Přeskočit na obsah

Propagujme HAM Radio!

Doba, v níž žijeme, je charakteristická takovou záplavou informací, které dostáváme ze všech stran, že nejsme prakticky schopni je všechny uchopit, zpracovat a vyhodnotit. Díky tomu také rapidně stoupají nároky na nás samé, ocitneme-li se v opačné situaci, kdy sami chceme své okolí upozornit na nový jev či skutečnost. Kdo na to má, použije k propagaci svých zájmů odborných firem, PR agentur. Radioamatéři nejsou z těch, "kdo na to má", a tak musí svou zálibu propagovat sami.

Alfou a omegou naší existence jsou amatérská pásma, bez nich není kde vysílat. Zájem o kmitočtové příděly mají mnozí, nejen radioamatéři. Zejména komerční poskytovatelé telekomunikačních služeb stále hledají nový prostor pro své aktivity, a není na tom nic špatného, neboť tak roste nabídka služeb pro nás všechny. Nejvlastnějším zájmem radioamatérů ovšem je, aby takový "nový prostor" nebyl nalezen na pásmech amatérských. Takové tlaky reálně existují, zejména v oblasti VKV a UKV pásem. Průnik profesionálů na naše pásma má zatím podobu přídělů na sekundární nebo neinterferenční bázi (typicky ISM), časem může ale dojít i k "zakrojení" do pásem samotných.

Mezinárodní telekomunikační unie, ITU, která o přídělech rozhoduje, má prostou a správnou zásadu: Use it, or lose it - používej své kmitočty, jinak o ně přijdeš. Amatéři své - docela bohaté - kmitočtové příděly obhájí jen tím, že je budou využívat, a prokáží tak, že amatérská radiokomunikační služba stále žije. A, jak jsme podotkli i jinde, podstatnou známkou života je růst.

"Radioamatér je přátelský: pomalý a trpělivý provoz, přátelské upozornění a rada začátečníku, vlídná pomoc, spolupráce a ohled na zájmy druhých jsou puncovními značkami radioamatérského ducha." Tak praví čtvrté pravidlo HAM Spiritu, který naši radioamatérští předkové stvořili už v roce 1928. Už oni chápali, že bez péče o radioamatérský dorost nepřežijeme. Pokud na našich pásmech nebude trvale (a s rozumným růstem) živo, přestanou být našimi. Rozsáhlá mezinárodní liberalisační opatření v legislativě pro radioamatéry z roku 2005 přišla možná příliš rychle a v přílišném rozsahu, ale z pohledu dlouhodobých zájmů radioamatérů byla nevyhnutelná.

Tímto způsobem může mnohý z nás udělat leccos dobrého i osobně pro sebe. Neznalost je jedním z nejčastějších zdrojů zla. Mnohdy ani netušíme, jak velmi bychom si usnadnili soužití se sousedy, kdybychom pro ně občas uspořádali neformální "den otevřených dveří" u své stanice. Při přátelském popovídání u kávy (či nečeho chutnějšího) o cílech i trampotách radioamatérského života by si sousedé třeba všimli, že v bytě nemáme portréty bin Ládina ani předáků Rudých brigád, a naše hoby je tedy sice možná pošetilé, ale neškodné. Podobně můžeme ke svému okolí vysílat positivní impulsy propagačními ukázkami při místních a regionálních událostech. Lidé kolem nás by pak třeba byli daleko vstřícnější při našich snahách o získání jejich souhlasu k montáži antén na společném domě, i o něco tolerantnější, když jim náš signál občas "zacvičí" s televisním obrazem či zvukem.

HAM Radio musíme propagovat, nikdo jiný to za nás neudělá. Přiložit přitom ruku k dílu může naprosto každý: Mezinárodní radioamatérská unie, IARU, její národní odbočky, jakou je Český radioklub, regionální odbočky, radiokluby i jednotlivci. Nejúčinnější je samozřejmě průnik do sdělovacích prostředků s celostátní působností, hodnotu má jistě i nápaditý příspěvek v regionálním vysílání či tisku, presentace při společenských, kulturních a sportovních podnicích, či pomoc skautskému oddílu při Jamboree on the Air.

Universální "kuchařka" zaručeně osvědčených receptů k propagaci pochopitelně neexistuje. Pro inspiraci bychom proto na této stránce rádi přinášeli dobré příklady a nápady z každodenního života radioamatérů. Také o Vašem propagačním počinu budeme rádi informovat, dáte-li nám o něm vědět.

Radioamatér opět v TV

• 11. březen 2010

V pořadu Hotel Insomnia (www.hotelinsomnia.cz), což je pořad o kultuře především pro mladé lidi živě přenášený na ČT2 každou druhou sobotu v měsíci, bude tuto sobotu ve 23.10 hostem Michal, OK1SGI.

Josef, OK1ES

15. dubna 2010 k tomu Honza, OK1NP, doplňuje: Na odkazu můžete od času 47:45 sledovat povídání Michala, OK1SGI, v pořadu ČT Hotel Insomnia, který byl odvysílán 13. 3.: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/21054215304-hotel-insomnia/?streamtype=WM3

Radioamatéři a Integrovaný záchranný systém

• 11. březen 2010

V loňském Bulletinu ČRK č. 6 jsme upozornili na podíl ostravských radioamatérů na celosvětové soutěži hasičů z celého světa - Hasičské olympiádě. Při té příležitosti byly na pásmech aktivní speciální stanice a byl vydáván i radioamatérský diplom.

