Přeskočit na obsah

Internetové konference OK List a CRK Info

Nástěnky a konference

Vedle klasických WWW stránek a e-mailu jsou nástrojem šíření informací mezi uživateli internetu boardy (nástěnky), pro něž je charakteristické, že uživatel si pro informaci musí "dojít" sám, a mailservery, kde informace sama dojde za uživatelem do jeho e-mailové schránky. Český radioklub připravil pro zájemce oba informační systémy.

Konference OK-List, OK-VKV-List, CRK-Info, OK-Pell-Mell, Bulletin CRK

Konference OK-List, OK-VKV-List, CRK-Info, OK-Pell-Mell a Bulletin CRK využívají tzv. mailserveru - sytému pro šíření informací, v našem případě na internetu. Slouží jednak ke snadnému rozšiřování zpráv, které mohou zajímat velkou skupinu zájemců, jednak k vedení diskusí v okruhu všech účastníků. Konference jsou určeny pro šíření zpráv, které mají přímý vztah k radioamatérství a jejichž obsah je přínosem pro větší skupinu radioamatérů.

Mailserver funguje na prostém principu: ten, kdo se u mailserveru přihlásí jako uživatel, může odesláním jediného e-mailu na adresu mailserveru oslovit současně všechny přihlášené účastníky konference. A naopak, jestliže kdokoli z přihlášených uživatelů obdrží e-mail z mailserveru, může na něj odpovědět buď na adresu mailserveru (pak jeho odpověď obdrží opět všichni přihlášení uživatelé), nebo pouze původnímu odesilateli e-mailu.

Do konferencí OK-List a CRK-Info Český radioklub rozesílá oznámení o vydání Bulletinu Českého radioklubu, a (v angličtině) ARRL DX News a Ohio/Penn DX Bulletin. Vedle toho jsou uživatelé obou těchto konferencí informováni o každé podstatnější změně WWW stránek Českého radioklubu, o významných radioamatérských událostech, a dostávají i významnější radioamatérské zprávy, o jejichž rozšíření v OK je Český radioklub požádán z domova i z ciziny.

Konference OK-Pell-Mell je určena k subjektivním diskusím a k debatám na naprosto obecná témata, čímž však uživatelé zajisté nejsou oprávněni k překračování zákona, dobrých mravů, a zejména ovšem HAM-Spiritu.

Co jednotlivé konference nabízejí?

 • Konference OK-List
  • Rada rozhodla, že právo přispívat do diskusních fór ČRK na internetu mají členové ČRK,
  • je nemoderovaná, tzn. všechny zprávy jím automaticky ihned procházejí tak, jak byly doručeny, a nejsou kýmkoli kontrolovány ani upravovány,
  • není archivována, tzn. neumožňuje dodatečné prohlížení starších zpráv ani rozesílání tzv. digestů (souhrnů) zpráv,
  • reaguje pouze na e-maily přihlášených uživatelů,
  - poslední dvě vlastnosti podstatně znesnadňují zneužití seznamu uživatelů a vytěžování e-mailových adres z archivu k obtěžování uživatelů nevyžádanými e-maily - SPAMem, a částečně i viry.
 •  

 • Konference OK-VKV-List
  funguje shodným způsobem, jako OK-List, je však tématicky věnována výhradně problematice VKV a má zvláštní provozní pravidla (na konci této stránky).
 •  

 • Konference CRK-Info
  má obdobné vlastnosti, jako OK-List, je však "jednosměrná", tzn. zprávy a reakce na zprávy nemohou odesílat uživatelé, nýbrž pouze moderátoři, tj. pověřené osoby z okruhu Rady ČRK. CRK-Info poslouží těm, kdo chtějí dostávat informace rozesílané ČRK, avšak nezajímají je navazující diskuse.
 •  

 • Konference OK-Pell-Mell
  se chová identicky, jako OK-List, nejsou však do ní zasílány jakékoli zprávy ČRK.
 •  

 • Konference Bulletin CRK
  slouží k jednosměrnému šíření Bulletinu ČRK, nejsou do ní zasílány jakékoli jiné zprávy, účastníci nemohou do konference zasílat žádné příspěvky.

Nemá praktický význam být zároveň účastníkem OK-List i CRK-Info, zprávy z ČRK byste zbytečně dostávali dvakrát.

Návod k použití:

 1. Přihlášení do konference:
  • odešlete prázdný (bez textu v záhlaví či těle) e-mail na adresu "ok_list-join at lists.crk.cz", "ok_vkv_list-join at lists.crk.cz", "ok_pell-mell-join at lists.crk.cz", "crk_info-join at lists.crk.cz" nebo "bulletin-join at lists.crk.cz",

  Přihlášení je nutné provést pod e-mailovou adresou, na niž chce uživatel zprávy dostávat (tj. poštovní program musí být nastaven tak, aby tuto adresu odesílal jako adresu odesilatele e-mailu), a z níž bude také zprávy do konference odesílat (s výjimkou CRK Info a Bulletin CRK).

