Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

FIRAC OK

FIRAC = Federation International d' Radioamateurs Cheminots, v překladu Mezinárodní federace radioamatérů - železničářů sdružuje, jak prozrazuje její název, radioamatéry pracující na železnici a příznivce železnice. Byla založena v roce 1964 v Hamburku a později se přihlásila mezi členy FISAIC, což je mezinárodní organizace železničářů pro využití volného času v oblasti kultury, umění a dalších neprofesionálních aktivit (s výjinkou sportovních, o ty se stará jiná organizace). Ve federaci se jedná francouzsky a německy, v poslední době se obvykle překládá i do angličtiny, hlavního radioamatérského jazyka. Na adrese www.firac.de lze najít mnoho dalších informací, mimo jiné i seznam všech národních odboček a adresy jejich webových stránek.

SRŽ = Sdružení radioamatérů - železničářů je název národní odbočky FIRAC v ČR a SR. Odbočka vznikla registrací stanov v roce 1990 a téhož roku byla přijata mezi ostatní odbočky Federace. Před r. 1989 bylo její založení u nás "nežádoucí". V současné době má 50 členů. Podobných národních odboček má FIRAC nyní 20 a kromě toho sdružuje jednotlivé členy z řady zemí, kde odbočka není ustavena - např. z Ukrajiny, Kanady, USA, Indie a dalších. SRŽ provozuje vlastní webové stránky s adresou www.firac.info.

Všechny akce FIRAC i všech národních odboček jsou pořádány ve smyslu naplňování základního hesla federace: Přátelství bez hranic. Proto federace podporuje pořádání lokálních setkání, z nichž některá si již vydobyla velmi dobré jméno mezi členy, jako např. setkání amatérů - železničářů v Beneluxu nebo každoroční společenské setkání radioamatérů - železničářů německých, kde se lze setkat i s kolegy ze sousedních zemí. Dále se účastní samostatnou expozicí na Mezinárodním setkání ve Friedrichshafenu. Pro informaci svých členů je vydáván a na internetu zveřejněn RAPID CALL BOOK - seznam volacích značek všech členů FIRAC.

Stanovy FIRAC, které hovoří o organizaci a podpoře všech aktivit, podporujících přátelství a spolupráci amatérů, obsahuje také toto ustanovení, které se striktně dodržuje: "FIRAC nemá žádné politické ani náboženské cíle a všechny akce, které by byly pořádány s tímto záměrem, jsou nežádoucí."

FIRAC pořádá vlastní závody. Je to jarní VKV SSB Contest na 145 MHz vždy třetí sobotu v červnu, který je přístupný všem amatérům, dále podzimní KV cw Contest a KV SSB Contest, oba určené jen pro členy federace. Dále vydává mezinárodní i národní diplomy. V ČR je to např. diplom BRNO - WIEN ke 160. výročí zahájení provozu mezi městy Vídeň a Brno. Spojení mezi členy mají napomáhat také vyhlášené termíny a frekvence provozu sítí - evropské a zámořské.

Vrcholnou událostí je každoroční mezinárodní kongres. Právo účasti má každý člen FIRAC - samozřejmě s tím, že si svoji účast zaplatí. Pořadatelská odbočka se snaží zajistit pro kongres podmínky přijatelné pro všechny členy a hlavně - připravit doprovodný program, kdy mají účastníci kongresu možnost seznámit se s pořadatelskou zemí, místem, památkami, s místními tradicemi. V posledních letech se na kongresu setkává obvykle okolo 100 - 200 členů a rodinných příslušníků. Aktivní železničáři pak mají většinou možnost využívat k cestám - i do ciziny - volných jízdenek. Účastí na kongresu tak mají možnost těchto jízdenek využít jak k vzájemným setkáním, tak k poznání zemí a míst, kde se kongresy konají. (Přes tuto výhodu dnes mnozí účastníci do vzdálenějších míst létají). V ČR se tento kongres konal v roce 1999 v Praze, v SR je připravován na letošní září ve Vysokých Tatrách.

© OK1UDN, 1998