Přeskočit na obsah

OK Call Book

OK CallBook nabízíme ve formě souborů komprimovaných programem ZIP.

ZIP(XLS)


Soubory byly naposledy aktualizovány k 9
. únoru 2022.

 


 

Soubor samozřejmě neobsahuje údaje o držitelích všech povolení vydaných v OK. Své údaje (a souhlas s jejich vystavením) do něj každý vkládá dobrovolně. Proto prosíme ty, kdo zatím nevyužili příležitosti být v OK CallBooku uvedeni, aby tak učinili, a upozornili na tuto možnost i své přátele a známé mezi radioamatéry, stejně tak i vedoucí operátory radioklubů a provozovatele majáků, převaděčů, nódů PR a pod. - i u těchto zařízení může být adresa provozovatele někomu užitečná k zaslání poslechové zprávy.

Stejně tak prosíme ty, kdo již uvedeni jsou, aby neopomínali své údaje aktualizovat tehdy, kdy se stěhují, nebo se změnilo cokoli jiného v údajích, které již byly zveřejněny; postup aktualizace je totožný s postupem při nové evidenci - je nutno zaslat vyplněný a podepsaný Evidenční lístek. Jedině tak bude mít radioamatérská veřejnost v OK i ve světě k dispozici OK CallBook aktuální, a jedině tak má CallBook ostatně smysl.

Všechny potřebné údaje o způsobu zveřejnění a aktualizace údajů najdete na naší stránce Český radioklub a ochrana osobních údajů v části EVIDENCE pro CALL BOOK.

Podnětem k zavedení do souboru nebo opravě údajů v souboru pro nás bude výhradně zaslání vyplněného a podepsaného lístku "Evidence pro CallBook":

Telefonické vzkazy či e-maily bohužel nestačí (ne proto, že bychom Vám či sobě chtěli komplikovat život zbytnou administrativou, ale proto, že zákon vyžaduje podložení každého údaje autentickým písemným souhlasem dotčené osoby).

Soubor je pravidelně aktualizován vždy po uplynulém kalendářním čtvrtletí. O data pečuje tajemník ČRK s pomocí Václava, OK1FAI, jemuž za spolupráci velmi děkujeme.

 


 

Adresář radioamatérů v OK, stručně řečeno OK CallBook, je radioamatérskou veřejností velmi žádán, od počátku devadesátých let minulého století se však stal problémem: evropské standardy nedovolují zveřejňovat osobní údaje občanů bez jejich výslovného souhlasu nebo bez zákonného důvodu. Od roku 1992 nezveřejňuje ani státní administrativa České repuliky - konkrétně Český telekomunikační úřad - údaje o držitelích vydaných povolení pro radioamatérský provoz, až koncem roku 2005 se na WWW stránkách ČTÚ objevil přehled vydaných povolení - http://www.ctu.cz/ctu-online/vyhledavaci-databaze/databaze-pridelenych-radiovych-kmitoctu-podle-vydanych-pridelu-a-individualnich-opravneni.html?action=amateri (volací znak nutno zadat velkými písmeny), který neobsahuje osobní údaje držitelů. Blíže o této problematice naše stránky Český radioklub a ochrana osobních údajů a Ochrana osobních údajů a radioamatéři. Zveřejňování adresářů radioamatérů se v Evropě, a tedy i v OK, zkomplikovalo. Neznamená to, že by takové adresáře neexistovaly - i na internetu je lze na různých místech najít. Často ovšem nejsou podloženy souhlasem uvedených osob, a aktualita uvedených údajů nebývá spolehlivá.

Po přijetí zákona o ochraně osobních údajů v ČR se proto Český radioklub rozhodl vytvořit adresář radioamatérů v OK, který by plně odpovídal požadavkům zákona, a zejména byl podložen výslovným souhlasem všech, kdo jsou v něm uvedeni. Vzniklý soubor toto cestou dáváme radioamatérské veřejnosti k dispozici.

© OK1MP, 2002