 2. Odhlášení z konference:
  • odešlete prázdný (bez textu v záhlaví či těle) e-mail na adresu "ok_list-leave at lists.crk.cz", "ok_vkv_list-leave at lists.crk.cz", "ok_pell-mell-leave@lists.crk.cz", "crk_info-leave@lists.crk.cz" nebo "bulletin-leave at lists.crk.cz",
  • obdržíte e-mail, kterým si mailserver vyžádá potvrzení Vaší odhlášky,
  • na tento e-mail jednoduše reagujte tak, že doručený e-mail s využitím funkce Odpovědět odesilateli (Reply To:) ve svém poštovním programu odešlete zpět,
  • mailserver Vás automaticky vyřadí ze seznamu uživatelů.

  Odhlášení je nutné provést pod e-mailovou adresou, pod níž se uživatel přihlásil (tj. poštovní program musí být nastaven tak, aby tuto adresu odesílal jako adresu odesilatele e-mailu).

 3. Odeslání příspěvku do konference:
  • Zašlete e-mail na adresu "ok_list at lists.crk.cz", "ok_vkv_list at lists.crk.cz" nebo "ok_pell-mell at lists.crk.cz" (tato funkce není dostupná v případě CRK-Info a Bulletin CRK).

  Mailserver přijme a rozešle e-mail pouze tehdy, odešlete-li ho uživatel z e-mailové adresy, pod níž je přihlášen v seznamu uživatelů (tj. poštovní program musí být nastaven tak, aby tuto adresu odesílal jako adresu odesilatele e-mailu).

 4. Odpověď na e-mail z konference:
  E-maily jsou v konferenci odesílány s e-mailovou adresou mailserveru v záhlaví. Chcete-li:
  • odpovědět pouze odesilateli (tj. Vaši odpověď obdrží pouze odesilatel, nikoli ostatní účastníci konference, je nutné do pole "Adresa" v záhlaví e-mailu vložit adresu původního odesilatele,
  • odpovědět tak, aby Vaši reakci obdrželi všichni uživatelé (tato možnost není dostupná v CRK-Info a Bulletin CRK), odešlete e-mail s odpovědí jednoduše s použitím funkce Odpovědět (Reply) ve svém poštovním programu, nebo odpověď pošlete na adresu "ok_list at lists.crk.cz".

  Odpovídat je nutné pod e-mailovou adresou, pod níž se uživatel přihlásil (tj. poštovní program musí být nastaven tak, aby tuto adresu odesílal jako adresu odesilatele e-mailu).

 5. Změna e-mailové adresy uživatele:
  • Odhlaste se postupem uvedeným nahoře pod e-mailovou adresou, pod níž jste se přihlásil (tj. Váš poštovní program musí být nastaven tak, aby starou adresu odesílal jako adresu odesilatele e-mailu),
  • Přihlaste se postupem uvedeným nahoře pod novou e-mailovou adresou (tj. Váš poštovní program musí být nastaven tak, aby novou adresu odesílal jako adresu odesilatele e-mailu).

 6. Odeslání e-mailu provozovateli konference:
  • Odešlete e-mail s přáními, připomínkami či dotazy na adresu "ok_list-owner at lists.crk.cz", "ok_vkv_list-owner at lists.crk.cz", "ok_pell-mell-owner at lists.crk.cz", "crk_info-owner at lists.crk.cz" nebo "bulletin-owner at lists.crk.cz".

  Korespondenci je nutné vést pod e-mailovou adresou, pod níž se uživatel přihlásil (tj. poštovní program musí být nastaven tak, aby tuto adresu odesílal jako adresu odesilatele e-mailu)

Nejčastější potíže:

 • Povšimněte si laskavě, že ve všech adresách je v údajích "ok_list", "ok_vkv_list", "ok_pell-mell" i "crk_info" podtržítko, nikoli mezera, jak se - díky konvenčnímu podtrhávání adres v HTML - může zdát.

 • Příležitostně se odesilatelům vrací e-maily zaslané do konference s poznámkou, že nejsou přihlášenými uživateli. Stává se to nejčastěji, jestliže:

  • odesilatel e-mailu komunikuje z e-mailové adresy, pod níž není v konferenci přihlášen, typicky tehdy, pokud se přihlásil pod adresou, kterou používá doma, a pokouší se ze zaměstnání reagovat na e-maily pod adresou, kterou používá v zaměstnání,
  • do konference se pokouší zaslat příspěvek někdo, kdo není přihlášen jako uživatel.

 • Uživatelé často zapomínají, že řídící příkazy pro mailserver (typicky: pro přihlášení nebo odhlášení, vyžádání nápovědy atp.) se neposílají na stejnou adresu, jako příspěvky.

 • Při použití programu Outlook Express a podobných, které umožňují užití většího počtu tzv. "poštovních účtů" si též zkontrolujte, zda jste k odeslání e-mailů použili účet, který odpovídá Vašemu aktuálnímu připojení k internetu (SMTP servery některých poskytovatelů připojení neakceptují korespondenci, která není zprostředkována připojením daného poskytovatele).

