Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

Přehled diplomů vydávaných v OK

V následujícím přehledu najde zájemce o radioamatérské diplomy podmínky diplomů vydávaných v ČR. Upozorňujeme, že jsou to podmínky platné pouze pro OK stanice. Pro zahraniční stanice mohou platit odlišné požadavky. Neručíme za změny, které mohou nastat v průběhu času. Text nebyl autorizován jednotlivými vydavateli.

Vydavatel
NázevPoznámka
Český radioklub
S6S
P75P SWL
100 ČS SWL, VKV
ČS - DX SWL
OK Counties Award SWL
Praha Award
DIG OK
OK W-DIG-OK SWL, VKV
OK QRP CLUB
W-OK-QRP SWL, VKV
Redakce OK QRP INFO
RADEX
Svaz moravsko slezských radioamatérů - SMSR
MORAVA - SLEZSKO SWL, VKV
Veteran Radio Klub - VRK
DIPLOM VRK SWL
VKV DIPLOM VRK SWL, VKV
Deset zemí VRK SWL, VKV
Telegraphy Friends Clubs - TFC
OK-CW SWL, VKV
SUPER OK-CW SWL, VKV
COLUMB'S AMERICA
Czechoslovak Listener's Club - CLC
W - MEMBER CLC SWL, VKV
PO STOPÁCH VÁLKY SWL
KV GOLD SWL
KV ACTIVITY SWL
VKV GOLD SWL, VKV
VKV ACTIVITY SWL, VKV
OK1IPS
LÁZNĚ ČR VKV
OK1DRQ
ČESKÁ REPUBLIKA A - Z SWL, VKV
OK2BJR
DIPLOM OKO SWL
GOLD STAMP OKO 21 SWL
OK1DCE
LETIŠTĚ ČR SWL, VKV
I.A.A.C.A. SWL
LOCATORY ČR VKV
AERO
AERO L-150 ALCA SWL, VKV
OK1OFM
WEST BOHEMIA SWL, VKV
OK1KQJ
CHODSKO VKV
OK2PMM
MORAVA SWL

OK DX Foundation
OKDXF
OK2KTE
HANÁCKÉ ATÉNY VKV
OK1KRJ
ROZHLEDNY ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SWL, VKV
OK1KST
KOPCE A HORY ČESKÉ REPUBLIKY 2001 SWL, VKV
OK1KVK
KARLOVY VARY VKV
OK1RHV
HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA ČESKÉ REPUBLIKY pouze VKV do 31.12.2003

OK2KOE
NEPTUN SWL, VKV
OK2KWS
HRADY A ZÁMKY ČESKÉ REPUBLIKY SWL
FIRAC OK
WIEN - BRNO 160 AWARD SWL, VKV
OLIVIA MODES CLUB
OLIVIA MODES AWARDS SWL

Pro zkrácení jsou ve sloupci Poznámka a dále v textu použity některé zkratky, jejichž význam je dále vysvětlen. Je vypuštěn nepodstatný obsah textů, za což se omlouváme.

 • QSL = vyžaduje se předložit QSL lístky ke kontrole.
 • QSLL = vyžaduje se vlastnit QSL s možností namátkové kontroly manažerem.
 • GCR = seznam QSL lístků ověřený oficiálním diplomovým manažerem nebo dvěma jinými amatéry.
 • ŽÁDOST = písemná forma žádosti o vydání diplomu.
 • SEZNAM = obsahuje datum, čas, volací znak, pásmo, druh provozu a vyslaný/přijatý report, další podmínku - např. okresní znak, locator, členské číslo apod. Seznam se třídí podle charakteru diplomu. Např. abecedně podle okresů, je-li podmínka získání navázání spojení s určitým počtem okresů atd.
 • OK = stanice radioamatéra v ČR.
 • SWL = diplom je určen pro posluchače v ČR (stanice SWL).
 • DIG = člen DIG klubu.
 • VKV = diplom se vydává za provoz na VKV pásmech.

 


W - DIG - OK

Vydává česká sekce DIG klubu pro OK a SWL. QSLL za spojení se členy DIG OK sekce, bez omezení data a druhu provozu, na KV nebo VKV, pouze za cw zvlášť nálepka. Na VKV platí i QSO přes převáděče.

Třídy: za 10, 20, 40 členů na KV, na VKV 5, 10, 20 členů DIG OK. Poplatek 50 Kč. GCR, manažer: Erhard Mareček, OK1MQY, Za Chlumem 729, CZ- 418 01 Bilina, Czech Republic. Aktuální seznam členů u manažera diplomu.

Zpět

WORKED OK-QRP CLUB AWARD

Vydá se OK, SWL, za oboustranné QSO-QRP se 20 členy OK QRP klubu. Doplňovací známky za dalších 10 členů, ve třídách CW, SSB, MIX. Maximální použité výkony na obou stranách mohou být pro CW 5 Wattů výkonu nebo 10 Wattů příkonu, pro SSB 10 Wattů výkon nebo 20 Wattů příkon. Spojení mohou být navázána na libovolných radioamatérských pásmech. Platí spojení od 1.1.1984. Spojení se stanicí OK5SLP platí za 2 členy. 10 Kč, známka 5 Kč. GCR. Manažer: OK1FPL, Liboslav Procházka, Řestoky 135, 53833 Trojovice.

Zpět

RADEX

RADEX - diplom pro radiové experimentátory

U příležitosti 20. vydaného čísla OK QRP INFO v Q-klubu AMAVET Příbram, redakce OQI zahajuje vydávání diplomu RADEX. Cílem je podpořit experimentování v oblasti radiotechniky, stavbu radiových přístrojů a jejich provoz, napájení z obnovitelných zdrojů, vysílání z přechodných stanovišť, práci s dětmi. K udělení diplomu je nutné doložení výsledků alespoň ze dvou z uvedených oblastí aktivit.

Diplom bude vydáván vždy po ukončení kalendářního roku. Zájemci dodají dokumentaci, ze které bude patrné, jaké přístroje postavili, jak je napájeli, jakých akcí se s nimi zúčastnili, kolika dětem a s jakým výsledkem se věnovali. Obrázky z dodané dokumentace budou použity pro výzdobu diplomu, takže každý diplom bude textově i obrazově unikátní.

Spojení navázaná ze stálého QTH se neuvádějí. Není žádné pořadí úspěšnosti, zájemci soutěží jen sami se sebou.

Příklad:

V jednom roce zájemce o diplom zhotoví jakýkoliv přístroj z oblasti radiotechniky a zúčastní se s ním cykloexpedice, svůj přístroj bude napájet z akumulátoru a uskuteční 120 spojení. Tyto skutečnosti budou uvedeny na diplomu.

V dalším roce tento zájemce vyrobí dva libovolné přístroje, pořídí si k nim fotovoltaický panel, vysílat bude ze dvou kopců a jednoho říčního ostrova, udělá takto 250 spojení. K tomu se začne zabývat činností s několika dětmi v radiotechnice a jeden chlapec se zúčastní radiotechnické soutěže. Tyto všechny skutečnosti budou uvedeny na dalším diplomu. V porovnání s minulým rokem je patrný nárůst v činnostech i výsledcích.

Zájemce v žádosti o diplom sepíše všechny činnosti, které chce mít na diplomu uvedeny, dodá textovou a obrazovou dokumentaci. Na konci žádosti napíše: Na svoji čest prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Uvede též kontakt na další dva radioamatéry, kteří mohou potvrdit správnost zaslaných údajů.

Diplom bude vydán vždy za aktivity v předcházejícím roce (RADEX 2006 atd). Diplomy budou číslovány průběžně podle data doručení žádosti. Jména a volačky držitelů diplomu budou průběžně zveřejňovány v OK QRP INFO, se stručným popisem uskutečněných aktivit.

Vydavatelem je Redakce OK QRP INFO, Q-klub AMAVET, Březnická 135, 261 01 Příbram. Žádost lze poslat poštou nebo e-mailem na: info@quido.cz

Účastnický poplatek je dobrovolný, zájemce zašle minimálně 200 Kč na č. účtu u KB Příbram: 7034211/0100, k.s. 0308, v.s. 42726433. Částka bude použita na zpracování a tisk diplomu, poštovné a provozní náklady redakce OK QRP klubu. Diplom bude vytištěn na kvalitním papíře. V případě pochybností o pravosti či úplnosti dokumentace si redakce OQI vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace, případně diplom neudělit. V tom případě bude účastnický poplatek vrácen.

Zpět

MORAVA - SLEZSKO

Vydává SMSR za QSL od 1.1.1990: na KV - OK stanice za 25 měst podle seznamu, na VKV - OK stanice za 10 měst. Platí všechny druhy provozu, neplatí spojení přes převáděče. SWL, 40Kč, QSL lístky nebo GCR na adresu: Václav Dvořák, OK2PES, Stromovka 16, 637 00 Brno.

Seznam měst platných pro tento diplom:
Blansko, Brno, Břeclav, Bruntál, Český Těšín, Frýdek-Místek, Hodonín, Jihlava, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Prostějov, Šumperk, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, Žďár n.S., Zlín, Znojmo.

