Přeskočit na obsah

Dokumenty IARU


Stanovy

IARU IARU Reg.I

The IARU Calendar

No.172
No.173
No.174
No.175
No.176
No.177
No.178
No.179
No.180
No.181
No.182
No.183
No.184
No.185
No.186
No.187
No.188
No.189

Meetings of the Administrative Councils of the IARU

Meeting of the Administrative Councils of the IARU

IARU Reg. I News

April 2001
July 2001
August 2001
December 2001
February 2002
June 2002
March 2003

IARU Reg. I HFC Newsletter

HFC Newsletter No.49
HFC Newsletter No.50
HFC Newsletter No.51
HFC Newsletter No.53
HFC Newsletter No.54
HFC Newsletter No.55
HFC Newsletter No.56
HFC Newsletter No.57
HFC Newsletter No.58

HFC Newsletter No.59
HFC Newsletter No.60
HFC Newsletter No.61
HFC Newsletter No.62
HFC Newsletter No.63
HFC Newsletter No.64
HFC Newsletter No.65
HFC Newsletter No.66
HFC Newsletter No.67
HFC Newsletter No.68

IARU Reg. I VHF/UHF/MW Newsletter

Newsletter No.25
Newsletter No.26
Newsletter No.27
Newsletter No.28
Newsletter No.29
Newsletter No.30
Newsletter No.31
Newsletter No.32
Newsletter No.33
Newsletter No.34
Newsletter No.35
Newsletter No.36
Newsletter No.37
Newsletter No.38
Newsletter No.39
Newsletter No.40
Newsletter No.41
Newsletter No.42
Newsletter No.43
Newsletter No.44
Newsletter No.45
Newsletter No.46
Newsletter No.47
Newsletter No.48
Newsletter No.49
Newsletter No.50
Newsletter No.51
Newsletter No.52
Newsletter No.53
Newsletter No.54
Newsletter No.55
Newsletter No.56
Newsletter No.57
Newsletter No.58
Newsletter No.59
Newsletter No.60
Newsletter No.61
Newsletter No.62
Newsletter No.63
Newsletter No.64
Newsletter No.65
Newsletter No.66
Newsletter No.67

Ostatní dokumenty

Status Summary of Radio Amateurs & Amateur Stations of the World 2000
Spectrum Requirements of the Amateur and Amateur-Satellite Services
Amateur Service Spectrum Requirements at 7 MHz
The Monitoring System of the International Amateur Union Region 1
The HF Managers Handbook
The VHF Managers Handbook - 1,3 MB
Member Societies of the IARU
Information for Prospective Owners and Operators of Satellites Utilizing Frequencies Alocated to the Amateur-Satellite Service

Stránka přináší rozličné dokumenty Mezinárodní radioamatérské unie a I.Regionu Mezinárodní radioamatérské unie. Dokumenty větší nebo menší měrou zasahují do každodenního života radioamatérů a měly by jim proto být k disposici.

Bylo zvažováno, jak dokumenty nabídnout. Optimální by byl český překlad, jenže k tomu chybí časové a finanční možnosti. Bylo zvažováno uvést ke každému dokumentu krátký český výtah, avšak i to je problém. Dokumenty obsahují informace velmi rozličné povahy, z nichž všechny jsou zajímavé, ovšem záleží na zájmové orientaci čtenáře. Rozhodnutí, na kterou zprávu upozornit a kterou ve výtahu pominout, je nemožné. Výsledek úvah vidíte: dokumenty uvádíme tak, jak jsme je obdrželi, v původním znění a bez komentářů, s vírou, že jazykové vybavení i zkušenosti našich radioamatérů jsou dostatečné k tomu, aby si odnesli informace, které potřebují.

Soubory jsou ve formátu PDF nebo komprimovány progamem ZIP. U souborů přesahujících 1 MB objemu je uvedena jejich velikost.

© OK1XU, 2001