Přeskočit na obsah

Středočeský kraj

12.únor 2009

Několik posledních odstavců odstupujícího Krajského manažera ČRK pro Středočeský kraj

Neratovice 11. 2. 09

Vážení přátelé a kamarádi,

s termínem VI. sjezdu ČRK mi končí funkční období "radiohejtmana" (název jsem si půjčil od Bedřicha OK1FXX). Avšak ve funkci končím z více důvodů.

Funkce, o které mi bylo známo jen to, že dotyčný má pro členy ČRK v daném kraji získávat finance od nově vzniklých krajských samospráv, jsem se dobrovolně ujal v roce 2001. První a zároveň poslední "Valná hromada členů ČRK pro Středočeský kraj" se konala v říjnu v předsálí pražského kina KD Krakov. Dostal jsem od účastníků "důvěru" a začal pracovat prohlášením o neplatnosti volby. A protože ani náhradní volby nepomohly, Rada ČRK rozhodla v této věci mým jmenováním. Ještě jedna schůzka s volbou se konala před V. sjezdem ČRK v pražské restauraci NA KOVÁRNĚ. Dále asi tři schůzky jsem měl přímo v budově SSS ČR se zástupci ostatních odborností, jednu poradu v zasedací místnosti KÚSK a jedno školení v sále ÚAMK (obě poslední akce proběhly i s ostatními zástupci jak za SSS ČR, tak i některých dalších občanských sdružení v kraji). K nim lze ještě připočítat účast na akci "Sport pro všechny" v Kladně, dvě návštěvy výjezdního zasedání Rady ČRK v Hradci Králové a jedno hostování v Plzni při krajské konferenci našich kolegů. Po půl roce jsem předal první žádost o grant v podatelně KÚSK, který byl vyřizován během tragických povodní. Celkem se podařilo sestavit žádost o grant vícekrát, ale finance (přesněji část) jsme dostali pouze dvakrát. Jednu KÚSK žádost zcela zamítl. Poslední pokus nevyšel z důvodu zapomenutého podpisu, na který jsem zapomněl Petra OK1CMU upozornit (a který jsem nemínil falšovat, SRI, i takové chyby se stávají). Zakoupili jsme tedy pro zápůjčky FM ručku s FM mobilkou a k nim později i pět PMR staniček, měřák MFJ-258, dvě VKV antény typu bílá hůl a koaxy pro RK, dotoval se tisk QSLí pro RK s opravou střechy jednoho RK. Materiál k zápůjčkám je na sekretariátu ČRK.

Ještě jednou VY TNX všem těm, kteří se účastnili našich schůzek a kteří pomohli při výběru třeba TRXů nebo antén (a byli to i kolegové z jiných krajů). Zrovna tak VY TNX starším i začínajícím kolegům z Kladna při akci "Sport pro všechny". A též VY TNX vedení a zaměstnancům ČRK, zejména Petrovi OK1CMU a pí Ermlové (výborná to ekonomka) za naprosto perfektní práci na přípravě i ukončení každého grantu. Pracoval jsem desítky hodin a něco jsem samozřejmě platil i za cesty, a to téměř bez náhrad (jednou náhradou bylo proplacení kupónu k mobilu, protože jsem dost v daném čase provolal + cestovného do Hradce a Plzně). Nenechal jsem se odradit ani nízkou účastí na VH, ani přečtením internetových poznámek typu "Kdyby v kraji raději dali peníze na povodně..." (nevím, zda kraj nebo ČRK z financí od kraje), či vyřčení opileckých slov "Ty jim sloužíš..." (asi jako vedení ČRK). Přesto jsem rád, že se mi něco málo podařilo, že jsem některým mohl být alespoň trochu něčím nápomocen. Doslechl jsem se ještě někdy v roce 2004, že takový úspěch neměl ani žádný radiohejtman a ani žádný zástupce z našeho kraje z ostatních odborností, což mne mile potěšilo a zároveň překvapilo.

Na KÚSK ale nastaly dvě podstatné změny. Už od grantu na rok 2003 "přitvrdil" spolufinancováním, což se ale zdá být jako dobrý tah z jeho strany, ne vždy ale dá na to, co je požadováno. Posunul termín vyhlášení grantů na podzim, což je pochopitelné. Pro mne se stal právě termín první vážnou překážkou, neboť se v tom čase už připravuji na druhou sezónní QRL, po které následuje "vánoční běsnění". Zejména čas hrál svou roli už na podzim 2004, kdy se rozhodlo, že budu mít nadále 2. QRL. Od té doby jsem ve funkci nemohl být aktivní. Také před necelými třemi roky nastaly zásadní změny v mém osobním životě. A asi v poslední řadě jako aktivní člen a hospodář našeho RK pomáhám zpracovávat žádosti o dotace pro naši mateřskou organizaci AVZO, a to jak od KÚSK, tak i od našeho města (díky jim se objevilo pár nových věcí nejen v našem KáeMGéčku). To má pro mne hlavně tu výhodu, že nemusím nikam jezdit na schůzky (vše se odehrává v našem areálu a nejvíce přímo v RK), navíc podklady dostanu od vedoucích ostatních kroužků, o zbytek se postará Jirka OK1UDJ (předseda RK i AVZO). Z uvedeného vyplývá, že se již nadále nemohu starat o HAMy v našem kraji, přesto nabízím mému nástupci pomocnou ruku. A hned upozorňuji, že je to dlouhodobá a často náročná práce ve svém volném čase. Daly by se (dle porady na KÚSK) spolufinancovat nejen nákupy techniky, ale také by mělo projít proplacení nájmu a energií (RK, převaděče a majáky), cestovné a například opravy budov.

Závěrem. Před časem jsem ve svých souborech našel rezignaci před Holicemi 2006 pro vedení ČRK (kterou jsem nikdy ale neodeslal) s poznámkou "snad někdo přijde s dalším dobrým nápadem na projekt". Ve skutečnosti by měli členové ČRK přicházet s nápady, o jejichž realizaci by se měl pokusit radiohejtman. Přátelé, přihlásí se do funkce někdo?

Všem 73, Leoš!
OK1ULE@OK0NAG.#BOH.CZE.EU / ok1ule(crk.cz) / OK1ULE (ICQ & Skype) / 604801488

 


12.říjen 2004

Neratovice 12.10.2004

Zápis schůzky KM ČRK pro Sč. kraj s volbou KM,
konané 9. 10.
v salónku restaurace NA KOVÁRNĚ, PRAHA - Holešovice, Partyzánská ul.

Vážení přátelé, členové ČRK v našem kraji, mou povinností je Vám předložit následující zápis.

Přítomni: OK1ULE, OK1AGE (zároveň za vedení ČRK), OK1UU, OK1WR, OK1URT, OK1VW, OK1VHV, OK1URA, OK1DOM, OK1ZKL a OK1MG (zároveň za vedení ČRK).

Host: OK1AOZ (jeden z tří kandidátů na předsedu ČRK).

Tři se omluvili předem a jeden poté.

Schůzka zahájena v 15:25 a ukončena ve 20:40.

OK1ULE přítomné přivítal a zároveň poděkoval za čas, který věnovali této akci. Program se trochu od plánu odchýlil - některé body splynuly. V úvodu jednání se představil Jirka OK1AOZ.

K bodu 2) INFO o průběhu dosavadní činnosti KM. Shrnutí několikaleté práce ve prospěch členů ČRK Sč. kraje. O několika schůzkách: dvakrát s KM ostatních krajů, třikrát s kolegy za ostatní svazy v našem kraji v Sdružení technických sportů a činností ČR / Sdružení sportovních svazů ČR, jedenkrát ohledně grantů na půdě KÚSK s představiteli Odboru školství, mládeže a tělovýchovy na straně jedné a zástupci různých občanských a sportovních sdružení na straně druhé minulý měsíc a také jedenkrát seminář o statutárních fondech z EU s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj a České rozvojové agentury v letošním létě. A poté samozřejmě INFO o průběhu prací na třech grantech.

K bodu 3) INFO o možnostech. Statutární fondy EU: v podstatě pro sport jako takový nejsou, jsou spíše pro rozvoj regionu, kde je možnost se připojit; velice přísné podmínky; projekt musí vypracovat agentura; i zde je samofinancování; pro naši činnost tedy spíše neuskutečnitelná záležitost, alespoň zatím. KÚSK: oproti loňskému roku jsou podmínky v některých parametrech přísnější a v některých naopak; je možno proplatit i el. energii a nájem; nedostane-li žadatel nic (jako my na letošní rok), nemusí to ještě znamenat chybu na straně žadatele, ale jen také to, že ne všem může KÚSK vyhovět. Možnost (v příštích letech spíš nutnost) z grantu v rámci možností proplácet alespoň z části údržbu i el. energii a nájmy za převaděče, majáky a nódy. Do budoucna (dle názoru Standy OK1AGE, Honzy OK1UU a Jirky OK1AOZ) se očekává od krajských odboček právní subjektivita - takže má-li někdo z řad HAMů ve Sč. kraji znalosti v účetnictví (profesionál se určitě někde najde), bude zvlášť vítán - to samé platí o takovém manažerovi, který je schopen vést po odborné stránce tým několika lidí (co se týče účetnictví a vedení organizace, nemá současný KM žádné zkušenosti ani kvalifikaci).