Zpět

Diplom VETERÁN RADIO KLUB

Diplom se vydává za spojení nebo poslech nejméně třiceti amatérů, kteří jsou členy Veterán Radio Klubu. Z počtu třiceti značek amatérů je třeba vybrat takové, aby se z jejich sufixu, vždy jen z jednoho písmena, dal sestavit název VETERAN RADIO KLUB. Výjimkou je klubová stanice OK5VRK, jejíž sufix pro diplom lze použít celý, ale jen pro začáteční písmena slov Veteran Radio Klub, avšak do celkového počtu třiceti amatérů se započítává pouze 1x. Spojení se stanicí OK5VRK však není podmínkou pro udělení diplomu. K základnímu diplomu jsou vydávány doplňující nálepky za poslech nebo spojení dalších členů Veterán Radio Klubu do celkového počtu 60, 100, 150, 200, 250, 300 a 350.
Platí spojení nebo poslech všemi druhy provozu na KV i VKV včetně závodů uskutečněná po 1.1.1994. Neplatí spojení uskutečněná přes převaděče.
K žádosti s čestným prohlášením se přiloží výpis ze staničního deníku. Poplatek za diplom činí pro OK a OM 50.-Kč. Zahraniční stanice 2 €. Nálepky k základnímu diplomu jsou vydávány za spojení i poslech žadatelům, kteří vlastní již základní diplom a zašlou SASE a výpis ze staničního deníku dalších stanic členů Veterán Radio Klubu. Poplatek za doplňující nálepku činí 10.- Kč, možno poukázat i v českých známkách.
Žádosti společně s poplatkem zasílejte na adresu diplomového manažera VRK: OK2BEH, Zdeněk Životský , Na Honech 1826 , 66601 Tišnov.

Zpět

Diplom VKV VETERÁN RADIO KLUBU

Diplom se vydává za spojení nebo poslech nejméně dvaceti amatérů, kteří jsou členy Veterán Radio Klubu. Z počtu dvaceti značek amatérů je třeba vybrat takové, aby z jejich sufixu, vždy jen z jednoho písmena, se dal sestavit název VETERAN RÁDIO KLUB. Výjimkou je klubová stanice OK5VRK, jejíž sufix pro diplom lze použít celý, ale jen pro počáteční písmena slov Veteran Radio Klub, avšak do celkového počtu dvaceti amatérů se započítává pouze 1x. Spojení se stanicí OK5VRK však není podmínkou pro udělení diplomu. K základnímu diplomu jsou vydávány doplňující nálepky za poslech nebo spojení dalších členů Veterán Radio Klubu do celkového počtu 50, 100, 150, 200 a 250. Platí spojení nebo poslech všemi druhy provozu včetně závodů, avšak pouze na VKV, uskutečněná po 1.1.1996. Započítávají se i spojení uskutečněná přes převaděče.
K žádosti, s čestným prohlášením se přiloží výpis ze staničního deníku. Poplatek za diplom činí pro OK a OM 50.- Kč. Zahraniční stanice 2 €. Nálepky k základnímu diplomu jsou vydávány za spojení i poslech žadatelům, kteří již vlastní diplom VKV a zašlou SASE a výpis ze staničního deníku dalších stanic členů Veterán Radio Klubu. Poplatek za doplňující nálepku činí 10.- Kč, možno poukázat i v českých známkách.
Žádosti společně s poplatkem zasílejte na adresu diplomového manažera VRK: OK2BEH, Zdeněk Životský , Na Honech 1826 , 66601 Tišnov.

Zpět

Diplom za 10 zemí VRK

Rada VRK vydává diplom za spojení se členy VRK z deseti zemí.
Podmínky získání diplomu: Diplom mohou získat koncesovaní radioamatéři a posluchači za těchto podmínek: Je třeba navázat spojení(odposlech) se členy našeho Veterán Radio Klubu, a to z deseti různých zemí. Tedy z každé země jen jedno spojení! Za tato spojení je třeba vlastnit QSL lístky! Pro tento diplom platí spojení od založení VRK - tedy od začátku roku 1992! Spojení lze uskutečnit všemi druhy provozu a na všech radioamatérských pásmech mimo pozemní převaděče.
Technické podmínky: Platí spojení i s vlastní zemí! Členy našeho VRK máme ve dvanácti zemích! DJ-DL, F, HB, OE, OK, OM, SM, VE, VK, VU, W, ZS. Pro tento diplom platí také spojení se členem VRK, který vysílá z jiné země jako host (jako by byl příslušníkem té země , i když v té zemi žádného člena VRK nemáme! Například: HA/OK2LS platí jako spojení se členem VRK země HA!
K žádosti s čestným prohlášením se přiloží výpis ze staničního deníku. Poplatek za diplom pro OK a OM činí 50.- Kč Zahraniční stanice 2 €.
Žádost o vydání diplomu včetně poplatku je třeba zaslat na adresu diplomového manažera VRK: Zdeněk Životský, OK2BEH , Na Honech 1826 , 666 01 Tišnov.

Zpět

OK - CW AWARD

Vydává TFC klub pro OK a SWL od 1.1.1975, pouze CW na dvou libovolných KV pásmech (včetně WARC), QSO se stanicemi s prefixy OK, OL, OM. Od 1.1.1993 nelze použít prefix OM. Pokud některá stanice pracovala s více prefixy, platí za jednu stanici, platí však i stanice OK8 nebo stanice vysílající na základě CEPT licence. Známka za QRP, zvlášť na dvou VKV pásmech od 50 MHz výše .
III. QSL od 25 stanic na dvou různých pásmech (stejných pro všechny stanice),
II. QSL od 50 stanic za stejných podmínek,
I. QSL od 75 stanic za stejných podmínek.

GCR, 40 Kč, manažer: OK1DCE, Jaroslav FORMÁNEK, OK1DCE, U vodárny 398, 27801 Kralupy n.Vltavou.

Zpět

SUPER OK - CW AWARD

Vydává TFC klub za obdobných podmínek jako OK-CW Award, za telegrafní spojení buď na KV nebo VKV pásmech od 1.1.1973 (od 1.1.1993 nelze použít OM) ve třech variantách:
a) za 100 QSL (dále za 200, 300, atd.) bez ohledu na pásma,
b) za 100 QSL ( dále za 200, 300 atd.) na jednom libovolném pásmu, diplom bude vydán s vyznačením tohoto pásma,
c) za 100 QSL ( dále za 200, 300 atd.) bez ohledu na pásma, s QRP zařízením na straně žadatele (max. 10W input nebo 5 W output), diplom bude vydán s označením QRP.

GCR, SWL, 60 Kč, známka 20 Kč.

Stanice, která splní podmínky diplomu v průběhu kalendářního roku v soutěži KV Provozní aktiv, nemusí vlastnit QSL a cena za vydání diplomu je poloviční, tj. 30 Kč. Manažer: OK1DCE.

Zpět

COLUMB'S AMERICA AWARD

Vydává TFC na počest 500. výročí objevení Ameriky. Termíny k navazování spojení jsou motivovány jednotlivými Kolumbovými plavbami. OK stanice musí získat nejméně 500 bodů za spojení se stanicemi z těchto zemí:
ITÁLIE- distrikt 1 (I1,IK1, atd.), nejméně 3 stanice, každé QSO za 5 bodů,
ŠPANĚLSKO - distrikt 7 (EA7, EC7, atd.), nejméně 5 stanic, každé QSO za 5 bodů,
- z těchto dvou zemí je možné navázat max. 20 spojení celkem,
SEVERNÍ AMERIKA - nejméně 2 země DXCC, každé QSO za 10 bodů,
STŘEDNÍ AMERIKA - nejméně 1 země DXCC, každé QSO za 10 bodů,
JIŽNÍ AMERIKA - nejméně 3 země DXCC, každé QSO za 10 bodů,
Spojení s USA - je nutné navázat QSO min. s 10 státy, každé QSO za 10 bodů.

Při práci s QRP (max.výkon 10W) se bodová hodnota zvyšuje 2x. Tato spojení je třeba v žádosti výrazně označit. Pokud budou všechny podmínky splněny s QRP zařízením, bude tato skutečnost vyznačena na diplomu.

Základní diplom se vydá za splnění výše uvedených podmínek. Držitelé základního diplomu mohou v dalších termínech konání soutěže získat doplňující známku za splnění podmínek shodných se základním diplomem. Po získání základního diplomu a třech doplňovacích známek lze požádat o vydání zvláštní ceny.

Termíny soutěže: 30.05.1998 do 08.08.1998, v roce 1999 ve stejných dnech. Další termín je 09.05.2002 až 18.07.2002 a ve stejných dnech v roce 2003 a 2004.

Žádost, výpis dat o navázaných QSO, bodový zisk, čestné prohlášení o pravdivosti údajů potvrzená dvěma koncesionáři zaslat do 31.3. následujícího roku. 50 Kč, známka 15 Kč, manažer: OK1DCE.

