Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

Logbook of the World krok po kroku

Změna v LoTW

 

Při inicializaci LoTW,tj. žádosti o ůvodní certifikát, je zapotřebí předložit následující dokumenty:

 kopii radioamatérského oprávnění (licence) a

 kopii dokumentu, který ověřuje identitu (např. občanský průkaz, řidičský průkaz).

Tuto dokumentaci je možno zaslat buď poštou ARRL na adresu

LoTW Administrator

ARRL

225 Main Street

Newington, CT 06111

USA

Obálka musí být orazítkována z vašeho stanoviště.

Po obdržení těchto dokumentů, ARRL odešle žadateli heslo pro přístup na LoTW a příslušný certifikát na e-malovou adresu, ze které bylo o certifikát žádáno, Předložené kopie dokumentů pak zničí.

Nově, od minulého měsíce, pak není nutno zasílat kopie dokumentů přímo ARRL. Je možné požádat „ARRL DXCC Card Checkera“ o ověření dokumentů, Ten pak , je-li vše v pořádku, informuje ARRL, že ověřil identitu a licenci.

Miloš Prostecký, OK1MP DXCC Cards Checker

Obnovení certifikátu LoTW

Z mnoha důvodů mají certifikáty platnost tři roky a musí být obnoveny. Jsou-li obnoveny před koncem jejich platnosti, je postup velmi jednoduchý. Obnovení je automaticky podepsáno starým certifikátem, není tedy zapotřebí dalšího ověření (zaslání kopie licence apod.). Pokud platnost již vypršela, je nutno zažádat o zcela nový certifikát.

Před vytvářením žádostí o obnovení certifikátu je vhodné věnovat několik minut pochopení následujících kroků.

Je vhodné nalézt v počítači soubory .tq5 a .tq6 a odstranit je. V okamžiku odeslání požadavku (.tq5) a natažení podepsaného certifikátu (.tq6), nejsou tyto soubory zapotřebí. V případě použití nesprávného souboru bude zpracování certifikátu zrušeno.

Je vhodné obnovit certifikát na staré značky?

V tomto případě to závisí na situaci. V případě, že všechny logy jsou již v LoTW, pak to není nutné. V případě, nenutné ještě učinit třeba drobné úpravy, např korekci chybně zadaných značek, pak je vhodné certifikát obnovit. Avšak i v tomto případě, pokud nemáme platný certifikát, je možno si o něj požádat dodatečně.. Všechna data zůstávají v systému bez ohledu na to, máte-li platný nebo neplatný certifikát.

V případe obnovení certifikátu je zapotřebí postupovat následovně:

 1. Odstraňte všechny soubory TQ5, TQ6 a TQ8 z počítače.
 2. Spusťte TQSL a vyberte Callsign Certificates.
 3. V seznamu Callsign Certificates označte certifikát, který chcete obnovit:

a zvolte Renew the Callsign Certificate.


4. Otevře se okno Request a New Callsign Certificate, které ukazuje značku a zemi DXCC.


4.a QSO begin date je nastaveno podle součacného certifikátu.

4.b U aktivních značek zůstane prázdné; u neaktivních značek,QSO end date bude nastaveno podle součacného certifikátu.

4.c Zvolte Next

5. Otevře se okno Request a New Callsign Certificate, které ukazuje značku a zemi DXCC. Zvolte Next.

6. Okno Request a New Callsign Certificate nyní ukazuje jméno a adresu. Zde je možno opravit chybné údaje. Zvolte Next.

7. Okno Request a New Callsign Certificate nyní ukazuje vaší emailovou adresu. Zde je možno opravit chybné údaje. Zvolte Next.

8.     Na další stránce je možnost vložení hesla k ochraně privátního klíče. • Toto heslo je volitelné.  Dále zvolte Finish.

9. Okno Upload se nyní otáže, chcete-li nyní žádost odeslat na LoTW; potvrďte Ano.


10. Je-li původní certifikát chráněn heslem, budete požídáni o jeho zadání. Potvrďte OK11. Následně se na seznamu certifikátů na Callsign Certificates objeví nová žádost o certifikát s navyřízenou ikonou:  ; TQSL můžete ukončit,To je žádost o obnovení. Po navrácení souboru .tq6 a jeho natažení se tato značka změní na zlatou stužku.