K bodu 4) Vyhlášení voleb. V pátek 8. 10. po 14. hodině dostal KM INFO od Petra OK1CMU, že na IN a PR nedošel žádný hlas. Proto KM navrhl, že nemá naprosto žádnou cenu na schůzce hlasovat (potřeba shody 25 % členů ČRK v kraji dle současného Organizačního řádu ČRK). Nicméně KM přítomným dal najevo, že má v této funkci snahu pokračovat (jmenováním rozhodne sjezd nebo Rada ČRK, která z něj vzejde).

K bodu 5) Diskuse a závěr. Tento bod tak trochu proběhl už předem. Hovořilo se na témata jako krajské odbočky a jejich právní subjektivita, sjezd ČRK, co dělalo současné vedení špatně a co naopak, proč nejsou někteří v ČRK a proč po minulém sjezdu odešla cca čtvrtina HAMů od ČRK, zda CW pro vstup na KV ano nebo ne; jaký VKV/UKV TRX do projektu; jak závodíme nebo jen rozdáváme body; vesměs se probralo to, o čem se píše už několik měsíců na IN stránkách a v PR.

PR: OK1ULE@OK0NAG
IN: ok1ule@centrum.cz
TEL: 604801488
ADR: OK1ULE, Leoš LINHART, Na výsluní 1296/8, 277 11 NERATOVICE

 


5.říjen 2004

Neratovice 25. 9. 2004

INFO krajského manažera ČRK pro Středočeský kraj o grantu KÚSK na rok 2005

Vážení přátelé, členové ČRK v našem kraji,

před více jak měsícem jsem dal INFO do PR, na WWW ČRK i do Ra, který v týdnu byl rozeslán (dnešní INFO se ale v č. 6 Ra pochopitelně neobjeví).

Grant KÚSK na rok 2005

V pondělí 20. 9. jsem na WWW KÚSK našel dokument "Grantové řízení z Fondu sportu a volného času na rok 2005 (17.9.2004)" - odkaz je v následující závorce (http://www.stredocech.cz/article.asp?thema=1833&category=), nebo http://www.stredocech.cz/ > Školství > Granty.

Tak jako v minulosti, i letos je zde vyhlášeno celkem pět programů. Naše činnost se "vejde" do pátého bodu "Podpora činnosti sportovních klubů, zájmových sdružení a občanských sdružení včetně úhrady osobních výdajů trenérů". Z části by to mohl být i bod čtyři "Sportovní akce krajského, republikového a mezinárodního významu pořádané v regionu Středočeského kraje do 31. 12. 2005" - zde ale tak maximálně "M ČR dětí a mládeže v radiotechnice". Žádosti se podávají do 5. 11. 2004 včetně - platí datum poštovního razítka nebo razítka na podatelně KÚSK. O grant může požádat fyzická i právnická osoba. Já se opět pokusím požádat o finance za celý kraj, či to nechám na nově zvoleném "rádiohejtmanovi".

Zároveň jsem obdržel pozvánku na schůzku s Mgr. Romanem Jarošem, vedoucím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy do zasedací místnosti KÚSK na 22. 9., kde se sešlo asi dvacet lidí, kteří zastupují své organizace. Důležité INFO rád poskytnu na naší schůzce 9. 10.

Mé INFO o uplynulém období (bod 2) programu schůzky 9. 10.) zminimalizuji, raději bychom měli spolu projednat možnosti (bod 3)) a vymyslet obsah žádosti o grant.

DFM, že se nás sejde dost, v salónku musíme každý něco utratit, aby se nemusel z financí ČRK platit nájem. Jinak jsem byl v týdnu upozorněn, že se o víkendu nevaří hotová jídla, takže guláš nebude, nicméně výběr je docela slušný.

VY TNX za přečtení a předem i za Vaši účast. NSHL s Vámi se těší Leoš OK1ULE.

PR: OK1ULE@OK0NAG
IN: ok1ule@centrum.cz
TEL: 604801488
ADR: OK1ULE, Leoš LINHART, Na výsluní 1296/8, 277 11 NERATOVICE

 


20.srpen 2004

Neratovice 18. 8. 2004

INFO krajského manažera ČRK pro Středočeský kraj o grantech Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen KÚSK) a pozvánka na krajské volby se setkáním

Vážení přátelé, členové ČRK v našem kraji, PSE, věnujte chvilku času na přečtení následujících řádek.

Granty KÚSK na roky 2004 a 2005

Musím všem s lítostí oznámit, že na letošní rok jsme od KÚSK nedostali, bohužel, žádnou finanční podporu. Důvod nám není znám, možná došlo k nějaké chybě v jeho vypracování, možná se úředníci KÚSK rozhodli proto, že jsme již peníze dvakrát po sobě dostali, dokonce i nemalou částku loni vrátili. Škoda toho času, peněz (z kasy ČRK i z kapsy mé) a několika probdělých nocí. I když mě to velice mrzí, nemohu jim to mít zazlé, bylo to svobodné rozhodnutí několika komisí, Rady kraje, Zastupitelstva kraje ad. Byla-li to pak má chyba, tak se všem hluboce omlouvám. Byl to první grant ze tří, který v našem kraji vůbec nevyšel.

V době psaní těchto řádek ještě nebyl grant na rok 2005 vyhlášen, ale počítám, že někdy na přelomu září a října už bude. INFO pak dá do PR (rubrika CRK) a na WWW stránky ČRK (http://www.crk.cz/CZ/REGSTREDOCESKYC.HTM) už nově zvolený "rádiohejtman". Nový krajský manažer by se měl pokusit nejen na příští rok opět získat nějakou finanční dotaci.

Volby krajského manažera ČRK ve Středočeském kraji

Zvu Vás tímto na volby, spojené s neformálním setkáním do příjemného salónku s kapacitou cca 30 osob restaurace NA KOVÁRNĚ v Praze - Holešovicích, Partyzánské ul., a to na sobotu 9. 10. 2004 od 15:00 hod.

Program:

 1. Prezence,
 2. INFO o průběhu mé dosavadní činnosti,
 3. INFO o možnostech,
 4. Vyhlášení voleb a
 5. Diskuse a závěr.

Dále následuje neformální posezení, povídat si můžeme o čemkoliv. Tímto plním jednu z několika mých povinností. Důvodem voleb je jak blížící se konec mého funkčního období, tak značný nedostatek mého času.

Volit můžete na setkání, i prostřednictvím PR (OK1CMU@OK0PCC) a IN (crk@crk.cz). Adresy jsou na ČRK a přímo na Petra (který se lépe dostane na svou PR ADR), abych nebyl nařčen z manipulování s hlasy. Agendu ohledně hlasů povede Petr OK1CMU, případně si zvolí za sebe jiného nástupce. Uzávěrka v obou sítích bude v pátek 8. 10. v 10:00 SEČ. Platí vždy jen jedna z možných tří možností volby, proto doplňte, PSE, hlas svého kandidáta o svou CALL (případně CALL těch, kteří Vás požádají o zprostředkování, nemají-li sami takovou možnost). Volba platí na následující funkční čtyřleté období (období mezi sjezdy).

PSE, kdo se může zúčastnit, ať přijede. Může se stát, že někdo přijde i s docela zajímavým nápadem k projektu.

Zvolil jsem toto místo proto, že když už jsme se nesetkali ve větším počtu na první valné hromadě před třemi roky, tak snad do takovéhoto prostředí Vás už zavítá více. Za salónek je zaplacena záloha. Objednáno je pak přes dvacet porcí guláše, abychom nemuseli platit pronájem. ČRK by měl zaplatit nějakou minerálku, ostatní si platíme sami. Posedět budeme moci až do pozdních hodin. Restaurace je vpravo před viaduktem ve směru od nádraží Holešovice k Výstavišti.

VY TNX za přečtení a předem i za Vaši účast. NSHL s Vámi se Těší Leoš OK1ULE.

PR: OK1ULE@OK0NAG
IN: ok1ule@centrum.cz
TEL: 0604801488
ADR: OK1ULE, Leoš LINHART, Na výsluní 1296/8, 277 11 NERATOVICE

 


2.listopad 2003

Neratovice 2. 11. 03

NZ VŠEM,

tento pátek (31. 10.) jsem na ČRK Petrovi OK1CMU předal disketu, na které byly mé tři dokumenty pro KÚSK (Odbor školství, mládeže a sportu). Texty jsme pak ještě poopravili a zároveň doplnili o další náležitosti, včetně vyplňování formuláře žádosti o grant, některé přílohy Petr už připravil. Takže jsem odpoledne, před odchodem do QRL, podal doporučeně obálku na poště v Neratovicích.

A co v té obálce bylo - o co za náš kraj žádám?

Kromě dalších, většinou povinných, dokumentů (formulář žádosti /a to i na disketě v elektronické podobě/, ověřená kopie Stanov ČRK, kopie o přidělení IČO, čestné prohlášení /že ČRK není vůči státu a kraji dlužníkem, např. soc. a zdrav. poj./, čestné prohlášení /že souhlasíme s Petrem OK1CMU s veřejným uvedením svých jmen a adres dle příslušného zákona/ a kopie našich pověřovacích listin /Petr jako tajemník ČRK a já jako krajský manažer ČRK/) obsahovala mé obsáhlé dokumenty. Všechny dokumenty byly jen zaktualizovány, žádost o grant víceméně přepsány (však to není můj první grant). Dokumenty mám jako kopii, pokud nestačí následující INFO, tak dokumenty v RTF (Word V6) mohu zaslat - jsou i u Petra na ČRK.)