Zpět

TELEGRAPHY FRIENDS CLUB TFC

TFC je klubem přátel telegrafie. Byl založen v roce 1992 v OK. Členem klubu se může stát kdokoliv, kdo splní následující podmínky:

1. Naváže nejméně 1000 spojení CW během posledních 3 roků, lze započíst i QSO za rok, ve které je o členství žádáno, nepočítají se QSO navázaná v závodech.
2. Získá za splnění dále uvedených požadavků 15 bodů:


  a) 25 potvrzených zemi DXCC CW = 5 bodů,
  b) 50 potvrzených zemí DXCC CW = 10 bodů,
  c) získání 5 diplomů provozem CW = 5 bodů,
  d) získání 10 diplomů provozem CW = 10 bodů,
  e) účast v tuzemských CW závodech s navázáním min. 250 QSO (lze sčítat) = 5 bodů,
  f) účast v mezinárodních CW závodech s navázáním min. 500 QSO (lze sčítat) - 10 bodů.

Hodnoty 15 bodů musí být dosaženo během posledních 3 let, lze započítat i rok, ve kterém je žádáno o členství.

Pro bod 1. stačí uvést počty QSO podle měsíců a roků a celkový součet. Pro bod 2. stačí uvést jednotlivé roky s výčtem QSL podle DXCC, pro body za diplomy jejich čísla, vydavatele a rok vydání, pro body za QSO v závodech názvy závodů a počty navázaných spojení, umístění.

Žádost o členství se zasílá formou přihlášky na listu, nejlépe A4, s přehledem, jak byla splněna jednotlivá kritéria, vše doplněno čestným prohlášením o pravdivosti uvedených údajů. Na požádání je nutno zaslat staniční deník, případně QSL ke kontrole.

Žádost, 20 Kč na adresu: Karel KŘENEK, OK1HCG, Nevanova 1035/20, 16300 Praha 6.

Zpět


W - MEMBER CLC AWARD

Za QSO s klubovou stanicí CLC OK5SWL a za QSO se členy CLC i před jejich vstupem do CLC a po ukončení členství v něm. Žadatel nemusí mít QSL lístky od protistanic. Platí QSO přes pozemní převáděče.
za QSO OK5SWL na každém pásmu ........3 body,
za QSO se členem CLC na každém pásmu ...1 bod.

3. třída: KV 20 bodů; VKV 10 bodů,
2. třída: KV 40 bodů; VKV 20 bodů,
1. třída: KV 60 bodů; VKV 30 bodů.

Radioamatéři vysílači si mohou započítat body i za QSL od posluchačů - členů CLC.

Zpět

PO STOPÁCH VÁLKY

Za QSL stanic ze zemí DXCC, na všech KV pásmech, na jejichž území se vedly vojenské operace 2.světové války a jejichž příslušníci bojovali na frontách 2.světové války.

3. třída: 25 zemí ze seznamu "A" a 10 zemí ze seznamu "B",
2. třída: 50 zemí ze seznamu "A" a 20 zemí ze seznamu "B",
1. třída: 75 zemí ze seznamu "A" a 30 zemí ze seznamu "B",
EXCELENT: všechny země uvedené v seznamech "A" a "B".

Radioamatéři vysílači mohou použít QSL od posluchačů.

Seznam "A" - země na jejichž území se vedly vojenské operace 2.světové války:
BV, BY, CN, D4, DL, DU, EM, EP, ER, ES, ET,EU, F, K, FO, FW, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, H4, HA, HL, HS, I, J2, JA, JY, KC6, KG4, KH2, KH4, KH5, KH6, KH8, KH0, LA, LX, LY, LZ, OOD, OE, OH, OH0, OJ0, OK, OM, ON, OZ, P2, PA, S5, SP, SU, SV, SV9, T2, T32, T5, T9, UA1 (Eu), UA2, UA9 (As), V6, V7, VR2, XU, XV, XZ, YB, YK, YL, YO, YU, ZA, ZS, Z3, 3B6, 3D2, 3D2X, 3V, 4N5, 4X, 5A, 5W, 7X, 9A, 9H, 9M2, 9M6, 9V; (celkem 96 zemí).

Seznam "B" - ostatní země, jejichž příslušníci bojovali na frontách 2.světové války:
AP, CE, CM, CP, CX, EK, EX, EY, EZ, HC, HH, HI, HK, HP, HR, HZ, JT, LU, OA, PY, T7, TA, TG, TI, UJ, UN, VE, VK, VU, W, XE, XW, YI, YN, YS, YV, ZL, ZP,3W, 4J, 4L, 4S; (celkem 43 zemí).

Zpět

KV GOLD AWARD

Za QSL na všech KV pásmech, včetně WARC. Každá země DXCC na každém z devíti KV pásem se hodnotí jedním bodem.

3. třída 100 bodů,
2. třída 200 bodů,
1. třída 500 bodů.

Zpět

KV ACTIVITY AWARD

Za QSO v průběhu jediného kalendářního roku (od 1.1. do 31.12.) na všech KV pásmech, včetně WARC. QSL se nevyžadují. Každá země DXCC na každém z devíti KV pásem se hodnotí jedním bodem jedenkrát za rok. O diplom lze žádat každý rok. Odeslat do konce března následujícího roku.

3. třída 100 bodů,
2. třída 200 bodů,
1. třída 500 bodů.

Zpět

VKV GOLD AWARD

Za QSL se stanicemi pracujícími z různých malých čtverců (např. JO70AD) podle žádané třídy. Každé QSO/QSL se hodnotí na pásmu 144 MHz jedním bodem, na pásmu 432 MHz třemi body, na pásmu 1296 MHz pěti body a na vyšším pásmu deseti body. Neplatí spojení přes pozemní převáděče, platí spojení přes kosmické převáděče.

3. třída 100 bodů,
2. třída 200 bodů,
1. třída 500 bodů,
EXCELENT 500 bodů na jednom pásmu.

Zpět

VKV ACTIVITY AWARD

Za QSO se stanicemi pracujícími z různých malých čtverců (např. JO70AD) podle žádané třídy v průběhu jediného roku (od 1.1. do 31.12.) na VKV pásmech. QSL se nevyžadují. Neplatí spojení přes pozemní převáděče, platí spojení přes kosmické převáděče. Každé QSO se hodnotí na pásmu 144 MHz jedním bodem, na pásmu 432 MHz třemi body, na pásmu 1296 MHz pěti body a na každém vyšším pásmu deseti body. O diplom lze žádat každý rok. Odeslat do konce března následujícího roku).

3. třída 100 bodů,
2. třída 200 bodů,
1. třída 500 bodů,
EXCELENT 500 bodů na jednom pásmu.

Zpět

LÁZNĚ ČESKÉ REPUBLIKY

Za QSO s lázeňskými místy v ČR od 1.1.1995 všemi druhy provozu, na KV i VKV, platí QSO přes převáděče. Třídy KV, VKV, KV a VKV. Celkem 20 QSO, nebo 15 QSO a stanice OK1ONA. 40 Kč. Manažer: OK1IPS, Pavel Strahlheim, via Radioklub OK1ONA, pošta Bystřany, 417 62 Bystřany, okr.Teplice.

Seznam lázní:
Bechyně, Běloves, Bílina, Bludov, Darkov-Karviná, Dubí, Františkovy Lázně, Hodonín, Jáchymov, Jánské Lázně, Jeseník, Karlova Studánka, Karlovy Vary, Konstantinovy Lázně, Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Lázně Kundratice, Lázně Kynžvart, Lázně Libverda, Lázně Lipová, Luhačovice, Mariánské lázně, Mšené Lázně, Ostrožská Nová Ves, Poděbrady, Slatinice, Teplice nad Bečvou, Teplice v Čechách, Toušeň, Velichovky, Velké Losiny, Vráž, Želenice.

Zpět

ČESKÁ REPUBLIKA A - Z

Za spojení s místy (s QTH) v České republice začínajícími různými písmeny od A až Z, přičemž lze použít i písmeno CH, Č - C, Ř - R, Š - S, Ú - U, Ž - Z. Pojmem QTH není myšlen jen název města či obce, ale i kóty uvedené na mapě - Klínovec, Sněžka atd.. Od 1.1.1993, KV nebo VKV. Platná jsou spojení i přes převáděče. výpis z deníku, musí být uvedeno QTH stanice, značka, datum, čas, pásmo a druh provozu. Na diplomu bude vyznačen druh provozu. SWL, 50 Kč.

III. 20 QSO s 20 různými místy začínající různými písmeny (např. Aš, Brno ........Zlín).
II. 20 QSO s 20 různými místy začínající stejným písmenem (např. 20 x P - Plzeň, Písek, Praha....).
I. 100 QSO se 100 různými místy, za dodržení těchto podmínek - 20 různých písmen - od každého 5 míst nebo - 5 různých písmen - od každého 20 míst.

Manažer: OK1DRQ, Pavel POK, Sokolovská 59, 323 12 PLZEŇ.

Zpět

DIPLOM OKO

OKO ...krátké vlny sbližují všechny národy světa...

Podmínky:

1. Diplom se vydává všem radioamatérům světa, kteří o diplom požádají a splní následující podmínky.

2. pásma 80 - 10 m bez ohledu na druh provozu, od 2.1.1995, neplatí spojení ze závodů.
OK za 12 QSO (1 QSO s OK2OKO, 4 QSO se členy klubu a 7 QSO se stanicemi z okresu Olomouc).
Členy klubu OK2OKO jsou: OK2BBK, BUJ, PBV, BJR.

