Přeskočit na obsah

Jihočeský kraj

České Budějovice 15.10.2001

Zápis z voleb krajského manažera ČRK a krajské odbočky ČRK

Dne 13. října 2001 u příležitosti podzimního setkání Jč. radioamatérů v objektu DDM České Budějovice se uskutečnila volba krajského manažera ČRK a krajské odbočky ČRK ve smyslu usnesení přijatého na sjezdu ČRK dne 21 . října 2000.

Volbu řídil jmenovaný krajský manažer ČRK za Jihočeský kraj pro rok 2001 Václav Kočvara, OK1HCE.

Přítomní radioamatéři některých okresů Jč. kraje navrhli své zástupce do zmíněných funkcí. Řídící voleb představil navržené jednotlivé zástupce krátkou charakteristikou činnosti v radioamatérské odbornosti.

Následně dal řídící voleb hlasovat. Navržení radioamatéři byli převážnou většinou zvoleni. Rovněž byl zvolen většinou hlasů přítomných krajský manažer ČRK.

Složení funkcionářů radioamatérství za ,Jč. kraj:

krajský manažer ČRK Ing. Petr DRAXLER, OK1AYU (Minská 2778, Tábor)
členové krajské odbočky ČRK
Dan ŠŤÁHLAVSKÝ, OK1DSD
Bohuslav KOUTEK, OK1FJW
Jaroslav ALBRECHT, OK1HBO
Bohuslav ŠIKL, OK1VVC

Na setkání radioamatérů přednášel o expedici radioamatérů na Špicberkách Pepík OK1XC a volbám byl přítomen tiskový mluvčí ČRK Petr Čepelák, OK1CMU.

Zpracoval: Václav Kočvara, OK 1 HCE

© OK1XU, 2002