Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

Diplomy vydávané Českým radioklubem

Český radioklub vydává diplomy:

Diplom S6S

Diplom se vydává za spojení se všemi kontinenty. Spojení jsou platná od 1.1.1950; diplom se vydává za spojení jedním druhem provozu (CW, SSB, RTTY, SSTV) a nálepky za jednotlivá pásma (80, 40, 20, 15, 10 m).

S6S

Diplom P75P

Diplom se vydává za spojení nebo poslechy amatérských stanic v jednotlivých zónách dle rozdělení ITU, jichž je celkem 75. Základní diplom je za spojení nebo poslech 50 zón, doplňovací známky za 60 a 70 zón. Platí spojení či poslechy od 1.1.1960 bez ohledu na druh provozu nebo pásma.

P75P

Diplom 100 CS

Diplom se vydává k 1. výročí vzniku ČR za spojení se 100 různými amatérskými stanicemi pracujícími z území ČR, nebo z lodí patřících ČR. Základní diplomy lze získat za předložení potvrzení spojení (QSL lístků) jednotlivými druhy provozu, případně smíšeným provozem bez ohledu na pásma a za pásmo 160 m. Posluchači mohou žádat o diplom za poslech buď výhradně CW nebo výhradně SSB. Ke každému základnímu diplomu je možné získat nálepky za 200, 300, 400 a 500 stanic. Platí spojení od 1.1.1993.

100 ČS

Diplom CS DX

Diplom se vydává českým amatérům koncesionářům i posluchačům ve snaze oživit zájem o radioamatérská pásma 160 a 80 m, telegrafní provoz a navazování vzájemných spojení. Diplom se vydává ve 3 třídách:
základní za spojení s 20 okresy ČR a 20 zeměmi DXCC,
vyšší za 50 okresů ČR a 50 zemí DXCC,
nejvyšší za 75 okresů ČR a 90 zemí DXCC.
Pro diplom platí s okresy ČR pouze telegrafní spojení a 30% z nich musí být v pásmu 160 m. Pro diplom platí spojení od 1.1.94.
Tabulka okresních znaků je na zvláštní stránce.

ČS DX

OK COUNTIES AWARD

se vydává za spojení se všemi okresy ČR po 1.1.1993 podle seznamu OK/OM Contestu, libovolným druhem provozu a na libovolných KV pásmech, na VKV za spojení s minimálně 60 OK okresy (platí i spojení přes převáděče). Diplom je vydáván i pro posluchače. Nálepky k diplomu se vydávají za spojení pouze CW, FONE, VKV.

OK COUNTIES AWARD

PRAHA AWARD

se vydává za spojení se všemi původními obvody hl. města Prahy po 1.1.1993, libovolným druhem provozu a na libovolných pásmech, na VKV za spojení s min. 8 okresy (platí i spojení přes převáděče). Obvody jsou označovány jako APA (Praha 1) až APJ (Praha 10) v průběhu OK/OM DX Contestu. Diplom je vydáván i pro posluchače. Nálepky k diplomu se vydávají za spojení pouze CW, FONE, VKV.

PRAHA AWARD

 


 

Poplatek za vydání každého diplomu je 50 Kč, za každou samostatně vydanou nálepku 10 Kč.

Žádosti se zasílají na adresu Český radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, k žádosti musí být přiložen ústřižek složenky o zaplacení poplatku na číslo účtu ČRK: 107-4969460287/0100 u Komerční banky

K žádostem o diplomy je třeba předložit QSL lístky potvrzující spojení.

© OK1MP, 1997