3. Žádost obsahuje výpis z deníku potvrzený dvěma amatéry, značku a adresu. SWL, 40 Kč Manažer: Miloš BREGIN, OK2BJR, 783 46 Těšetice 73.

K tomuto diplomu se nyní vydává známka GOLD STAMP OKO 21 za těchto podmínek:

Známka se vydá všem radioamatérům světa jako doplňující známka k diplomu OKO nebo samostatně na požádání a splnění podmínek.

Pásmo 80 až 10m bez ohledu na druh provozu. OK stanice za 21 QSO celkem (1 QSO OK2OKO a 20 stanic z okresu Olomouc nebo k diplomu 9 různých QSO dalších amatérů z okresu Olomouc). 20,- Kč, výpis z deníku (držitel diplomu jen dopsáním 9 QSO).

Manažer OK2BJR.

Seznam stanic z okresu Olomouc pracujících najdete ve vydání OK CB 1997.

Zpět

LETIŠTĚ ČR

Diplom vydává klubová stanice OK1KOU Soukromého SOU Vodochody s. s r.o. a Klub přátel telegrafie TFC.

Podmínky: QSO s místy, u kterých je umístěno mezinárodní, vojenské nebo všeobecné letiště, od 1. 1. 1994. CW, SSB, FM, RTTY, KV včetně pásem WARC. VKV od 50 MHz, neplatí QSO navázaná přes převáděče. Platná QSO provozem CW lze pro tento diplom navázat pouze v segmentech určených výhradně pro provoz CW. QRP, CW zvlášť známka, SWL, 50 Kč, známka 10 Kč.

KV: OK/OM 50 QSO podle seznamu a QSO se stanicí OK1KOU.

VKV: 20 QSO podle seznamu.

Známka za dalších 25 míst.

Seznam, čestné prohlášení. Manažer: OK1DCE.

Seznam míst pro diplom:
Beroun, Bechyně, Benešov u Prahy, Blatná, Brno, Břeclav, Broumov, Čáslav, České Budějovice, Česká Lípa, Dvůr Králové, Frýdlant n. Ostrav., Havlíčkův Brod, Hodkovice nad Mohelkou, Hořice, Hořovice, Hradec Králové, Hranice, Holešov, Choceň, Cheb, Chrudim, Chomutov, Chotěboř, Jaroměř, Jindřichův Hradec, Jičín, Jihlava, Karlovy Vary, Klatovy, Kladno, Krnov, Kroměříž, Křižanov, Kyjov, Kolín, Liberec, Mariánské Lázně, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Moravská Třebová, Most, Mikulovice, Mílovice, Mimoň, Náměšť nad Oslavou, Nové Město nad Metují, Ostrava, Olomouc, Opava, Otrokovice, Pacov, Panenský Týnec, Pardubice, Plasy, Plzeň, Polička, Podhořany, Praha 4, Praha 6, Praha 9, Prachatice, Prostějov, Přerov, Přibyslav, Příbram, Rakovník, Raná u Loun, Roudnice n.Labem, Sazená, Soběslav, Staňkov, Skuteč, Slaný, Strakonice, Šumperk, Tábor, Toužim, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Vlašim, Vodochody, Vrchlabí, Vysoké Mýto, Vyškov, Zbraslavice, Zlín, Žamberk, Žatec, od 01.09.1994 Hronov.

Zpět

I.A.A.C.A. - International Airports off All Continents Award

Vydává klubová stanice OK1KOU Soukromého SOU Vodochody s.s r.o. společně s Klubem přátel telegrafie (TFC).

Navazují se spojení s městy, která mají letiště pro mezinárodní linky. OK stanice mohou o tento diplom žádat až po splnění podmínek diplomu LČR, základní za 75 QSL z různých měst, od 1.1.1980, provozem CW, SSB, RTTY, ze všech KV pásem včetně WARC, zvlášť za CW, QRP a SWL. 100 Kč, známka 10 Kč.

Přitom je nutno dodržet tato pravidla:
a) OK stanice si nemohou započítat žádné QSL ze své země.
b) z vlastního světadílu lze započítat max. 50 měst/QSL,
c) v počtu 75 měst/QSL musí být všechny kontinenty.

Nálepky za dalších 50 měst/QSL, podle kontinentů za: EU 75, AS 35, AF 35, NA 50, SA 20, OC 15 měst.

Žádost musí obsahovat: u stanic OK číslo základního diplomu LČR, seznam QSL abecedně seřazený podle kontinentů a místa mezinárodního letiště, datum spojení, pásmo, druh provozu.

Manažer: OK1DCE.

Zpět

AERO L-159 ALCA - AWARD

Klubová stanice OK1KOU z SSOU Vodochody společně s AERO Vodochody vydává diplom ALCA. Toto je ZKRÁCENÁ VERZE podmínek diplomu ve znění POUZE pro OK-OM amatéry. Úplné znění dostanete na požádání od OK1DCE nebo OK1HCG.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:
Diplom se vydává na základě navázaných spojení počínaje dnem 1.1. 1998. Platí všechna spojení provozem oboustranně CW, SSB, FM, DIGI (RTTY AMTOR...) na KV pásmech 1.8-WARC-28 MHz, na VKV pak od 50 MHz výše (zde nelze použít spojení navázaná přes jakékoliv převáděče). Pokud žadatel splní všechny podmínky pouze provozem CW, bude mu diplom vydán s tímto označením a zcela ZDARMA. Při splnění podmínek s QRP zařízením bude vydán diplom s označením QRP.
Diplom mohou získat za stejných podmínek i posluchači SWL.

KATEGORIE KV - podmínka je získat 159 bodů
a - QSO se stn. z QTH Vodochody = 10 b.,
b - QSO se stn. OK1KOU z QTH Vodochody = 20 b.,
c - QSO se stn. OK1KOU/p (počet různých QTH/p bez omezení) = 5 b.,
d - QSO se stn. OL4OU z libovolného QTH = 40 b., s OL4OU lze započítat pouze jedno QSO na každém pásmu.
Po splnění alespoň jednoho bodu (a-b-c nebo d) dále navázat spojení se všemi pěti zeměmi do celkového zisku (159 b) dle následujících podmínek:
QSO se stn. OK/OL = 1 b.,
QSO se státem WASHINGTON/USA = 10 b.,
QSO s městem SEATTLE (stát Washington)/USA = 40 b.,
QSO se stn. v Italii (min. 10 spojení) = 1 b.,
QSO se stn. ve Francii (min. 10 spojení) = 1 b.,
QSO se stn. ve V. Britanii (min. 10 spojení) = 1 b..

KATEGORIE VKV
Žadatel musí získat za spojení s OK/OL stanicemi pro složení celého názvu "AERO L 159 ALCA AWARD" z každé značky po jednom písmenu nebo číslici. Číslice 9 může být nahrazena spojením se stn. OK1KOU nebo OL4OU.

ŽÁDOST o diplom formou výpisu spojení s uvedením všech dat o spojeních (datum, čas, pásmo, druh provozu, QTH protistanice) včetně bodového hodnocení, doplněná čestným prohlášením.

CENA DIPLOMU je pro OK/OM stn. 50 Kč (lze poslat známky ČR).

ŽÁDOSTI NA ADRESU: OK1DCE, Jaroslav Formánek, U vodárny 398, 278 01 Kralupy nad Vltavou II.

Zpět

DIPLOM LOKÁTORY ČESKÉ REPUBLIKY

Diplom se vydává za splnění podmínek na KV nebo VKV pásmech. OK, SWL. 50 Kč, nálepka 20 Kč.

Základní diplom QSL od stanic pracujících z 300 různých WW lokátorů na území České republiky po 1.1.1985 (před vznikem ČR, tedy před datem 1.1.1993, nelze použít QSL z území Slovenska = OK3). Různé lokátory jsou např. JO80AA a JO80AB atp. KV včetně WARC, druh provozu je libovolný, avšak stejný u obou korespondujících stanic (2xCW, 2xSSB, 2xFM, 2xRTTY, atp.). Pokud žadatel získá všechny QSL za spojení pouze jedním druhem provozu, bude to na diplomu vyznačeno. Pokud získá všechny QSL pouze za 2xCW spojení, bude diplom vydán zcela ZDARMA. QSL lístek musí obsahovat značku žadatele, datum QSO, pásmo, druh provozu, WW lokátor nebo jakékoliv jiné určení stanoviště stanice. Pokud není uveden WW lokátor, musí jej žadatel zjistit a doplnit DO ŽÁDOSTI, nikoliv na QSL lístek. Seznam QSL musí být v abecedním pořádku podle LOKÁTORŮ, nikoliv podle značek. Jakékoliv úpravy QSL mají za následek diskvalifikaci a nemožnost získat tento diplom kdykoliv později. To platí i pro toho, kdo ověřuje seznam QSL.

Zápis v seznamu musí mít tuto formu:
JO70AZ OK1ABC/p 20.02.1985 3.5 MHz CW QTH: JO70AZ
JN69JO OK1ABC 05.05.1990 7 RTTY Malá Velká
atd., atd., atd.,
JN88JM OK2KAB 01.10.1994 1.8 SSB Vlkovice/GZN.