První (stránkový) dokument obsahuje zhuštěný text s názvem "Hlavní popis Českého radioklubu a radioamatérské činnosti", jednoduše: náplň naší činnosti, kolik je v Sč. kraji členů a RK, dle jakého zákona a vyhlášky se řídíme apod., to aby věděli, že vůbec existujeme.

Druhým (čtyř stránkovým) dokumentem je vlastní žádost, jednoduše: "Úvod k žádosti Českého radioklubu o finanční podporu" - že žádost se skládá ze čtyř základních kategorií: první se týká podpory mládeže, druhá nákupu ANT pro nód, třetí tisku QSLí a čtvrtá (rozdělená do dvou částí) nákupu materiálu členům ČRK ve Sč. kraji pro krátkodobé a dlouhodobé zápůjčky dvaceti sad (jednoho závodního TRXu pro VKV a pak také pro KV).

- I. kat. - podpora dětí a mládeže ve Sč. kraji nákupem věcných cen (radioamatérské stavebnice, poháry, plakety, medaile, ale i tisk sad QSLí při jejich účasti v závodech a soutěžích, pro ně určených (M ČR dětí a mládeže v elektrotechnice s M ČR juniorů na VKV, Velikonoční závod dětí, Závod mládeže na VKV a Polní den mládeže), celkové náklady jsou 5 000,- Kč.
- II. kat. - podpora nódu OK0NCN v Benešově u Prahy nákupem user ANT, typ X300 za cenu 2 390,- Kč.
- 3. kat. - podpora členů ČRK tiskem dvaceti sad kvalitních QSL lístků ve fotokvalitě po tisíci kusech za cenu 29 500,- Kč.
- 4. kat. - nákup závodních FT-1000 MP Mark V Field za 119 690,- Kč a IC-910H za 121 308 Kč.

Bod Cena
I) 5 000,- Kč
II) 2 390,- Kč
III) 29 500,- Kč
IV) 1) 119 690,- Kč
IV) 2) 121 308,- Kč
_________________________
Celkem 277 888,- Kč
(Pozn.: z toho KÚSK maximálně 75 %, tj. 208 416,- Kč, ČRK maximálně 25 %, tj. 69 472,- Kč * ceny jsou včetně DPH 22 % * u TRXů jsou navíc započítány doplňky.)

Třetí (pěti stránkový) dokument obsahuje podrobnější informace o ČRK a naší činnosti, jednoduše: "Členství v Českém radioklubu" - zmínka o slevách. "Potřebné povolení a další legislativa" - že je třeba mít koncesi (od 15 let, jinak už od 10 let na jinou CALL), že se řídíme dalšími předpisy a další podrobnosti. "Všeobecně" - že se řídíme HAM spiritem, že se závodí a experimentuje na VKV i KV několika druhy provozu, že jsou i další pásma, s kterými ale nemáme nic společného (CB a dle GP). "Činnost závodní" - popisuji asi tak cíle závodů, jejich typy a další podrobnosti. "Činnost soutěžní, diplomová a expediční" - opět podrobné INFO o této činnosti. "Práce s mládeží" - uvádím kromě kroužků také závody pro ně. "QSL lístky - QSL služba ČRK" - INFO jak asi a proč pracuje QSL služba a také proč si QSLe vyměňujeme a co asi na nich je. "Call Book - adresář radioamatérů a další publikační činnost" - že se už je tento seznam, že ČRK vydal Přípravy ke zkouškám, mapu ČR atd. "Provoz převáděčový a majáků a sítě Packet Radio" - že máme tato zařízení. "Radioamatérská setkání a prezentace na veřejnosti" - INFO o Holicích a dalších menších setkáních ve Sč. kraji. "Činnost konstruktérská a experimentátorská" - že tedy jen nevysíláme, že existuje i tato činnost. "Činnost SWL, DX a QRP" - že jsou i další obory a co obnáší.

73,
Leoš!

OK1ULE@OK0PPR.#BOH.CZE.EU
* ok1ule@nagano.cz
* 604801488.

PS 1: SRI, nedělal jsem žádnou schůzku se zástupci RK, neb podporovat jen RK nelze - ČRK si musí připlatit, když KÚSK přitvrdil. Čekal jsem chvíli na vyjádření vedení ČRK - když jsem zjistil, že VV ČRK rozhodl kladně, tak jsem udělal projekt tak, aby vyhovoval všem členům, tedy RK, těm, kteří jsou členy ČRK VIA RK, přímým členům. Z části (QSLe) se týká i SWL, na které jsme zatím nějak nepamatovali.

PS 2: Teď se ještě naučit modlit a začít chodit do kostela, aby nám dotace byla přiklepnuta alespoň z části.

PS 3: Víc dělat nemohu (nebo to neumím) a méně (nebo vůbec nic) se mi rozhodně také nechce.

 


24.květen 2003

Zápis ze schůzky

konané 15. 5. 2003 od 16:30 hod. v zasedací místnosti budovy bývalého STSČ ČR (od 1. 5. 2003 Svazu sportovních činností České republiky) k projednání přiděleného grantu

Přítomni: OK1ULE (OK1KMG, NERATOVICE), OK1URA s OK1DII (OK1OSA, SÁZAVA), OK1VW (OK1KBC, ČESKÝ BROD), OK1VKC s OK1FAI (OK1KUT, KOLÍN) a OK1HPX (OK1KRJ, MĚLNÍK), dále pak OK1CMU jako host za ČRK. Nikdo se z neúčasti neomluvil.

Přátelé,

i když na více jak třicet RK v našem kraji nebyla účast vysoká, jsem rád, že byla alespoň nějaká. Zatím mi nebylo známo, že by někdo jiný o grant požádal. Současně se zápisem a třetí variantou projektu je poštou zaslán na KÚSK dopis o vývoji a změně projektu (podmínka Smlouvy mezi KÚSK a ČRK), kterou musí ale KÚSK odsouhlasit. V příloze je třetí verze projektu; v hranatých závorkách je odůvodnění; částky vlevo jsou z původní a vpravo pak z této verze projektu.

Následující INFO je od vedení ČRK a ze schůzky

 1. Už na schůzce krajských manažerů v Hradci Králové (26. 4. 2003) podal INFO Miloš OK1MP spolu s Jaromírem OK1VJV, že opravu střechy v Českém Brodě je nutno svěřit odborné firmě (určité záruky na kvalitu práce a nižší daň na materiál). Na naší schůzce OK1ULE doporučil, aby si členové OK1KBC provedli vlastní výběrové řízení; OK1HPX poté podotkl, že pro snížení částky (nepřekročení 15 000,- Kč) by mohli někteří členové stavební firmě vypomáhat (příprava a přesun stavebního materiálu apod.).
 2. OK1CMU informoval, že finanční situace ČRK není natolik příznivá, aby nás dotoval (lze počítat s částkou možná tak do 1 000 Kč).
 3. OK1ULE provede na nákup materiálu mezi obchodníky výběrové řízení e-mailem. Každý prodejce dostane seznam materiálu, kde vyplní cenu, záruční dobu a případně také deklaruje doplnění výrobku o český návod. Dotaz je směrován na pultové ceny s nákupem na paragon a platbou v hotovosti. Nákup zajistí OK1ULE ve spolupráci s OK1CMU.
 4. INFO k novému bodu II) 3). OK1HPX informoval, že PMR kmitočty jsou v pásmu 446 MHz s výkonem do 0,5 W, že na těchto kanálech je stále čilejší provoz, takže právě zde by mohli být nalezeni potenciální mladí zájemci o radioamatérství; současně navrhl vybrat TRXy, které mají nabíječku (provoz na obyčejné baterie je drahý). V případě, že by KÚSK nesouhlasil, je tam jako další varianta tisk QSLí pro přímé členy ČRK (podmínky obdobné jako v následujícím bodě).
 5. INFO k bodu III) 1). OK1ULE provede na tisk výběrové řízení a osloví zástupce za OK1KKD a OK1KJB. INFO o tiskárně dostanou zástupci zmíněných RK a zároveň o těchto RK tiskárna. Proplacení proběhne hromadně fakturou, RK pouze předloží návrhy a poté si je odsouhlasí. Podmínky: QSLe budou ve fotokvalitě, a to po 1 000 kusech; v případě, že. by zájemce chtěl více kusů, musel by si je doplatit; na QSLích by měla být fotografie, vztahující se k našemu kraji (tedy určitě ne Jihočeská chalupa, Sněžka, západ u moře apod., i když motivy jsou to hezké) a INFO, že tisk financoval KÚSK v rámci své grantové politiky - závazné instrukce pak dostane ještě jednou každý zájemce.
 6. INFO k bodu III) 2). Tak jako předchozí dva body, i tento je zatím otevřen. OK1ULE se bude snažit prosadit rozšíření tak, jak je uvedeno v třetí verzi projektu, zatím totiž není znám počet dětí v celorepublikovém kole. Zpětně proplatit cestovné, stravné a náklady za ubytování dětem nelze. Jedná se o nákup drobností (stavebnice, měřáky apod.) pro zúčastněné děti a mládež v obou kolech jak této soutěže, tak i v provozní soutěži (zde dle výsledků za loňský rok). Zajistí OK1ULE ve spolupráci se Sváťou OK1TAM a Vláďou OK1IVZ.
 7. I letos platí body o půjčkách (i když jsme je na schůzce neprobírali, vztahuje se i na loňský grant).

