Vyhodnotila účast ČRK na holickém setkání, zejména besedu o práci s radioamatérskými začátečníky, schválila účast ČRK na setkání v Tatrách a na veletrhu ELEKTRON 2012. Upravila podmínky OK-OM DX Contestu, přijala informaci o vyhodnocení Mistrovství ČR v práci na KV za rok 2010 a 50 MHz IARU Contestu. Přijala informaci o návštěvě presidenta IARU Reg. 1 v OK. Řešila otázky hospodaření a správy nemovitostí ČRK.

Zápis zde.

Srpnové jednání Rady ČRK

• 19. září 2011

V Holicích se dne 25. srpna 2011 na výjezdním zasedání sešla Rada ČRK. Projednala účast ČRK na konferenci IARU Reg.1 v Sun City v Jihoafrické republice, účast ČRK na evropském setkání ve Friedrichshafenu, průběh letošních kol Soutěží dětí a mládeže v radioelektronice, přípravu setkání v Holicích s účastí nejvyšších představitelů ČTÚ, výši členských příspěvků ČRK na rok 2012, ustavila nového hospodáře ČRK, schválila podmínky pro veřejné zakázky vypisované ČRK, projednala přípravu software pro vyhodnocování KV závodů ČRK, neschválila návrh na změnu pravidel OK DX RTTY Contestu, schválila zpřesnění podmínek VKV Polního dne mládeže, přijala řadu organizačních a ekonomických opatření.

Zápis zde.

Červencové jednání Výkonného výboru ČRK

• 2. srpen 2011

Dne 18. července 2011 jednal v Praze Výkonný výbor ČRK. Zabýval se přípravou setkání v Holicích, dopisem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přípravě dokumentu FprEN 50561, software pro vyhodnocování KV závodů ČRK a přípravou propagačního letáku ČRK.

Zápis zde.

Červnové jednání Rady ČRK

• 14. červenec 2011

V Praze se dne 11. června 2011 sešla Rada ČRK. Projednala přípravu na setkání ve Friedrichshafenu a v Holicích a informaci o účasti ČRK na setkání v Laa, dopady změny celních předpisů na chod QSL služby, stav vyhodnocovacího software pro závody pořádané ČRK, úhradu nájemného a provozních nákladů majáků, převaděčů a nódů, které jsou umístěny v objektech Českých Radiokomunikací, po odstoupivším OK7DM kooptovala za nového člena rady OK5MM, vzala na vědomí rezignaci OK1SQK na funkci hospodáře ČRK, projednala hospodaření a správu nemovitostí ČRK.

Zápis zde.

Dubnové jednání Výkonného výboru ČRK

• 3. květen 2011

V Praze se dne 18. dubna 2011 sešel Výkonný výbor ČRK. Jednal o správě domu ČRK v Jablonci nad Nisou.

Zápis zde.

Dubnové jednání Rady ČRK

• 29. duben 2011

V Praze se dne 2. dubna 2011 sešla Rada ČRK. Projednala čerpání rozpočtu ČRK v posledním kvartálu roku 2010 a za celý rok 2010, správu nemovitostí, zprávy vedoucích pracovních skupin, přípravu na veletrh ELEKTRON, přípravu nové směrnice pro zadávání veřejných zakázek ČRK, přípravu na setkání v Holicích.

Zápis zde.

Záseka 2011

• 7. duben 2011

Zdeněk, OK2VMJ, zve všechny zájemce na setkání Záseka 2011, které se uskuteční 10. 6. až 12. 6. 2011. Více na http://m.ok2vmj.webnode.cz/news/setkani-ama-cb-zaseka-10-6-az-12-6-2011/.

Únorové jednání Rady ČRK

• 14. únor 2011

V Praze se dne 5. února 2011 sešla Rada ČRK. Projednala připomínky pro pracovní skupinu C5 (VHF) na konferenci IARU Reg. 1, zhodnotila periodika vydávaná ČRK, vyhodnocení OK DX RTTY Contestu, upozornění na provoz stanic v CQ WW DX Contestu 160 m pod kmitočtem 1810 kHz, hospodaření a správu nemovitostí ČRK.

Zápis zde.

© OK1XU, 1999