Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

IC746 se zesilovačem výkonu AMERITRON

Po ukončení místního analogového TV vysílání v pásmu 50 MHz a tím skončených problémech s TVI v mém QTH jsem si stanovil úkol zvýšit přibližně 4x svůj vysílací výkon připojením vhodného zesilovače výkonu (PA) za můj osvědčený transceiver IC746. Nakonec jsem se rozhodl pro polovodičový PA ALS 500 M(XCE) od americké firmy AMERITRON. Kvůli instalovaným koaxiálním rozvodům v mém QTH (nechtěl jsem je předělávat) a parametrům dostupného anténního tuneru MFJ 994 jsem od počátku předpokládal výstupní výkon PA cca 300 W při CW (přesto, že tento PA umožňuje získat i 500 W výstupního výkonu). Pro úplnost dodávám, že objektivně změřený výkon mého tranceiveru je max. 85 W při CW, jedná se tedy teoreticky o zhruba 1 S mého signálu k dobru u protistanic. V mém IC746 mám také zabudován vnitřní automatický anténní tuner ICOM. Ten jsem chtěl zachovat pro případné samostatné použití tranceiveru (bez externího PA - např. pro provoz v pásmu 50 MHz).

Problémem, který jsem musel řešit, tedy bylo, jak vyřadit z provozu v IC746 instalovaný vnitřní anténní tuner a zároveň ladit externí anténní tuner. Tlačítko TUNER transceiveru jsem nemohl v tomto případě použít. Toto ovládací tlačítko totiž slouží buď k vypnutí vnitřního anténního tuneru, nebo (pokud vnitřní tuner není instalován) k ladění externího anténního tuneru. Proto jsem začal pátrat na internetu a poradil se s Richardem, OK1XMS (z pražské firmy dodávající vybavení pro radioamatéry - DD Amtek). Richard mi sdělil, že viděl na internetu ovládání transceiveru IC706 (anglický radioamatér G4FZN, jak jsem později zjistil). Usoudil jsem, že je pravděpodobné, že řešení problému ladění externího anténního tuneru bude obdobné i pro další obdobné typy transceiverů ICOM. Tento předpoklad se nakonec potvrdil (po vyzkoušení na mém IC746). Po dalším pátrání na internetu, studiu příslušných instrukčních uživatelských manuálů jednotlivých výrobců (1, 2 a 3), navržení a zhotovení ovládací skřínky a vyzkoušení celé sestavy v praxi (CW a SSB provoz na krátkovlnných pásmech od 3,5 do 28 MHz - na 1,8 MHz nemám nyní anténu) předkládám širší radioamatérské veřejnosti výsledek svého snažení. Snad se moje zkušenosti budou některým uživatelům krátkovlnných transceiverů ICOM IC746 (a podobných) hodit.

Na obrázku 1 je znázorněno blokové schéma celé sestavy. Na obrázku 2 je podrobné schéma zapojení ovládací skřínky.

Doporučuji nejdříve, pokud možno, důkladně prostudovat instrukční uživatelské manuály (1,2 a 3), kde je uvedeno vše potřebné. Vnější vzhled ovládací skřínky ukazuje fotografie na obrázku 3. Protože ovládací skřínka obsahuje velké množství přívodů a některé z nich slouží k vedení poměrně velkých proudů (řádově jednotky A), použil jsem k jejich připojení dostatečně dimenzovanou elektrikářskou svorkovnici, tzv. "lustr svorky". Svorkovnice je umístěna na zadní straně ovládací skřínky. Jak se zobrazí připojení ovládací skřínky na displayi transceiveru IC746 ukazuje fotografie na obrázku 4. Zvláště upozorňuji na symbol EXT v levém horním rohu.