Nikdy neodstraňujte ani neupravujte žádost po její předložení LoTW. V opačném případě nebude možno vložit nový certifikát.

Důležité! Po obnovení certifikátu a natažení nového souboru .tq6, uložte váš certifikát jako soubor .p12 file Zkopírujte soubor .p12 file na jiné médium jako zálohu. Při přenosu programu TQSLCERT na jiný počítač je nutno pro přenesení certifikátu použít soubor .p12  (ne .tq6!).

 


 

Logbook of the World krok po kroku

Od doby, kdy jsem pod stejným názvem uveřejnil návod, jak se zapojit do systému LoTW, ulynula řada let a i základni SW, který to umožňuje, se změnil. Následující řádky pak popisují postupl při zavádění nové aplikace.

 ARRL systém Logbook of the World (LoTW) je schránka na staniční deníky, které do ní vložili uživatelé z celého světa. Když oba účastníci spojení do ní vloží údaje o tomto spojení, výsledkem je potvrzení, které může využít ARRL při uznání pro diplom.

K omezení možnosti podvodných podání, musí být všechna spojení digitálně podepsána certifikátem, který vydává ARRL. Vydání tohoto certifikátu vyžaduje ověření totožnosti držitele povolení.

 

Software, který byl vyvinut ARRL, může být použit k převodu souborů deníku (ADIF nebo Cabrillo) na soubor, u kterého jsou údaje o spojeních digitálně podepsána a je vhodný pro předložení LoTW.

Krok 1 – Stažení „TQSL“ 

            Program je v současné době ke stažení na webu ARRL http://www.arrl.org/files/file/LoTW%20Instructions/tqsl-2.2.2.msi 

Po nainstalování programu nalezneme ve Windows program TQSL v menu.

Start/Všechny programy/TrustedQSL. Instalace také umožňuje vytvoření  ikony, která se objeví na monitoru.

TQSL slouží ke generování žádostí o digitální certifikát a k digitálnímu podpisování deníků ve formátu ADIF nebo Cabrillo, které chceme nahrát do LoTW,

 

Aby bylo možno LoTW využívat, je nutno si nejprve zažádat o digitální certifikát, kterým se podepisují údaje o spojeních. Po spuštění TQSL se objeví upozornění:

Potvrdíme „ANO“.

V následujícím okně budete požádáni o zadání :

 1. volací značky,
 2. výběru DXCC země,
 3. data, od kterého značku používáte. Zde musím upozornit, že bývalé Československo je rozdílná země. Pokud jste měli v té době již povolení, zadáte Y 1993 M 1 D 1 . Po obdržení certifikátu pro Českou republiku je možno si zažádat o druhý certifikát pro Československo. Je-li povolení stále platné, kolonky pro ukončení necháte nevyplněné.

 4. V dalších oknech se zadává poštovní adresa

a e-mail, na který má být certifikát zaslán..

 

Certifikát je možno ošetřit i heslem, nebo je kolonky možno nechat prázdné.


Program obsahuje i okno, které umožňuje žádost o certifikát digitálně podepsat. V případě prvé žádosti je nutno označit „unsigned“, neboť nevlastníte certifikát, kterým by bylo žádost možno podepsat..

 

Nyní se dostaneme k volbě, zda žádost o certifikát odešleme prostřednictvím internetu  přímo na LoTW, nebo uložíme a později odešleme.


V případě volby NE uložíme žádost o certifikát nahodné místo v počítači. Po uložení souboru „značka.tq5“ dostanete následující upozornění


Následně se objeví okno programu TQSL a zvolíme-li ve spodní řádce „Callsign Certificstes“ objeví se informace o vytvoření žádosti o certifikát – červeně označená ikona (podobá se dopravní značce „zákaz stání“), kterou nesmíte vymazat.


V případě, že jsme zvolili automatické odeslání žádosti o certifikát prostřednictvím internetu, objeví se o tom informace v části „Status Log“.

