Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Český radioklub na internetu

Následující text byl publikován v roce 2000 v prosincovém vydání časopisu Radioamatér, platnost faktografie bude tedy postupem času klesat, to snad však nebude platit o obecnějších poznatcích, proto ho přetiskujeme i pro naše čtenáře.


Kdo není vidět na Internetu, ten jako by nebyl. To platí se stále tvrdší neodbytností ve všech sférách života, a samozřejmě i pro radioamatéry. Českému radioklubu se podařilo vývoj zachytit už v roce 1997, a byl v té době z prvních mezi národními sdruženími Mezinárodní radioamatérské unie. Vděčíme za to Alešovi, OK1UUE, a Městské knihovně v Praze, která WWW stránky ČRK nejen hostí na svém serveru, ale umožňuje čtenářům z řad našinců užívat i některé služby vytvořené pro "kmenové" uživatele jejího serveru. Vděčíme za to také solidnímu okruhu přispěvatelů, kteří stránky naplňují vyhledávanými informacemi.

Internet je skvělý informační nástroj. Nejenže jsou na něm informace k disposici kdykoli, komukoli a odkudkoli, ale možný rozsah informací je prakticky neomezený a možné formy presentace nepřeberné: texty, obrazy, zvuky, programy, databáze, katalogy ... To zatím žádné klasické medium nedovolovalo. Vzpomeňme, kolik je diskusí kolem radioamatérských časopisů: že je zveřejňováno příliš málo článků na nějaké téma, zatímco příspěvků na jiná témata je nadbytek, jak je redakce nespravedlivá k jedné zájmové skupině čtenářů a jiným nadržuje atp. Takové žabomyší vojny jsou na Internetu bezpředmětné: informace jsou vystaveny jedna vedle druhé a žádná významně neomezuje prostor pro ty ostatní, protože na pevný disk počítače se vejde ne jeden časopis, ale rovnou celá knihovna, a když se disk naplní, další stojí pár korun. A to nemluvíme o pohotovosti, s níž lze informace zveřejňovat a šířit - to žádný časopis či noviny nedokáží. A nemluvíme ani o tom, že Internet je medium svrchovaně demokratické, protože prostor ke globální presentaci kohokoli a čehokoli je nabízen už i u nás za ceny velmi dostupné.

Záměrem při tvorbě stránek ČRK je využití výhod trvalé dostupnosti většího objemu informací. Počet radioamatérů, jejichž mateřštinou je některý světový jazyk, dovoluje v odpovídajících zemích často vydávat tiskem radioamatérské provozní příručky, manuály a podobně. Malý počet česky mluvících čtenářů něco takového nedovoluje, hlavně z ekonomických důvodů. Stránky ČRK proto mají za cíl stát se trvale aktualisovanou příručkou radioamatéra, v níž budou shromážděny dlouhodobě platné informace ze všech oborů ovlivňujících radioamatérství v OK. Stránky jsou rozděleny do několika rubrik:

 • přehled HOTTEST NEWS informuje o nejnovějších aktualisacích stránek,
 • stránky aktualit, jedna z domova a z ČRK (zde lze najít i zápisy z jednání ČRK, rozpočty a podobně), druhá ze světa a z IARU (zde jsou zveřejňovány hlavně informace o jednáních IARU). Mezi aktualitami je i pravidelná předpověď podmínek šíření od Franty, OK1HH, a momentálně i informace o nových provozních předpisech,
 • dvě trvale platné stránky, jednak informace o radioamatérství pro neamatérskou veřejnost, jednak překlad zásad Ham Spiritu,
 • Váš Český radioklub obsahuje vše o ČRK: stanovy, složení rady a přehled odborných managerů, přehled kontaktů, informace o členských službách včetně QSL služby, informace o členství a přehled radioklubů,
 • Mezinárodní radioamatérská unie obsahuje stanovy IARU a informaci k jejímu 75.výročí,
 • Navštívili jsme.., která poskytuje prostor pro příspěvky o radioamatérských cestách do ciziny,
 • Radioamatérské dění v ČR obsahuje přehledy převaděčů a sítě PR, informace o rozličných radioamatérských aktivitách v ČR, jako je družicový program, diplomový program, sportovní telegrafie, ARDF, radioskauting apod.,
 • Radioamatérský provoz obsahuje seznam DXCC, přehled referenčních čísel IOTA, bandplány, přehledy zkratek a Q-kódů, hláskovací tabulky, přehled družic, informace o DXingu pro začátečníky, rady, jak se naučit telegrafii, informace o provozu přes převaděče apod.,
 • Contesting s podmínkami, výsledky a rozbory tuzemských závodů,
 • Právní kompendium shrnuje domácí telekomunikační předpisy, související předpisy, výňatky z Radiokomunikačního řádu, informace o doporučeních CEPT, obecné úvahy o problematice práva na zřízení antény, TVI a BCI, homologace radioamatérských zařízení a telekomunikačním tajemství,
 • Radioamatérské majáky s přehledem KV a VKV majáků od Franty, OK1HH,
 • Zajímavé radioamatérské stránky s pěti stránkami odkazů včetně přehledu všech známých radioamatérských stránek v OK (pokud tam ta Vaše není, dejte nám vědět),
 • závěrečná rubrika O těchto stránkách obsahuje obecnou informaci o stránkách včetně právních aspektů, reflektor se čtenářskou reakcí a archiv s neaktuálními stránkami.

Paralelně s českými stránkami je k disposici i omezenější anglická verse, která jednak obecně informuje o radioamatérech v OK, jednak poskytuje informace zahraničním amatérům, kteří se chystají navštívit ČR. Větší část je přeložena rodilým mluvčím, což přináší četné positivní ohlasy z ciziny.