Letos se k tomu v odborném časopisu požární ochrany a Integrovaného záchranného systému objevil rekapitulující článek (fotokopie zde). Je velmi podstatné směrem k IZS radioamatéry připomínat, a ostravským kolegům proto k úspěšnému "průniku" blahopřejeme.

OK2KOJ v ČT2 i na YouTube

• 23. únor 2010

Radioklubu OK2KOJ se podařilo získat body z nejcennějších: 25. listopadu 2009 pronikl do vysílání ČT2. Můžete se podívat zde: http://www.radio.feec.vutbr.cz/ok2koj/, ale i zde http://www.youtube.com/watch?v=b7cc5ZduLgI&feature=player_embedded.

A to je další dobrý tip: podíváme-li se třeba právě na YouTube, najdeme tam radioamatérské tématiky stále více. Jen houšť!

Propagační leták

• 5.říjen 2009

Oslovit a zaujmout - to je asi to nejsložitější, co nás čeká, chceme-li oslovit mladou generaci. Hezky zpracovaný letáček si pro inspiraci můžete stáhnout zde.

Povšimněte si: barvy, spousta obrázků, nemnoho textu. A na obrázcích nejsou zobrazeni zasloužilí členové klubu, jak bývá pošetilým zvykem, ale typičtí představiltelé generace, k níž mluvíme. Že se právě Vám taková "klipovitá" informace nelíbí? Že jste přesvědčeni, že na propagačních materiálech mají být zobrazeny právě Vaše šediny, když jste pro naši zálibu tolik udělali?

To je úplně jedno, Vás získávat už není třeba. Chceme-li někoho oslovit, musíme ho oslovit jeho jazykem, kterému rozumí. Chceme-li opravdu propagovat HAM Radio, nejsou naše privátní libůstky podstatné. Jde o účinnost.

Beda, OK1FXX, k letáku píše:

Opravdu to zafungovalo. Máme zatím dvacítku nových zájemců, kteří po první informativní schůzce jasně projevili zájem o věc - překvapivě si docela podrobně nastudovali stránky OK1KOB a přišli s jasnou představou, co jsme zač a co děláme. A to ve věku 12-15! roků. To v jiné nabídce, jak trávit volný čas docela koukám.

Jasně, taky musím říct B. Marketing je jedna věc, opravdu jsem na to šel průzkumem, co mládež může zaujmout, ale hlavně jsme také rozdali jsme na školách tisícovku letáčků a uveřejnili to v místním, zdarma do 8.000 domácnosti doručovaném radničním plátku.

Přesto to považuji za úspěch.

Elektronická podoba v tiskové kvalitě s možností úprav na míru je ham komunitě samozřejmě k dispozici. Gratis :-)

Přerov oceňuje representaci města radioamatérem

• 18.září 2009

Jsou města, která dokáží docenit, co dělají radioamatéři pro jejich mezinárodní propagaci. A získá-li práce radioamatéra takovéto uznání, jde samozřejmě také o skvělou propagaci radioamatérství.

Jirkovi, OK2QX, srdečně blahopřejeme.

Bambiriáda

• 14.červenec 2009

Na největší celostátní přehlídce organizací pracujících s mládeží (Bambiriáda) jsme představili činnost radioamatérů. Návštevníci mohli vyzkoušet radiový orientační běh, provoz na krátkých vlnách, nebo zapájet vlastní výtvor z drátků. Tyto ukázky pro veřejnost jsou skvělou příležitostí pro představení naší činnosti pomocí různých wokrshopů a prezentací. Také tak lze snadno zaujmout cílovou skupinu dětí a mládeže a představit jim amatérské rádio jako smysluplné trávení volného času.

Michal, OK1WMR

Diplomy ze závodů

• 21.květen 2009

O tom, že i diplomy ze závodů dělají dobrou propagaci, svědčí i následující z contesting.com.

Miloš, OK1MP

[RTTY] 2008 OK DX RTTY Contest Award from [Mike]
To: RTTY Contesting "RTTY at contesting.com"
Subject: [RTTY] 2008 OK DX RTTY Contest Award
From: Mike "k4gmh at arrl.net"
Date: Sat, 11 Apr 2009 23:47:50 -0400
List-post: "rtty at contesting.com"
Hello,
Like to thank the Czech Radio Club for the nice, multicolor certificate for third place (USA winner) in the 2008 OK DX RTTY Contest.
73,
Mike, K4GMH