Krok 2 – Žádost o digitální certifikát

Jako výsledek tvorby žádosti je tedy soubor „značka“.tq5, který je nutno možno buď automaticky odeslat pomocí internetu nebo e-mailem odeslat na lotw-logs@arrl.org

Pro ověření věrohodnosti žádosti vyžaduje ARRL zaslání normální poštou kopii povolení (licence) a kopii libovolného oficiálního dokumentu , který obsahuje jméno (např. občanský průkaz, pas, řidičský průkaz atd.). 

Nově pak není nutno zasílat kopie dokumentů přímo ARRL. Je možné požádat „ARRL DXCC Card Checkera“ o ověření dokumentů, Ten pak , je-li vše v pořádku, informuje ARRL, že ověřil identitu a licenci.

Krok 3 – Natažení certifikátu 

Když ARRL certifikát vydá, odešle ho e-mailem na adresu, která je uvedena v žádosti o jeho vydání. Obvykle stačí dvakrát kliknout na přílohu (certifikát má označení .tq6), aby byl certifikát importován do TQSL. V případě, že se tak nestane, uložíme přílohu e-mailu na disk, spustíme TQSL, v nabídce „Callsign Certificates“  vybereme příkaz „Load a Callsign Certificate“ a vložíme soubor s certifikátem.  Současně s certifikátem, odesílá ARRL též jméno uživatele a heslo. Tyto dva údaje slouží k přihlášení na web LoTT.

Po vložení certifikátu do TQSL Certificates dojde ke změně červeně označené ikony.


Krok 4 – Uložení certifikátu 

Tento krok není nutný, ale je užitečný. V případě zhavarování počítače, certifikát není jiným způsobem obnovitelný. Proto se doporučuje uložení certifikátu na jiné paměťové medium. Tímto způsobem se dá certifikát přenést i na jiný počítač. Po spuštění TQSL a volby Callsign Certificates se nám objeví seznam certifikátů. Certifikát, který chceme uložit označíme a vybereme „Save a Callsign Certificate“. Příslušný certifikát s označením .p12 uložíme na vybrané paměťové medium.

Krok 5 – Žádost o další certifikát 

LoTW umožňuje přiřadit jednomu uživateli více značek. Též v případě českých stanic je zapotřebí požádat o další certifikát v případě spojení z doby Československa. Máme-li již certifikát pro Českou republiku, postupujeme obdobně, jako jsme postupovali při jeho žádosti. Rozdíl je jen v tom, že musíme vybrat Československo, zadat datum, od kdy máme povolení a datum ukončení 31.12.1992. Dále v okně, které umožňuje certifikát digitálně podepsat, vybereme „signed“ a digitálně podepíšeme původním certifikátem. Též, pokud jsme původní certifikát chránili heslem, musíme toto heslo použít. Ostatní úkony jsou stejné, jako v prvém kroku. Obdobně postupujeme při vydání certifikátu pro závodní značku. Povolení ani identifikační průkaz již na ARRL neposíláme! V tomto případě můžeme využít i webovou stránku LoTW https://lotw.arrl.org/lotwuser/default . Vyplněním jména uživatele a přihlašovacího hesla (oba tyto údaje poslal ARRL e-mailem s certifikátem) je pak možno vstoupit do LoTW. Po volbě „Upload File“ se dostaneme do okna, ze kterého můžeme žádost  přenést do LoTW

 Krok 6 – Tvorba souboru staničního deníku 

Program TQSL umožňuje zpracovat údaje o spojeních ve dvou formátech: ADIF a Cabrillo. Proto je nutno z používaného programu staničního deníku údaje v požadovaném formátu vyexportovat.