 • Zdá se Vám stupidní, že neustále zdůrazňujeme, že s mailserverem je nezbytné korespondovat pod adresou, kterou zná? To byste koukali, kolik zoufalých i hulvátských mailů přichází od uživatelů, kteří neumějí číst!

Náprava je v 99,99 % snadná: důsledné respektování nahoře uvedeného návodu. OK-List, OK-VKV-List, CRK-Info i OK-Pell-Mell pracují naprosto automaticky a neexistuje jakýkoli black-list, zasahování do procházejících zpráv atp.

Velmi Vás prosíme:

 • Berte laskavě ohled na to, že stále ještě dost uživatelů internetu používá pomalé připojení, nebo má tarif s omezeným objemem dat (většinou v rámci FUP). Neposílejte do konferencí soubory větší, než cca 100 kB, zbytné fotografie atp. Spoustě uživatelů, kteří Vám jistě nic neprovedli, a které případně nemusí Vaše zpráva vůbec zajímat, ušetříte mnoho času a peněz.
 • Respektujte laskavě odlišnost obsahové náplně diskusních fór OK-List, OK-VKV-List a OK-Pell-Mell.
 • Uživatelů našich konferencí nejvíc přibývá (a konference tedy svému účelu nejlépe slouží), pokud přenášené informace mají přímou tématickou vazbu na HAM-Radio a mají obecnou informační hodnotu pro většinu radioamatérů. Uživatelů začne ubývat, jestliže v diskusních příspěvcích převládají subjektivní osobní mínění pisatelů (byť byla sebezajímavější a sebeoriginálnější), nebo témata diskusí zcela odbočí z radioamatérského pole. A uživatelů začne ubývat rapidně, jestliže se v diskusích rozhoří vášnivé spory, hádky, urážky a pomluvy. Prosíme, pište tak, aby uživatelů přibývalo!
 • Vášně ani alkohol nejsou dobrými rádci při psaní diskusních příspěvků. Svou polemiku s tím natvrdlým pablbem, který vůbec není ochoten se podřídit VAŠIM SKVĚLÝM, JEDINĚ SPRÁVNÝM NÁZORUM, si klidně připravte už večer. Ale do konference ji laskavě pošlete až ráno, až si ji znovu pročtete s klidnou a čistou hlavou.
 • Nežádejte od nás laskavě, aby konfrence měly "admina". Naučme se už konečně žít ve svobodné společnosti bez adminů a jiných drábů! Pokud se Vám obsah konferencí nelíbí, pak vězte, že nejsou a nemohou být čímkoli jiným, než zrcadlem celé naší komunity i stavu české společnosti, a že obsah záleží i na Vás!!!
 • Přečtěte si laskavě tuto stránku!!! Mnohé diskusní příspěvky ukazují, že pro řadu našich přispěvatelů bude velmi objevná...

Pravidla OK-VKV-Listu

OK-VKV-List je otevřená emailová konference zřízená Českým Radioklubem za účelem výměny technických a provozních radioamatérských informací z oblasti velmi krátkých vln (50MHz a výše).

Odběratelem a přispěvatelem (členem) OK-VKV-Listu se může stát každý radioamatér, jež bude respektovat následující pravidla:

 • OK-VKV-List slouží pouze k výměně technických a provozních radioamatérských informací z oblasti velmi krátkých vln (50MHz a výše).
 • Jakékoliv jiné příspěvky (zejména politické, náboženské, antimilitaristické nebo militaristické, osobní výpady a útoky, vulgární výrazy…) jsou nežádoucí a nebudou v OK-VKV listu tolerovány.
 • OK-VKV-List je v principu nemoderovaná konference. Přesto je ustanovena skupina ad-hoc moderátorů, kteří mají právo upozornit na nevhodný příspěvek příp. příspěvky s upozorněním na jejich ukončení. Pokud nebudou diskutující na toto upozornění reagovat, může každý z členů této skupiny libovolný příspěvek označit slovem STOP v subjektu a těle zprávy. Toto označení znamená, že na danou zprávu již nemá být nijak a nikým reagováno. Cílem toho opatření není cenzura, ale zabránění šíření příspěvků s tématikou mimo technicko-provozních informací.

Nedodržení tohoto pravidla konkrétním členem může vést až k jeho vyřazení z konference buď dočasně nebo na trvalo.

Každému členovi OK-VKV-Listu se doporučuje přihlásit se do konference s emailovou adresou typu: "volací_značka at emailový server". Dále musí být každý příspěvek podepsán jménem a volací značkou, u posluchačů pak jménem a posluchačským číslem. U členů. kteří nemají volací značku nebo posluchačské číslo, se doporučuje podpis jménem a příjmením.

Anonymní příspěvky nebudou tolerovány.

Každý kdo se do této konference přihlásí, souhlasí s výše uvedenými pravidly.

Tato pravidla byla schválena OK VKV pracovní skupinou Rady ČRK dne 5. 5. 2009.

© OK1XU, 2002