Návrh projektu KÚSK - jaro 2003 - 3. verze

I) a) ČESKÝ BROD, OK1KBC - 1 - TRX IC-910H. Odsouhlaseno dle druhé verze projektu.
80 200,- Kč 0,- Kč
I) a) ČESKÝ BROD, OK1KBC - 2 - Oprava střechy. [Slušovické buňky jsou postaveny vedle sebe, nelze logicky opravovat střechu jen u jedné; jedná se navíc o zajištění sklonu střechy - INFO od zástupce OK1KBC. Rozdělení financí souvisí s bodem II) 1) a) novým bodem II) 3).] Odsouhlaseno dle první verze projektu.
15 000,- Kč 15 000,- Kč
I) b) NERATOVICE, OK1KMG - 1 - rotátor G-1000DXC. Odsouhlaseno dle druhé verze projektu.
35 790,- Kč 0,- Kč
I) b) NERATOVICE, OK1KMG - 2 - koaxiál RG 213 US. Odsouhlaseno dle druhé verze projektu.
3 600,- Kč 1 350,- Kč
I) c) MĚLNÍK, OK1KRJ - 1 - TRX FT-897. Odsouhlaseno dle druhé verze projektu.
48 450,- Kč 0,- Kč
I) c) MĚLNÍK, OK1KRJ - 2 - koaxiál RG 213 US. Odsouhlaseno dle první verze projektu.
4 500,- Kč 4 500,- Kč
II) 1) a) TRX TH-F7E. Zrušit. [Oproti předchozí verzi projektu zde došlo ke změně v bodě I) a) - 2), kam se odtud přesunula částka 7 500,- Kč. Proto zařazen nově bod II) 3).] Odsouhlaseno.
14 990,- Kč 0,- Kč
II) 1) b) TRX FT-1000 MP Mark 5. Odsouhlaseno dle druhé verze projektu.
133 250,- Kč 0,- Kč
II) 1) c) TRX IC-910H. Odsouhlaseno dle druhé verze projektu.
80 200,- Kč 0,- Kč
II) 2) a) ANT KV tuner MFJ-969. Odsouhlaseno dle druhé verze projektu.
9 995,- Kč 0,- Kč
II) 2) b) Měřící přístroj MFJ-269. Odsouhlaseno dle druhé verze projektu.
19 990,- Kč 0,- Kč
II) 3) Nákup MPR TRXů. [Návrh OK1HPX; jedná se o možné zapůjčení mezi mladší operátory a jejich vrstevníky, čímž bychom se mohli pokusit zajistit nové operátory; počet závisí na ceně za kus. Místo PMR TRXů možnost tisku QSLí pro přímé členy.] Z části odsouhlaseno (první část).
0,- Kč 6 000,- Kč
III) 1) QSLe pro čtyři RK. [Na schůzce se přihlásili OK1KUT a OK1OSA; OK1ULE dále navrhl OK1KKD (dlouhodobé vyhodnocování závodů, tedy za práci pro ostatní) a OK1KJB (vítězství v "Závod mládeže 2002" a nejlepší výsledek za náš kraj v "Polní den mládeže 2002" - zde ostatní odsouhlasili RK, který měl nejlepší výsledky v závodech do osmnácti let).] Odsouhlaseno dle první verze projektu.
6 000,- Kč 6 000,- Kč
III) 2) Krajské kolo soutěže Mistrovství dětí a mládeže v elektrotechnice. [Možnost o rozšíření i na celorepublikové kolo soutěže a o nejlepší výsledek v našem kraji v "Provozní soutěž pro děti a mládež 2002"; záleží na počtu přihlášených dětí.] Odsouhlaseno dle první verze projektu.
10 000,- Kč 10 000,- Kč
------------------------------
461 965,- Kč 42 850,- Kč

 


16.duben 2003

Pozvánka na schůzku,

která se koná 15. 5. 2003 od 16:30 hod. v zasedací místnosti (páté patro) budovy STSČ ČR, na adrese U Pergamenky 3, PRAHA 7. Důvodem je projednání přiděleného grantu se zástupci členských RK ČRK i s přímými členy ČRK v našem kraji.

Přátelé,

pravděpodobně víte, že jsem koncem listopadu 2002 odevzdal přihlášku o grant KÚSK. Jedná se pro náš kraj již o druhý grant od tohoto úřadu.

Projekt je rozdělen opět do tří kategorií. V první kategorii je podpora RK na základě jejich požadavků. V druhé kategorii je nákup materiálu pro krátkodobé i dlouhodobé zápůjčky členům ČRK (RK i fyzickým osobám). A ve třetí kategorii je podpora RK tiskem QSL a podpora technické soutěže mládeže. Vše se pochopitelně vztahuje k našemu kraji.

Předminulý týden mi Petr, OK1CMU, sdělil, že jsme dostali 40 000,- Kč (necelých 10 % požadované částky), poté podepsal Petr smlouvu s KÚ o dotaci - částka by měla být na kontě ČRK do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy.

Protože je i letos rozpočet snížen, musí se nákup materiálu také zkrátit. A právě proto se s vámi chci setkat v Praze. Předkládám tedy změněný návrh k projednání na uvedené schůzce. Poznámka je v hranatých závorkách, vlevo je uvedena cena původní, vpravo pak cena nová. Součet je přes čtyřicet tisíc, předpokládám, že ceny trochu spadly, navíc by nějakou částkou mohl přispět ČRK, což se ale ještě nestačilo projednat.

DFM, že se dostavíte v hojném počtu připraveni se svými návrhy. Už nyní se mi mohou hlásit zájemci o QSLe - bude-li více zájemců, bude se losovat právě na schůzce. (Samozřejmě, tak jako loni, po schůzce budu provádět výběrové řízení.)

Z této schůzky zašlu na KÚ upravený seznam, aby byla splněna jedna z podmínek smlouvy.

73 & těším se NSL i NSHL,

Leoš OK1ULE.

Návrh grantového řízení KÚ Sč. kraje - jaro 2003 - 2. verze

I)
a) RK ČESKÝ BROD, OK1KBC - 1 - TRX IC-910H. Zrušit. 80 200,- Kč 0,- Kč

I)
a) RK ČESKÝ BROD, OK1KBC - 2 - Oprava střechy dvou obytných buněk (nové zastřešení a výměna okapů odbornou firmou). Snížit rozpočet. [Řádně opravit alespoň buňku s nejvíce poškozenou střechou.] 15 000,- Kč 7 500,- Kč

I)
b) RK NERATOVICE, OK1KMG - 1 - rotátor na KV YAESU G-1000DXC. Zrušit. 35 790,- Kč 0,- Kč

I)
b) RK NERATOVICE, OK1KMG - 2 - 80 m koaxiálu RG 213 US. Snížit rozpočet. [Bude jen jeden stožár, takže stačí 30 m.] 3 600,- Kč 1 350,- Kč

I)
c) RK MĚLNÍK, OK1KRJ - 1 - TRX FT-897. Zrušit. 48 450,- Kč 0,- Kč

I)
c) RK MĚLNÍK, OK1KRJ - 2. Nákup 100 m koaxu RG 213 US. Ponechat. [Jsou tři svody u sebe.] 4 500,- Kč 4 500,- Kč

II)
1)
a) TRX TH-F7E. Ponechat. [Jedná se o použití pro "TRASA".] 14 990,- Kč 14 990,- Kč

II)
1)
b) TRX FT-1000 MP Mark 5. Zrušit.133 250,- Kč 0,- Kč

II)
1)
c) TRX IC-910H. Zrušit. 80 200,- Kč 0,- Kč

II)
2)
a) ANT KV tuner MFJ-969. Zrušit. 9 995,- Kč 0,- Kč

II)
2)
b) Měřící přístroj MFJ-269. Zrušit. [Z minulého grantu máme alespoň do pásma 2 m.] 19 990,- Kč 0 000,- Kč

III)
1) QSLe pro čtyři RK. Ponechat. [V minulém grantu bylo pět sad; nakonec loni byl zájem, snad bude i nyní.] 6 000,- Kč 6 000,- Kč

III)
2) Krajské kolo soutěže Mistrovství dětí a mládeže v elektrotechnice. Ponechat. [Je nutno podporovat; loni dal ČRK cca 90 tisíc, protože už tuto soutěž nehradí MŠMT; proplacení cestovného, za ubytování, stavebnice apod.] 10 000,- Kč 10 000,- Kč

------------------------------
461 965,- Kč 44 340,- Kč

 


12.únor 2003

Přátelé,

ve čtvrtek 30. 1. odnesl Petr OK1CMU na KÚSK Závěrečnou zprávu o grantu na rok 2002, což byla poslední etapa této práce. Podstatnou část jsem připravil já, účetnictví pí Ermlová, fotku Petr OK1HPX a QSLe členové jednotlivých RK. Závěrečná zpráva obsahovala poděkování a také popis situace po říjnu 02. Ostatní už byly přílohy: 1) pozvánka na pracovní schůzku se zástupci radioklubů kraje na 8. 8. 02 s návrhem 2. verze projektu (příloha pozvánky), 2) dopis vedení ČRK o vývoji grantu s žádostí o vysvětlení některých bodů okolo grantu z 18. 7. 02, 3) dopis obchodníkům pro první kolo výběrového řízení se seznamem materiálu z 3. verze projektu (příloha dopisu), 4) Mini bulletin č. 3 pro členy ČRK z poloviny září 02 - jako přílohy bulletinu byly: zápis schůzky 8. 8. 02, návrh 3. verze projektu (příloha zápisu), zápis o grantu a smlouva o výpujčce s všeobecnými podmínkami, 5) kopie paragonů z nákupů materiálu a faktury za tisk QSL lístků a dále materiály z účetnictví, 6) fotka zařízení k výpůjčkám a ukázky QSL lístků, 7) text do zpráv ČRK z poloviny října, 8) časopisy Radioamatér: 6/02 s článkem o grantu z roku 2002 a 1/03 s podrobnějším článkem o grantu na rok 2002/2003. (SRI, že jsem nenapsal dříve, ale měl jsem nějaké problémy s domácím PC, článek jsem nemohl hned odeslat, i když byl z velké části připraven už 2. 2.)