K navigaci na stránkách slouží mapa stránek a fulltextový vyhledávač. Čtenáři se mohou zaregistrovat na listserveru, pak jsou e-mailem informováni o každé změně stránek, vyhodnocovatelé závodů sem zasílají výsledky, pořadatelé setkání pozvánky, je zde šířen ARRL DX Bulletin atp.

Často se mezi účastníky listserveru rozeběhne diskuse. Rubrika FORUM v BBS české sítě packet radia musí unést nejen argumenty typu "skopová hlava vymyslela", ale už i "místní smilstvachtivé samice" a "můj unavený penis", takže hlouběji směrem ke stoce už snad ani klesnout nemůže, což je nanejvýš smutné. Diskuse na listserveru ČRK, ačkoli je rovněž nemoderovaná, se drží na korektní úrovni. Kdo si přeje v klidu debatovat na radioamatérská témata a neumazat se přitom o citované lahůdky, kdo nechce zakopávat o chronické výlevy osůbek, které nedokáží víc, než skvělý dar svobody, jehož se nám dostalo, promrhat ve vulgaritě, demagogii a útocích proti všemu a všem, prostě ten, kdo se chce bavit a ne otravovat, ten je na diskusním serveru ČRK vítán s příslibem, že kdyby i sem někdo zavlekl údy v jakékoli podobě, diskuse nemoderovaná se změní v moderovanou tak, aby neutrpělo bohatství názorů a myšlenek, ale sprostotě byla postavena hráz.

V současnosti jsou stránky ČRK souborem 150 českých a 30 anglických textů a 60 dalších souborů určených ke stažení. Tyto soubory jsou komprimovány, což je občas kritisováno, důvodem je však snaha šetřit jak prostor na discích Městské knihovny, tak peněženky uživatelů zkrácením času potřebného k přenosu.

Z celkového uvažovaného rozsahu stránek se během tří a půl roku podařilo zpracovat něco mezi jednou polovinou až dvěma třetinami. V současnosti je připravován malý slovníček radioamatérských pojmů, dost vážně je promýšlena otázka, zda a jak rozšířit stránky i o technickou náplň. Internetové presentace jiných sdružení IARU ji také neobsahují, a jde spíše o doménu individuálně publikujících autorů. Uvidíme.

Grafické řešení je střídmé, bez rámečků, skriptů, zvuků a jiných efektů. Tvůrci mají na paměti běžného amatéra, který je k Internetu připojen telefonní linkou a exhibice grafiků mu drasticky zvyšují telefonní účet. Navíc na profesionální grafický návrh nejsou prostředky, a ty amatérské obvykle nedopadají nejlépe...

Stránky mají velmi dobrý ohlas z domova i z ciziny, přichází několik vlídných e-mailů týdně. Z domova je na hlavy autorů příležitostně vylit i onen příslovečný kyblík špíny, nebo je časem potěší direktivy všelijakých ředitelů zeměkoule. Převaha dobrých a konstruktivních reakcí spolu s tím, že okruh přispěvatelů přijal pojetí stránek za své a umí s ním své texty sladit, však činí z přípravy a správy stránek činnost milou, ba i radostnou, a to je - v porovnání s jinými zkušenostmi s nehonorovanou prací ve prospěch české radioamatérské komunity - vzácné.

WWW stránky se postupem doby staly takřka hlavním informačním zdrojem Českého radioklubu. Došlo k tomu mimoděk. Vždyť jako radioamatéři máme už delší dobu svou vlastní obdobu Internetu - packet radio, a to by jistě mohlo k informování amatérů ze strany ČRK posloužit podobně, jako Internet. Jenže tak, jak se našla skupina amatérů ochotných pracovat na internetové presentaci, tak se - bohužel - nenašla skupina ochotná působit na packet radiu - škoda. Nutit nikoho nelze, už proto, že jde a vždy půjde o práci dobrovolnou a nehonorovanou. Snad by se nějaký dobrovolník mohl najít mezi těmi, kdo kvůli omezeným informacím ČRK na PR nejvíc křičí, protože intensita křiku je jistě dána hlavně starostlivostí o dobré využití packet radia a o dobrou informovanost radioamatérů...

Samozřejmě: přístup na Internet nemá dosud každý. Podle různých zdrojů ho má asi 15 % obyvatelstva ČR. Jenže radioamatéři nejsou běžné obyvatelstvo. Vyhraněný zájem o sdělovací techniku je určitě vede k tomu, aby o přístup k Internetu jako k technické novince a k vynikajícímu zdroji technických informací usilovali mnohem intensivněji, než běžná populace, a je u nich také jistě větší podíl technických profesí, u nichž lze očekávat možnost přístupu v zaměstnání. Proto asi nebude příliš přehnaný odhad, že možnost pracovat s Internetem má mezi radioamatéry dvou- nebo i trojnásobek běžné populace, tedy třetina, možná i polovina. Zejména však toto číslo rychle roste a poroste, protože cena téměř všeho, co je k připojení k Internetu potřebné, trvale klesá. Troufáme si tedy předpokládat, že Internet přestal být mediem jen pro vyvolené, a že i stránky ČRK oslovují nepřehlédnutelnou část radioamatérské veřejnosti.

Takže: vítejte na URL http://crk.mlp.cz (dnes: http://www.crk.cz)! A máte nějakou zajímavou informaci, nápad nebo text, který stojí za zveřejnění? Sem s ním! Za pár minut ho může vidět celý svět.

© OK1XU, 2000