Přeskočit na obsah

Liberecký kraj

13.říjen 2004

Zápis z krajské konference radioamatérů libereckého kraje

Konference se konala dne 10.10.2004, od 17:00 hod, v Kinoklubu Smržovka. Pozváno bylo písemně všech 50 individuálních členů, a všech 9 zástupců radioklubů libereckého kraje. Zúčastnilo se 36 členů ČRK, a dva hosté. Seznam na přiložené prezenční listině. Nezúčastnil se nikdo z OK1KAM, a OK1KFQ, tedy z Liberce. Stejně tak nepřijel nikdo z Č. Lípy (OK1KNR).

Po přivítání účastníků, seznámil přítomné Ludvík, OK1VEA se situací kolem převaděče OK0B. Radioklub dostal od ČRa výpověď z prostor ve kterých je zatím na Černé Studnici umístěn. Pokud nedojde k dohodě s ČRK o financování nájmu, bude převaděč demontován, a pravděpodobně přemístěn na jinou lokalitu. V úvahu jich připadá několik, bohužel žádná není tak dobrá jako stávající. V každém případě by došlo k výraznému omezení dosahu do některých směrů. Dle ústní informace z ČRK se počítá s financováním nájmu OK0B. Vzhledem k nadcházejícímu sjezdu ČRK, záleží spíš na tom, jak se k tomu postaví nové, posjezdové vedení ČRK.

Honza OK1MIQ využil příležitost, a zveřejnil úmysl, vydat diplom, k výročí povýšení Smržovky na město, od kterého uplyne v květnu příštího roku 100 let. Diplom by měl mít vzhled povyšovací listiny, tisk by mělo hradit město Smržovka. Podmínky diplomu budou včas zveřejněny.

Jirka, OK1UON, po seznámení přítomných s výsledky své práce krajského manažera, oznámil svoji rezignací na na tuto funkci z osobních důvodů. Do funkce byl navržen jen jeden kandidát, Ludvík Deutsch OK1VEA, který byl posléze veřejným hlasováním zvolen. Většina pro, tři se zdrželi. OK1VEA poděkoval za důvěru, a doufá, že jednou tato funkce bude k užitku.

Poté se slova ujal člen VV ČRK, Jaromír, OK1VJV, a vysvětlil některé postoje ČRK před nadcházejícím sjezdem. V diskuzi, která se potom rozproudila, vyslovilo několik účastníků podporu stávajícímu vedení ČRK, nenašel se nikdo, kdo by vystupoval negativně proti ČRK. Jaromír OK1VJV musel vysvětlovat jaký je mechanismus voleb na sjezdu, jaké komplikace mohou nastat. Diskuse přešla posléze do volné debaty.

Zdravé jádro kolektivu sedělo do 23 hod. kdy bylo donuceno se rozpustit, nastávajícím pracovním týdnem.

Jen dvě poznámky na závěr.
1. Je škoda, že konference byla svolána tak narychlo, a nemohl se zúčastnit nikdo z "opoziční" kandidátky do rady.
2. Vzhledem k tomu, že kritizovat je snadné, ale něco dělat je těžší, jsem se rozhodl, přihlásit se jako kandidát, do rady ČRK.

Na Smržovce dne 10.10.2004.

Zapsal: Ludvík Deutsch OK1VEA

ověřil: Pavel Chvalina OK1XEB Jiří Knejfl OK1UON


5.říjen 2004

Pozvánka

na krajskou konferenci radioamatérů Libereckého kraje

kde: Kinoklub Smržovka

kdy: v neděli 10.10.2004 v 17:00 hod.

kdo: každý kdo má chuť přijít, posedět, popít, podiskutovat. Myslíme, že setkání venku je dost, a tak svoláváme jedno do hospody. Pozvání přijal i Jaromír OK1VJV jako zástupce ČRK.

program:
informace o OK0B
zpráva o činnosti dosavadního krajského manažera
volba nového krajského manažera - připravte si, prosím, návrhy kdo by to mohl dělat
volná diskuse, jak o současnosti, tak budoucnosti ČRK
očekáváme také návrhy na místo příštího setkání, nebo chcete-li konference.