73 Leoš, PR: OK1ULE@OK0NAG * IN: ok1ule@nagano.cz * TEL: 604801488.

 


29.listopad 2002

NZ VŠEM,

toto úterý jsem na ČRK Petrovi OK1CMU předal disketu, na které byly mé tři dokumenty pro KÚ Sč. kraje (Odbor školství, mládeže a sportu). Texty jsme pak ještě poopravili a zároveň doplnili o další náležitosti, včetně vyplňování formuláře žádosti o grant, některé přílohy Petr už připravil. Takže jsem k večeru předal obálku na Hlavní poště (taková ta velká u pražského Václaváku).

A co v té obálce bylo - o co za náš kraj žádám?

Kromě dalších, většinou povinných, dokumentů (formulář žádosti /a to i na disketě v elektronické podobě/, ověřená kopie Stanov ČRK, kopie o přidělení IČO, čestné prohlášení /že ČRK není vůči státu a kraji dlužníkem, např. soc. a zdrav. poj./, čestné prohlášení /že souhlasíme s Petrem OK1CMU s veřejným uvedením svých jmen a adres dle příslušného zákona/ a kopie našich pověřovacích listin /Petr jako tajemník ČRK a já jako krajský manažer ČRK/) obsahovala mé obsáhlé dokumenty. První a třetí dokument byl jen zaktualizován (oba pocházely už z letošního jara), druhý dokument je vlastně také zaktualizován (resp. přepsán). Dokumenty mám jako kopii, pokud nestačí následující INFO, tak dokumenty v RTF (Word V6) mohu zaslat - jsou i u Petra na ČRK.)

První (stránkový) dokument obsahuje zhuštěný text s názvem "Hlavní popis Českého radioklubu a radioamatérské činnosti", jednoduše: náplň naší činnosti, kolik je v Sč. kraji členů a RK, dle jakého zákona a vyhlášky se řídíme apod., to aby věděli, že vůbec existujeme.

Druhým (sedmi stránkovým) dokumentem je vlastní žádost, jednoduše: "Úvod k žádosti Českého radioklubu o finanční podporu" - že žádosti jsou tří kategorií, že první se týká podpory RK na základě od nich získaných informací, druhá se týká nákupu materiálu pro členy ČRK ve Sč. kraji pro krátkodobé a dlouhodobé zápůjčky a jednoho TRXu pro případné začlenění do systému TRASA a třetí se týká podpory RK tiskem QSL a krajského kola Mistrovství ČR mládeže v elektrotechnice.

 

 1. .kat. je pro tři RK:
  • ČESKÝ BROD, OK1KBC - nákup ICOM IC-910H za 80 200 Kč a oprava střechy obytných buněk za 15 000 Kč,
  • NERATOVICE, OK1KMG - nákup rotátoru YAESU G-1000DXC za 35 790 Kč a nákup osmdesáti metrů RG 213 US za 3 600,- Kč
  • MĚLNÍK, OK1KRJ - nákup YAESU FT-897 za 48 450,- Kč a nákup jednoho sta metrů RG 213 US za 4 500,- Kč.
 2. .kat. zahrnuje nákup:
  • TRX KENWOOD TH-F7E za 14 990,- Kč,
  • TRX YAESU FT-1000 MP Mark 5 za 133 250,- Kč,
  • TRX ICOM IC-910H za 80 200 Kč,
  • ANT tuner MFJ-969 za 9 995,- Kč,
  • měřící přístroje MFJ-269 za 19 990,- Kč.
 3. .kat.:
  vyhotovení QSLí pro čtyři RK za 6 000,- Kč a pořádání krajského kola MČR dětí a mládeže v elektrotechnice za 10 000,- Kč.
(Celkem 461 965,- Kč. Budou-li ceny nižší, vrací se na KÚ zbylá část od částky žádané, v opačném případě by něco zaplatil ČRK. Spíš dostaneme něco málo (pokud tedy něco dostaneme), takže se bude muset hodně škrtat, proto se budeme muset sejít v Praze (nebo někde jinde).)

Třetí (pěti stránkový) dokument obsahuje podrobnější informace o ČRK a naší činnosti, jednoduše: "Členství v Českém radioklubu" - zmínka o slevách. "Potřebné povolení a další legislativa" - že je třeba mít koncesi (od 15 let, jinak už od 10 let na jinou CALL), že se řídíme dalšími předpisy a další podrobnosti. "Všeobecně" - že se řídíme HAM spiritem, že se závodí a experimentuje na VKV i KV několika druhy provozu, že jsou i další pásma, s kterými ale nemáme nic společného (CB a dle GP). "Činnost závodní" - popisuji asi tak cíle závodů, jejich typy a další podrobnosti. "Činnost soutěžní, diplomová a expediční" - opět podrobné INFO o této činnosti. "Práce s mládeží" - uvádím kromě kroužků také závody pro ně. "TRASA - Tísňová RadioAmatérská SlužbA" - INFO o této aktivitě a její důvod s připomínkou o OK2 v červenci 97, o událostech 11. 9. 01 a o OK1 z letošního srpna. "QSL lístky - QSL služba ČRK" - INFO jak asi a proč pracuje QSL služba a také proč si QSLe vyměňujeme a co asi na nich je. "Call Book - adresář radioamatérů a další publikační činnost" - že se už je tento seznam, že ČRK vydal Přípravy ke zkouškám, mapu ČR atd. "Provoz převáděčový a majáků a sítě Packet Radio" - že máme tato zařízení. "Radioamatérská setkání a prezentace na veřejnosti" - INFO o Holicích a dalších menších setkáních ve Sč. kraji, že se vysílalo při některých příležitostech i v našem kraji. "Činnost konstruktérská a experimentátorská" - že tedy jen nevysíláme, že existuje i tato činnost. "Činnost SWL, DX a QRP" - že jsou i další obory a co obnáší.

73 Leoš OK1ULE@OK0PPR.#BOH.CZE.EU * ok1ule@nagano.cz * 604801488.

PS 1: Nestihl jsem vás informovat hned v úterý pro nedostatek času (mám ještě jednu QRL vedle QRL hlavní, navíc jsem musel anulovat spánkový deficit, který nastal už pár dní před podáním projektu).

PS 2: Teď se ještě naučit modlit a začít chodit do kostela, aby nám dotace byla přiklepnuta alespoň z části.

 


18.září 2002

Mini bulletin č.3

Přátelé,

úvodem třetího čísla Mini bulletinu pro náš kraj se musím tak trochu omluvit (dřív, než budete nadávat), že se nějak to "papírování" rozmohlo, s čímž se ale nedá vůbec nic dělat, zápisy z podstatných akcí prostě musí být. Takže dnes dostáváte zároveň s tímto MB další podstatné dokumenty jako přílohy, všechny jsou v síti PR (rubrika ČRK) a také snad na inetových stránkách ČRK (Sč. kraj), vše se týká především grantu Krajského úřadu Sč. kraje.

A) Takže první, alespoň snad trošku úspěšný, grant v našem kraji a vlastně i v OK ze strany KÚ Sč. kraje máme za sebou. Už konečně mohu prohlásit, že se ta skoro nekonečná práce okolo grantu nakonec vyplatila. Chci tímto zároveň poděkovat všem, kteří si našli čas a přijeli na schůzku 8. 8. do Prahy, i těm, kteří mi radili s nákupy, ať už v síti PR, či přímo v Holicích. Podstatné INFO o grantu a nákupu je v přílohách.

Přeci jen něco k půjčování. Na sekretariátu ČRK jsou připraveny smlouvy o výpůjčce s obecnými podmínkami. Na ČRK se zařízení přebírají, odevzdávají a také otestují. Nepředpokládám, že by se vybírala nějaká záloha. Jako první se mi o TH-F7E přihlásil už v Holicích Petr OK1HPX, jelikož to byl jeho nápad (nahrazení plánovaného RXu YUPITERU MVT-7300 tímto TRXem s komunikačním RXem), tak jsem mu samozřejmě půjčku přislíbil, nicméně až po přípravě smluv a dalších náležitostech, bez kterých by k půjčkám nemohlo dojít. Takže i ostatní členové ČRK (připomínám, že nejen členské RK ČRK, ale i přímí členové ČRK), hlaste se o zařízení! Hlásit se u mne, půjčky pak na ČRK u Petra OK1CMU (zařízení nemohu mít doma a ani v našem RK, neb je to majetek ČRK, navíc jsou zde také pojištěny místnosti). Grant je tedy naprosto vyrovnaný, kolik jsme dostali, tolik jsme utratili.