Tentokrát pracovaly ruce a zkušenosti
- mladí radiotechnici soutěžili

• 28.duben 2009

V krásném prostředí velkého sálu Střediska volného času FOKUS v Novém Jičíně proběhlo krajské kolo v elektrotechnice mládeže. Soutěže, kde mladí od 10 do 19 let prokázali, že sedět právě jen před monitorem PC není důležité. Mimo tu dnes již až příliš zavedenou zvyklost a závislost na PC dokázali, že se učí i pohledu dovnitř, tedy začínají chápat, jak ta elektronika funguje, a jak ji postavit. Aby prokázali, že umí používat i ruce a realizovat znalosti a zručnost, přivezli si na soutěž vlastnoručně zhotovené výrobky i s dokumentací k nim, a pak zde stavěli i náročné elektronické výrobky. V testu znalostí obhájili i své teoretické znalosti. Soutěž pořádal s vědomím MŠMT a s dotací Český radioklub a jeho radioklub OK2KYZ v Novém Jičíně. Zúčastnilo se přes 25 nejlepších z mnoha SVČ a radioklubů moravskoslezského kraje. Perličkou je, že do soutěže navštívené převážně chlapci zasáhla již i děvčata. Šárka Vávrová to klukům pěkně natřela a stala se vítězkou ve své kategorii.

Vítězi se stali: kat. do 12 let Zdeněk KOLBA - Opava; do 16 let Šárka VÁVROVÁ - Frenštát; do 19 let Daniel JANÍK - Nový Jičín. Postoupili do celostátního kola v Hradci Králové. V pomyslné soutěži okresů zvítězili členové kroužku Střediska volného času Opava.

OK2LF

AMPÉR, 17. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky 2009

• 9.duben 2009

ČRK se již potřetí, tentokrát ve dnech 31.3 až 3.4 2009, zúčastnil veletrhu AMPÉR, který se konal na výstavišti v Letňanech.

Díky spolupráci s pořadatelem, firmou Terinvest, která nám poskytla výstavní stánek s vybavením za protislužbu - inzerci v našem časopisu Radioamatér, jsme se opět mohli představit radioamatérské i neradioamatérské, většinou odborné veřejnosti. Po celou dobu se u našeho prezentačního stánku zastavovali známí amatéři, aktivní i ti, kteří se někdy s naším koníčkem setkali. Povídali jsme si a řešili problémy všeho, co se týkalo radioamatérského vysílání, co je nového, jak obnovit licenci, kde lze získat oprávnění, někteří si podali přihlášku do ČRK.

Jako správní radioamatéři jsme se prezentovali i tím hlavním, a to vysíláním na KV a VKV. Díky některým obětavým členům ČRK jsme byli aktivní zejména na KV, kde jsme navázali přes 3500 spojení pod značkou OL9AMPER. Díky velmi pěknému QSL lístku, který od nás všichni za spojení dostanou, tak budou vědět o tomto veletrhu amatéři po celém světě. Byli jsme aktivní i na VKV, bohužel jen pro úzký okruh radioamatérů v Praze a okolí. Na tu nouzovou anténu se více udělat nedalo, ale pro ukázku spojení přímo ve stánku to bylo vyhovující.

Dění ve stánku, jeho vybavení a provoz, po celou dobu obětavě zajišťovali Josef, OK1ES, Světa, OK1VEY, a Jaromír OK1VJV. První den byl přítomen i předseda ČRK Jirka Němec, OK1AOZ, a dále i Miloš, OK1MP.

Myslím si, že naše účast splnila, k čemu jsou tyto akce určeny. Prezentovat činnost a rozsáhlé aktivity našeho občanského sdružení, zejména pro širší odbornou veřejnost, což nám může usnadnit a vytvořit lepší vyjednávací pozici při žádostech o granty a finance na všech úrovních.

Atmosféru dění dokumentuje pár fotografií našeho prezentačního stánku.

Jaromír, OK1VJV

40 let po okupaci

• 20.srpen 2008

V prostorách Senátu Parlamentu ČR dnes uspořádal předseda senátu Dr.Přemysl Sobotka ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha a Národním muzeem mezinárodní konferenci "40 let po okupaci", v níž vojenští historikové z USA, Ruska i ČR hodnotili vojenské aspekty okupace Československa v srpnu 1968, vzpomínkami přispěli také domácí a zahraniční publicisté té doby.

Pozvání se dostalo i Josefovi, OK1PD, který při této příležitosti předal předsedovi senátu, řadě senátorů a vojenským historikům prvá vyhotovení nového CD "Radioamatéři v roce 1968: dokumenty a vzpomínky", jehož je uspořadatelem. Dr.Sobotka poděkoval a vyslovil zcela spontánní potěšení z toho, že i příznivci činností tak zdánlivě okrajových mapují uzlové body své historie.

Obsah CD tvoří vzpomínky OK1PD, OK2LC, OK2PO a OK8YD a fotokopie velkého množství dobových dokumentů. CD bude k disposici u stánku Českého radioklubu na letošním setkání v Holicích.

NON-HANDICAP 2008

• 10.červen 2008

Od 15. do 18.dubna proběhla za účastí zástupců ČRK na výstavišti v Praze - Holešovicích výstava NON-HANDICAP. Návštěvníkům jsme předváděli vysílání přes převáděče, rozdávali letáky ČRK a radioamatérské časopisy, předváděli dětské radiokomunikační zařízení Rádio NIVEA II a zábavnou výuku morse pomocí VENovy metody. Na akci se aktivně podíleli Josef, OK1ES, Stanislav, OK1AGE, Milan, OK1UDN, Pavel, OK1KZ, Petr OK1VEN, Jára, DL1YD, a Petr, OK1DPX.