Žadatel o diplom si může započítat do seznamu i lokátory, ze kterých sám vysílal, pokud nemá tyto lokátory potvrzeny od jiných stanic. Za každých 100 dalších lokátorů se vydává doplňovací nálepka (celkem pokrývá území ČR více než 3000 lokátorů!!). Tento seznam QSL, zkontrolovaný a potvrzený dvěmi dalšími amatéry (pokud bude ověřovat seznam člen TFC, stačí jeden), doplněný o podepsané čestné prohlášení, se posílá na adresu manažera. Vydavatel si může kterékoliv QSL vyžádat ke kontrole na náklady žadatele. Žádosti, které budou psány nečitelně, kde bude škrtáno a přepisováno nebo jinak nesplní požadované podmínky, budou vráceny zpět žadateli na jeho náklady.

Podmínky pro VKV: Stejné jako na KV, pásma up 50 MHz. Neplatí spojení přes převáděče. Manažer: OK1DCE.

Zpět

WEST BOHEMIA AWARD

Radioklub OK1OFM vydává diplom za spojení se všemi okresy západočeského kraje. Platí spojení od 1.11.1991. SWL. 40 Kč

Neplatí spojení přes převáděče. Výpis z deníku. Manažer: OK1DRQ, Pavel POK, Sokolovská 59, 323 12 Plzeň.

Seznam okresů:
Rokycany DRO, Klatovy DKL, Domažlice DDO, Tachov DTA, Cheb DCH, Sokolov DSO, Karlovy Vary DKV, Plzeň-město DPM, Plzeň-jih DPJ, Plzeň-sever DPS.

Zpět

CHODSKO

Vydává OK1KQJ za podmínek: po 1.6.1995 získat 50 bodů, každé QSO se stanicemi okresu Domažlice (DDO) platí na KV 1 bod a na VKV 2 body, neplatí spojení přes pozemní převáděče. Jako samostatné spojení lze uznat i spojení RTTY, AMTOR, PACTOR, nejméně 2 spojení s klubovými stanicemi okresu Domažlice, za každé spojení s klubovou stanicí platí 5 bodů.

V době konání Chodských slavností (druhý víkend v srpnu) lze za navázaná spojení započítat body dvojnásobně.

Do diplomu platí spojení i se stanicemi přechodně vysílajícími z okresu Domažlice. 50 Kč.

Seznam stanic:
OK1KDO, OK1KNF, OK1KQJ, OK1KYY, OK1 ASV, AY, AZG, BY, CM, DC, DLE, DVB, DX, FFV, FFW, FGN, FJD, FWD, FXB, IAB, IBB, IBP, IES, IMP, IPK, IVP, JAO, MR, QS, UBR, UDI, UGK, UGV, VBS, VDU, VKI, VKU, VX, VWV, XAJ, XNM, XRM a další v OK CB.

Manažer: OK1MR, Milan RUSKÝ, Sadová 530, 34562 HOLÝŠOV.

Zpět

MORAVA

Pro OK a SWL za QSO s OK2, OM2, OM6, OL6, OL7 stanicemi od 1.1.1990 na pásmech 1,8 až 28 MHz. Spojení s prefixem OM se započítávají pouze do 31.12.1993.

Za 100 spojení, nálepky za všechna spojení jen CW nebo SSB. SWL. Výpis z deníku a 25 Kč se zasílá na adresu: Zdeněk MÁLEK, OK2PMM, Medlov 31, 768 32 Zborovice.

Zpět

THREE BAND MORAVA

Pro OK a SWL za QSO s OK2, OM2, OM6, OL6, OL7 stanicemi od 1.1.1990 na pásmech 1,8 až 28 MHz. Spojení s prefixem OM se započítávají pouze do 31.12.1993.

Za spojení s 10 stanicemi na každém ze tří libovolných pásem, nálepky za splnění podmínek na každém dalším pásmu. SWL. Výpis z deníku a 25 Kč se zasílá na adresu: Jaroslav JANOŠ, OK2BWT, J. Peštuky 1324, 752 01 Kojetín.

Zpět

SIERRA - OSCAR

Pro OK a SWL za QSO s OK2, OM2, OM6, OL6, OL7 stanicemi od 1.1.1990 na pásmech 1,8 až 28 MHz. Spojení s prefixem OM se započítávají pouze do 31.12.1993.

Za QSO se stanicemi s prefixem SO od 1.1.1983. Žadatelé z ČR musí navázat 5 spojení, platí i spojení s jednou stanicí na více pásmech jako spojení s různými stanicemi. Nálepky se vydávají za všechna spojení na jednom pásmu, jedním druhem provozu, za spojení s 10 SO stanicemi. Výpis z deníku a 6 Kč v poštovních známkách se zasílají na adresu ex SO7BWT: Jaroslav JANOŠ, OK2BWT, J. Peštuky 1324, 752 01 Kojetín.

Zpět

DIPLOM HANÁCKÉ ATÉNY

Vydává radioklub "Hanácké Atény" OK2KTE za spojení se stanicemi okresu Kroměříž. Za QSO na KV nebo VKV, všemi druhy provozu po 1.1.1995. 40 Kč, Na KV 100 bodů, nutné QSO s OK2KTE.

Bodování:
spojení se stanicí z okresu GKR 2 body,
spojení se stanicí z města Kroměříž 3 body,
spojení se stanicí radioklubu z okresu GKR 5 bodů,
spojení se stanicí radioklubu z města Kroměříž 10 bodů,
spojení se stanicí RK "Hanácké Atény" OK2KTE 20 bodů.
Při spojení provozem CW se počet bodů zdvojnásobuje.

Na VKV 100 bodů. Bodování jako na KV, za CW se dvojnásobek. Dále je násobičem každý velký čtverec mimo JN89, a to sousední 2x, první nesousední 3x, pak 4x, atd. Podmínkou je spojení s OK2KTE a dvěmi stanicemi z okresu GKR. Neplatí spojení přes pozemské FM převáděče.

Výpis. Manažer: Ing. Marcel CVACHO, OK2POQ, Velehradská 3031, 767 01 KROMĚŘÍŽ, ČR.

Zpět

VKV DIPLOM HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA ČESKÉ REPUBLIKY

Ke 35.výročí založení hvězdárny v Karlových Varech.

Datum vyhlášení: 1. 3. 1999

Amatér, který chce získat diplom, musí poslat sumář obsahující všechna spojení do diplomu. Diplom mu bude vydán po zaplacení poplatku 50,- Kč a zaslání žádosti na adresu:
Radioklub hvězdárny OK1RHV, P. O. Box, K letišti 144, 360 01Karlovy Vary.

Diplom lze získat za spojení uskutečněná v období od 3. 6. 1997 s kolektivní stanicí OK1RHV a místy, kde se nachází astronomická instituce, či přímo stanicemi, které s těmito astronomickými institucemi aktivně spolupracují. Seznam těchto stanic se bude v průběhu platnosti diplomu doplňovat a každý půlrok zveřejníme seznam aktualizovaný. Diplom je časově omezen 40. výročím vzniku hvězdárny v Karlových Varech, do diplomu tedy bude možno zahrnout všechna QSO uskutečněná do 31. 12. 2003. Není určen pro QSO na KV. Vyhlašující kolektivní stanice OK1RHV je stanicí určenou k výchově radioamatérského dorostu, především dětí od 9 do 15 let a cílem je naučit tyto malé OP navazovat spojení v amatérském pásmu vůbec. RK se v současnosti vysíláním na KV pásmech nezabývá, protože nedisponuje potřebnou technikou.

Diplom se týká navázaných direktních FM nebo SSB VKV spojení v pásmech 144 a 430 MHz nebo QSO přes převáděče (RPT) z portablového či stálého QTH, maximálním výkonem do 25 W (ručním či stolním TRX) s městy či obcemi, kde se nachází hvězdárna či planetárium. Celkem k získání diplomu potřebuje amatér navázat QSO v hodnotě 50 bodů. K tomu má navíc řadu násobičů. S místy, kde se nachází více institucí je možno mít za každou instituci jedno QSO.

QSO á 1 bod:
Planetária (8): Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Most, Ostrava-Poruba, Plzeň, Praha-Holešovice, Teplice v Čechách.
Hvězdárny (35): Brno, Kleť, Ondřejov, Praha-Petřín, Praha-Ďáblice, Benátky nad Jizerou, Boskovice, České Budějovice, Český Těšín, Cheb, Hradec Králové, Jeseník, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Kunžak, Ostrava-Poruba, Ostrava-Výškovice, Pardubice, Plzeň, Prostějov, Přerov, Rokycany, Sedlčany, Sezimovo Ústí, Teplice, Třebíč, Turnov, Uherský Brod, Úpice, Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vsetín, Vyškov, Zlín, Ždánice.
Hvězdárny soukromé (14): Děčín, Drnovice, Chýše, Jablonec nad Nis., Kladno, Kytlice, Kunžak, Liberec, Nechanice, Petrovice u Sušice, Rovensko p. Troskami, Rtyně v Podkrkonoší, Stradouň, Železný Brod.

