Přeskočit na obsah

Pardubický kraj


15.prosinec 2004

Zápis z konference Pardubického kraje

Dne 10.12.2004 se v rámci setkaní radioamatéru v Pardubicích - Starých Čivicích uskutečnila konference členů ČRK Pardubického kraje. Podle posledního seznamu ČRK má kraj Pardubice 156 členů ČRK. Podle prezenční listiny se konference zúčastnilo 36 členů, to je 23 %.

Seznam zúčastněných členů ČRK Pardubického kraje: OK1ADT, OK1AIT, OK1BBF, OK1BI, OK1CAU, OK1CDJ, OK1CDK, OK1CPU, OK1DOZ, OK1DUO, OK1FGZ, OK1FPL, OK1FRG, OK1FRY, OK1FWG, OK1HEH, OK1IFT, OK1JAF, OK1JDF, OK1MBR, OK1MHZ, OK1MIN, OK1MNI, OK1MUK, OK1ND, OK1PBB, OK1SAT, OK1SRD, OK1SW, OK1TDO, OK1VDJ, OK1VEY, OK1ZAT, OK1ZHU, OK1ZL a OK2BRV.

Jako hosté: OK1VJV, OK1VHF, OK1FXX a dále kolem padesátky dalších OK z jiných krajů a nečlenů ČRK.

Na programu byly dva body:

  1. Volba do krajské odbočky a krajského manažera,
  2. informace OK1VJV o jednání okolo nových PP.

Nebyl podán žádný návrh na změnu obsazení a proti žádnému členu nebyla námitka. Zúčastnění členové ČRK Pardubického kraje jednohlasně zvolili obsazení krajské odbočky a krajského manažera z minulého období:

  • Ondra, OK1CDJ - okr. Pardubice
  • Ivan, OK1PI - okr. Chrudim
  • Bedřich, OK1DOZ - okr. Pardubice - krajský manažer
  • Sveta, OK1VEY - okr. Pardubice
  • Jarda, OK1DUO - okr. Ústí n.Orl.

Poté předseda ČRK, OK1VJV, informoval o jednání okolo nových PP. Přes výzvu k debatě se nikdo nepřihlásil.

Zapsal: Richard, OK1SAT


16.říjen 2004

V pondělí 25.října 2004 se uskuteční tradiční setkání radioamatérů ve Starých Čivicích u Pardubic.

Poslední letošní setkání radioamatérů v Čivicích u Pardubic bude v pátek 10.prosince 2004. Zkusíme pozvat zase nějaké prodejce. Bližší info bude zde a na konferenci hampce. Bude přítomen i tajemník ČRK OK1CMU a tak bude možnost zaplatit členské příspěvky a nechat si přivést a poslat QSL. Protože sjezdem ČRK skončí funkční doba pro krajského manažera Pardubického kraje, bude provedena jeho volba. Přivezte si návrhy.

Béda, OK1DOZ


27.leden 2004

Zápis z krajské konference Pardubického kraje

Konference Pardubického kraje se uskutečnila v rámci pravidelných setkání pardubických radioamatérů, na kterou byli zváni všichni radioamatéři kraje, jak členové, tak i nečlenové Českého radioklubu. Zúčastnilo se i 21 radioamatérů z Hradeckého a Středočeského kraje jako hostů. Za radu ČRK byli přítomni i Láďa OK1IVZ a Sveta OK1VEY.

Z pozvaného počtu 182 členů ČRK v kraji se zúčastnilo 42 členů, což bylo 23% voličů.

Bedřich OK1DOZ přivítal účastníky a zahájil konferenci i předvánoční setkání úvodním slovem k zúčastněným.

Za ČRK pozdravil Sveta OK1VEY, který všem přiblížil účel volby krajského manažera.

Z řad členů vystoupil s příspěvkem Zdeněk OK1ZL, který vyjádřil nutnost dobrého zástupce kraje, jako člověka společenský zběhlého, schopného prezentovat zájmy kraje.

Snahou bylo získat zástupce z každého okresu jako kandidáta.

Z fóra byli proto navrženi tito kandidáti na funkci krajského manažera: Ondra OK1CDJ - okr. Pardubice Ivan OK1PI - okr. Chrudim Bedřich OK1DOZ - okr. Pardubice Sveta OK1VEY - okr. Pardubice Jarda OK1DUO - okr. Ústí n.O.

Provedenou volbou ke spokojenosti všech voličů - členů ČRK Pardubického kraje byl zvolen do funkce manažera Bedřich OK1DOZ, který funkci přijal. Zbývající čtyři kandidáti budou jeho spolupracovníky.

Radioklub OK1KHL z pověření sekretariátu ČRK otevřel na konferenci stánek, kde nabízel publikace ČRK, Holické sborníky a přebíral QSL lístky pro QSL službu.

V průběhu konference uživatelé paketu složili příspěvky na provoz nódu OK0NH a bbs OK0PHL.

Volba a diskuse při konferenci i průběh samotného předvánočního setkání proběhly v přátelském prostředí.

14. prosince 2001 zapsal: Rosťa OK1DXF

© OK1XU, 2002