Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Jak kontaktovat Český radioklub

V čele Českého radioklubu stojí Rada ČRK, která sídlí v Praze. Adresa kanceláře je:

Český radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.

Dalšími možnostmi kontaktu jsou:

  • telefon: 266 722 240, 774 197 108
  • QSL služba: 266 722 253
  • e-mail: ČRK: "crk at crk.cz", QSL služba: "qsl at crk.cz"
  • přehled přímých kontaktů na jednotlivé představitele a managery ČRK je uveden na zvláštní stránce.

Statutární představitelé Českého radioklubu

OK1RI OK1VUM
ing. Jiří Šanda
OK1RI
předseda
ing. Miloslav Hakr
OK1VUM
místopředseda
Libuše Kociánová
tajemnice

Ulice U Pergamenky se nachází u Ortenova náměstí v Holešovicích - viz mapa.

Dopravní dostupnost:

  • Pěšky: Na Ortenově náměstí najdete nároží s hotelem ALTA. Na nároží se dáte vlevo, projdete kolem souvislého bloku domů a na prvním rohu zahnete vpravo: budete v ulici U Pergamenky.

  • Tramvají: linkami 14/24 nebo 12 do zastávky Ortenovo náměstí a dále pěšky.

  • Metrem: do zastávky Nádraží Holešovice na trase C, odtud jednu stanici tramvají do zastávky Ortenovo náměstí a dále pěšky.

  • Autem: odkudkoli na Severojižní magistrálu, po ní směr Holešovice, v ulici Argentinské odbočit vpravo do Plynární (jedou po ní tramvaje), jet k příští křižovatce řízené semafory - (Osadní ul. končící na Ortenově nám.), odbočit vlevo do pokračování Osadní ul. (na rohu vlevo je Česká spořitelna, tedy okolo ní doleva). Na následující křižovatce (řízena semafory) odbočit doprava do ulice Vrbenského. Po levé ruce je škola, po pravé park na Ortenově nám. Na příští křižovatce před hotelem Alta (semafory) odbčit vlevo a hned na další vpravo. Zde vjedeme do posledního, slepého úseku ulice U Pergamenky, kde je v domě č. 3 ČRK. Při jízdě z opačného směru - od Libeňského mostu - odbočit hned za mostem doprava do ulice Jankovcovy a držet se hlavní ulice - ta mírně odbočí vlevo do ulice U Uranie až k hotelu Alta. Hned za hotelem na semafory řízené křižovatce doprava a na další křižovatce rovněž doprava - do ulice U Pergamenky. V blízkosti není žádné veřejné parkoviště, v Praze 7 je dost přísná kontrola parkování, dopravu autem proto spíše nedoporučujeme.

  • Koordináty pro uživatele GPS navigací: 50°6'29.22" N, 14°27'5.197" E.

Osobní návštěvy i telefonáty budou vítány zejména ve středu (je-li pracovním dnem) mezi 9. a 16. hodinou. Ostatní dny jsou reservovány pro vlastní práci sekretariátu a zájemci o styk s ČRK jsou žádáni, aby mimo střed kontaktovali sekretariát jen v naléhavých případech.


QSL služba Českého radioklubu sídlí na shodné adrese, QSL lístky je však třeba zasílat výhradně na tradiční adresu:

Český radioklub, QSL služba, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.

Návštěvními hodinami QSL služby jsou:

Po: 8.00 - 15.00
Út: 8.00 - 15.00
St: 8.00 - 18.00
Čt: 8.00 - 15.00
Pá: po dohodě


Platby - členské příspěvky, poplatky za QSL službu atp. - můžete poukázat poštovní poukázkou či bankovním příkazem na následující účet:

Číslo účtu: 107-4969460287/0100  u Komerční banky

Název účtu: Český radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

Neopomeňte laskavě uvést jako variabilní symbol své členské či uživatelské číslo - zjednoduší to identifikaci plátce. Své členské číslo zjistí ti, kdo již jsou členy, na ochranném obalu, v němž jim dochází časopis Radioamatér. Na dotaz je sdělí též tajemnice ČRK.

Údaje o aktuální výši členských příspěvků najdete zde, údaje o aktuální výši poplatků za QSL službu zde.


Vaše informace celostátního a regionálního významu, které by mohly zajímat radioamatéry v OK, rádi zveřejníme. Pošlete e-mail: Libuši Kociánové, "crk at crk.cz", s informacemi pro Radu Českého radioklubu a pro stanici OK1RCR, Romanovi, OM3EI, „om3ei at stonline.sk“, s informacemi pro časopis Radioamatér, Honzovi, OK1NP, „ok1np at centrum.cz“, s informacemi pro WWW stránky ČRK.

© OK1XU, 1997