QSO á 3 body:
Jednotlivci: Mirek OK1MSH, Petr OK1JLY - stálé QTH v Karlových Varech, Ladislav OK1PNP, Petr OK1WP -stálé QTH v Karlových Varech, Lucie OK1JUC, Drahuše OK1UOD, Vít OK1UWN - stálé QTH v Ostrově, Dalibor OK2ICG, Petr OK2ICK, David OK2MMD - stálé QTH v Brně, František OK2OP a Petr OK2MIT - stálé QTH v Brně, Martin OK1MPI, Jenda OK1JQB - stálé QTH v Plzni, Zdeněk OK1OM, Josef OK1JFH - stálé QTH v Plzni, Mirek OK1TKR - stálé QTH v Tachově, Martin OK1TLM - stálé QTH v Hradci Králové, Pavel OK1ISW - stálé QTH v Pardubicich, František OK1HH - stálé QTH v Ondřejově

QSO á 5 bodů:
Klubové CALL: OK2REA Masarykova universita v Brně, OK1KRY RK působící u hvězdárny v Rokycanech.

PODMÍNKOU JE NAVÁZÁNÍ DVOU SPOJENÍ S CALL POŘÁDAJÍCÍ KLUBOVÉ STANICE.

QSO s povinnými stanicemi musí být provedeno se dvěma různými OP!

Povinné CALL:
OK1RHV Hvězdárna Karlovy Vary, OL5RHV Při táborech a akcích RK OK1RHV.

Sumář musí obsahovat u každého QSO:
Datum, čas (UTC), FRQ (RPT), u protistanice její QTH, LOC, rig, ant, output obou stanic, jméno OP protistanice.

Násobiče bodů: QSO - via RPT (1) - FM direkt (2) - SSB direkt (3).

Diplom manager Mirek OK1MSH, packet OK1MSH@OK0PKL.#BOH.CZE.EU.

Zpět

KARLOVY VARY - CARLSBAD AWARD

Diplom vydává Úřad města Karlovy Vary ve spolupráci s OK1KVK.

Diplom mohou získat radioamatéři na celém světě za spojení se stanicemi z Karlových Varů po 1. 7. 1998, pokud naváží povinné spojení se stanicí OK1KVK nebo OL7C. A dále spojení s 20 radioamatéry vysílajícími z Karlových Varů nebo členy radioklubu OK1KVK na VKV nebo 3 stanice na KV pásmech. Diplom je možno získat také jako mix VKV a KV za povinnou stanici a 20 stanic jednotlivců z Karlových Varů.

K získání diplomu není potřeba mít QSL lístky, stačí zaslat žádost s vyznačením kat. (VKV, KV, MIX, CW) jménem, značkou a adresou žadatele a přiložit výpis z deníku s podepsaným čestným prohlášením. Cena diplomu je 50 Kč (60 SK). Adresa diplomového manažera OK1FKV Petr Pohanka OK1FKV, Jahodová 285, 360 07 KARLOVY VARY.

Zpět

Diplom Rozhledny České republiky 2007

Radioklub Mělník, OK1KRJ, převzal dne 9.května 2011 vydávání diplomu "Rozhledny ČR" poté, co dosavadní vydavatel, Radioklub Štětí, OK1KST, byl zrušen jako celek. Podnětem k rozhodnutí vydávat i nadále tento dříve velmi oblíbený diplom je snaha zachovat amatérské vysílání z našich rozhleden jako vysoce hodnotný radioamatérský sport a současně zabránit dalšímu poklesu aktivity na amatérských pásmech, zejména VKV a vyšších. Zkušenosti s plněním diplomu za dobu, která uplynula od 1.dubna 2007 ukazují, že podmínky a pravidla diplomu a jeho bodové hodnocení, založené na systému rozhlednových násobičů a bodů udělovaných za rozhlednová spojení se osvědčily. Dosažení bodové hodnoty potřebné pro vydání diplomu je tak pro zájemce reálné. Původní pravidla a podmínky pro plnění diplomu zůstávají proto v platnosti i nadále. Rovněž zůstávají platné výsledky dosažené za období od 1.dubna 2007. Podmínky a pravidla pro rádiové posluchače se nemění. Dochází pouze ke změně u držitelů povolení, a to rozdělením na kategorie jeden operátor a více operátorů, které má za cíl odstranit znevýhodnění jednotlivců oproti kolektivním stanicím při skupinovém nasazení operátorů. Doplňkem diplomu je přehled stanic s počtem navštívených rozhleden, ze kterých bylo úspěšně navázáno rádiové spojení.

Vydavatel diplomu: Radioklub Mělník, OK1KRJ, e-mail: "ok1krj at seznam.cz".

Manažer diplomu: Václav Nekvasil, OK1FCS, e-mail: "ok1krj at seznam.cz".

1. Kategorie diplomu

1.1. jeden operátor - pro jednotlivce, případně i pro radiokluby, které si však smí za každý den započítat výsledky pouze jednoho, libovolného operátora;
1.2. více operátorů - pouze pro radiokluby, které si v tomto případě smí započítat za každý den výsledky všech operátorů; radiokluby mohou plnit diplom současně v obou kategoriích;
1.3. posluchači - pro rádiové posluchače.

2. Technická pravidla a podmínky diplomu

2.1. Spojení lze uskutečnit na všech amatérských pásmech všemi povolenými druhy provozu.
2.2. Spojení obsahuje volací značky, reporty, jména operátorů, QTH a LOC. U stanice vysílající z rozhledny výslovně uvádí operátor název rozhledny a čtverec. U stanice vysílající proti rozhledně uvádí operátor název lokality a čtverec. Čtverce nejsou povinné, jsou však vhodné z jiných důvodů. Rovněž předávání jiných údajů, např. provozně technických není na závadu.
2.3. Spojení se závodícími stanicemi jsou neplatná, spojení pro diplom musí mít veškeré výše uvedené náležitosti a musí se jednat o spojení mimo závod;
2.4. Spojení uskutečněná přes aktivní převaděče jsou neplatná, převaděče je však možné využít k zabezpečení přímého spojení;
2.5. Spojení platí ze všech rozhleden a proti všem rozhlednám na území ČR; oficiální seznam nebude vydavatelem diplomu vydán.
2.6. Spojení s toutéž stanicí z téže rozhledny nebo proti téže rozhledně lze započítat na jednom pásmu jen jedenkrát v jednom kalendářním dni.
2.7. Každou rozhlednu jako násobič je dovoleno započítat jen jednou v kalendářním roce, bez ohledu na pásmo.
2.8. Spojení lze navazovat pouze z rozhleden nebo z jejich bezprostřední blízkosti. U rozhleden, ke kterým je přístup znemožněn oplocením se za bezprostřední blízkost považuje hranice oplocení, u rozhleden ve špatném technickém stavu je jí bezpečná vzdálenost.
2.9. Platí spojení navázaná za období od 1.dubna 2007 včetně.

3. Bodové hodnocení

3.1. K získání základního diplomu je zapotřebí získat celkem 1 000 bodů.
3.2. Po splnění diplomu lze pokračovat v zisku dalších bodů pro doplňující známky za každých deset tisíc bodů, t.j. celkový bodový zisk 10000, 20000, 30000, atd.
3.3. Za spojení z rozhledny nebo proti rozhledně v průběhu kalendářního roku se rozhledna stává v daném roce násobičem.
3.4. Za spojení navázané na jednom pásmu z rozhledny nebo proti rozhledně se započítává 1 bod.
3.5. Za spojení navázané na jednom pásmu z rozhledny na rozhlednu, jinak též mezirozhlednové spojení, si obě stanice započítají 10 bodů.
3.6. Každý radioamatér si sám spočítá bodový součet podle pravidel v části 2.. Nejdříve sečte body za spojení v jednotlivých pásmech, poté provede součet za den a nakonec provede součet bodů získaných ve všech dnech od začátku roku nebo za celý rok. Tento bodový zisk vynásobí počtem rozhleden jež má ve svém staničním deníku k danému dni nebo konci roku. Výsledkem je celkový bodový zisk k danému dni. Celkový bodový zisk ke dni 31.12. je ziskem za rok a je konečný. K výsledkům za další období se pouze přičítá.
3.7. Rádioví posluchači postupují stejným způsobem podle bodů 3.3., 3.4., 3.5. a 3.6, přičemž nerozlišují mezi spojením z a proti rozhledně a navázaná spojení považují za odposlouchaná.
3.8. Radiokluby plnící diplom v kategorii jeden operátor si smí v daný den započítat do svého hodnocení výsledky práce pouze jednoho operátora. Výsledky ostatních se nezapočítávají, a to i v případě práce na více pásmech. Výběr operátora je plně věcí radioklubu.
3.9. Radiokluby plnící diplom v kategorii více operátorů si smí v daný den započítat do svého hodnocení výsledky práce všech operátorů. Pro zvětšení přehlednosti rádiového provozu a zamezení nejasnostem a zmatkům je účelné při skupinové práci operátorů použít vhodnou indexaci volacích znaků, např. OK1KUY /1, OK1KUY /2.