Vzhledem k potížím po povodních a nemoci Petra OK1CMU jsou půjčky od úterý 1. 10. 2002!

Příště bych po zjištění vyhlášeného grantu zvolil trochu jiný způsob projektu a také vás okamžitě svolal na schůzku, kde by se měly sesumírovat veškeré návrhy. Bohužel je ale dnes po záplavách zcela jiná situace, možná příští rok nebude vyhlášen žádný, možná ano, zkrátka bychom se neměli nechat překvapit. Přes zimu pak připravím a odešlu (nejlépe po PR a IN) propozice, které dám i VO převaděčů a SysOpům PR v našem kraji.

B) Už před setkáním v Holicích jsem věděl o vytopeném QTH Mirka OK1DRD (KLECANY), v Holicích mi pak bylo předáno INFO o zatopeném QTH Jirky OK1FC (KAMÝK NAD VLTAVOU). Má se za členy ČRK zjistit rozsah škod, který na HAM materiálu nastal při povodních, o žádném postiženém RK nevím zatím nic.

C) Byl jsem hostem na krajské konferenci ČRK Plzeňského kraje. Mile mne překvapil velký počet přítomných zástupců členských RK ČRK a hlavně přímých členů ČRK, dokonce zde byli i nečlenové ČRK. Co se týče počtu přítomných, který přesahoval 40, dost jsem jim záviděl.

D) Protože poplatky poštovních služeb a za kopírování nejsou zanedbatelné, chtěl bych znát od vás jedno INFO. ČRK nemůže rozesílat mou poštu všem přímým členům ČRK v našem kraji prostřednictvím ČP, jde jen členským RK ČRK. Na schůzce 8. 8. v Praze mi byl předán lístek, abych na OK1KSL poštou neposílal nic, ale vše jim dával na IN, což jsem samozřejmě přivítal. A tak se vás chci zeptat, zda máte zájem o posílání mé korespondence klasickou poštou. Uvítal bych od vás INFO, kam své zprávy zasílat, zda na váš email, nebo vám stačí síť PR. Samozřejmě za předpokladu, že IN nebo PR používáte pravidelně, konekty do těchto sítí jednou měsíčně moc asi nepomohou, občas je potřeba vám předat INFO co nejdříve. Vím, že několik přímých členů ČRK i dalších členských RK ČRK (jejich aktivních členů) používá IN a PR, ale zatím jsem si netroufl se omezit jen na tato dvě média (aha, zapomněl bych na OK1KMG, přeci si našemu RK nenechám posílat poštou mé zprávy, HI). Opět mi můžete dát vědět pomocí všech možných způsobů, akorát připomínám, že jsem změnil krátce po povodni na nějakou dobu ADR, ale svou domácí poštovní schránku si vybírám pravidelně.

 


21.srpen 2002

Návrh grantového řízení KÚ Sč. kraje 2002 - 3. verze

I) RK MŠENO, OK1OMS - Nákup tří balíků Ipy v hodnotě 1 900,- Kč (+ - 50,- Kč) pod podmínkou, že mezi ČRK s OK1OMS (Vladimírem OK1FII) vznikne smlouva, že se bude moci toto QTH využívat pro krajskou reprezentaci. 1 900,- Kč
II) 1) a) KV TRX Alinco DX-70 TH. Nekoupíme - finance.
I) 1) b)
1) 2 x VKV TRX Yaesu FT-90R. Ke každému ANT typu "bílá hůl X-300". 34 332,- Kč
nebo
2) 1 x VKV TRX Yaesu FT-90R a 1 x VKV TRX TH-F7E. Ke každému ANT typu "bílá hůl X-300". Jedná se o kombinaci, kdy by bylo zajištěno zvýšení provozu v pásmu 432 MHz, jeden RIG by měl vyšší výkon, druhý by byl s komunikačním RXem. 34 500,- Kč
II) 2) Komunikační RX Yupiteru MVT-7300. Nekoupíme - viz předchozí bod.
II) 3) Rotátor AR-303. Nekoupíme - problém s krátkodobou instalací.
II) 4) Anténní tuner MFJ-969. Nekoupíme - finance.
II) 5) Měřící přístroj MFJ-259B. 12 500,- Kč
II) 6) Notebook. Nekoupíme - problém s krátkodobým používáním instalací a autorskými právy.
III) 1) a) HIT2000.
a zároveň
III) 1) b) 2 x TEKK KS-960. Nekoupíme - problémy s instalací, navíc na schůzku žádný SysOp nepřijel.
III) 2) QSL lístky. Vyhrál Pavel OK1DRQ, kterého jsem již informoval. Jelikož mi nedal žádný zástupce RK vědět, rozhodli jsme, že QSLe budou rozděleny mezi přítomné zástupce RK. (s výjimkou OK1KMG, kteří si právě v Holicích vyzvednou objednané QSLe). Jelikož zástupce OK1KSL schůzku opustil předčasně kvůli dopravě, byl informován jiný zástupce RK po mém návratu domů. 4 200,- Kč
------------------------------
52 932,- až 53 100,- Kč

 


8.srpen 2002

 

Zápis o grantu
tedy o nákupu 30. a 31. 8. v Holicích a 5. a 12. 9. v Praze

I. Nákup v Holicích
I)
Nákup tří balíků Ipy pro OK1OMS, MŠENO. Zrušeno - Vladimír OK1FII se Ipy nakonec zřekl.
II) 1) b)
Mobilní TRX 144/432 MHz Yaesu FT-90R u FCC Connect s. r. o., SNP 8, 400 11 Ústí nad Labem. Jelikož v Holicích ještě TRX nebyl (zdržela se dodávka od zahraničního zastupitele Yaesu), bylo písemně potvrzeno firmou (zastoupení v Praze), že jej osobně dodají do deseti dnů po nákupu, i tak byl TRX v Holicích zaplacen. TRX jsem nakonec osobně vyzvedl u FCC v Praze při dalším nákupu součástek a předal na sekretariát ČRK 12.9. Zápůjční doba je maximálně tři měsíce. 13 550,- Kč
Ruční TRX 144/432 MHz s široko pásmovým komunikačním RXem Kenwood TH-F7E u CTS, Branická 67, Praha 4. TRX jsem odvezl z Holic domů k nabytí BAT a naprogramování (což jsem ale vzhledem k jiným povinnostem nakonec nestihl). Od 12.9. je už na sekretariátu ČRK. Zápůjční doba je maximálně tři měsíce. 13 450,- Kč
Dvě ANTs 144/432 MHz X-300 u DD-AMTEK, Vlastina 850/36, 161 00 Praha 6. Jsou to ty italské, originální japonská by byla přesně dvojnásobně drahá - bylo to opravdu velice těžké rozhodování. Zápůjční doba je maximálně tři měsíce zároveň s TRXy, ke kterým jsou ANTs určeny. Materiál zůstal u OK1KHL, v pondělí 16. 9. byl převezen i s analyzátorem na sekretariát ČRK. 6 640,- Kč (2 x 2 320,- Kč)
II) 5)
Analyzátor 1,8 až 146 MHz MFJ-259B u FCC Connect s. r. o., SNP 8, 400 11 Ústí nad Labem. Zápůjční doba je na čtrnáct dní, měla by pro přeměření stačit, navíc se předpokládá zvýšený zájem. 12 900,- Kč
III) 2)
Sady QSLí. Rozšířeno - na OK1KHI (ROZTOKY U PRAHY), kteří svou činností patří mezi aktivní, navíc jsou vyhodnocovatelem jednoho ze závodů. Rozhodli jsme se, že sady QSLí budou, díky zrušenému nákupu Ipy, rozšířeny ještě o jednu sadu po 1 000 kusech pro další RK. Pavel OK1DRQ QSLe vytiskne co nejdříve, záleží na RK, jak rychle se jim podaří provést návrhy pro tisk. Dnes vezu částku 5 250,- Kč zpět na sekretariát ČRK, aby se mohla proplatit faktura Pavlovi OK1DRQ. 5 250,- Kč (5 x 1 050,- Kč)
II. Nákup v Praze
5. 9. ANT redukce SMA>BNC a SMA>PL k TRXu TH-F7E u CTS, Branická 67, Praha 4. 130,- Kč (2 x 65,- Kč)
12. 9. ANT redukce N>PL k TRXu TH-F7E u FCC Connect s. r. o., SNP 8, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupení v Praze. Tak jako v předchozím bodě, i tato redukce bude jako doplněk k TRXu. A to nám dali ve firmě slevu z původních 88,- Kč, aby nemusel ČRK doplácet, za což jim VY TNX. 80,- Kč
---------------------------------
50 000,- Kč

 


8.srpen 2002

 

Zápis schůzky
konané 8. 8. 2002 od 16:30 hod. v zasedací místnosti budovy STSČ ČR k projednání přiděleného grantu.

Přítomni: OK1ULE (OK1KMG, NERATOVICE), OK1AQ (OK1KSL, SLANÝ), OK1VW (OK1KBC, ČESKÝ BROD), OK1WDR (OK1KKA, VELIM), OK1HPX (OK1KRJ, MĚLNÍK), OK1CMU pak jako host za ČRK. (Omluven byl OK1KKD, KLADNO.)

Přátelé,

z 32 RK je to dost málo, přesto jsem rád, že byla alespoň nějaká účast. OK1KRJ (MĚLNÍK) byli jediní, kteří mi dali vědět, že o grant požádali sami, bohužel jim vyhověno nebylo. Měl jsem v plánu přepsat vše z papíru do WORDu už minulý týden, jelikož se ale situace nejen v mém okolí zkomplikovala, píši až nyní, s tím souvisí i dopis KÚ Sč. kraje o změně projektu.