Zváni jsou všichni, členové i nečlenové ČRK, zastánci ČRK i opozice.

Občerstvení je možné - Pizza i jídlo, pivo světlá 10o a 12o Gambrinus.

Parkování: kolem Malého náměstí, podle Kinoklubu u chodníku, kdo se nevejde, je velké parkoviště na nám. T.G.M, asi 5 min. od Kinoklubu.

Případné dotazy na tel. kr. man. 605 701 507. nebo večer na OK0B.

Navigace v neděli na S21, t.j. na 145.525 MHz cca od 15:00hod.

Liberec

Na konferenci zvou krajský manažer Jiří OK1UON, a Ludvík OK1VEA. Přijďte v hojném počtu, ať se tam sami nebojíme.

V Jablonci nad Nisou 4.10.2004.


12.leden 2002

Zápis z krajské konference ČRK Libereckého kraje
konané dne 8. 12. 2001 v Liberci

Přítomni : Radiokluby OK1KKT, OK1KAM, OK1KJA, OK1KFQ, OK1KEP, OK1OST reprezentující 92 členů ČRK v Libereckém kraji.
Radioklub OK1KKT-zástupce OKlVEA
Radioklub OK1KAM-zástupce OKlUN
Radioklub OK1KJA-zástupce OKlVJV
Radioklub OK1KFQ-zástupce OKlJMS
Radioklub OK1KEP -zástupce OKlUON
Radioklub OK1OST-zástupce OKlFJX
Další účastníci dle přiložené prezenční listiny.

Průběh konference:

 1. 10.15 - Zahájení
 2. 10.20 - Prozatímní krajský zmocněnec ČRK Jaromír Voleš, OKIVJV, informuje o současných strukturách organizace zájmové činnosti, informuje o počtech členů a kolektivních stanic ČRK v Libereckém kraji. Rovněž seznamuje přítomné s vybranými pasážemi organizačního řádu ČRK.
 3. 10.30 - Volba krajského manažera. Navrženi jsou dva kandidáti. Prvním je Jiří Knejfl, OK1UON, z Jablonce nad Nisou. Druhým je Ludvík Deutsch, OK1VEA, rovněž z Jablonce nad Nisou. Oba navržení kandidáti se svou nominací souhlasí.
  Pro Jiřího Knejfla se vyslovili zástupci kolektivních stanic OKlKFQ, OKlKEP a OKlKAM a 1 individuální člen. Dohromady získal Jiří Knejfl 60 hlasů. Pro Ludvíka Deutsche se vyslovili zástupci kolektivních stanic OK1OST, OK1KKT a OK1KJA a 4 individuální členové. Dohromady získal Ludvík Deutsch 37 hlasů.
  Krajským manažerem ČRK v Libereckém kraji byl řádně zvolen pan JIŘÍ KNEJFL, OK1UON.
  Kontakt na krajského manažera :
  Adresa: Sadová 15, 466 01 Jablonec nad Nisou
  Telefonní spojení: 0428/318 623, 0605/701 507
 4. 10.45 - Diskuse o případném zřízení výboru krajské odbočky ČRK, OK1VJV informuje o náplni práce výboru. Přítomní souhlasí se zřízením výboru jednomyslně. Shromáždění tedy doporučuje vytvoření výboru krajské odbočky ČRK v Libereckém kraji. Přítomní se shodují, že by každý z 9 radioklubů Libereckého kraje měl mít svého zástupce ve výboru krajské odbočky. Termín jmenování zástupců jednotlivých radioklubů do výboru krajské odbočky ČRK není časově omezen. Informace o průběhu krajské konference bude zveřejněna v časopise Radioamatér.
 5. 11.00 - Volná diskuse. OK1VJV informuje o finančním krytí aktivit ČRK. Jaromír Baxa, OK1JBX, informuje o současných aktivitách radiového orientačního běhu na místní i celostátní úrovni.
 6. 11.10 - Zakončení krajské konference ČRK Libereckého kraje.

Zápis vypracoval: Štěpán Voleš, OK11JSV, zápis ověřil : Jaromír Voleš, OK1VJV

© OK1XU, 2002