4. Žádost o vydání diplomu

4.1. Po získání alespoň 1000 bodů zašle soutěžící žádost o vydání diplomu pořadateli v písemné nebo elektronické podobě. K žádosti o vydání diplomu je nutno připojit výpis ze staničního deníku a čestné prohlášení o správnosti zaslaných dat. Žádost musí obsahovat bodové vyhodnocení. Výpis musí v jednotlivých sloupcích obsahovat:

 • volací značku (u kat. 1 operátor jen v 1. řádku, u kat. více operátorů v každém řádku),
 • jméno operátora (u kat. 1 operátor jen v 1. řádku, u kat. více operátorů v každém řádku),
 • volací značku protistanice,
 • datum,
 • čas zahájení spojení,
 • kmitočtové pásmo,
 • druh provozu,
 • report zaslaný: RST (a modifikace), stanoviště vlastní;
 • report přijatý: RST (a modifikace), stanoviště protistanice.
Výpis v případě rádiových posluchačů musí v jednotlivých sloupcích obsahovat:
 • datum,
 • čas zahájení spojení,
 • kmitočtové pásmo,
 • druh provozu,
 • volací značku stanice 1,
 • RST 1 (a modifikace),
 • report stanice 1: RST (a modifikace), stanoviště,
 • volací značku stanice 2,
 • RST 2 (a modifikace),
 • report stanice 2: RST (a modifikace), stanoviště.
Je - li stanovištěm rozhledna, je účelné doplnit její název slovem "-rozhledna".
Žádost může být zaslána fyzickou nebo elektronickou poštou. V případě zaslání žádosti v elektronické podobě na disketě či emajlem je vhodné průvodní list zpracovat v libovolném textovém editoru a soubor a uložit ve formátu *.RTF. Výpis z deníku zpracovat v tabulkovém kalkulátoru. Vhodné jsou programy jak pro prostředí DOS (Quattro Pro, Lotus 123, CALC 602, KLASIK a jejich formáty), tak prostředí WINDOWS od WIN3.x výše (EXCEL, formát 5.0).
4.2. Cena diplomu je 50,- Kč a zahrnuje cenu doplňujících známek za zisk každých 10 000 bodů a poštovné.
4.3. Diplom zaslaný elektronickou poštou jako soubor diplom.pdf je zdarma.
4.4. Vydavatel diplomu bude průběžně zveřejňovat pořadí soutěžících stanic a jejich bodový zisk.
4.5. Doplňkem diplomu Rozhledny ČR je seznam stanic a počet navštívených rozhleden z kterých bylo úspěšně navázáno rádiové spojení. Tento seznam je abecední a nehodnotí se. Stanice bude v seznamu uvedena po zaslání výpisu z deníku, který obsahuje název rozhledny, datum nejstarší úspěšné návštěvy a čestné prohlášení. Opět nejlépe v tabulkovém kalkulátoru. Datum 1.dubna 2007 zde není omezující, platí každé spojení ode dne otevření rozhledny. Zapojit se mohou tedy i ti, kteří plnili tento diplom v předchozím období.
4.5. Žádost o vydání diplomu zasílejte na adresu: Václav Nekvasil, Františka Kriegela 2884, 276 01 Mělník 1; e-mail: "ok1krj at seznam.cz" (žádosti, dotazy, seznamy rozhleden, výsledky, vzory žádostí a deníků, příklady a jejich hodnocení).

 

Zpět

KOPCE A HORY ČESKÉ REPUBLIKY 2001

Pořadatel: Radioklub Štětí OK 1 KST, Dlouhá 689, 411 08 Štětí

Sponzor: Tiskárna WENDY spol. s r.o., Kokořínská 1615, 276 01 Mělník

Manažer diplomu: Zdeněk , OK1UPU

Cíl diplomu: Navštěvovat a navazovat radioamatérská spojení z vrcholů kopců a hor, nalézající se na území České republiky.

Podmínky k získání diplomu:

K obdržení diplomu je nutno:

 • získat 2 001 bodů v soutěžní třídě,
 • zaslat žádost o vydání diplomu s přiloženým výpisem ze staničního deníku na tuto adresu:
  Tiskárna WENDY spol. s r.o.
  OK 1 UPU, Zdeněk Fořt,
  Kokořínská 1615, 276 01 Mělník

Diplom bude předáván zdarma na různých radioamatérských setkáních. Zájemcům o zaslání poštou bude účtováno pouze poštovné a balné.

Technické podmínky diplomu:

 1. Spojení jsou platná pouze z kopců a hor, které mají jméno a nadmořskou výšku uvedenou v souborech turistických map.
 2. Spojení lze uskutečnit na všech radioamatérských pásmech všemi povolenými druhy provozu se stanicemi na území ČR.
 3. Spojení uskutečněná přes aktivní pozemní převaděče jsou neplatná.
 4. Spojení uskutečněná v době závodů jsou platná pouze mezi nezávodícími stanicemi.
 5. Spojení z kopce nebo hory obsahuje značku, report, jméno, název a nadmořskou výšku kopce nebo hory a lokátor.
 6. Spojení se stejnou stanicí nelze opakovat v jednom kalendářním dni. Výjimku tvoří:
  1. spojení z jiného kopce nebo hory,
  2. spojení na jiném pásmu nebo oboustranně jiným druhem provozu.
 7. Spojení je možné též uskutečňovat i ze staveb, které jsou na příslušné kótě postaveny. Platí však nadmořská výška kopce nebo hory.
 8. Do diplomu platí spojení navázaná od 1.1.2001.

Třídy a bodové ohodnocení:

Diplom se vydává ve dvou třídách pro radioamatéry vysílače a v jedné pro radiové posluchače. Stanice si započítává za každých 100 metrů nadmořské výšky 1 bod za každé uskutečněné spojení (např. 500 až 599m = 5 bodů).

Třída "SPECIÁL" - vysílání pouze z navštívených kopců nebo hor provozem mobil nebo portable.
1. Stanice vysílající z vrcholu kopce nebo hory si započte body podle své nadmořské výšky.
2. Za spojení z kopce na jiný kopec si každá stanice započte součet bodů získaných oběma stanicemi.

Třída "ZÁKLADNÍ" - vysílání z libovolného QTH.
1. Při vysílání z kopce nebo hory je bodové ohodnocení jako ve třídě "SPECIÁL".
2. Při vysílání z libovolného QTH je za spojení se stanicí, vysílající z kopce nebo hory, bodový zisk odvozen z její nadmořské výšky.

Třída "SWL" – posluchači
Za odposlech stanice z kopce nebo hory je bodový zisk odvozen z nadmořské výšky odposlechnuté stanice.

Zpět

OKDXF

Podmínky diplomu vydávaného českou radioamatérskou nadací OKDXF:

Diplom může získat radioamatérská stanice po získání 150 bodů podle následujících kritérií:
1. Spojení se stanicí OK5DX na každém pásmu 5 bodů, max. za 9 pásem 45 bodů,
2. Spojení se členem OKDXF (pouze 1 qso) 2 body,
3. Spojení se zemí DXCC při expedici OKDXF 15 bodů,
4. za 200 zemí DXCC 5 bodů,
5. za 250 zemí DXCC 10 bodů,
6. za 300 zemí DXCC 15 bodů.

Platí spojení uskutečněná po 14.1.1994 - datum založení OKDXF.

Doposud uskutečněné expedice OKDXF:
ZA/OK5DX, ZA9A, 3V8BB, IH9/OK5DX, FO/OK5DX, ZK1TNN nebo ZK1KTT, 5W0SZ nebo 5W0WW, 3D2TN nebo 3D2KT, A35TN nebo A35KT;

Žádosti o diplom v obvyklé formě zaslat na adresu OKDXF P.O.Box 73, BRADLEC, 293 06 MLADÁ BOLESLAV. Poplatek pro OK st. 60 Kč, ostatní 8 IRC nebo 8 USD nebo 10 DM.

Seznam členů OKDXF k 2.2.1998
OK7HZ, OK1TN, OK1CF, OK1DXZ, OK1WF, OK1GB, OK1EP, OK1CZ, OK1NS, OK1AEZ, OK1TA, OK1ADM, OK1AAU, OK1JAC, OK1JHK, OM3BH, OK2ZW, OK2ZV, OK2RZ, OK1XV, OK1DWC, OK1WT, OK1FKM, OK1KT, OK1TD, KP2AD, OM3EI, OK1DTM, OK2SKU, K2RSK, IT9ESZ, OK1PFM, OK1AVI, DK3SN, HB9DAM, OK1AD, OK1DTL, OK1JAX, OK2ZZ, OK2ON, OK1DLA, OK2PO, OK1YM, OK1MU, LX2AA, OM3JW, OK1AL, OK1RR, OK1ARN, OK1MD, OK1VD, OK1DEH, OK2FD, W8AH, YU7AZ, OK1PD, OK2GG, K2ENT, VK9NS, OK2BJR, V85HG, AA1CA, OK1AXB, OK1AWZ, OK1RD, OK1AU, IT9FXY, IT9ZGY, IT9BLB, IT9TQH, OK1FAU, OK1MR, ON5NT, Z32KV, OK1FUA, ZS5ADU;

Zpět

NEPTUN

Radioklub OK2KOE ve spolupráci s radioamatéry žijícími v oblasti rozvodí moří Černého a Baltského, udělují diplom za navázaná a potvrzená spojení s uvedenými městy:
Bruntál, Budišov nad Budišovkou, Dvorce, Moravský Beroun, Rýmařov a Vítkov, koncesionářům i posluchačům na KV i VKV.