I. INFO od VV ČRK

OK1ULE podal INFO o dopise pro VV ČRK s dotazy ohledně řešení grantu. VV zasedal dva dny před naší schůzkou a INFO zpět od VV podal Petr OK1CMU přímo na naší schůzce:

 • smíme vše zakoupit na paragon, aby se nákup nezdržoval, vztahovala se na něj sleva a zároveň se odbourala zbytečná administrativa,
 • finanční situace ČRK není natolik příznivá, aby nás dotoval (dá se počítat s částkou max. 500, možná i 1 000 Kč, rozhodně ne víc),
 • zapůjčky zařízení provádět na základě smlouvy mezi ČRK a RK nebo přímým členem ČRK na dobu max. 3 měsíců, u dražších zařízení (nad cca 15 000 Kč) musí vypůjčitel zaplatit zálohu 1 000 Kč a také zařízení pojistit proti zcizení, ztrátě, poškození a zničení (pojištění ČRK se vztahuje jen na jeho zajištěné prostory v Praze).

II. INFO ze schůzky + další INFO

 1. Díky značné neúčasti zástupců ostatních RK v kraji jsme nabyli dojmu, že o grant nebo alespoň jeho ovlivnění nejeví zájem.
 2. Aby se zbytečně nemrhalo penězi, bylo navrženo, abych oslovil obchodní firmy e-mailem již před Holicemi. Každý prodejce dostane seznam zařízení, kde vyplní cenu, záruční dobu a také bude deklarovat doplnění výrobku o český návod (což platí hlavně pro TRXy). Dotaz je směřován na ceny pro Holice (nikoliv současné), s nákupem na paragon a platbou v hotovosti.
 3. Bohužel jsme nestihli projednat bod, který by ujasnil některé podmínky půjček; mám tyto návrhy:
  • o zapůjčku zařízení lze požádat telefonem, poštou, e-mailem a samozřejmě napsat do PR, žádosti směřovat na mne,
  • bude-li více zájemců o zařízení, pak má přednost ten, který požádal dřív (u poštovního razítka rozeznám jen datum, ale u ostatních i čas žádosti),
  • doba zapůjčky by neměla přesahovat 3 měsíce, u MFJ-259B pak 14 dní (nebude-li o zařízení zájem, dobu lze prodloužit),
  • budu vést pro přehled kde se jaké zařízení nachází evidenci (kopie bude na sekretariátě, jelikož zařízení bude majetkem ČRK),
  • zařízení bude skladováno na sekretariátu ČRK, kde bude také půjčováno, odzkoušeno a vraceno (což souvisí i se zajištěnými a pojištěnými prostory).
 4. Původně jsem byl pro vznik Krajské odbočky ČRK, ale tu by mohly nahradit takovéto schůzky alespoň se zástupci RK, samozřejmě účast přímých členů vítám také.

 


10.červen 2002

NZ VŠEM

Takže kromě dalších povinných dokladů (ověřená kopie Stanov ČRK, kopie o přidělení IČO, čestné prohlášení, že ČRK není vůči státu a kraji dlužníkem {soc. a zdrav. poj.} a čestné prohlášení, že souhlasíme {s Petrem OK1CMU} s veřejným uvedením svých jmen a adres dle příslušného zákona) obsahovala mnou sepsané a velice obsáhlé tři dokumenty.

První, stránkový, dokument obsahuje zhuštěný text s názvem "Hlavní popis Českého radioklubu a radioamatérské činnosti", jednoduše: náplň naší činnosti, kolik je v Sč. kraji členů a RK, dle jakého zákona a vyhlášky se řídíme apod., to aby věděli, že vůbec existujeme.

Druhý, šesti stránkový, dokument, vlastní žádost, jednoduše: "Úvod k žádosti Českého radioklubu o finanční podporu" - že žádosti jsou tří kategorií, že první se týka podpory RK na základě od nich získaných informací, druhá se týka nákupu materiálu pro členy ČRK ve Sč. kraji pro krátkdobé a dlouhodobé zápůjčky a třetí se týká podpory PR sítě v Sč. kraji a RK tiskem QSL.

 • 1. kat. je o výměně střešní krytiny na Romanově v JO70HK za 5 180,- Kč.
 • 2. kat. zahrnuje nákup:
  KV + 6 m TRX Alinco DX-70 TH za 31 888,- Kč,
  Dual Band FM TRX Yaesu FT-90R za 14 666,- Kč,
  All Mode široko pásmový RX Yupiteru MVT-7300 za 12 999,- Kč,
  anténní rotátor AR-303 za 1 730,- Kč,
  anténní tuner MFJ-969 za 11 900,- Kč,
  měřící přístroj MFJ-259B za 12 500,- Kč
  NoteBook Siemens Scenic 700 za 14 100,- Kč.
  - Vždy uvádím nejlevnější firmu dle inzerce, harmonogramy nákupu s předáním a odůvodněním.
 • 3. kat.:
  1 x uživatelský HIT2000 za 3 800,- Kč (bude se konzultovat s RSYS),
  2 x linkový TEKK KS-960 za 8 000,- Kč (bude se konzultovat s RSYS)
  4 x 1 000 ks QSL za 6 000,- Kč.
- celkem 122 763,- Kč. Pokud budou ceny nižší, vrací se na KÚ zbylá část od částky žádané. V opačném případě, zvýšení se asi nedá očekávat, by něco zaplatil ČRK. Jinak ty ceny nejsou Holické, ale počítá se s nákupem tam, pokud to úředníci nesmetou.

Třetí, pětistránkový, dokument obsahuje podrobnější informace o ČRK a naší činnosti. Jsou tam pasáže, jednoduše: "Členství v Českém radioklubu" - zmíňka o slevách. "Potřebné povolení a další legislativa" - že je třeba mít koncesi (od 15 let, jinak už od 10 let na jinou CALL), že se řídíme dalšími předpisy a další podrobnosti. "Všeobecně" - že se řídíme HAM spiritem, že se závodí a experimentuje na VKV i KV několika druhy provozu, že jsou i další pásma, s kterými ale nemáme nic společného (CB a dle GP). "Činnost závodní" - popisuji asi tak cíle závodů, jejich typy a další podrobnosti. "Činnost soutěžní, diplomová a expediční" - opět podrobné INFO o této činnosti. "Práce s mládeží" - uvádím kromě kroužků také závody pro ně. "RAMOS - Radioamatérský mobilní ochranný systém" - INFO o této aktivitě a a její důvod s připomínkou o OK2 v červeneci 98 a o událostech 11. 9. 01. "QSL lístky - QSL služba ČRK" - INFO jak asi a proč pracuje QSL služba a také proč si QSLe vyměňujeme a coasi na nich je. "Call Book -adresář radioamatérů a další publikační činnost" - že se připravuje tento seznam, že ČRK vydal Přípravy ke zkouškám, mapu ČR atd. "Provoz převáděčový a majáků a sítě Packet Radio" - že máme tato zařízení. "Radioamatérská setkání a prezentace na veřejnosti" - INFO o Holicích a dalších menších setkáních ve Sč. kraji, že se vysílalo při některých příležitostech i v našem kraji. "Činnost konstruktérská a experimentátorská" - že tedy jen nevysíláme, že existuje i tato činnost. "Činnost SWL, DX a QRP" - že jsou i další obory a co obnáší.

Vše mám jako kopii. Pokud nestačí toto INFO, tak dokumenty v RTF (Word V6) a TXT (MS-DOS text v CP 852) jsou v této rubrice jako samorozbalovací soubory: SK0201R.EXE (RTF) a SK0201T.EXE (TXT).

Pokud by měl někdo zájem o podrobné INFO, mohu oba samorozbalovací soubory zaslat.

PR: OK1ULE@OK0PPR * IN: ok1ule@nagano.cz * TEL: 0604801488
ADR: OK1ULE, Leoš LINHART, Na výsluní 1296/8, 277 11 NERATOVICE

 


7.únor 2002

Vyhlášení nových voleb

V Neratovicích, 7. 2. 2002

Přátelé,

jelikož nebyly volby platné, rozhodl jsem se vyhlásit volby nové. Rada ČRK na svém jednání 19.1. neměla proti této myšlence námitek. Připomínám, že v případě opětovné nízké účasti ve volbách na krajského manažera ČRK ve Sč. kraji platí lednového rozhodnutí rady.

 1. Hlasovat lze třemi způsoby: a) Packet Radiem na Petra OK1CMU@OK0PCC (tedy ne na ADR ČRK!), b) Internetem na ČRK a c) poštou na ČRK. (Adresy jsou v tiráži Radioamatéra.)
 2. Zasílat hlasy lze do 25.3.2002, v úterý 26.3. bude sčítat hlasy tříčlenná komise (určí vedení ČRK) a 27.3. bude výsledek voleb vyhlášen ve zprávách ČRK, poté také v PR, na internetových stránkách ČRK a v RA č. 3.
 3. Dát hlas lze členovi ČRK, který se svou kandidaturou předem souhlasí a který má ADR v Sč. kraji (případně je členem ČRK prostřednictvím RK v Sč. kraji).
 4. Hlasovat smí každý člen ČRK, který má ADR v Sč. Kraji (případně je členem ČRK prostřednictvím RK v Sč. kraji).
PR: OK1ULE@OK0NF * IN: ok1ule@nagano.cz * TEL: 0604801488
ADR: OK1ULE, Leoš LINHART, Na výsluní 1296/8, 277 11 NERATOVICE

 


13.leden 2002

Mini bulletin č.2

V Neratovicích 4.1.2002

Přátelé,

rozhodl jsem se v případě potřeby napsat jakýsi mini bulletin členům ČRK v našem kraji, který uložím do rubriky CRK a také jej dostanou členské RK v dopise. Chci vás seznámit se situací v našem kraji a také zareagovat na názory a dotazy, se kterými jsem se setkal.