Napájení celé sestavy včetně anténního tuneru MFJ 994 je zajišťováno spínaným zdrojem GZV6000. Spínaný zdroj 13,8 V (nastaveno)/ 60A funguje bezproblémově - zejména neruší příjem na krátkých a velmi krátkých vlnách. Ovládací kabel MFJ-5124I externího anténního tuneru je upraven (odstřižení části kabelu s konektorem pro napájení - důležitá je především dobrá izolace kabelu po úpravě vhodnou izolační páskou).

Ladění externího anténního tuneru MFJ probíhá takto: Při sepnutí spínače V1 v ovládací skřínce vysílá transceiver IC746 na naladěné frekvenci do svého výstupního PL konektoru ANT 1 kontinuální ladící signál o výkonu cca 10W a to bez ohledu na nastavení výkonu koncového stupně transceiveru. PA je v této chvíli přepnut do režimu vypnuto - režim OFF (přímo na PA nebo rozepnutím V2 v ovládací skřínce). PA je nyní tzv. by-passován, čili obcházen signálem. Připomínám, že je také třeba přepnout pásmovou propust pro příslušné pásmo na vstupu PA (příprava pro provoz sestavy). Anténní tuner MFJ se naladí na co nejnižší PSV (co nejlepší impedanční přizpůsobení PA k příslušné anténě). PSV by měl být menší nebo při nejhorším roven 1:2 (tepelná ochrana tohoto polovodičového PA AMERITRON začne zabírat, pokud PSV překročí právě hodnotu 1:2). Po rozepnutí spínače V1 a následném přepnutí PA do režimu zapnuto - režim ON je celá sestava připravena k provozu na příslušném radioamatérském pásmu. Pokud by nebyl v trasnsceiveru IC746 zabudován vnitřní automatický anténní tuner, pak by se (v tomto případě ne ovládací, ale spíše propojovací) skřínka zjednodušila. Postupovalo by se podle (1) a (3). To znamená: neupravoval by se ovládací kabel MFJ-5124I, tímto kabelem by se zajistilo ovládání a napájení externího anténního tuneru MFJ 994 z IC746 a sestava by se ladila pomocí stisknutí tlačítka TUNER na přední straně transceiveru (vlevo nahoře).

Pro úplnost uvádím, že v mém případě je k buzení PA z transceiveru IC746 potřeba výstupní výkon cca 25 W (pro výstupní výkon PA 300 W). Také díky vstupním obvodům tohoto polovodičového PA nevznikají při provozu sestavy žádné kliksy nebo spletry. Výstupní signál sestavy byl monitorován přehledovým přijímačem a byl na všech pásmech a při provozu CW i SSB v pořádku. K rušení (TVI) současného digitálního televizního příjmu DVB-T provozem této sestavy v mém QTH nedochází (také díky příslušným filtrům a zapojení výkonových tranzistorů v režimu push-pull v PA) i když koaxiální kabely k vysílacím anténám a televizní koaxiální kabel jdou spolu paralelně mnoho metrů v rozvodech a také vysílací a TV antény jsou umístěny blízko sebe.

Závěrem podotýkám, že byť je ovládací skřínka relativně jednoduchá, nemohu doporučit začínajícím amatérům její realizaci a hlavně vytvoření popsané sestavy se zesilovačem výkonu. Myslím, že je třeba napřed získat určité znalosti a zkušenosti z oblasti vysílací radiotechniky a elektrotechniky. Těm zkušenějším radioamatérům, kteří mají k dispozici transceiver IC746 (nebo podobný) a pustí se do realizace popsané sestavy, přeji hodně úspěchů. Případné dotazy na pásmu nebo zaslané e-mailem rád zodpovím.

Ing. Václav Vydra, OK1DN
"ok1dn at hotmail.com"

Odkazy:

  1. IC746 Instruction Manual, Icom Inc. Osaka - Japan
  2. AMERITRON ALS-500M Instruction Manual, Starkville - MS, USA
  3. MFJ Automatic Antenna Tuner Model MFJ-994 Instruction Manual, Starkville - MS, USA

Text článku v angličtině lze stáhnout zde.

© OK1DN, 2010