Přes nepřízeň počasí si na tuto akci našlo cestu dost příznivců našeho hobby a bylo zajímavé vidět na vlastní oči některé držitele licencí se zdravotním omezením, a byla to dobrá ukázka, jak přispět s popularitě našeho hobby.

Velkou měrou se o zdárný úspěch akce zasloužil Q-Klub Příbram.

Josef, OK1ES

ČRK na veletrhu AMPÉR 2008

• 15.duben 2008

Již podruhé měl letos ČESKÝ RADIOKLUB svůj reprezentační stánek na mezinárodním elektrotechnickém veletrhu AMPÉR 2008. Stánek byl veletržní správou TERINVEST poskytnut recipročně za propagaci veletrhu v časopise Radioamatér a propagaci veletrhu při vysílání pod značkou OL8AMPER. V týdnu před zahájením veletrhu zajistil tajemník ČRK Josef, OK1ES, v hale nad stánkem natažení "nouzové" drátové antény. Nouzové proto, že nebyla jiná možnost, než ji natáhnout v těsné blízkosti ocelových konstrukcí. Byl dobrý úmysl po dobu trvání veletrhu ze stánku ČRK vysílat. Bylo zažádáno o příležitostnou volací značku OL8AMPER. Béda, OK1FXX, navrhl a vytiskl příležitostný QSL lístek. Holický radioklub OK1KHL byl vyzván k tomu, aby připravil pro tuto příležitost propagaci letošního srpnového mezinárodního setkání.

V neděli před konáním veletrhu se na stánku sešli předseda ČRK Jaromír, OK1VJV, Milan, OK1UDN, a tajemník Josef, OK1ES. Z Holic přijeli předseda klubu Jirka, OK1OL, a Sveta, OK1VEY. Dovezli propagační tabla Holic i ČRK a tiskový propagační materiál. Veletrh tedy pro nás mohl začít.

V úterý 1. dubna 2008 (ale pozor, to nebyl april) se na stánku ČRK v hale 5 sešli Jaromír, OK1VJV, Jirka, OK1AOZ, Milan, OK1UDN, a tajemník Josef, OK1ES. Později je doplnil Sveta, OK1VEY. Zájem o stánek ČRK byl překvapivý. Nejen, že mezi návštěvníky, ale i mezi vystavovateli bylo hodně radioamatérů. Přicházeli ale i ne-amatéři, ptali se na mnoho rozličných věcí, snažili jsme se jim odpovědět na vše, co je zajímalo kolem problematiky radiového vysílání. Informačních tiskovin byl na stánku dostatek. Byla tu k dostání i starší čísla Radioamatéra a další informační materiál o ČRK i holickém setkání. Tajemník přijal přímo na stánku několik přihlášek nových členů. Chvílemi byl u stánku docela pěkný "pile-up".

Beznadějně však vypadaly pokusy navázat nějaké spojení na klubové FT 1000. Při tom obrovském radiovém smogu, jaký na výstavišti byl, a ještě s tou nouzovou anténou, tomu zpočátku nikdo nevěřil. A přesto se to Josefovi povedlo. Kolem 16 hodiny se povedlo první spojení s ukrajinskou stanicí UR7HBO. V úterý to pak byly ještě 3 stanice. A na další spojení došlo až po "uzavírací hodině". Celkem bylo se značkou OL8AMPER navázáno 390 spojení. Nejvzdálenější místo, kam informace o tom, že se vysílá při příležitosti veletrhu bylo, při spojení se stanicí W3RJ z Pensylvánie. Také nejkratší spojení stojí za zmínku, bylo to s OK stanicí ze sousedního letňanského letiště na 2 m pásmu.

Rušno u stánku bylo po všechny čtyři dny. Milana, OK1UDN, od středy nahradil Miloš, OK1MP. V pátek odpoledne, když veletrh končil, z propagačního materiálu nebylo skoro co balit. A to se nedá říct, že by takových návštěvníků, kteří by si ze stánku brali časopisy a další propagační materiál jen tak, do sbírky, bylo hodně.

Informátoři ze stánku ČRK považují tuto akci za velmi zdařilou a za dobrou propagaci ČRK na veřejnosti. Pokud se povede ji příští rok zopakovat, bude to rozhodně vhodné. Bude co vylepšovat, hlavně kolem propagačního vysílání stanice (příští rok už) OL9AMPER.

Sveta, OK1VEY

90 let spojovacího vojska

Lešany, 30.září 2007

• 30.září 2007

Jak jsme upozornili ve zprávě z 9.srpna, uspořádali při příležitosti 90 let spojovacího vojska Vojenský histrorický ústav Praha, Vojenské technické muzeum Lešany a náčelník spojovacího vojska AČR Den spojovacího vojska, který byl spojen s otevřením nové musejní exposice vojenské sdělovací techniky.

Můžeme či nemusíme mít zálibu ve vojenství, nic tím nezměníme na tom, že přinejmenším z technické povahy věci plyne, že mnoho radioamatérů u spojovací techniky sloužilo i slouží, a že nejeden se podílel na odbojové činnosti (viz naše stránka Radioamatéři, oběti II.odboje), která většinou směřovala k podpoře vojenských operací. A ať máme či nemáme zálibu ve vojenství, z technické povahy věci také plyne, že většina radioamatérů si vojenskou spojovací techniku ráda prohlédne.