O diplom mohou žádat držitelé QSL lístků za spojení s uvedenými městy. Mohou být použity QSL od roku 1960, kdy byl zřízen radioklub OK2KOE. Spojením se stanicí OK2KOE nebo OK2KOE/p může být nahrazeno libovolné město. Zahraničním uchazečům stačí spojení se třemi městy. V rámečku pod znakem města bude uvedena značka, se kterou bylo pracováno.

Diplom bude vydán na základě předložených QSL lístků nebo předloženého GCR. Manažer diplomu: Vilda Kopřiva, Partyzánská 320, 793 68 DVORCE.

Poplatek 50 Kč.

Zpět

HRADY A ZÁMKY ČESKÉ REPUBLIKY

Radioklub Rýmařov, OK2KWS, a okruh jeho příznivců vydávají od 1.června 2006

DIPLOM HRADY A ZÁMKY ČR

Diplom bude vydáván ve třech kategoriích:
1. Expediční - stanice, které vysílají z QTH hradu či zámku či zříceniny
2. Základnový - stanice, které nevysílají z hradu, zámku či zříceniny (pokud žadatel má domácí QTH v obci, kde se nachází hrad či zámek, či zřícenina, nic mu nebrání plnit podmínky základnového diplomu)
3. SWL - posluchači v jakémkoli QTH

EXPEDIČNÍ - Diplom bude vydán na volací značku každému radioamatérovi, který o vydání diplomu požádá písemně a přiloží seznam spojení. Je třeba uskutečnit spojení nejméně z 25 různých hradů, zámků či zřícenin. Přitom je nutno, aby z každého místa expediční stanice uskutečnila nejméně 10 spojení. Místo, ze kterého expediční stanice vysílá: U zříceniny to je přímo z ní. U hradu a zámku je to buď přímo z hradu, zámku nebo z obce, města, kde se objekt nachází. Ve velkých městech potom platí vysílání z městské části, ve které se hrad či zámek nachází. Jako zřícenina je uznávána každá zřícenina hradu, jestliže je vyznačena příslušnou značkou na mapě vydané v Edici Klubu českých turistů, vydání r. 2001 a pozdější.

ZÁKLADNOVÝ - Diplom bude vydán na volací značku každému radioamatérovi, který o vydání diplomu požádá písemně a přiloží seznam spojení. Je třeba uskutečnit spojení se stanicemi na nejméně 25 místech (hrad, zámek nebo zřícenina - podrobnosti jsou stejné jako u expedičního diplomu).

SWL - Diplom bude vydán na značku každému radiovému posluchači, který o vydání diplomu požádá písemně a přiloží seznam odposlechnutých spojení. Je třeba odposlechnout spojení se stanicemi na nejméně 25 místech (hrad, zámek nebo zřícenina). Uznává se spojení se stanicí vysílající buď přímo ze zříceniny, nebo z hradu či zámku, a u hradů a zámků, které jsou v obcích či městech, uznává se vysílání z území obce či města, ve velkých městech se uznává vysílání z městské části, ve které se hrad či zámek nachází. Jestliže radiový posluchač slyší dvě stanice, které jsou ve spojení z hradů, zámků či zřícenin, může si započítat obě místa.

Nálepky:
1. Za spojení se stanicemi, vysílajícími na nejméně 50 (100, 150) různých zříceninách nebo za vysílání z 50 (100, 150...) různých zřícenin
2. Za nejméně 50 (100, 150...) spojení hrad - hrad (nebo hrad - zřícenina, nebo zámek - hrad apod.)
3. Za nejméně 75 (125, 175...) spojení s různými expedičními stanicemi, vysílajícími z hradů, zámků a zřícenin. Z jednoho hradu, zámku či zříceniny se započítávají různé stanice. Nezapočítává se tatáž stanice z téhož hradu, zámku či zříceniny, a to ani tehdy, když vysílá v jiném čase.

Žádosti
Diplomy budou vydány zdarma každému radioamatérovi, který splní podmínky k získání některého z diplomů, a o vydání písemně požádá. K žádosti je třeba přiložit výpis z LOGu o uskutečněných spojeních. U každého spojení uvádět jméno hradu či zámku, charakter stavby, QTH, u zřícenin také lokátor, značku, datum, UTC, pásmo, mod.
Názvy hradů, zámků a zřícenin seřadit podle abecedy.
Charakter stavby, to je upřesnění zda se jedná o hrad, zámek, či zříceninu (stačí zkratka, jako např. hr, za, zř).
Platí spojení každým druhem provozu na všech radioamatérských pásmech, od 1.června 2006. Neplatí spojení přes pozemní převaděče, crossband a crossmode spojení, spojení v závodě.
Součástí žádosti musí být čestné prohlášení tohoto znění: "Prohlašuji na svou čest, že jsem všechna spojení učinil v souladu s podmínkami pro vydání diplomu" + vlastnoruční podpis.

Adresa manažera: Věra Lukešová, OK2WKF, Rudé armády 43, 795 01 Rýmařov, e-mail: OK2WKF@seznam.cz. Poštovné k zaslání diplomu si hradí žadatel.

Zpět

WIEN - BRNO 160 AWARD

 1. U příležitosti 160. výročí zahájení provozu na železniční trati Wien - Břeclav - Brno vydává Sdružení radioamatérů železničářů (OK/OM skupina FIRAC) ve spolupráci s OE skupinou FIRAC diplom s názvem WIENA - BRNO 160 Award
 2. Diplom je vytištěn na křídovém kartonu s barevnými fotografiemi historických lokomotiv, které byly provozovány na této trati. Mohou jej získat koncesovaní radioamatéři i posluchači za dále uvedených podmínek.
 3. Je třeba:
  1. buď navázat spojení (odposlechy) s radioamatéry z pěti míst podle seznamu železničních stanic a zastávek na trati Wien - Břeclav - Brno a s jedním členem OK/OM nebo OE skupiny FIRAC, nebo
  2. navázat (odposlechnout) spojení s pěti různými členy OK/OM nebo OE skupiny FIRAC a s jedním místem na trati Wien - Břeclac - Brno podle seznamu.
 4. Platná jsou všechna spojení bez ohledu na datum, na kterémkoliv KV či VKV pásmu, v jakékoliv kombinaci a jakýmkoliv druhem provozu. Neplatí však spojení uskutečněná přes převáděče. Pokud budou všechna spojení uskutečněna jedním druhem provozu, bude to na diplomu vyznačeno.
 5. Diplom bude vydán na základě předložených QSL lístků nebo jejich kopií, ze kterých bude možno jednoznačně zjistit, že požadovaná spojení byla navázána, nebo na základě seznamu těchto QSL, potvrzeného členem FIRAC nebo dvěma koncesionáři.
 6. Poplatek za vydání diplomu je 50 Kč nebo ekvivalent 2 EURO.
 7. Žádosti o diplom zasílejte na adresu: Jiří Staňka, OK2PKY, Dobrovského 13, 612 00 BRNO.

Seznam stanic a zastávek na trati Wien - Břeclav - Brno:
WIEN, Treisengasse, Handelskai, Strandbäder, Floridsdorf, Leopoldau, Süssenbrun, Deutsch Wagram, Helmahof, Strasshof, Silberwald, Gänserndorf, Wendorf-Dörfles, Tallesbrunn, Angern, Stillfried, Dürnkrut, Jedenspeigen, Sierndorf a.d.March, Drösing, Hohenau, Rabensburg, Bernhardsthal,
Břeclav, Ladná, Podivín, Rakvice, Zaječí, Šakvice, Hustopeče, Popice, Pouzdřany, Vranovice, Žabčice, Hrušovany u Brna, Vojkovice n. Svratkou, Rajhrad, Popovice u Rajhradu, Modřice, BRNO.
Seznam členů OK/OM skupiny FIRAC:
OK1ANW, CA, DGN, DN, DPW, FGG, FKV, HJX, IJN, IVQ, JLT, JMJ, JST, MIR, MOC, NW, UDC, UDM, UDN, UEM, UNQ, VVC, WBK, XSH;
OK2BSZ, BWE, BWT, BZA, IKL, PKE, PKY, PSJ, PVC, QX, SET, UMD, VNC, VQH, VXH, VXV, ZFB, AUR;
OK5SAZ;
OM3CKC, TKT, WAN, WGJ, WRZ, WZA,
OM5AL, AM, CX;
OM8CA, TA;
OM9AZ;

Zpět

OLIVIA MODES AWARDS

Olivia Modes Club - OMC vydává pro všechny radioamatéry diplomy za spojení (SWL) v digitálním modu OLIVIA. Stránky OMC jsou na adrese www.oliviamodesclub.net a v současné době vydává tři diplomy za QSO/SWL modem OLIVIA dle množství DXCC (25-50-75-100) a dále za QSO/SWL se členy tohoto klubu. Všechny diplomy jsou zdarma a zasílají se v pdf na základě zaslaného seznamu na formuláři, který je uveden na www stránkách.

Zpět

© OK2ON, 1999