Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

Krátkodobé předpovědi podmínek šíření krátkých vln

Krátkodobé předpovědi podmínek šíření krátkých vln jsou od ledna 1978 pravidelně vysílány každou neděli ráno v pásmu 80 metrů. Kmitočet je 3,773 kHz +/- QRM, modulace SSB a čas se postupně ustálil na interval 0715 - 0730 hod. místního času, tj. těsně před OK/OM-DX kroužkem.

Informaci připravuje Franta, OK1HH. Vítány jsou všechny stanice, které se ohlásí a případně přispějí svým komentářem - ať již k vývoji podmínek šíření, nebo k předpovědi samotné.

Předpověď začíná přehledem dvou hlavních údajů za období posledního týdne:

Denní měření výkonového toku slunečního radiového šumu v 20.00 UTC na vlnové délce 10,7 cm observatoří Dominion Radio Astrophysical Observatory v Pentictonu, B.C. (přibližně 250 km východně od Vancouveru, http://www.drao.nrc.ca) v jednotkách s.f.u. (tj. myriajánských - 1 s.f.u. je 10000 Jy):

Geomagnetické denní indexy Ak z Boulderu, CO, viz http://www.sec.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt.

Oba uvedené indexy lze získat v DX clusteru příkazem SH/WWV. Modernější softwarové verze DX clusteru mají ještě příkaz SH/WCY, který umožňuje získat pro stanice v Evropě vhodnější Geomagnetické denní indexy Ak z Scheggerottu (což je QTH stanic DK0WCY, vysílající na 10144 kHz trvale a na 3579 kHz mezi 6 - 7 a 14 - 17 UTC a DRA5 na 5195 kHz poblíž Kielu, viz http://www.dk0wcy.de). Obsažnější informace z center v Boulderu a Bruselu jsou již od počátku 90. let forwardovány do sítě PR, rubrika SOLAR.

Dlouhodobější grafická zobrazení dosavadního průběhu i předpovědi najdeme např. na http://www.hamradio.cz/progno/dxc/vyvoj.htm. Nejvíce o charakteristice cyklu vypovídá poslední obrázek - motýlkový diagram, na němž vidíme postupný pokles heliografické šířky aktivních oblastí v průběhu cyklu.

Vysílané předpovědi dalšího průběhu CONDX jsou založeny na jednou týdně (ve čtvrtek kolem poledne) vydávaných předpovědích sluneční a geomagnetické aktivity, které lze najít na http://www.asu.cas.cz/~sunwatch/forecasts.html. Sluneční předpověď sestavují pracovníci sluneční patroly z Ondřejova, týdenní geomagnetickou předpověď pochází z Prahy - Spořilova a geomagnetickou předpověď na jednu sluneční otočku sestavují OK1HH a OK1MGW. Předpověď vychází každý čtvrtek z jednoduchého důvodu - v úplných počátcích byla sestavována pro čtvrteční relace OK3KAB, nyní OM9HQ.

Měsíční předpovědní grafy a tabulky najdete jak v časopisech (např. Amatérské Radio, Funkamateur, oe-QSP), tak i na internetu: http://sweb.cz/ok1hh/ (které jsou sice spočteny pro QTH kousek na západ od nás, ale i tak jsou u nás v praxi dobře použitelné)a na http://www.dx.cz.

Majáky: Z osmnácti synchronních majáků, které byly postupně vybudovány v rámci projektu IBP, obvykle sem tam některý nevysílá (viz http://www.ncdxf.org/beacons.html). Velmi dobrými indikátory jsou zejména: VE8AT pro situaci v polární čapce, KH6WO (který od 6.10.2005 konečně vysílá i v pásmech WARC) pro průchodnost celé polární oblasti a 4U1UN pro dosažitelnost Severní Ameriky a stav pod pásem polárních září nad Severním Atlantikem. Slyšitelnost JA2IGY znamená velmi dobré podmínky do východních směrů. Na kratších pásmech většinou slyšíme 5Z4B, ZS6DN a YV5B, podle nichž můžeme posoudit transekvatoriální šíření, ZL6B a VK6RBP mapují šířeni k protinožcům a konečně 4X6TU, OH2B a CS3B ukazují stav ionosféry nad Evropou a okolím a na vyšších pásmech často indikují přítomnost sporadické vrstvy E. Výsledky automatického sledování dvanácti IBP najdeme na stránkách DJ7KG na http://www.mydarc.de/dj7kg. Celé spektrum monitoruje HAARP - viz http://maestro.haarp.alaska.edu/data/spectrum2/www/hf.html. Z českých krátkovlnných majáků jsou pravidelně dobře slyšet OK0EN na 3600 kHz (viz http://www.qsl.net/ok0en/) a OK0EV na 1854 kHz - (výpravnou stránku najdeme na http://www.sweb.cz/ok0ev/ s možností vyplnit QSL na http://www.sweb.cz/ok0ev/formular_cz.html). Při výrazně zvýšené aktivitě sporadické vrstvy E nad našimi hlavami můžeme slyšet OK0EF (http://sweb.cz/ok0ef/) na 10134 kHz a OK0EG na 28282,3 kHz (který řada z nás slyší troposférickým šířením). Vedle radioamatérského mají navíc i vědecký účel (sledování gravitačních vln v ionosféře) majáky OK0EU (http://ok0eu.fud.cz/ + http://ok1dub.cz/ok0eu/) na kmitočtech 3594,5 a 7038,5 kHz.

Ionosférické sondy: Pro naše potřeby analýzy podmínek šíření KV je nejvhodnější sondou Ionosférická stanice v Průhonicích u Prahy, jejíž měření jsou dostupná na http://147.231.47.3/. V praxi se dobře hodí se i měření dalších relativně blízkých sond Juliusruh (http://www.ionosonde.iap-kborn.de/ionogram.htm), Dourbes (http://digisonde.oma.be/cgi-bin/latest.exe?), Řím (http://roma-art4.ingv.it/latestFrames.htm) a Athény (http://195.251.203.15/cgi-bin/latest.exe?), viz též stránky http://www.dk5ya.de/iono.htm, http://www.cbk.waw.pl/rwc/for_24.html#eur a http://rwc.cbk.waw.pl/iono/. Číselné údaje z řady jiných sond po světě získáme po zadání příkazu "sh/iono" v OK0DXH (http://ok0dxh.goo.cz/).

Zájemcům o internetovou podívanou na sluneční disk doporučuji následující odkazy:

© OK1HH, P.I.G., 1998