Bylo proto milé, že Český radioklub byl pozván, aby se jako jeden v dlouhé řadě partnerů Dne spojovacího vojska v Lešanech zúčastnil. Návštěvníci si díky tomu mohli prohlédnout stánek (doslova) Českého radioklubu s příležitostnou stanicí OL90SV.

Stánek

QSL

Stánek a hosté

OL90SV

Petrovi, OK1CMU, tajemníku ČRK, pomáhal s přípravou a obsluhou stánku tým OK1OHK z Hradce Králové - díky, kolegové. Stánek sousedil s tradičními partnery,

Amatérské rádio a OK1DVA

a celý prostor musea byl místem četných setkání radioamatérů a jejich přátel - šestý snímek je provedeným důkazem, že radioamatérům se u nás špatně nevede.

OK1PD

OK1PFM a OK1PD

OK1VJV

OK1HYN a OK1XU

OK5TR

OK1UHU a OK1XU

Program byl vyplněn spoustou zajímavých ukázek.

Napoleonské vojsko

Zdaleka nejzajímavější ovšem byly exposice musea včetně samostatné exposice o vývoji vojenské spojovací techniky u nás.

Z exposic

Z exposic

Z exposic

Z exposic

Z exposic

Z exposic

Z exposic

Z exposic

Vojenské technické museum v Lešanech u Týnce nad Sázavou doporučujeme pozornosti všech radioamatérů, kteří se zajímají o historii spojovací techniky. Exposice jsou instalovány pečlivě, nápaditě, a právě v takovém rozsahu, aby návštěvník našel to nejpodstatnější a nebyl přitom informacemi a dojmy zahlcen.

AMPÉR 2007

• 12.duben 2007

Ve dnech 27. 3. - 30. 3. 2007 se v Pražském veletržním areálu v Letňanech uskutečnil jubilejní 15.ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER - www.amper.cz.

Dle informací pořadatelů prezentovalo na letošním veletrhu své produkty 826 vystavujících firem, přičemž výstavní plocha přesahovala 37 000 m2. Zahraniční vystavovatelé v počtu 175 zastupovali 27 zemí. Počet návštěvníků dosáhl 51 157.

Letos se na veletrhu AMPER poprvé prezentoval také Český radioklub, a to díky vstřícnému přístupu pořadatele, kterým je TERINVEST, spol. s r.o. - www.terinvest.com. ČRK jste mohli nalézt v hale č.7 a na jeho stánku se postupně vystřídali Ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, Ing. Milan Mazanec, OK1UDN, Stanislav Hladký, OK1AGE, a Petr Čepelák, OK1CMU.

Zájemci z řad návštěvníků měli na stánku ČRK k dispozici rozličné propagační materiály představující občanské sdružení Český radioklub i radioamatérský sport obecně, dále časopis Radioamatér či pozvánky na mezinárodní setkání radioamatérů do Holic. V prodeji byla samozřejmě žádaná CD "Krátké vlny 2007" a také publikace "Požadavky ke zkouškám operátorů". Zpestřením pak byla projekce DVD z expedice 3Y0X na ostrov Petra I. a promítání fotografií z radioamatérské činnosti. K dokonalosti tak chyběla snad již jen živá ukázka radioamatérského provozu.

Bylo potěšující, kolik návštěvníků si cestu ke stánku ČRK našlo. Někteří se divili, že na veletrhu jsme, další pak, že radioamatéři ještě vůbec existují. V každém případě však můžeme říci, že účast Českého radioklubu na AMPERu 2007 byla účelná, proto se budeme snažit, abyste zde nalezli náš stánek i v příštím roce.

Petr, OK1CMU

Autosalon na Floře v Olomouci

• 21.září 2006

DDM Olomouc uspořádal 15. až 17.9.2006 propagační a náborovou akci při Autosalonu na Floře v Olomouci. OK2KWX s klubem OK2KLS ze SPŠE v Olomouci vysílaly na 80 m/2 m a zúčastnily se provozního aktívu. Také elektronici dělali blikače a vystavovali některé výrobky.

Karel, OK2VNJ

První víkendové setkání "Elektronika pro začátečníky ABC"

• 16.prosinec 2005

Vážení přátelé, možná si ještě pamatujete, že u příležitosti 80. výročí Českého rozhlasu byl Český radioklub iniciátorem společné propagační akce Českého rozhlasu, časopisu ABC a společnosti Coca Cola, při níž si mládež mohla připomenout romantické začátky rozhlasu stavbou krystalky s využitím věcí dnes běžných - cívky navinuté na lahvi od limonády (68 závitů drátu CuS o průměru 0,6 mm), sluchátek ke kazetovému přehrávači a germaniové diody.