Než bylo namnoženo a posláno RK první číslo, zaskočila mne nejen jeho oprava, ale Svátky a s tím i spojené dovolené, takže druhé číslo je jen po revizi prvního.

 1. ČRK je jedním ze šestnácti svazů STSČ ČR, zde je jejich výčet (ty v závorce nejsou v krajské radě STSČ ČR zastoupeny): Aeroklub ČR, (Česká asociace akademických technických sportů), Český kynologický svaz, Český radioklub, Český svaz biatlonu, (Moravskoslezský kynologický svaz), Svaz branně-technických sportů ČR, Svaz českých potápěčů, Svaz modelářů ČR, (Svaz potápěčů Moravy a Slezska), Svaz vodáků ČR, (Svaz vodáků Moravy a Slezska), Svaz vojáků v záloze ČR, Svaz záchranných brigád kynologů ČR, Ústřední automoto-klub ČR a (Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě).
 2. Na Krajském úřadě sídlí Odbor školství, tělovýchovy a mládeže, při kterém zasedá Všesportovní kolegium (VK). Členy VK jsou: Asociace školních sportovních klubů, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů, Autoklub České republiky, Česká obec sokolská, Český střelecký svaz, Český svaz tělesné výchovy, Klub českých turistů a Sdružení technických sportů a činností České republiky.
 3. Ve VK zastupuje STSČ ČR p. Císař, který zároveň v krajské radě STSČ ČR zastupuje Svaz českých potápěčů, já pak v této radě zastupuji ČRK.
 4. Důvod výše uvedené struktury byl vysvětlen na valné hromadě v Praze p.Veselým z STSČ ČR - Krajský úřad jedná se VK jako celkem, nikoliv se zástupci jednotlivých klubů.
 5. Funkce krajského manažera je zdarma, jiné příspěvky, než ty, které jste už zaslali (nebo teprve zašlete) na ČRK nebudete platit.
 6. Důvodem celé akce ČRK a STSČ ČR jsou jen finance. Pokud někdo tvrdí už to tady bylo, pak musím připomenout, že to bylo kdysi hlavně o něčem jiném.
 7. P.Císař poděkoval za zaslání seznamu RK, místo kontaktní adresy byla jen CALL.
 8. P.Císař mne pověřil, resp. i vás, dalším úkolem. Letos na jaře zahájí Krajský úřad projednávání rozpočtu na rok 2003. Budeme-li chtít nějakou korunu v roce 2003, už nyní musím zjistit za co a kolik budeme chtít utrácet, co nejdříve údaje předám p Císaři. Abych si údaje za každý RK nevymýšlel, tak vás žádám, abyste mi dali vědět (nemusíte dopisem, stačí po PR, po IN, či telefonem). Určitě nedostaneme vše, ale něco ano, alespoň DFM. Čím víc budu chtít, tím větší mám šanci alespoň něco málo dostat. P.Císař by chtěl vědět, jakou akci pořádáte a jaká je předpokládaná cena. Lze uvést např. Polní den, nákup TRXu apod.
 9. I na území našeho kraje jsou v provozu majáky, převaděče a síť PR. Šéfové těchto zařízení, dejte mi vědět, možná by se podařilo nějaké finance pro ně zajistit také. Zatím vím o Pepikovi OK1VKC, který se stará o OK0NHC.
 10. Prosím o zprostředkování telefonu nebo e-mailu na Martina OK1UMA, který se stará OK0M (slyšíte převaděč vůbec?), mám zde dotaz od zrakově postiženého Pavla OK1SDP.
 11. Pokud jste mi neposlali ještě Podkladový materiál, zkuste jej poslat (stačí napsat jen po PR a IN, nemusí to být nutně poštou). Zatím mám INFO od: OK1KBC, KJV, KKA, KMG, KRE, KRJ, KSE, KSL, KVF, KUT a OK1OAP, což je jen asi čtvrtina RK v našem kraji. Za došlé INFO VY TNX!
 12. Potřeboval bych zástupce ještě z těchto okresů: Benešov, Beroun, Kutná hora, Nymburk, Praha východ a Praha západ - vyberte si někoho ze svých okresů do krajské odbočky ČRK. Na valné hromadě jsme se dohodli, že by každý okres měl být někým zastoupen.
 13. Zápis z valné hromady je v rubrice CRK s odkazem v OKINFO, bude též snad na stránkách ČRK a také v následujícím čísle Radioamatéra.
 14. Plánuji setkání zástupců okresů, tedy první zasedání krajské odbočky ČRK, které by mělo proběhnout až po sezení s koordinátorem krajských manažerů, Jaromírem OK1VJV. Zatím neznám situaci v ostatních krajích.
 15. Protože volby krajského manažera ČRK nejsou platné, rozhodne o manažerovi rada ČRK na prvním letošním zasedání.
 16. DFM, že jste už odeslali zpět na ČRK vyplněné karty s údaji o sobě.
Děkuji všem, kteří dočetli až sem a závěrem, tak jak činím na pásmu, přeji ať se ve zdraví slýcháváme a potkáváme i příští rok.

PR: OK1ULE@OK0NF * IN: ok1ule@nagano.cz * TEL: 0604801488
ADR: OK1ULE, Leoš LINHART, Na výsluní 1296/8, 277 11 NERATOVICE

 


12.leden 2002

Zápis valné hromady ČRK ve Středočeském kraji

Účast: OK1ULE (zástupce okresu Mělník), OK1ANN (Mělník), OK1FYY (Mělník), OK1DUT (Mladá Boleslav), OK1AHG (Kladno), OK1MG (Kladno), OK1WDR (Kolín), OK1DPX (Příbram) a OK1AYB (Rakovník). Chyběli zástupci z okresů: Benešov, Beroun, Kutná hora, Nymburk, Praha východ a Praha západ.
Hosté: OK1UDN (ČRK) a p. Roman VESELÝ (STSČ).

 1. Průběh
  1. Pro příliš nízkou účast se program nekonal dle návrhu z 11. 9. - body 3), 5), 7) a 8) byly vynechány.
  2. Postupně 1UDN, 1ULE a p. VESELÝ seznámili přítomné s důvody tvorby složek ČRK v krajích, s dosavadní činností kr. manažera ČRK, kr. rady STSČ a s všeobecnými představami ČRK i STSČ o dalším působení těchto sdružení v kraji.
  3. Jeden RK působí již v Praze - předán jejich podkladový materiál 1UDN. Jeden RK se přestěhoval do našeho kraje - zařazen v mé databázi. V případě změn ADR RK a kontaktní ADR, ale i jiných (doposud mám čtyři) je zapotřebí vždy na konci roku aktualizovat kartu radioklubu, kterou za nedlouho obdržíte od ČRK - kr. manažer tyto změny na vedení zprostředkovat nemůže.
 2. Volby
  Vzhledem k velmi nízkému počtu hlasů nejsou platné. O manažerovi a kr. odbočce rozhodne tedy rada ČRK. (I když se uskutečnily písemnou formou: z tří vrácených lístků dva hlasy pro 1ULE a jeden pro 1WDR.)
 3. Diskuse a návrh
  Radě ČRK bude předán návrh, který vzešel z diskuse.
  1. Kr. odbočka s kr. manažerem v čele by měla mít jednoho zástupce za každý okres.
  2. Kr. odbočka by neměla mít svou právní subjektivitu, měla by být vzájemnou vazbou mezi jednotlivými členskými radiokluby a vedením ČRK i kr. radou STSČ. Právní subjektivitu by měla mít až kr. rada STSČ s jejím zmocněncem v čele.
 4. Úkoly
  1. Nejlépe do konce letošního roku hledat zástupce v zbylých okresech.
  2. Pokusit se o spojení jednodenní schůzky kr. manažerů s Jaromírem OK1VJV při výjezdním zasedání ČRK na jaře příštího roku a poté svolat schůzku kr. odbočky.
  3. Pro přípravu podkladů zmocněnci kr. rady (p. CÍSAŘ) předat za nezúčastněné RK, od kterých ještě nemám červencový podkladový materiál, nejnutnější data, která se dají vyčíst z databáze, tj. v jaké obci je RK, kolik má členů a kontaktní ADR, přítomní zástupci za své RK souhlasili. Z třiceti devíti těchto listů mám došlých jedenáct.
  4. Způsob rozdělování ev. dotace, které by byly až v r. 2003, nebyl dosud stanoven - měl by být projednán příští rok.
 5. Poznámka
  Mrzí mne naprostý nezájem většiny členů ČRK, neboť bylo vynaloženo jednak úsilí Jindry OK1AGA, Petra OK1CMU a dalších, a rovněž nemalá finanční částka.
V Neratovicích 20.10.2001, zapsal 1ULE
© OK1ULE, 2002