Přeskočit na obsah

Zlínský kraj

Zpráva o uskutečnění Krajské konference členů ČRK ve Zlíně

Datum konání - 1. prosince 2001,
Místo konání - Dům kultury Gahurova 5265 Z1ín 1,
Počet pozvaných - ce1kem 231 členů ČRK
z toho 98 individuálních členů,
a 133 členů v radioklubech ZL kraje (13 Holešov, 9 Kroměříž, 16 Rožnov, 3 Uh.Brod, 1 V.Ořechov a 91 RK Zlín)
Počet přítomných - ce1kem 46 členů ČRK,
z toho 6 individuálních členů, 2 RK Holešov, 3 RK Kroměříž a 35 RK Zlín,
Počtem 46 přítomných byly splněny podmínky § 9 a 10 Organizačního řádu ČRK a konference byla schopna usnášení !

Jednání konference zahájil Josef Bartoš OK2PO, který organizačně a technicky konferenci připravil a jednání konference řídil.

Do funkce zapisovatele byla zvolena Jana Vroubková, OK2MAJ.

Za ČRK Praha byl přítomen zástupce předsedy Ing.Jaromír Voleš OK1VJV. Ve svém vystoupení zdůvodnil potřebu ustavení krajského manažera ČRK a výboru krajské odbočky ČRK.

Přítomnými byla odhlasována volba krajského manažera a výboru odbočky aklamací.

Do funkce krajského manažera byla zvolena Jana Vroubková OK2MAJ,

Do krajské odbočky ČRK byli zvoleni : Dr. Karel Polášek OK2IVK, Luděk Rohan OK2BRO,

Zlín 1.12.2001 Zapsal : Jana Vroubková OK2MAJ

© OK1XU, 2002