Radio Coca Cola

Tato akce měla takový úspěch, že redakce časopisu ABC začala zveřejňovat seriál na pokračování s názvem "Elektronika pro začátečníky", ve kterém ing. Mirek Rehák, OK1DII, postupně seznamuje čtenáře se základy radioelektroniky. Protože se tento seriál setkává s velmi kladným ohlasem čtenářů, nechal Český radioklub v letošním roce ze sponzorského daru společnosti Coca Cola natisknout zhruba 350 univerzálních destiček plošných spojů, na kterých si případní zájemci mohou vyzkoušet různá zapojení.

Radio Coca Cola

Zejména pro tyto zájemce Český radioklub ve spolupráci s DDM Hradec Králové uspořádal 1.víkendové setkání "elektronika pro začátečníky ABC". Setkání, které se uskutečnilo 12.-13.11 v DDM v Hradci Králové, se zúčastnilo asi 15 zájemců z řad mládeže ve věku od 11 do 15 let. Náplní tohoto 1. setkání bylo:

  1. minikurs správného pájení,
  2. zkouška jednoduchých tranzistorových zapojení na univerzální desce plošných spojů,
  3. příprava na stavbu malé vysílačky pro amatérská pásma.

Radio Coca Cola

Celé setkání proběhlo ve velmi dobrém duchu, všichni zúčastnění byli věcí velice zaujati a v neděli se jen neradi loučili. DDM v Hradci Králové, potažmo radioklub OK1OHK, zcela jistě zaslouží poděkování za perfektně připravené zázemí, a Mirek, OK1DII, za čas a píli, kterou účastníkům setkání co by lektor věnoval.

Petr, OK1CMU

Rozhledny České republiky

• 6.září 2005

Propagací HAM Radia není jen cílené působení navenek, ale také oživování vnitřního radioamatérského života a hledání nových atraktivních činností. Cestou k tomu mohou být také vtipně koncipované diplomové programy, které mohou přinášet nové motivace. Typickým příkladem ze zahraničí je britský diplom IOTA - Islands on the Air, který radioamatérskou populaci doslova "rozhýbal" a insiproval k návštěvě stovek mořských ostrovů a ostrůvků, přičemž tím, že podržel přísné nároky na kontrolu plnění podmínek, nabídl amatérské veřejnosti program opravdu prestižní.

Podmínky v OK tak ambiciosní podniky neumnožňují, přesto i u nás dnes i v minulosti řada diplomů s dobře volenými podmínkami obohatila domácí radioamatérský život. Čelní DX-mani a contestmani se nad nimi sice obvykle shovívavě usmějí, jenže on zkrátka každý nemá podmínky pro špičkovou práci, a i ta "běžná" radioamatérská populace si zaslouží motivaci k cílům, na něž "dosáhne".

Výborným příkladem posledních let je diplom "Rozhledny České republiky", k jehož vydávání byli inspirování OK1UPU a OK1VPY oblíbeným seriálem v ČT.

Rozhledny ČR

Podmínky diplomu, který se dnes vydává už jen za spojení v pásmu 70 cm, najdete zde, závěrečnou zprávu vydavatele zde. Nechť jsou inspirací pro ostatní.

Konference k 55.výročí navázání diplomatických styků s Mongolskem

• 5.září 2005

Ve dnech 26. a 27.května 2005 proběhla na půdě Parlamentu ČR dvoudenní konference k 55.výročí navázání diplomatických styků s Mongolskem za účasti velvyslanců a několika senátorů ČR a Mongolska. Za ČRK se zúčastnili OK1ES a OK1XC s desetiminutovým vystoupením vysvětlujícím činnost radioamatérů v ČR a zahraničí. Plné znění projevu Josefa, OK1XC:

Vážení mongolští přátelé, dámy a pánové,

ve svém vystoupení bych Vás chtěl seznámit s rozvojem sportovních vztahů v jedné netradiční oblasti, a to v oblasti radioamatérského hnutí.

Nyní k mé osobě: mé jméno je Josef Mikšátko a v létech 1985 až 1988 jsem působil jako diplomatický ataché na československém velvyslanectví v Ulanbátoru, kde jsem měl na starosti veškerou komunikační činnost s naším MZV v Praze. V letech 1992 až 1995 jsem působil ve stejné funkci na našem velvyslanectví v USA ve Washingtonu. V současné době pracuji v ČR v jedné z telekomunikačních firem zabývající se mobilními telefony.

Pro mnohé z Vás je asi pojem radioamatérský sport dosti neznámý. Pokusím se proto vysvětlit, kdo a čím se tímto sportem zabývá. Jedná se o ryze zájmovou činnost lidí ve sféře komunikace na přidělených pásmech, kde mohou za určitých regulí navazovat přímé spojení s lidmi stejných zájmů ve světě. Možná že v současném trendu komunikace po internetu by se řeklo, že tato záliba se pomalu ztrácí, ale není tomu tak, neboť radioamatéři jsou v určitém smyslu lidmi, kteří se zajímají o technickou a provozní problematiku, a tak jsou strůjci dalších nápadů a tím i pokroku. Připomeňme z dávných dob vznik Morseovy abecedy, z Čechů pak Františka Běhounka (který se zúčastnil výpravy k severnímu pólu) a v současnosti např. Františka Jandu, odborníka na předpovědi šíření radiových vln v návaznosti na činnost slunce.

Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, že kdo propadl této zálibě, má neocenitelné zážitky na celý život. Není nic krásnějšího než " brouzdat po amatérských pásmech a navazovat spojení s lidmi v různých částech světa, svádět boj s přírodními podmínkami šíření radiových vln, atd".

V České republice je přibližně okolo 6000 radioamatérů, z nichž převážná část je organizována v Českém radioklubu (okolo 4500). I když se jedná o dost málo početnou komunitu, např. v Japonsku, v USA a v Rusku je v každé z těchto zemí registrováno více jak půl milionu radioamatérů, jsou čeští radioamatéři uznávaným pojmem a v mezinárodních soutěžích se umisťují na předních místech.

Já se tímto koníčkem zabývám 40 let, a to mě přivedlo i na moji pozdější profesionální dráhu. Vždy jsem si přál vysílat z exotických míst, a čím více jsme komunikoval s lidmi stejného ražení, tím více jsem si představoval komunikovat z Mongolska.

Náhle byl tento sen skutečností, a letos v létě to bude 20 let, co jsem poprvé s celou mojí rodinou stanul na mongolské půdě. Mohu jen k tomu konstatovat, že v této době byla spolupráce obou našich zemí ve všech oblastech na vysoké úrovni a počet Čechoslováků až nevídaný, kteří se podíleli zejména na technické pomoci Mongolsku.

Vzhledem k tomu, že již před svým příjezdem do Ulanbátoru jsme měl spojení s mongolskými radioamatéry, vstoupil jsme v kontakt s centrálním radioklubem, kde jsem požádal o registraci a následně mi byla přidělena mongolská volací značka (tzn., že v ten okamžik jsem se stal reprezentantem Mongolska před celým světem). To, co se počalo dít, když jsem se poprvé objevil na amatérských pásmech, to se nedá vypovědět, to se musí zažít.

Využíval jsem proto každé volné chvíle včetně toho, že jsem se zúčastňoval nejvýznamnějších mezinárodních závodů, kde jsem se umisťoval na předních místech ve světě. Za svého působení v Mongolsku jsem navázal více 25000 spojení se všemi světadíly.

Ještě na vysvětlenou: za spojení na radioamatérských pásmech se posílají tzv. QSL lístky, které potvrzují jeho pravost. V té době jako by se svět zbláznil a všichni chtěli mít potvrzení o spojení s Mongolskem, a poštovní schránka v mém pražském bytě dennodenně nestačila náporu dopisů. Díky mým radioamatérským kolegům se dařilo tento nápor zvládat, a i v těchto letech je nádherný pocit, když si povídáte s v podstatě s neznámými lidmi, a ti vám děkují, že jste s nimi měli spojení před těmi dvaceti lety, a že jsem byl jejich první spojení s Mongolskem v jejich životě.

V té době jsem často navštěvoval centrální radioklub v Ulanbatoru, kde jsem snažil pomáhat mongolským radioamatérům, aby dále rozvíjeli svoji činnost a byli známi ve světě. Byl jsem v podstatě jeden z nich. To mě též překvapilo, jaký byl o mě z jejich strany zájem, neboť v tak rozsáhlé oblasti, jako je Mongolsko, bylo cca do 50 radioamatérů. Jednoho dne, když jsem mezi ně přišel, zůstal jsem překvapen. Většina z nich i z těch nejvzdálenějších oblastí přijela, a tak, i když nepřipraven, jsem si s nimi povídal o tomto našem ušlechtilém zájmu, který opravdu spojuje lidi beze všech omezení.

Je mi opravdu dobře u srdce, když se s některými z nich zkontaktuji na radioamatérských pásmech, a vzpomínáme, ale i se dozvídám, že tito tenkrát "kluci" jsou dneska odborníky v telekomunikacích.

K mému tříletému působení v Mongolsku mohu jen dodat, že se zapsalo mezi nejkrásnější roky jak mého života, tak i života mé rodiny.

V roce 2001 jsem zúčastnil české radioamatérské expedice k severnímu pólu na Špicberky, kde se nám podařilo první historické spojení na jednom z radioamatérských pásmech z této oblasti do Čech. Po tomto úspěchu jsme se začali zabývat myšlenkou na další radioamatérskou expedici. Společně s Českým radioklubem a další radioamatérskou nadací OKDXF jsme začali přemýšlet na expedicí do Mongolska. Na základě jednání s PHDr. J.Šímou jsme začali jednat o možnosti jejího uskutečnění, a nakonec jsme se rozhodli pro rok 2006, který bude pro Mongolsko význačný.

Záměr je, aby tato expedice oživila dřívější mongolsko-české vztahy a byla nápomocna při propagaci v široké radioamatérské veřejnosti v roce 800.letého výročí založení mongolského státu.

Expedice by se zúčastnili 4 radioamatéři z ČR, za odbornou část PHDr. J.Šíma a zástupci mongolského radioamatérského hnutí.

Představa je taková, že by bylo zahájeno vysílání z Ulanbatoru a dále pak z lokalit Dzumond, Darchan, Erdenet a Terelz.

Technické vybavení by si členové expedice přivezli, tzn. vysílací zařízení, antény, počítače. Po ukončení expedice by anténní systémy byly darovány mongolskému ústřednímu radioklubu v Ulanbatoru.

