Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Diplomové oddělení Českého radioklubu

Jednou ze služeb členům i radioamatérské veřejnosti je činnost diplomového oddělení ČRK. Oddělení vede Miloš, OK1MP, diplomový manager ČRK.

Oddělení poskytuje následující služby:

  • Vystavování diplomů vydávaných žadatelům z OK a ze zahraničí.
  • Pro členy ČRK odesílání žádostí o diplom WAC, který vydává IARU pouze členům členských organizací IARU. Poplatek za tuto službu činí 20,- Kč.
  • Kontrola QSL u žádostí o diplomy, u kterých není nutno odesílat lístky vydavateli. Poplatek je 20,- Kč za každých započatých 200 ks QSL.
  • OK1MP působí jako check-point pro žadatele o diplomy, které vydává CQ Magazine, s výjimkou WPX (QSL není nutno přikládat), WAZ 160 m, WAZ 6 m, WAZ Satelite, WAZ EME a WAZ Digital (RTTY má svůj WAZ), u kterých je QSL nutno zaslat vydavateli. U 5B-WAZ může kontrolovat maximálně 170 zón (lístků), zbývající lístky s další žádostí mohou být přiloženy jako doplněk. Poplatek za ověření je opět 20,- Kč za každých započatých 200 ks QSL.
  • OK1MP působí jako check-point i pro žadatele o diplom DXCC - viz naše zvláštní stránka.

Potvrzené žádosti vrací diplomové oddělení žadatelům, kteří je sami odesílají vydavateli diplomu. Výjimku tvoří žádosti o DXCC, které jsou odesílány přímo ARRL.


QSL zasílejte ke kontrole spolu s jejich seznamem (dle potřeby i se žádostí o diplom), nejlépe doporučeně, na adresu:

Český radioklub, diplomové oddělení, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

a máte-li obavy o své vzácné lístky, můžete je na výše uvedenou adresu doručit i osobně některou středu, která je pracovním dnem, mezi 9. a 16.hodinou.

Nezapomeňte přiložit i kontrolní ústřižek složenky (nebo fotokopii výpisu z Vašeho účtu), jež doloží, že jste odeslali potřebnou částku na účet ČRK:

Číslo účtu: 107-4969460287/0100 u Komerční banky
Název účtu: Český radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

Kontrola lístků a jejich odeslání zpět obvykle trvá kolem dvou týdnů.

© OK1MP, 2000