Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

Řazení QSL lístků pro QSL službu

QSL služba zpracuje ročně několik milionů lístků a její uživatelé dostávají doručené QSL cca čtyřikrát ročně. To by bylo nemožné, kdyby práce jejich zaměstnanců nebyla usnadněna tím, že všechny lístky, které jí budou svěřeny k distribuci, budou setříděny následným systémem:

Lístky pro stanice OK a OL stanice, prosíme, dejte na začátek nebo konec celé zásilky.

Dále QSL rozdělte do paketů (kdy každý bude představovat zemi DXCC se všemi prefixy, které daná země používá). Následně tyto "pakety", neboli země DXCC, seřaďte postupně, kdy se začíná číslicemi (např. 1A, 3B, 9A….), a poté dále abecedně (např. A4, BY,…..ZS). Na lístku pro stanici, která používá QSL manažera, se výrazně uvede značka manažera (QSL via.......) a QSL lístek se zařadí do "paketu" podle země manažera.

Takto předtříděnou zásilku poté odešlete na QSL službu ČRK na adresu:

QSL služba ČRK

U Pergamenky 3

170 00 Praha 7

Věnujte rovněž pozornost dobrému zabalení zásilky. Obálku např. vyztužit složeným papírem, krabici vyztužit novinami, aby QSL lístky v ní nelítaly, popř., při větším objemu, vyztužit rohy krabice. Vyplatí se dokonce i krabice obalit, např. igelitovou potravinářskou folií, protože nám několikrát přišla od distributora komplet promáčená zásilka.

Děkujeme za spolupráci. Za QSL službu

Josef, OK1ES
© OK1XU, 2005