Přeskočit na obsah

Elektronické publikace Českého radioklubu

Na této stránce nabízíme čtenářům příležitost stáhnout si zdarma některé publikace a propagační materiály v elektronické formě. Soubory jsou - v závislosti na struktuře - ve formátu PDF či komprimovány programem ZIP. Na případné odchylky upozorníme u konkrétní publikace.

Při stahování souborů v obvyklých prohlížečích doporučujeme přednostně postupovat tak, že umístíme kurzor nad odkaz na soubor, kliknutím na pravé tlačítko myši otevřeme menu a z něj vybereme možnost "Uložit cíl jako...". Jiné postupy mohou vést k tomu, že soubor je sice stahován správně, ale uživatel o tom nemá dostatečnou informaci a zdá se mu, že stahování neprobíhá. 

Pro užití zde vystavených děl platí v plném rozsahu ochrana práv autorů i vydavatele dle zákona č.121/2000Sb. o právu autorském, i poznámky uvedené ve vstupních informacích o WWW stránkách Českého radioklubu.

 

OK4BI/MM:
Vlastní životopis
Jirka, OK1BI, byl mezi radioamatéry OK populární osobností. Nejen kvůli provozu z námořních lodí pod značkou OK4BI/MM, hlavně ale kvůli řadě technických publikací a článků, které byly pro zdejší amatéry velkým přínosem. Pro sborník Modré medailonky, který byla zpracován k 50. výročí společnosti Československá námořní plavba, připravil jako podklad rozsáhlý vlastní životopis, který je mimořádným líčením pestrých osudů českého radioamatéra. Děkujeme jeho XYL Sonje, OK1VSV, že nám ho zpřístupnila.
Soubor ve formátu PDF - 1 MB (verze ze 2. 8. 2020)

 

OK1AD:
Radioamatéři ve druhém odboji
Při příležitosti 75 let uplynulých od konce druhé světové války sestavil Laco další sborník radioamatérů - účastníků odboje, kteří nemuseli přinést oběť nejvyšší.
Soubor ve formátu PDF - 21 MB (verze z 9. 6. 2020)

 

OK1AD:
Fotoalbum vysílačů předválečných radioamatérů
v Československu
Při práci na předcházejících publikacích shromáždil Laco řadu fotografií zařízení amatérů z dob první republiky. Vzniklo z nich album obrázků, které je paralelou k Fotogalerii: Fotogalerie se zaměřuje na zobrazení radioamatérů, Fotoalbum na zobrazení jejich techniky.
Soubor ve formátu PDF - 20 MB (verze z 6. 2. 2019)

 

OK1AD:
Zapojení vysílačů předválečných radioamatérů
v Československu
Ivo, OK1SI, získal a oskenoval historické dokumenty, které jsou zde využity ke zpracování sborníku schémat vysílačů předválečných československých radioamatérů. Dochovala se schémata z let 1930-1935, z nich jsou použita první, jednodušší zapojení vysílačů ze začátků radioamatérské činnosti, která byla často realizována pouze s jednou elektronkou.
Soubor ve formátu PDF - 118 MB (verze z 18. 5. 2018)

 

OK1AD:
QSL lístky došlé předválečným veteránům amatérského vysílání v Československu
Šťastnou shodou okolností se Lacovi, OK1AD, podařilo nákupem v pražském antikvariátu zachránit část sbírky QSL lístků z pozůstalosti jednoho z prvních radioamatérů v OK a spoluzakladatele československé radioamatérské organizace, prof. Václava Vopičky, OK1VP. Tuto sbírku zde radioamatérům zpřístupnuil v samostatné publikaci. Díky reakci čtenářů bylo možné publikaci rozšířit o sbírky z pozůstalosti dalších veteránů amatérského vysílání v OK: OK1AA, OK1AB, OK1AW, OK1CG, OK1DL, OK1GC, OK1JB, OK1VP, OK2DM, OK2JE, OK2KP a OK2VL.
Soubor ve formátu PDF - 168 MB (verze z 20. 4. 2018)

 

OK1AD:
Československý CallBook 1947
Další rekonstrukce československého CallBooku, tentokrát z roku 1947.
Soubor ve formátu PDF - 1,4 MB (verze z 20. 4. 2018)