Předpokládaní účastníci expedice: PHDr J. Šíma, DRCs, Slavomír Zeller, účastník světových expedic v Pacifiku, USA. Člen OKDXF. Josef Mikšátko, účastní expedic k severnímu pólu, USA, 1985-85 reprezentace Mongolska. Martin Zábranský, účastník expedic k severnímu pólu, do oblasti středomoří, Austrálie. Josef Zabavík, zástupce Českého radioklubu, účastník expedic v Bulharsku, specialista na spojení přes družice, chovatel koní. Dále pak zástupci mongolského radioamatérského hnutí.

Chtěl bych využít přítomnost pana mongolského velvyslance, abych jej požádal o odbornou pomoc při organizování a volbě programu této expedice, abychom tak společně před světem dokázali, že spolupráce je na vysoké úrovni.

Dále využijeme při této organizaci i našeho velvyslanectví v Ulanbatoru.

A z české strany se snažíme získat sponzorskou podporu.

Na závěr bych chtěl říci, že radioamatérský sport není jen pouhá zábava, ale že v případě krizových situací jsou radioamatéři na předních místech při záchraně lidských životů. Poslední takový příklad se udál koncem minulého roku při neštěstí v Asii, kdy indická expedice pracovala z Andaman, po katastrofě přešla okamžitě z radioamatérského provozu do nouzového režimu a byla jediným komunikačním prostředníkem z této postižené oblasti. Měl jsem tu čest s touto expedici navázat spojení.

Při prohlídce prostor parlamentu
(OK1ES a OK1XC uprostřed)

Josef, OK1ES

Regionální tisk

• 24.květen 2005

Je velmi praktické, upozorníme-li na podnik, který pořádáme, sdělovací prostředky, a klidně třeba i tiskové agentury:

"ČESKÉ BUDĚJOVICE 23. května (ČTK) - Radioamatéři, uživatelé občanských radiostanic a členové několika radioklubů z celých Čech, ale i Německa a Rakouska se o víkendu sjedou do Pražáku u Vodňan na Strakonicku. Organizátoři očekávají, že jich dorazí zhruba 300. Kromě výměny zkušeností, nákupu elektronických součástek či jejich výměny se budou moci i osobně seznámit. "Vesměs se totiž znají jen podle hlasu z vysílaček," řekl dnes ČTK jeden z organizátorů akce Jaroslav Muchl.

Setkání radioamatérů, příznivců radioamatérského vysílání a uživatelů občanských stanic má letitou tradici. Místní radioklub s označením OK1OFP je společně s vodňanskými radioamatéry pořádá již počtrnácté. Sraz začne v pátek a potrvá do neděle. "Každým rokem přijíždí víc a víc účastníků, a především pak mladých. Táhne je hlavně to kouzlo neznámého hlasu, takový internet je přece jenom o jedné svítící obrazovce," uvedl Muchl.

V České republice je zhruba 6000 držitelů licencí na radiové vysílání. Většinu radioamatérů sdružuje Český radioklub. Jeho tajemník Petr Čepelák ČTK řekl, že organizace má 3200 členů a zastřešuje přibližně 220 jednotlivých klubů v ČR.

Jan Běhavý fcz

Regionální tisk

• 1.duben 2005

Deníky Bohemia a Moravia uveřejňují v současné době seriály starých fotografií z klubové a sportovní činnosti. V novinách je to vždy celá strana, fotografie lze doplnit několikařádkovým popiskem a po domluvě s redaktorem i krátkým článkem.

Doporučuji všem, kteří ve svých klubových nebo soukromých archívech máte zajímavé fotografie z historie radioamatéření, zejména předválečné nebo z padesátých let, abyste zkusili nabídnout spolupráci redaktorům vašeho okresního vydání (u nás jsou to Krkonošské noviny, ale vychází asi 60 mutací snad v každém okrese včetně Večerníku Praha).

Protože do zdejšího plátku se mi již podařilo probojovat, domnívám se, že by i jinde obdobný materiál, zejména s náborovým textem, přispěl k popularizaci radioamatérství u neradioamatérské veřejnosti.

Beda, OK1FXX

P.S.

Obdobnou akci má také deník DNES, tam je to myslím pod názvem "Z rodinného archívu" a bývají tam fotbalisti, hasiči, zaměstnanci prádelny a já nevím kdo ještě, tak proč ne hamové.

Výstava Sport a volný čas

• 31.březen 2005

Ve dnech 31.3. - 3.4.2005 se na městském výstavišti v Lysé nad Labem uskutečnila výstava Sport a volný čas, na které kolegové z Lysé a z OKDXF připravili velmi hezkou radioamatérskou exposici na takřka profesionální úrovni.

Sama výstava byla převážně komerční záležitostí, kde obyvatelé z blízkého i vzdálenějšího okolí měli příležitost nakoupit si potřeby pro sport a volný čas od textilu až po turistické zájezdy. Tím spíše ovšem akce přitáhla veřejnost, a o to účinnější byly nekomerční presentace zájmových spolků, mezi nimiž radioamatéři rozhodně dominovali.

TNX především OK1AU.

© OK1XU, 2005