 

Krok 7 – Tvorba údajů o umístění stanice 

Po spuštění „TQSL“ vybereme „Station Location“, postupně vyplňíme v okně údaje o umístění stanice při spojeních, které budeme předkládat LoTW. Nakonec lokalitu pojmenujeme – např. OK1MP Praha. Tento krok je možný jen v případě, že jsme úspěšně ukončili „krok 3“

Krok 8 – Tvorba digitálně podepsaného

V „TQSL“ vybereme „Log Operations“. Zde pak máme 2 možnosti, jak s vytvořenýn souborem naložit. Můžeme ho automaticky přes internet odeslat do LoTW – volíme „Sign a log and upload it automaticaly to LoTW“, nebo log uložíme do počítače a do LoTW odešleme pozděli – „ Sign a Loog and save it for uploading later“. Následně zvolíme příslušný  deník ADIF nebo Cabrillo. V případě, že nechceme deník automaticky odesla, v tomto okamžiku zvolíme, kam chceme podepsaný deník „značka.tq8“uložit. Po té ze seznamu lokalit (alespoň jedno bylo vytvořeno v předcházejícím kroku) vybereme lokalitu, klikneme na ní a potvrdíme „OK“.  V dalším si TQSL vyžádá potvzení toho, že volba byla správná. Než program začne spojení podepisovat, vyžádá si též privátní heslo (pokud bylo v kroku 1 zadáno). Po ukončení operace se objeví hlášení, kolik spojení bylo podepsáno a kde je soubor s označením .tq8 uložen.

  

Krok 9 – Odeslání digitálně podepsaného deníku

Odeslání souboru vytvořeného v kroku 8 do LoTW je možno třemi způsoby.

 1. Automaticky při volbě „Sign a log and save it for uploading later“.
 2. Soubor „značka.tq8“ je možno odeslat jako přílohu e-mailu na adresu lotw-logs@arrl.logs, přičemž není nutno udávat žádné další informace.
 3. Navštívit webovou stránku LoTW https://lotw.arrl.org/lotwuser/default . Vyplněním jména uživatele a přihlašovacího hesla (oba tyto údaje poslal ARRL e-mailem s certifikátem) je pak možno vstoupit do LoTW. Po volbě „Upload File“ se dostaneme do okna, ze kterého můžeme data přenést do LoTW.

  V předcházející části jsme si vysvětlili, k čemu slouží LoTW a jakým způsobem se můžeme stát jeho uživateli. Tomu, jak se orientovat na stránkách LoTW, je věnována tato následující část.

Na webovou stránku LoTW se dostaneme přes stránku ARRL http://www.arrl.org/lotw a na ní prostřednictvím přihlašovacího okna "Logbook Users LOG IN". Vyplněním jména uživatele a přihlašovacího hesla (oba tyto údaje poslal ARRL e-mailem s certifikátem) je pak možno vstoupit do LoTW. Na monitoru se nám objeví "Domácí stránka uživatelů deníku".

Na její pravé straně nalezneme údaje o uživateli (značka), odhlašovací políčko "Log Off", údaj o počtu zaznamenaných spojení a počet spojení potvrzených prostřednictvím LoTW. V nabídce pak najdeme:

 1. Home - domácí stránka,
 2. Your QSOs - vaše spojení,
 3. Awards - diplomy,
 4. Find Call - nalezení značky,
 5. Upload File - přenesení souboru,
 6. Your Account - vaše konto.

1. Domácí stránka uživatelů deníku

Mimo již uvedené údaje obsahuje v levé části řadu novinek a poznámek, tak jak se LoTW vyvíjel. V pravé části je pak informace o poslední verzi programu (s možností jeho stažení) a statistické údaje o uživatelích.

2. Vaše spojení

Zvolíme-li toto okno, nalezneme na levé straně menu, které obsahuje:

 1. Query - umožňuje získat informace o spojeních, která jsme do LoTW vložili. Informace o jiných spojeních nelze získat.
 2. Download report - po této volbě můžeme si stáhnout report o spojeních potvrzených prostřednictvím LoTW. Report je ve formátu .ADI. Při zadávání údajů, je možno volit časové období a značku (pokud máme certifikát na více značek).

3. Diplomy

Po této volbě se nám objeví okno, kde v pravé části je uvedeno, že DXCC účet je vytvářen automaticky. Účet pro WAS si musíme vytvořit sami! Dále následuje informace o tom, že v případě certifikátů pro více značek jsou pro ně vytvářeny samostatné účty. V dalším se budeme věnovat diplomům DXCC.

V případě více značek v jedné DXCC lokalitě je možné je spojit do jednoho účtu.