 

OK1AD:
Fotogalerie předválečných radioamatérů
Při práci na předchozích publikacích Laco shromáždil řadu obrázků předválečných radioamatérů i osob, které radioamatérům prospěly. Sestavil je do této fotogalerie a doplnil obrázky některých tehdejších knih a časopisů.
Soubor ve formátu PDF - 31 MB (verze z 6. 2. 2019)

 

OK1AD:
Radioamatéři – oběti okupace v letech 1939-1945
Při příležitosti 70 let uplynulých od konce druhé světové války sestavil Laco sborník s medailony radioamatérů, kteří v souvislosti s okupací zahynuli.
Soubor ve formátu PDF - 12 MB (verze ze 26. 3. 2020)

 

OK1AD:
Československý CallBook 1938
Při přípravě svých historických sborníků rekonstruoval Laco také přehled radioamatérů v OK z roku 1938.
Soubor ve formátu PDF - 1,8 MB (verze z 20. 4. 2018)

 

OK1AD:
Kronika radioamatérů Táborska
Jako bonus pro čtenáře Alba připravil Laco sborník životopisů a obrázků o práci radioamatérů na Táborsku.
Soubor ve formátu PDF - 45 MB (verze z 20. 4. 2018)

 

OK1AD:
Historické QSL lístky československých radioamatérů
Album unikátních lístků předválečných radioamatérů z OK včetně dob provozu UNLIS i prvních radioamatérů u nás, kteří vysílali legálně, i radioamatérů z dob poválečných.
Soubory ve formátu PDF:
1. díl: Předváleční radioamatéři
1. část: stanice UNLIS a OK1 - 138 MB (verze z 6. 2. 2019)
2. část: stanice OK2 - OK4 - 71 MB (verze ze 6. 2. 2019)
2. díl: Pováleční radioamatéři do roku 1952
1. část: OK1 - individuální koncese - 119 MB (verze z 19. 12. 2018)
2. část: OK1 - radiokluby, OK2 a OK3 koncese - 111 MB (verze ze 8. 1. 2019)

 

WRTC 2010
Záznam přednášky Rasti, OM3BH, o účasti slovenského týmu na "neoficiálních olympijských hrách" radioamatérských závodníků na KV. Soubor je ve formátu .WMV (MS Windows Media Player).
Soubor ve formátu WMV - 165 MB

 

Kronika OK1CG
Příběh o zázracích, které se opravdu staly:
  • o úmorné a úspěšné práci českého radioamatéra k získání kalifornského diplomu, který i pro kalifornské amatéry byl jen obtížně dosažitelný,
  • o síle HAM Spiritu, který kalifornské radioamatéry zvedl ze židlí, aby neznámému českému amatéru za železnou oponou pomohli podmínky diplomu splnit,
  • o obavách, že vzácné relikvie zesnulého radioamatéra navždy zmizely,
  • o radosti z toho, že pozůstalí dokázali docenit význam otcova usilování a to nejvzácnější zachovali,
  • o tom, jak pozůstalí našli - také díky WWW stránkám Českého radioklubu - cestu ke dnešním radioamatérům,
  • o laskavosti a pochopení, které projevili, když památky po otci umožnili po letech zveřejnit.
A také množství obrázků atraktivních QSL z dob před několik desetiletími, útržky Jindrovy korespondence, fotografie, výstřižky z novin a časopisů a spousta dalších zajímavostí.
Soubor ve formátu PDF - 112 MB

 

ON4UN, ON4WW:
Etika a provozní postupy pro amatérské rádio
Velmi hezký text Johna, ON4UN, a Marka, ON4WW, o uplatnění etických principů v radioamatérském provozu si své čtenáře i u nás už dávno našel, zatím jsme si ho však nemohli přečíst v češtině. Český radioklub mezeru napravuje, také již proto, že pro šíření tohoto inspirativního textu v národních jazycích se zasazuje i 1.region Mezinárodní radioamatérské unie - IARU Reg.1. Přinášíme Vám překlad Miloše, OK1MP.
Soubor ve formátu PDF - 0,8 MB

 

OK2QX:
Vývoj radioamatérského hnutí
Historie radioamatérského hobby je pro naprostou většinu radioamatérů téma vysoce atraktivní. Ing.Jiří Peček, OK2QX, zpracoval spoustu zajímavých zdrojů a sestavil publikaci, v níž najdeme stručný přehled vývoje sdělovací techniky, vývoj radioamatérství ve světě, vývoj radioamatérství u nás, a připojil už dříve publikovaný přehled vývoje předpisů pro radioamatéry v ČR. Mnozí si také s nadšením zalistují v kopiích několika předválečných časopisů a dalších publikací. Téměř 400 stránek určitě uspokojí i čtenáře velmi dychtivého.
Soubor ve formátu PDF - 138 MB

 

OK1BB, OK1MP, OK1SRD:
Požadavky ke zkouškám operátorů amatérských rádiových stanic
- osmé, doplněné vydání
Již několikrát vydal Český radioklub tuto publikaci jako pomůcku pro všechny, kdo se připravují ke zkouškám operátorů amatérských stanic. Aktuální osmé vydání reflektuje poslední změny předpisů o elektronických komunikacích v ČR i vývoj doporučení CEPT. Připravili je ing. Jaroslav Kadlčák, OK1BB, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, a ing. Josef Šroll, OK1SRD. (Upraveno dle stavu k 24. 2. 2012)
Soubor uspořádaný do tiskových dvoustránek A5 ve formátu PDF - 7,2 MB
Soubor uspořádaný do tiskových stránek A4 ve formátu PDF - 8,4 MB

 

OK1PD:
Radioamatéři pomáhají na cestě k informační společnosti 21. století
- propagační CD Českého radioklubu
V roce 2006 připravil Český radioklub CD ROM, který je zacílen na propagaci radioamatérství mezi neinfromovanou veřejností, na úřadech, školách atp. Na CD je krátký informační text o radioamatérství s fotografickou dokumentací, filmový šot, výběr z WWW stránek ČRK a ukázka časopisu Radioamatér. CD ROM sestavil ing.Josef Plzák, OK1PD.
Obsah CD komprimovaný programem ZIP - 226 MB

 

OK2QI:
Kronika Polního dne 1949 - 1973
V archivu Českého radioklubu jsme našli zajímavý dokument, Kroniku Polního dne 1949 - 1973, kterou sestavil František Loos, OK2QI, z popudu tehdejšího Ústředního radioklubu. Kronika na jedné straně zachycuje zápal a nadšení, s nimiž se radioamatéři zúčastňovali jednoho z dodnes nejoblíbenějších VKV závodů, na straně druhé je přímo vzorovým dokumentem doby, v níž tehdy radioamatéři žili. Text je poznamenán ideologickým nánosem: samozřejmě, tenkrát nemohlo být jinak, cokoli se oficiálně dělo, nemohlo postrádat takovouto (či podobnou) ideologickou obálku. A radioamatérské aktivity, podmíněné státem vydávanými povoleními a ostře sledované veřejnou i státní bezpečností, vyvíjet "neoficiálně" prostě nešlo. Jistě může padnout otázka, zda text takto zatížený má být dnes vystaven. Nepochybně ano, neboť o politických tanečcích povinných v době svého vzniku vypovídá naprosto pravdivě, zároveň však radioamatérský zápal proniká i skrze nevábný obal zcela autenticky. Z obou důvodů má text vysokou informační hodnotu i pro současné radioamatéry.
Soubor ve formátu PDF - 238 MB

 

OK1VR:
VR-ANTÉNY
jsou antény, které autor Jindra Macoun (OK1VR) popisuje na stránkách časopisu PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA. Jsou určeny amatérským experimentátorům, ale i čtenářům, kteří nemají v úmyslu s anténami experimentovat, ale jde jim spíše o podrobnější nebo názornější výklad anténní problematiky, aby pak lépe porozuměli praktickým anténním aplikacím a dokázali je odborně posoudit. Seznam je postupně doplňován novými i dříve publikovanými články.
Soubor ve formátu PDF s odkazy na jednotlivé články - zde
© OK1XU, 2008