V levé části volíme účty DXCC, nebo si můžeme vytvořit účet pro WAS:

 1. Select DXCC Award Account (při více účtech je možno vybrat značku),
 2. Create New WAS Award Account.

Zvolíme-li účet DXCC, objeví se na levé straně nabídka:

a současně se zobrazí Account Status.

Account Status - stav účtu. Je to tabulka, ve které je pro jednotlivé druhy diplomů uvedeno, kolik zemí je v LoTW potvrzeno, kolik jsme jich předložili DXCC, kolik jich bylo uznáno a jaký je současný uznaný stav zemí celkem a kolik současných.

V pravé části okna jsou poznámky, které se týkají nabídek v menu.

Pod tabulkou o přehledu DXCC se nachází pole View Award Credit Matrix, po jehož volbě se zobrazí tabulka ukazující, které země na kterých pásmech máme potvrzeny.

Account Credits - Po této volbě můžeme získat přehledy o jednotlivých diplomech DXCC včetně údajů o uznaných spojeních nebo těch, o které jsme zažádali, nebo je máme teprve potvrzené (včetně volacích značek a pokud jde o spojení potvrzená prostřednictvím LoTW i údajů o spojeních).

Modify Account - Tuto volbu použijeme, máme-li více značek pro jednu DXCC zemi a chceme-li účty spojit. V následujícím okně, které se nám otevře, uvedeme pod jakou značkou chceme účet vést (odpovídá značce diplomu DXCC, jsme-li jeho držiteli) a označíme, se kterými volacími značkami má být spojen.

Application - žádost. Tato část slouží k podání žádosti o DXCC (doplnění) prostřednictvím LoTW. Postupně se nám otevřou 4 okna.

 1. V části 1 označíme spojení z LoTW, která v žádosti využijeme.
 2. V části 2 uvedeme, zda jsme nebo nejsme členy ARRL a zda žádost zkombinujeme s potvrzením pomocí QSL. V případě kombinované žádosti uvedeme, jakým způsobem QSL předložíme.
 3. V části 3 vyplníme údaje o žadateli.
 4. V části 4 nalezneme údaj o poplatku a uvedeme, jakým způsobem uskutečníme platbu. Následně žádost odešleme - Submit Application.

Application History - historie žádostí. Po této volbě se dostaneme do okna, kde je uveden přehled všech žádostí, které byly podány prostřednictvím LoTW, a jejich stav.

Link Account - Toto pole volíme, jsme-li již držiteli diplomu DXCC a chceme-li DXCC s LoTW propojit.

4. Nalezení značky

V tomto okně můžeme zjistit, zda a kdy námi zadaná stanice naposledy uložila svůj staniční deník do LoTW. Přístup do jiných než vlastních deníků není!

5. Přenesení souboru

Příslušné okno umožňuje vložit deník (.TQ8) do LoTW nebo odeslání žádosti o další certifikát (.TQ5).

6. Vaše konto

Zvolíme-li tuto možnost, objeví se následující nabídka:

Your Activity - vaše aktivity. Po otevření okna se dostaneme k seznamu souborů, které jsme do souboru nahráli, a o výsledku této akce.

Your Certificates - vaše certifikáty. Zde je uveden seznam všech certifikátů, které vám byly uděleny. Tyto certifikáty je možno si v tomto okně stáhnout společně s nastavením TQSL.

Change Password - změna hesla. Po této volbě je možno změnit přístupové heslo k LoTW.

Account Settings - nastavení účtu. V příslušném okně je možno změnit e-mailovou adresu, na kterou ARRL odešle upozornění na blížící se ukončení platnosti certifikátu. Ten má omezenou platnost - na certifikátu jsou uvedena data tříletého období - a je nutno předem požádat o prodloužení jeho platnosti .

Your Messages - vaše zprávy. Sem odesílá ARRL zprávy určené jen vám. Může to být např. informace o tom, že deník LoTW byl spojen s údaji diplomu DXCC a pod.

Payment Credits - platební kredit. Pomocí tohoto okna je možné si předplatit poplatky za potvrzení uznaná pomocí LoTW.

OK1MP, "ok1mp at volny.cz"

© OK1MP, 2007